web space | free website | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

NORGE

PRESENTERER

SPANIA

Fra “La Cava” til Al Qaida

 

Dette dokumentet beskriver en del av islams forbrytelser mot menneskeheten i Spania, landet som har vært muslimsk koloni lenger enn hva verken spanjoler eller andre europeere noen gang har kolonisert noe som helst. Det er inndelt i følgende tre hovedavsnitt:

 

·         Florindas  tapte ære (Muslimenes erobring av Spania)

·         Den lange veien tilbake (Kolonitiden under islam og frigjøringskampen)

·         Skygger fra fortiden (Islam i Spania i vår egen tid)

·         Terroraksjonen i Madrid 11 mars 2004

·         Ceuta og Melilla under angrep

 

De tre siste avsnitt inneholder også en del klipp fra nyhetsreportasjer. For at det klart skal fremgå hva som er klipp og hva som er kommentarer er sistnevnte skrevet med italic som dette. Inntil videre dekker dette dokumentet også Portugal etter som de to lands skjebne og forhold til islam har så mye til felles. De enkelte avsnitt er bokmerket, for å gå direkte til et bestemt team, klikk på linken ovenfor.

 

FLORINDAS TAPTE ÆRE

 

Ved begynnelsen av det 8 århundre hadde flodbølgen av terror, blodbad og massakrer som skyllet utover fra Arabia etter Muhammeds død nådd Marokkos Atlanterhavskyst. Bak de muslimske morderhordene lå et rasert Nord-Afrika, foran dem lå bare åpent hav. Så hva skulle de gjøre nå ? De hadde tre muligheter. De kunne bli hvor de var, og konsolidere stillingen, de kunne dra sydover, eller de kunne krysse det smale stredet som skilte dem fra Europa og invadere Spania. Å bli hvor de var passet dem dårlig, den gang som nå var deres motto at verden skulle erobres for Islam. Å dra sydover ville føre dem til terreng av en type som var velkjent for araberne, men det var likevel nordover de skulle komme til å dra. Hva som avgjorde den saken er delvis skult av historiens tåke, men gjennom tåken skimtes en kvinne, selv om vi ikke vet med sikkerhet om hun noen gang har levd.

 

 I spanjolenes tradisjon er hun imidlertid levende nok.  De nevner henne ikke ved navn, på spansk folkemunne kalles hun ”La Cava”. I sin bok ”Jihad in The West  kaller Paul Fregosi henne ”The Toledo Whore” I spanjolenes legender får hun skylden for de nesten 800 år hvor halvmånens blodige mørke lå over Spania. Det er i tilfelle blodig urettferdig. Reell eller bare en legende, hun het Florinda, var av gresk opprinnelse og datter av en viss Grev Julian, guvernør i Ceuta,  en bysantinsk koloni på Marokkos nordkyst. Julian hadde sendt Florinda til det spanske hoffet i Toledo, som da var Spanias hovedstad, for å gi henne en utdannelse som han mente sømmet seg. Der ble hun imidlertid forført av selveste kongen, Rodrigo, og en angrende og fortvilet Florinda sendte bud til sin far at han måtte komme og hente henne. Julian hentet sin sønderknuste datter, men sverget hevn over Spania i alminnelighet og Rodrigo i særdeleshet.

 

Julian oppsøkte emir Musa som regjerte over Nord-Afrika fra Tunis, og oppfordret ham til å angripe Spania for å hevne Florindas tapte ære.  Etter å ha klarert saken med kalifen i Damaskus begynte forberedelsene til å videreføre jihad på europeisk jord. Det begynte med noen plyndringstokter som brakte tilbake et rikt tilfang av krigsbytte i form av både gods og kvinner, og i 711 kom så den regulære invasjonen. En skyfri vårdag i april 711 gikk ca 7000 muslimer, de fleste berbere, i land på Gibraltar, ikke for å plyndre, drepe og dra igjen, men for å plyndre, drepe og å BLI.

 

Den muslimske invasjonen kom på et for muslimene særdeles gunstig tidspunkt. Spania var under et forferdelig korrupt, brutalt og undertrykkende styre. Særlig jødene hadde det fryktelig vondt, og at de hilste muslimene velkomne som befriere er ikke uforståelig. Også mange kristne var lite villige til å slåss for Kong Rodrigo, og noen tok til og med åpent muslimenes parti.

 

Det første og egentlig avgjørende slaget mellom muslimene og spanjolene, kjent som slaget ved Rio Barbate, sto nordvest for Gibraltar. Til tross for at spanjolene var tallmessig overlegne med en faktor på minst 4 vant muslimene, og Kong Rodrigo druknet i en elv under sin flukt fra slaget.

 

Etter slaget ved Rio Barbate tok det muslimene bare ca 3 år å underlegge seg praktisk talt hele det øvrige Spania. Dette står i skarp kontrast til Sicilia som de brukte hele 75 år på erobre i en bitter nådeløs strid. Spania falt i fanget på muslimene på rekordtid, som en overmoden frukt, og det skulle ta nesten 800 år å fravriste dem kontrollen igjen.  At erobringen gikk så lett må i stor grad tilskrives det vanstyre som Spania var under da den muslimske invasjonen fant sted.

 

Spanjolene skulle imidlertid snart oppdage at de var kommet fra asken i ilden. Som kristne ble de ikke tvangsomvendt til islam, men de ble redusert til annenrangs rettsløse borgere, noe som bl a innebar:

 

 • De kunne ikke bære våpen
 • De kunne ikke ri på hester, bare på esler
 • De kunne ikke gå med sko
 • Å si at Jesus var Guds sønn innebar henrettelse
 • Kirkeklokker var forbudt
 • Kristne prosesjoner var forbudt
 • De måtte gå til side for muslimer på gaten
 • De kunne ikke ha grønt i klærne, etter som det er islams farge
 • Hvis de ble angrepet eller overfalt av muslimer hadde de ikke lov å forsvare seg
 • De måtte betale en spesiell skatt
 • Kristne landsbyer måtte årlig avgi en kvote unge kvinner til muslimene (Maleriet til venstre viser en scene med overlevering av en slik kvote)

 

DEN LANGE VEIEN TILBAKE

 

Om muslimenes erobring av Spania gikk lett skulle gjenerobringen, eller den såkalte Reconquista gå alt annet enn lett. Nesten 800 år skulle det gå, dobbelt så lenge, og vel så det som det spanjolene selv skulle komme til å kolonisere andre deler av verden.

 

Noen detaljert gjennomgang av La Reconquista skal man ikke gi her, den er godt dokumentert og beskrevet andre steder. 

En kronologi for gjenerobringen er å finne på:

 

The Reconquest.

 

Kartet nedenfor gir et visst inntrykk av prosessen.

 

 

 

Prosessen gikk imidlertid ikke bare den ene veien. På samme måte som hinduene opplevde spanjolene tilbakeslag i kampen for å renske barbariet ut av sitt land. Men som linjen mellom barbari og sivilisasjon i India sakte men sikkert krøp nordover krøp den i Spania sydover. Nå var ikke La Reconquista nødvendigvis alltid en ren religionskrig. Ved rivaliseringer mellom forskjellige muslimske grupperinger hendte det at noen av dem allierte seg med kristne, og omvendt, rivaliserende kristne grupper kunne inngå temporære allianser med muslimer. Antakelig betraktet de ved slike anledninger hverandre som såkalte ”nyttige idioter”. Det endelige målet, ”the ultimate triumph of the Cross or the Cresent” som Paul Fregosi kaller det, tapte de nemlig sjelden eller aldri av syne, selv ikke under slike temporære allianser mellom muslimer og kristne.

 

Selv om bare en tilnærmelsesvis fullstendig oversikt over La Reconquista ligger utenfor rammen av dette dokumentet er det ett slag som kan være verdt å trekke frem, dels på grunn av dets betydning, og dels fordi opptakten til det er omspunnet av en myte. Det siktes til slaget ved Las Navas de Tolosa i 1212. Det året lykkes det å forene de forskjellige kristne spanske kongedømmene til en felles koordinert offensiv mot muslimene. Den kristne hæren som samlet seg i Toledo under Kong Alfonso VIII var på over 100.000 mann, den største mobilisering det kristne Spania hadde prestert. Også franskmenn deltok, og selv fra det fjerne Østerrike ble det sendt tropper for å hjelpe spanjolene. Sistnevnte kom imidlertid ikke frem tidsnok til å delta i slaget, og franskmennene som var i første linje under den første del av fremrykkingen fikk nok av den drepende varmen i Spania og dro hjem igjen før det egentlige og avgjørende slaget.

 

 I seks uker midtsommers marsjerte den kristne hæren sydover, under Spanias brennhete sol, og feide til side det som kom i deres vei av muslimske utposter og garnisoner. Men det var selvsagt muslimenes hovedstyrke de var på jakt etter. Denne ventet i nærheten av Sevilla, den var blomsten av islams militærmakt og tallmessig overlegen i forhold til de kristne med en faktor på minst 3. Da Alfonso VIII nådde Alarcos fikk han greie på at muslimenes hovedstyrke nå ventet på ham på sletten ved Las Navas de Tolosa. For å komme dit måtte han imidlertid rykke frem gjennom et fjellpass, og det passet var blokkert av en muslimsk styrke. Hadde Alfonso vært nødt til å stange seg gjennom det passet ville den kristne hæren antakelig vært så medtatt at de som kom gjennom ville ha blitt et lett bytte for muslimenes hovedstyrke på det andre siden.

 

Da var det imidlertid at noe underlig skjedde. En fattig gammel gjeter dukket opp. Han hadde levd hele sitt liv under muslimenes ydmykelser, og hadde bare ett ønske: Å få dø i et kristent land. Han fortalte at han visste om en annen vei enn den muslimene blokkerte, og kunne vise Alfonso hvordan han kunne omgå muslimene og falle deres hovedstyrke i ryggen. Han viste dem veien, og da den kristne hæren hadde kommet vel over kysset han kongens hånd og  forsvant uten å noen gang å bli sett igjen eller kreve noen belønning. Spanjolene sverget på at han måtte ha vært St Isidoro, Madrids skytshelgen, som hadde kommet fra det hinsidige og at han hadde returnert dit han kom fra.

 

Muslimene ble overrumplet, og de begikk dessuten en meget alvorlig tabbe. Den lange marsjen sydover hadde gjort den kristne hæren så medtatt at da de omsider sto ansikt til ansikt med muslimenes hovedstyrke fant Alfonso ut at han burde la sine menn få hvile noen dager. Av en eller annen mystisk grunn unnlot muslimene å angripe disse dagene. I stedet var det de kristne som angrep. De brøt gjennom de muslimske rekkene på begge flanker hvor de muslimske styrkene hovedsakelig besto av infanteri, mens muslimenes senter hvor de hadde sitt kavaleri holdt stand. Da det muslimske kavaleriet gikk til motangrep, og det motangrepet mislykkes, brøt imidlertid hele den muslimske fronten sammen. Det utviklet seg til panikkartet flukt med Alfonso sine menn i hælene, og de viste liten nåde og tok få fanger. Anslagsvis 150.000 muslimer ble slaktet ned . Det brakk ryggen på muslimenes militærmakt i Spania og det var spanjolene selv som gjorde.

 

Omtrent samtidig med selve slaget utspant det seg interessante sener lenger nord, i Toledo. Der ankom østerrikerne, på vei sydover, forbannet på seg selv fordi de var for sent ute til å få være med og banke muslimene. Og dit ankom franskmennene, på vei nordover, fordi de ikke klarte varmen i Spania og hadde forlatt spanjolene før det avgjørende slaget. De to gruppene så ikke nettopp med blide øyne på hverandre, og den spanske befolkningen i Toledo nektet franskmennene adgang til byen og mat. Det er imidlertid grunn til å regne med at østerrikerne ikke hadde noen grunn til å klage på serveringen.

 

Slaget ved Las Navas de Tolosa hadde videre implikasjoner en bare å knekke ryggen på islams militærmakt i Spania. I kjølvannet av det slaget utvandret ca ½ million muslimer fra Spania, tilbake til Nord-Afrika. En nederlagstemning begynte med andre ord å bre seg. Muslimene begynte å forstå at det bare var et spørsmål om tid før deres epoke som herrefolk i Spania var over.  Det skulle imidlertid ennå gå ca 50 år før muslimenes nærvær i Spania var redusert til kun den siste fliken, Granada, og ennå ca 200 år å bli kvitt denne siste fliken.

 

På islams østfront, i India, var det en kongelig romanse mellom Prithivi og Sanyogita som ble katastrofen som ledet til at islams mørke senket seg over det kontinentet for ca 700 år. På islams vestfront, i Spania, var det en kongelig romanse som endelig gjorde helt  slutt på Spanias 800-års natt under islam. Det siktes selvfølgelig til Ferdinand og Isabella, arvinger til tronene i hhv Aragon og Castile.  De giftet seg i 1469, og det forente det kristne Spania mot det som da var igjen av muslimske besittelser i syd. I 1492 mottok Ferdinand og Isabella personlig kapitulasjonen til Granada, det siste muslimske område i Spania.

 

Kapitulasjonsvilkårene innebar at muslimene skulle få beholde sin tro.  Dette ble imidlertid brutt. Det fulgte tvangsomvendelser, massakrer og deportasjoner. Behandlingen av muslimer i Spania etter at de hadde lagt ned våpnene er neppe det stolteste kapittel i den vestlige sivilisasjon sin historie. Men dagens spanjoler har likevel grunn til å være sine forfedre takknemmelige for at de langt på vei  utryddet islam i Spania da de hadde sjansen. På Europas østlige halvøy, Balkan, gjorde man ikke det, og resultatet har man sett i de etterfølgende århundrer, til denne dag. Enhver generasjon, i ethvert land, som tillater islam å eksistere på sin jord etterlater en tikkende bombe til sine etterkommere. Det gjelder Spania anno 1492, det gjelder Norge anno 2002.

 

Om deres eget land var befridd fra islam la imidlertid ikke spanjolene ned våpnene i kampen mot barbariet. Samtidig med at flodbølgen av terror mot Europa fra sydvest var på retur var en ny flodbølge, denne gang fra sydøst, i ferd med å toppe seg, og to ganger slikket den rundt Wiens murer. Det siktes selvsagt til tyrkerne. Beliggende på den motsatte kant av Europa kan man neppe si at Spania hadde noe spesielt ansvar for forsvare sivilisasjonen mot denne muslimske trusselen, men de ytet likevel betydelige bidrag i så måte.  En fullstendig oversikt over Spanias deltakelse i kampen mot den muslimske flodbølgen fra sydøst ville føre for langt, men det bør i hvert fall nevnes at ca 1/3 av den kristne flåten som slo muslimene i sjøslaget i Lepanto-bukten i 1522 førte spansk flagg.

 

La Reconquista er for øvrig udødeliggjort gjennom filmen El Cid fra 1961 med Charlton Heston i rollen som den sagnomsuste spanske skikkelsen fra motstandskampen og gjenerobringen. El Cid er en faktisk historisk person, men som vanlig er ikke filmatiseringen i overenstemmelse med hans faktiske liv.

 

Bildet til venstre: Charlton Heston i en scene fra El Cid. I dag ville det vært umulig å lage en slik film, den ville ikke vært politisk korrekt.

 

SKYGGER FRA FORTIDEN

 

I dag er Spania, som resten av Europa, igjen under angrep fra islam. Det arter seg annerledes denne gangen, men det er like fullt et angrep. Som andre land i Syd-Europa er Spania under et enormt press fra det muslimske Nord-Afrika.

 

Man dead amid mass Spanish crossings

CNN June 27, 2001 Posted: 5:52 PM EDT (2152 GMT)

MADRID, Spain -- Spanish police have detained hundreds of suspected illegal immigrants attempting to reach the country from Africa with at least one Moroccan man being found dead.

 

Men  en god del av dem lykkes med å ta seg inn i Spania. Det er i dag ca 0.5 mill muslimer i Spania, og de etterlever tydeligvis Koranen 4:34 som gir dem rett til å mishandle kvinner med stor iver:

 

Imam ber menn slå så det ikke synes

VG Papirutgaven 3 mars 2002 (side 16)

En muslimsk imam in Fuengirola på Costa del Sol har fått noen millioner spanske kvinner på nakken. Kvinnene er i lynsjestemning etter at imamen kom med råd om hvordan man kan slå sine koner uten at det synes for å ”disiplinere” dem. Foreløpig slipper imam Mohammed Kamed Mustafa å møte kvinnenes vrede, men til gjengjeld må han svare for sine synder i en spansk rettssal . Å oppfordre til vold er ulovlig i følge spansk lov.

 

Det var det faktisk under gammel norsk lov også, men under det nye Sharia-regimet er det det åpenbart IKKE, i hvert fall ikke for muslimer. Hvordan skal man ELLERS forklare at imamer som oppfordrer til omskjæring av kvinner og til å drepe Salman Rushdie ikke blir straffet ? Hver eneste muslim som bekjenner seg til Koranen bekjenner seg for øvrig  også til dens oppfordring til menn om å piske sine koner og burde vært straffet. Tas norsk lov på alvor er Koranen en forbudt bok i Norge på grunn av oppfordring til rasistisk vold, og islam dermed en forbudt religion.

 

Muslim Clerics on the Religious Rulings Regarding Wife-Beating
MEMRI 22 March 2004 via JiihadWatch & APS Forum, se også Faithfreedom.

On January 14, 2004, Sheikh Muhammad Kamal Mustafa, the imam of the mosque of the city of Fuengirola, Costa del Sol, was sentenced by a Barcelona court to a 15 month suspended sentence and fined € 2160 for publishing his book 'The Woman in Islam.' In this book, the Egyptian-born Sheikh Mustafa writes, among other things, on wife-beating in accordance with Shar'ia law.

 

On pages 86-87, Mustafa states: "The [wife-]beating must never be in exaggerated, blind anger, in order to avoid serious harm [to the woman]." He adds, "It is forbidden to beat her on the sensitive parts of her body, such as the face, breast, abdomen, and head. Instead, she should be beaten on the arms and legs," using a "rod that must not be stiff, but slim and lightweight so that no wounds, scars, or bruises are caused." Similarly, "[the blows] must not be hard." [1]

Mustafa noted in his book that the aim of the beating was to cause the woman to feel some emotional pain, without humiliating her or harming her physically. According to him, wife-beating must be the last resort to which the husband turns in punishing his wife, and is, according to the Qur'an, Chapter 4, Verse 34, the husband's third step when the wife is rebellious: First, he must reprimand her, without anger. Next, he must distance her from the conjugal bed. Only if these two methods fail should the husband turn to beating.

 

In his verdict, the judge said that Sheikh Mustafa's book contained incitement to violence against women, that today's society is completely different from society 1400 years ago, and that the sections of the book in which the sheikh wrote of wife-beating constitute a violation of the penal code and of women's constitutional rights. In his defense, Sheikh Mustafa's attorney argued that his client was not expressing his personal opinion, but only reiterating the writings of Islam from the 13th and 19th centuries. [2] The book, which sold around 3,000 copies in Islamic cultural centers across Spain, was removed from the shelves. [3]

 

Imam skrev guide til konemishandling

Dagbladet 30 september 2005

En imam som skrev en bok om hvordan man slår kona uten å etterlate merker på kroppen hennes, har blitt beordret til å studere den spanske grunnloven, skriver The Washington Times. Dommeren ba Mohamed Kamal Mustafa, som er imam i en moske i Fuengirola i Spania, om å bruke seks måneder på å studere tre artikler i grunnloven og Menneskerettighetserklæringen.

 

I tillegg ble imamen dømt til 15 måneders fengsel og en bot på 2600 amerikanske dollar etter å ha blitt funnet skyldig i å oppfordre til vold mot kvinner.

 

Men i Norge kan imamer ustraffet oppfordre til omskjæring av kvinner.

 

En domare förbjuder tre flickor från Gambia att lämna Spanien för att förhindra könsstympning 

Human Rights Service  15 mai 2004

Domstol nr 1 i San Feliu de Guíxols (Gerona) beslutade igår att dra in passen för tre flickor från Gambia för att förhindra, att de blir könsstympade, och att förbjuda myndigheterna att utfärda nytt pass tills de blir äldre. Föräldrarna måste också varje halvår låta en gynekolog undersöka flickorna. Den verkliga anledningen till att vidta de här restriktionerna är att undvika att småflickorna blir offer för könsstympning och utsätts för samma kränkning, som sina äldre systrar, som blev könsstympadeen resa till Gambia.  

 

Domen har redan mött kritik från Gambias honorärkonsul i Barcelona, som anser att åtgärden är olaglig och att ”den kränker rätten till fri rörlighet”. Dessutom gör den föräldrarna till potentiella brottslingar. Enligt konsul Juan Antonio del Moral är det här inte den första orättvisa domen. Även tidigare har liknande fall förekommit. del Moral försäkrade igår i Radio Gerona, att könsstympning är en allvarlig amputation, som rättsväsendet bör fördöma, men man skall aldrigförhand misstänka föräldrar för att begå brott eller inskränka rätten att besöka sitt hemland. I det här fallet föreligger det ingen risk för brott.  

 

Konsuln kritiserade också de metoder som, Geronas kommitté mot våld i hemmet, förespråkar. De förordarförebyggande åtgärder och samarbete med läkare och socialbyrå för att undvika könsstympning”. Konsuln ansåg att de här åtgärderna ärgränsen till olagliga och förvandlar läkarna till poliser.  

 

Immigrants seize Spanish church

CNN January 21, 2001

MADRID, Spain -- Hundreds of illegal immigrants have occupied a church in Barcelona and began a hunger strike to demand the right to live and work in Spain legally.

 

Mon tro hvordan det ville ha gått hvis noen forfulgte kristne eller hinduer hadde søkt tilflukt i en moske i Saudi-Arabia.

 

Og som man må forvente når man tolererer eksistensen av islam og muslimer i et land blir det terrorisme eller støtte til av det også:

 

Spansk politi slo til mot terrorcelle

Aftenposten 13 november 2001

Spansk politi pågrep tirsdag ni personer som er mistenkt for å ha forbindelser med Osama bin Ladens terrornettverk.

Cellens ledere er av spansk og syrisk opprinnelse, mens de øvrige er fra Tunisia og Algerie, opplyste innenriksminister Mariano Rajoy i Spania….. Spansk politi har tidligere arrestert personer som er mistenkt for å ha forbindelse til bin Laden. To uker etter terrorangrepene i USA pågrep spanierne seks menn fra Algerie, mistenkt for medlemskap i en algerisk gruppe ved navn Daawa wal Jihad. De ble siktet for forfalskning av dokumenter for andre militante aktivister, og kredittkortbedragerier til inntekt for geriljaaktiviteter i Algerie og støtte til opprørerne i Tsjetsjenia.

 

Suspected terrorists in Spanish court

CNN 17 Nov 2001

A top judge is considering the cases of 11 suspected Islamic terrorists who police said are members of a terrorist cell linked to Osama bin Laden.  The suspects were arrested Tuesday in Madrid and Granada. They were taken to Madrid's national court on Saturday and were taken one by one before Spain's best known judge, Baltasar Garzon, who will determine the formal charges against them. Most of the men were former Islamic combatants in Afghanistan or Bosnia or had received training in terrorist camps in Afghanistan or elsewhere, the Spanish government said.

 

Al Qaeda suspects held in Spain

CNN January 19, 2002 Posted: 3:38 PM EST (2038 GMT)

MADRID, Spain (CNN) -- Spanish police have arrested two men near Barcelona with suspected links to the al Qaeda terrorist network, a government official told CNN.

 

'Al-Qaida financier' arrested in Spain

Ananova 23 April 2002

Spanish police say they are holding a key financier of Osama bin Laden's al-Qaida network. Syrian-born Spaniard Muhammed Galeb Kalaje Zouaydi was detained this morning in Madrid. Police say he provided funds to a member of "the most intimate circle" of Mohamed Atta, the suspected leader of the September 11 attacks.

 

Pågrep al Qaida-medlemmer i Spania

Nettavisen 17. jul 2002

Tre mistenkte al Qaida-medlemmer ble pågrepet i Spania tirsdag. På seg hadde de detaljerte videofilmer fra flere kjente amerikanske steder. Sikkerheten blir nå fordoblet ved Golden Gate-broen i San Francisco og en rekke andre steder i California. Brooklyn Bridge, Sears Tower, Frihetsgudinnen og også World Trade Center var blant landemerkene på filmene som det spanske politiet beslagla, skriver Aftonbladet. I tillegg fant politiet to filmer med særdeles voldelig innhold fra en treningsleir i Tsjetsjenia.

 

Det er for øvrig ikke bare det spanske fastlandet som er under press og under angrep :

 

Spanish islands struggle with Africa's immigrant wave

The Washington Times 12 April 2002

 

Mafiaen sender pass og falske ID-kort i posten

Canariposten 21 mars 2002

Når de illegale afrikanske immigrantene kommer til Kanariøyene er de ”papirløse asylsøkere”. Men mange får pass og falske ID-kort ettersendt av mafiaen, slik at de kan reise fritt rundt i EU-landene. Den afrikanske mafiaen blir mer og mer utspekulert når det gjelder menneskesmuglingen til Kanariøyene og Spania. For nå bekrefter den kanariske innenriksministeren at mafiaen ettersender passene til immigrantene, ofte sammen med andre falske ID-kort og papirer. Og med denne dokumentasjonen kan immigrantene reise fritt rundt i alle EU-landene.

 

Papirløse ”asylsøkere” er jo et velkjent fenomen i Norge også, og selv om postgangen hit kanskje tar litt lenger tid er det intet til hinder for at samme metode kan brukes til å fylle Norge opp med muslimske voldsaper og terroristyngel. Apropos voldsaper. Våren 1999 ble en 16 år gammel spansk pike brutalt voldtatt og drept av en marokkaner. Det er det i og for seg intet oppsiktsvekkende i, det må man påregne når man tolererer eksistensen av islam i et land. Hun er langt fra det eneste offer for ”berikelsen” ved den muslimske invasjonen i Spania 500 år etter at spanjolene lykkes med å kverke djevelskapen på sin egen jord.

 

Det som gjør dette tilfellet interessant er hva som skjedde i dagene etterpå. Det kokte tydeligvis over for spanjolene, de tok loven i egne hender, etablerte veisperringer hvor biler ble stanset og menn med nord-afrikansk utseende dradd ut og banket opp. Det spanske politiet viste påfallende liten interesse for å stoppe dette. Slike reaksjoner går alltid ut over uskyldige, men burde i det minste ha sjekket om det befant seg en Koran eller et muslimsk bønnekjede i bilene man stoppet i stedet for bare å gå etter hudfarge. Men dette er nok et forvarsel om hva som kommer, de første krusningene fra den orkan som vil bryte løs når islam i Europa er blitt sterk nok til å kaste masken, og når det for alvor går opp for befolkningen i europeiske land hvilken utsøkt djevelskap man har tillatt å få fotfeste

 

Migrants flock to Canaries

BBCTuesday, 26 October, 2004, 16:18 GMT 17:18 UK 

The Canary Islands are Europe's winter sun playground, attracting up to 10 million tourists every year. But now the continent's southernmost border is no longer just a tourist destination - it is being used as a staging post for illegal immigrants who want to enter Europe.

 

On a Sunday night Red Cross volunteer Humberto Rodriguez is on an emergency call-out. Fuerteventura is the closest of the Canary Islands to Africa. Humberto has been told of a boatload of immigrants picked up by the coastguard. This is the second time he has been called out in one night.

 

"We've been told to wait here for around 40 people coming here by small boat," says Humberto. Then they come out of the night - 24 Africans, all from Sub-Saharan Africa, and 15 people from Kashmir. The coastguard had plucked them out of a tiny boat. One of the passengers appears to be very ill after the 100km (60-mile) Atlantic journey from Africa.

 

Thousands are coming every year to the Canaries. Fuerteventura alone saw 7,000 people come like this last year - and the numbers are growing. Local authorities say they need help with the massive influx of illegal arrivals.

 

"We are the biggest port of entry for those coming on small boats illegally into Europe," says Natividad Cano Perez, in charge of immigration on Fuerteventura.

 

"But we get no help and no recognition from the European Union that this is the case. It means all our resources are diverted to dealing with the immigrants - we need more money and recognition from Spain and Europe."

 

Ber om hjelp fra EU til å stoppe immigranter

VG 20 mars 2006

(VG Nett)Spania ber EU om hjelp til å stoppe immigrantene som kommer til Kanariøyene fra Mauretania.  I løpet av forrige uke kom over 1000 personer over havet i håp om å skape et nytt liv i Europa, skriver den engelske avisen The Times.

 

Dette har ført til krise i den spanske regjeringen og skapt bekymring over hele Europa. Det er funnet et nytt smutthull for dem som ønsker å komme seg ulovlig inn i unionen. Kanariøyene er den nye favorittdestinasjonen for afrikanere som vil til Europa. Antallet immigranter som prøver lykken i små båter som går fra nord i Mauritania har økt med 200 prosent det siste året. Mer en 3500 personer har blitt anholdt, men mange flere skal ha kommet i land til de langstrakte strendene.

 

 

 

Full kriseberedskap på Kanariøyene

Canariposten 15 mars 2006

Lik som flyter i havet, sprengte flyktningmottak, utslitte hjelpemannskaper og tomme beredskapslagre har utløst katastrofealarm på Kanariøyene som nå invaderes av illegale afrikanske immigranter i tusentall.  Sivilforsvaret, militære styrker og politi på Kanariøyene er nå satt i høyeste beredskap for å ta hånd om strømmen av illegale afrikanske immigranter som bare øker dag for dag. Og mandag kom det ni båter med 383 illegale afrikanske immigranter til øyene og det er ny rekord siden de første illegale afrikanske immigrantene kom i 2000.

 

Så langt i år har det kommet over 3 000 illegale afrikanske immigranter til Kanariøyene og det har igjen ført til at samtlige flyktningmottak på øyene er sprengte og for å klare å håndtere strømmen av nye immigranter som er ventet å komme i løpet av onsdag og resten av uken, har det spanske forsvaret tilbudt seg å åpne flere militærleire for å gi immigrantene husly og tilfredsstillende sanitære forhold.

 

Sør for Kanariøyene dukker det nå daglig opp lik flytende i havet fra båter med illegale afrikanske immigranter som har havarert og druknet under overfarten fra Afrika og onsdag plukket det spanske hospitalskipet "Esperanza del Mar" opp 17 lik av afrikanske flyktninger sør for Gran Canaria. Og ifølge Spanias Røde Korsrepresentant i Mauritania, Olga Martín forliser 40 prosent av alle de små fiskebåtene før de når Kanariøyene og bare i løpet av de siste seks månedene skal mellom 1200 og 1300 afrikanske immigranter ha druknet under overfarten.

 

De fleste immigrantene kommer Vest- og Sentral-Afrika og skipes fra Mauritania i små fiskebåter over til Kanariøyene. Og ifølge den mauritanske innenriksministeren befinner det seg nå 500 000 afrikanske flyktninger i landet som bare venter på muligheten til å komme seg over til Kanariøyene og 12 000 av dem skal alt ha betalt forskudd til mafiaen som står bak og organiserer denne menneskesmuglingen.

 

Økende kriminalitet

Canariposten 20 mars 2006

Den organiserte kriminaliteten på Kanariøyene øker og ifølge politiet er den største økningen sør på Tenerife og sør på Gran Canaria. Og utenlandsk mafia står bak mye av kriminaliteten.

 

Selvfølgelig øker den organiserte kriminaliteten på Kanariøyene med ankomsten av flere muslimer. Islam er essensielt organisert kriminalitet, forkledd som religion. Klarest ser man kanskje det gjennom den ekstra skatt som islam foreskriver at ikke-muslimer skal betale. Det er basert på det samme prinsipp som mafiaens såkalte ”beskyttelsespenger”, dvs man betaler kriminelle for at de skal avstå fra kriminalitet.

 

* * *

 

Spain gets tough on immigration

CNN February 20, 2001

LONDON, England (CNN) -- Spain has broken ranks with its European neighbours and introduced hardline measures in an attempt to stifle the tens of thousands of illegal immigrants entering the country each year.

 

Som sivilisasjonens frontlinjestat mot muslimsk barbari kan vi bare ønske Spania lykke til med å holde skansene. Spanjolenes vilje til det ble satt på en alvorlig prøve i juli 2002:

 

Marokko afviser Spanien

Ekstrabladet 15 juli 2002

Den marokkanske regering afviste i dag endnu engang de fornyede spanske krav. Den marokkanske regering afviste i dag endnu engang de fornyede spanske krav fra tidligere på dagen om at fjerne tilstedeværelsen af en militærstyrke på den lille omstridte Middelhavs-ø Perejil. Marokko vil i ikke i øjeblikket trække observationsstillingen tilbage fra øen Leila, sagde den marokkanske udenrigsminister, Mohamed Benaisse, i sin første officielle udtalelse siden torsdag, hvor Marokko reelt besatte den ubeboede lille ø tæt på Marokkos kyst.

 

Marokkansk kritik efter spansk militæraktion

Politiken 17 juli 2002

Spanske militærstyrker fjernede i dag marokkanske soldater fra den omstridte Persilleø, som ligger hundrede meter fra Marokkos kyst. Marokkos regering betegner den spanske militæraktion som 'kanonbådsdiplomati'. Balladen om den lille klippeø tog sin begyndelse for få dage siden, da en mindre gruppe marokkanske soldater blev sendt til øen og hejste det marokkanske flag. 

 

Man må nesten spørre: Klok av skade ? Forrige gang muslimer åpenlyst foretok en væpnet invasjon av spansk territorium tok det over 700 år å kaste dem ut igjen, lengre enn hva Spania eller noe annet europeisk land har kolonisert noe som helst. Selv om dette kun var en ubebodd knaus gir episoden grunn til ettertanke på mange områder. Dagbladet sin dekning av saken fortalte bl a at marokkanske unger samlet seg på stranden på fastlandet og kastet stein med slynger mot spanske marinefartøy, se bildet ovenfor til venstre. Det er altså ikke bare i Midt-Østen at muslimene skyver steinkastende barn foran seg. Steinkastingen viser hvordan hele den muslimske verden formelig koker av hat til Vesten, utslagene av hatets og ondskapens religion viser seg på mange måter.

 

Det er imidlertid tydeligvis ikke bare disse ubebodde øyene muslimene har til hensikt å ta tilbake:

 

Hamas demands return of Seville in internet children's magazine

Spain Herald via FOMIs korrespondent i Latin-Amerika 3 februar 2006

The children's website Al Fateh, property of the Palestinian terrorist group Hamas, demands in its most recent issue the return of the Spanish city of Seville to the "lost paradise" of Al Andalus, as the Muslim part of Spain was called during its existence between 711 and 1492. The web magazine, whose name means "conqueror," says it is for "the young builders of the future."

 

The web magazine, whose name means "conqueror," includes an article in which the city of Seville itself is the narrator, saying, "I beg you, my loved ones, to call me to return along with the other cities of the lost paradise to Muslim hands so that happiness may reign in my lands. Dress me, for I am the bride of the land of Al Andalus."

 

Etter som Norge vil fortsette sin økonomiske støtte til palestina-araberne også etter Hamas valgseier betyr det at Norge støtter økonomisk en makt som har territorielle krav mot Spania. Under noenlunde normale omstendigheter ville det nærmest vært å anse som en krigshandlimg fra norsk side mot Spania, ikke minst i lys av at terrorangrepene i Madrid også settes i sammenheng med at muslimene gjør krav på Spania. Men omstendighetene er ikke normale etter som også spanske penger finner veien til Hamas gjennom EU. Spania betaler med andre ord for sin egen ødeleggelse.

 

13 afrikanere fundet døde på spansk kyst

Ekstrabladet 1 august 2002

13 afrikanere formodes at have lidt druknedøden da de forsøgte at krydse Gibraltar-strædet til Spanien….

Sidste år udviste eller afviste Spanien 44.800 indvandrere, der ulovligt var kommet til landet.

 

Spansk opptrapping i Nord-Afrika

Nettavisen 04. aug 2002

Spania forsterket søndag sitt militære nærvær ved kysten av Nord-Afrika søndag. Opptrappingen er en reaksjon på marokkanske oppfordringer til «frigjøring» av Ceuta og Melilla. To spanske marinefartøyer er sendt til Melilla for å styrke overvåkingen av området, melder NTB. Opplysningene stammer fra det spanske sjøforsvaret. Flere marinefartøyer ble sendt til det samme området i juli, da i forbindelse med konflikten rundt den ubebodde øya Perejil. Marokkos sosialistiske regjering sendte søndag ut en erklæring der den oppfordret til frigjøring av de spanske enklavene, Ceuta og Mellila.

 

Marokkanere gjør nesten hva det skal være for å komme inn i Ceuta og Mellila, fordi de da kan ta seg videre inn i EU-området. Har de tenkt over at hvis disse to enklavene blir ”frigjort” mister de den muligheten, og må i stedet svømme over Gibraltar ?

 

Dette illustrerer paradokset i muslimenes holdning til vesten. På den ene side hater de vesten, på den andre siden vil de gjerne dit for å nyte godt av de materielle goder som vestlig kultur og sivilisasjon har skapt. For det tredje, når de kommer dit vil de islamisere vesten, og derved bringe vesten tilbake til den type samfunn de selv har forlatt.  Forstå det den som kan.

 

16 arrested in Spain may have link to poison case

Associated Press  Published Jan. 25, 2003 ABOK25

Police arrested 16 suspected Al-Qaida terrorists in Spain Friday, and U.S. officials said the men may have links to the deadly ricin poison case in Britain. Spanish authorities said those arrested were connected to recent moves against terrorist targets in Britain and France but did not directly tie them to the ricin arrests.

 

Interior Minister Angel Acebes said "the network that has been dismantled had connections to the Islamic terrorists detained recently in France and the United Kingdom." U.S. counterterrorism officials, speaking in Washington on condition of anonymity, said those arrested in Britain may have been planing to put ricin, an easy-to-make biological weapon, in food at a British military base.

 

'Major al-Qaeda attack foiled'

BBC Friday, 24 January, 2003, 22:11 GMT

Spanish Prime Minister Jose Maria Aznar says police have thwarted a "major terrorist attack", following the arrest of 16 suspected al-Qaeda militants in the north-eastern Catalonia region. Mr Aznar described the arrests as an extraordinarily important strike in the war against terror, adding that explosives and chemical materials were seized. More than 150 anti-terrorist police agents took part in the pre-dawn swoop against the suspected al-Qaeda cells in more than a dozen apartments in Barcelona and elsewhere in Catalonia. Mr Aznar said the group had connections to people recently arrested in Britain and France.

 

Bildet viser en del utstyr for fremstilling av bomber, beslaglagt under razziaen i Spania.

 

Frykter terror mot UEFA-cupfinalen

Nettavisen  18. mai 14:53

Britiske sikkerhetseksperter frykter at Al Qaida planlegger et terrorangrep mot UEFA-cupfinalen som spilles i spanske Sevilla onsdag. Ifølge svenske Aftonbladet har den britiske etterretningstjenesten MI6 i samarbeid med den spanske etterretningstjenesten mottatt «troverdige» trusler fra selvmordsbombere med tilknytning til Al Qaida i forkant av fotballkampen. I kampen møtes Porto og Celtic, og det er ventet en rekke celebriteter til kampen. Blant annet skal Rod Stewart være til stede under kampen.

 

– Vi har lenge visst at Al Qaida vil ha et «kjendis-trofe». Publisitet er en del av deres strategi, sier en person ved den spanske etterretningstjenesten el Centro Nacionale de Inteligencia til avisen Sunday Express.

 

208 illegale indvandrere stoppet

Dansk TV2 31-08-03: 15:37

Søværn og redningsfolk i Spanien har det sidste døgn opsnappet tre hele bådladninger med i alt 208 illegale indvandrere, der forsøgte at komme i land på den spanske sydkyst. Rejsen var begyndt i Marokko og gik derfra over Gibraltarstrædet for at slutte nær Tarifa. Nu har politiet været nødt til at ind­kalde ekstra mandskab for at håndtere de ubudne gæster, indtil de sendes tilbage. I alt 320 er taget denne week­end, og totalen i år er omkring 8.000 illegale.

 

Al-Jazeera-journalist arrestert

Nettavisen 05.09.03 21:10

En krigskorrespondent i den arabiske TV-kanalen Al-Jazeeras ble fredag arrestert i Spania, mistenkt for kontakt med terrornettverket al-Qaida. Al-Jazeera opplyser at spansk politi arresterte Tayseer Alouni i hans hjem i Granada. Alouni er spansk statsborger, melder NTB-DPA.

 

Norsk jente voldtatt på Gran Canaria

Nettavisen 23.12.03 09:19

En 16 år gammel norsk jente skal natt til lørdag ha blitt voldtatt ved turiststedet Playa del Inglés på Gran Canaria. )To personer er ifølge spansk politi pågrepet.

 

- Ifølge politirapporten ble jenta funnet sterkt medtatt i Centro Comercial Plaza Maspalomas lørdag kveld, sier presseansvarlig ved Policia Nacional på Gran Canaria til VG Nett. Jenta skal ha vært i følge med en venninne lørdag kveld. På sykehuset ble det konstatert at hun var blitt utsatt for voldtekt av grov art. Senere natt til lørdag ble to menn arrestert. De to arresterte er henholdsvis fra Marokko og Mauritiania.

 

Ja, hvor ellers ? Det er jo de to nærmeste landene hvor den dominerende kult er grunnlagt av en  pedofil

 voldtektsmann,  landeveisrøver og slavehandler

 

Terroraksjonen i Madrid 11 mars er kommentert i et eget avsnitt til slutt.

 

Planla Madrid-terror i påsken

VG 7 april 2004

Et nytt og større terrorangrep skal ha blitt planlagt gjennomført i Madrid i påskehelgen. De antatte terroristene som sprengte seg selv i luften i Madrid lørdag, hadde et nytt og større terrorangrep under planlegging. Angrepet skulle trolig gjennomføres i påskehelgen, kom det frem i en rettshøring i Madrid onsdag, melder AP.

 

 

Hvordan reagerer så muslimene i Spania på terroren ? Har vi sett og hørt de fordømme terroren i stor skala? Har vi sett de samle seg i massive protesttog i sitt nye kafirland? Har vi sett og hørt de utvise en lille, smule ydmykhet og beklagende holdning overfor ofrene som ble drept og skadet?

 

Nei. Det har vært stille, meget stille. Inntill nå. Nå gir de lyd fra seg igjen. Og hvordan opptrer de nå som de er kommet i fokus i Spania?

 

Jo, spanske muslimer har nå henvendt seg til Vatikanet for å be om at en del av katedralen i Córdoba (Bildet til venstre) skal åpnes opp for å fungere som moskè for dem. Muslimer mangler generellt en hel del når det gjelder sosiale antenner, men dèt skal de ha; frekkhetens nådegave er de rikelig begunstiget med.

 

Link, og et lite utdrag fra artikkelen som sto i Financial Times:

 

The cathedral at Córdoba, however, was the focus of a different discussion. Its patio of orange trees and fountains gives way to what in the ninth century was the largest mosque in Europe and the symbol of Moorish civilisation rivalled at the time only by Baghdad and Damascus. Before its construction 1,150 years ago, Christians and Muslims shared the space with a dividing wall. Spanish Muslims are now asking the Vatican to reopen part of the building for individual prayer.

 

Vatican rejects Muslims' petition to use Cordoba Cathedral as mosque

JihadWatch 2 May 2004

From the Spanish El Mundo, with thanks to Silvia. My translation:

 

The Vatican is against the Cathedral of Córdoba, the famous mosque, being used also by Muslims, and advises them to "accept history" without pretending to "take revenge," in the same way that Catholics don't reclaim buildings that have passed to Islam. Muslims have submitted a petition to the Vatican with this request. This is the statement of Archbishop Michael Fitzgerald, President of the Pontifical Council for Interreligious Dialogue, who has recalled that in 2001 John Paul II visited the Omayyad Mosque in Damascus, which previously had been a Byzantine basilica, "and he did not ask to celebrate Mass there."

 

"Some reflection is necessary. In the same way as in Córdoba, other buildings in the course of the centuries changed from their original use, like Hagia Sophia in Istanbul, converted into an Islamic museum," said the Archbishop.

 

Fitzgerald said that "the Pope visited the mosque of the Omayyads in Damascus and prayed before the tomb of St. John the Baptist, but he did not ask to celebrate Mass in the mosque. The coexistence between Christians and Muslims is difficult if one pretends to go back in history or makes pretensions of reclamation. It is necessary to accept history and look toward the future."

 

Dette er bare ett av flere tegn på at Vatikanet synes å være i ferd med å våkne ovenfor trusselen fra islam.

 

Fr. Samir says Islamic “re-conquest” is possible thanks to Europe’s loss of identity. 

Asia News 29 April 2004

The desire to "regain" the Mosque of Cordoba, now a Cathedral since 1236, is a clear sign of the Muslim tendency to “re-conquer” Europe. However, “the support given by certain Spanish government leaders in the city (of Cordoba) makes it all the more manifest just how much Europe has ‘lost its identity’, widespread now across the continent”, Fr. Samir Khalil, a professor in Beirut told AsiaNews.

 

Jesuit Father Samir Khalil, 68, is one of the world’s greatest experts on the Islamic and Arab world. Of Egyptian origin, he worked for years in Egypt and Lebanon. To this very day he divides his time between teachings at St. Joseph’s University in Beirut and the Pontifical Institute of Oriental Studies in Rome. Fr. Samir said “many Spanish Muslims have the idea of re-conquering Europe, reaffirmed “months ago by the Imam of Granada, at the laying of the first stone ceremony at the city’s new mosque before the King of Spain!”

 

AsiaNews asked Fr. Samir how many churches have been converted into mosques and whether Christians, imitating Muslim faithful in Cordoba, would want to “win them back”.

 

“There not (even) capable of responding,” he said. “I can say with absolute certainty that there are hundreds (of such converted churches) and that this has frequently happened throughout history. Just think of Santa Sophia in Istanbul, the Ummayade mosque in Damascus and the Ibn Tulum mosque in Cairo built with remains of destroyed churches.”  

 

“To this end I would like to point out one fact: the famous mosque of Cordoba –originally a church before it became a mosque—is still almost entirely intact, thanks to the Christians who took care to preserve it. In other cases, the buildings immediately underwent so much violence that the church’s original structure is now almost unrecognizable.”

 

Språket er noe mer forsiktig og avdempet, men det Khalil sier er essensielt akkurat det samme som Oriana Fallaci sa, først i “Sinnet og stoltheten” og senere gjentar enda klarere i ”Fornuftens kraft”: Europa har kapitulert for islam, og det er høyst sannsynlig allerede for sent å redde kontinentet fra å synke tilbake i mørke og barbari.

 

Church to remove Moor-slayer saint

BBC 3 May 2004

A statue in a Spanish cathedral showing St James slicing the heads off Moorish invaders is to be removed to avoid causing offence to Muslims. Cathedral authorities in the pilgrim city of Santiago de Compostela, on Spain's north west coast, plan to move the statue to the museum. Among the reasons for the move is to avoid upsetting the "sensitivities of other ethnic groups".

 

The statue of St James "the Moor-slayer" is expected to be replaced by one depicting the calmer image of St James "the Pilgrim", by the same 18th century artist, Jose Gambino. The Saracen-slaying image of St James, or Santiago in Spanish, is a symbol of the fight between Christianity and Islam and the reconquest of Spain from eight centuries of Moorish rule before 1492.

 

The saint is said to have appeared to Christian troops fighting Moorish army at the Battle of Clavijo in 844, the crusaders rallying to the cry of "Santiago y cierra Espana" - "St James, we will reconquer Spain".

 

Spanias kapitulasjon for terror etter angrepet 3 mars gir seg stadig nye utslag.

 

Public outcry forces church to keep Moor Slayer's statue

The Independent 22 July 2004

St James the Moor Slayer, Spain's patron saint, has notched up another victory. Church officials have been forced to overturn a decision to remove a statue of the saint from the cathedral of Santiago de Compostela in north-west Spain.

 

The statue, an 18th-century work by Jose Gambino which depicts St James on a white charger hacking off the heads of Moors beneath his rampant mount's hooves, was deemed to be offensive to Muslims.

 

However a spokesman for the church, which is Christendom's third holiest site after Rome and Jerusalem and attracts half a million pilgrims each year, said yesterday that, due to public anger over the proposed move, the statue will now remain in place.

 

"It is still here on the same spot. It is not going anywhere," a spokesman for Alejandro Barral, the president of the cathedral's art commission, said. "We have decided that the statue of St James will stay in the cathedral. There is no reason why it should be removed in the near future. For the moment the debate over its future has been suspended."

 

The Spanish press reported that terrorist bomb attacks on Madrid trains in March had precipitated the withdrawal of the statue. The Spanish national newspaper, El Mundo, said: "According to our sources the authorities fear that the image could attract the anger of the Arab world in a period of high tension."

 

Kanskje det er håp for Spania likevel, til tross for kapitulasjonen for terror i valget like etter bombene 11 mars. I Italia ble det folkeopprør da muslimene ville ha fjernet et krusifiks fra et klasserom, og nå dette fra Spania. I Norge derimot skal det bare noen små mishagsytringer til fra muslimer før bildet av en gris blir fjernet fra et sykehus.

 

Spain wants to monitor mosques

JihadWatch 4 May 2004

The Spanish government is considering monitoring mosques and imams to curb Islamic extremism blamed for the March 11 terror bombings in Madrid, the foreign minister said Monday.

 

"I think it is important to know what is being preached on Fridays in the various religious forums that have been growing in Spain in a totally uncontrolled fashion," Miguel Angel Moratinos told the Telecinco television network, referring to prayers on the Muslim holy day. He said that, as Spain's North African immigrant community has expanded in recent years, mosques have arisen in everything from workshops to offices. Spain has a Muslim community of about 500,000 people out of a total population of 42 million. Moroccans make up the second largest immigrant group, with about 380,000 members. Fourteen of the 18 people charged in the Madrid bombing are Moroccans.

 

The judge leading the investigation into the bombings, which killed 191 people, has said the alleged instigator of the attack, a Tunisian named Serhane Ben Abdelmajid Fakhet, preached holy war among Muslims in Madrid. Moratinos spoke a day after Interior Minister Jose Antonio Alonso said in a newspaper interview that he is considering drafting a bill to monitor imams, or Muslim clerics, as well as clergy of other faiths.

 

Spain to get tough on terror

Envoyla 4 May 2004

The Spanish government on Tuesday announced the formation of a team of six special prosecutors who will focus on the threat posed by Islamic fundamentalist terrorists. News of the decision came after a Tuesday meeting between Attorney General Candido Conde-Pumpido and Eduardo Fungairi[o, chief prosecutor of the high court known as the Audiencia Nacional. The group is to include the prosecutor investigating the March 11 bombings in Madrid, Olga Sanchez. The measure is designed to step up the fight against Islamic fundamentalist terrorism, which Conde-Pumpido identified as one of his top priorities soon after taking office.

 

Spain to control mosque funding

The Telegraph 14/05/2004

The Spanish government is drawing up plans to triple the size of its anti-terrorist force and take control of the funding of mosques among other emergency measures to fight Islamic terrorism. According to reports published yesterday, the interior minister, Jose Antonio Alonso, has outlined the plans to the centre-Right opposition party. They include finding ways of monitoring the content of preaching in mosques.

 

"The state must be able to know and to ensure that religious freedom is not used for other purposes," Mr Alonso was quoted as saying. The Moroccan Immigrant Workers' Association complained that up to now funding had been left in the hands of Saudi-backed imams who preached a radical form of Wahhabi Islam. Other Muslim groups and the opposition People's Party have criticised the possible reforms as encroaching on religious freedom.

 

The debate on religious organisation, brought about by the Madrid train bombings in March that killed 191 people, has shifted dramatically towards the more restrictive French model of permitting state-approved mosques. In addition, the government wants to boost financing for mosques and develop relations between the authorities and the country's 600,000-strong Muslim community.

 

Dette er altså hva Spanias “get tough on terror” koker ned til: Nå skal den spanske stat selv finanisere den muslimske terroren på spansk jord.

 

Spania deporterte ekstreme muslimer

Drammens Tidende 30 mai 2004

Spanske myndigheter har deportert to muslimske ekstremister de mener utgjør en trussel for landets sikkerhet, melder avisen El Pais. De to var indirekte innblandet i Madrid-bombingene i mars da 191 mennesker ble drept. En av de deporterte er marokkaner, skriver avisen som ikke bringer detaljer om hvordan de to var involvert i Madrid-terroraksjonen eller når de ble kastet ut. Det er første gang Spania bruker sine immigrasjonslover til å deportere personer i en terrorrelatert sak, skriver El Pais.

 

Avslørte terrorplaner i Spania

Aftenposten 19 oktober 2004

Spansk politi har pågrepet minst åtte islamister som mistenk for attentatplaner mot høyesterett i landet. Terrorplanene avsløres sju måneder etter togbomben i Madrid som krevde 191 liv. Ifølge politikilder hadde de åtte planlagt å sprenge av en landing på 500 kilo med eksplosiver nær høyesterett i Madrid. Politiet mener bomben skulle sprenges av en selvmordsbomber…..

 

Fire av de pågrepne skal være fra Algerie, mens én er marokkansk statsborger.

 

13 Islamic radicals arrested for bomb plot 

Expatica 29 October 2004

Spanish police have arrested 13 more suspected Islamic extremists in connection with an alleged plot to bomb the country's national court. Eight of the new arrests were made late Thursday in Madrid, Cadiz and Valencia while five suspects were already in custody. They bring to 30 the number of arrests in connection with the alleged plot.

 

National Court Judge Baltasar Garzon imprisoned 17 suspects - ten of them already in prison for other crimes - last week on suspicion of being members of a group called Martyrs for Morocco.

 

"These [new] arrests are the result of all the documentation seized from the detainees last week and all the information gathered by the judge during their interrogations," a police source said. The terrorists are said to have planned to detonate a lorry loaded with 500 kg of explosives near the Audiencia Nacional, Spain's national criminal court where all terrorist cases are heard.

 

Spiste under ramadan - banket opp

Dagbladet 30 oktober 2004

Fem fanger ble skadd da en gruppe arabiske islamister fikk til angrep på kosovoalbanske medfanger som ikke fastet. Slåssingen skjedde under middagen torsdag i Mansilla de las Mulas-fengselet nord i Spania da de åtte arabiske islamistene angrep fire kosovoalbanere og en marokkaner som tillot seg å spise. De fem fikk bare lettere skader.

 

Det er tydeligvis flust med folk med muslimsk bakgrunn i spanske fengsler, både ortodokse arabere, og ikke fullt så ortodokse kosovoalbanere.

 

”Kosovo produserer ikke stort annet enn kriminalitet” uttalte Torbjørn Jagland under et seminar i 2004, og fikk dermed hele den islamofile ormeyngelen på nakken. At det er mye sant i denne beskrivelsen, og at ikke minst Spania har fått føle det fremgår av et innlegg på Aftenposten Debatt:

 

Kosovoalbanere nær lynsjet i Sverige.

Aftenposten Debatt 23 juni 2005

I de senere årene har muslimske kriminelle fra Kosvo gjort seg bemerket med kriminelle aktiviteter over hele Vest-Europa.

 

Som eksempel kan man se på Spania. Den spanske avisen El Pais hadde 7 mai 2000 en artikkel som beskrev hvordan ekstreme muslimer hovedsakelig fra Kosovo nå dominerer den kriminelle aktiviteten i Spania.

 

Artikkelen forteller at det muslimske terrornettverket i Spania har sendt en hær av unge muslimer fra Spania til terrortreningsleire i Bosnia, Tsjetsjenia og Afghanistan. Disse operasjonene blir finansiert ved væpnede ran og narkotikakriminalitet. Det er her interessant å merke seg at i løpet av det siste tiåret har Spania vært åstedet for tusenvis av væpnede ran som er utført av albanere med forbindelse til KLA (Kosovo Liberation Army).

 

El Pais skriver:

Two thousand holdups are a lot of attacks; too many crimes, according to the accounting of the security forces who helplessly observe the seemingly unstoppable activity of the Balkan Gangs who spearhead the robberies of Spanish companies.

With respect to the perpetrators, it is known that none has spent more than a couple of days in jail. Strictly speaking, this is not a gang or a typical criminal organization. In the opinion of the police and the Civil Guard, the nucleus of this group is made up of Kosovo Albanians from the police and military of the former Yugoslavia, the majority coming from the province of Kosovo.

 

The group's organization, like its tactical operation, is military, and one suspects that they have financed the Kosovo Liberation Army (KLA).

 

· "They act with the effectiveness of commandos," acknowledges a spokesman for a private security company. They assault business establishments across the countryside. While there were ten holdups in 1995 and 25 in 1996, there were 160 in 1997, 626 in 1998 and no less than 918 the past year. So far this year they have already surpassed 2000 robberies. It was the unmistakable trademark of the Balkan gangs, made up of barely 500 men and women from the former Yugoslavia.

 

Vi husker hvordan Kjell Magne Bondevik for noen år siden jobbet knallhardt for at den albanske mafiaen skulle få innpass i Norge. Resultatet ser vi nå: På bare 5 år har kosovo-albanerne klart å overta både narkotikamarkedet og prostitusjonsmarkedet i Oslo. I tillegg er det som sagt mye som tyder på at kosovoalbanerne står bak flere av de store ranene som er gjennomført i Norge de siste årene.

 

Krekar-kontakt dømt til fengsel

VG 26 september 2005

Den mistenkte lederen av en al-Qaida-celle er dømt til 27 års fengsel i Spania. Mullah Krekars navn er nevnt flere steder i rettsdokumentene. Spansk politi mente Imad Eddin Barakat Yarkas (42) ledet al-Qaida i Madrid . Nå har de fått rettens medhold…..

 

I etterforskningsmaterialet som ble lagt frem i retten, er det blant annet flere norske telefonnumre, deriblant numrene til mullah Krekar og broren hans. En mystisk norsk kontakt med navnet Abu Mahmud og det hemmelige Oslo-nummeret 22165739 ble funnet av spanske al-Qaida-jegere. Nummeret gikk til en i ntetanende norsk kvinne i 20-årene. Hun fortalte VG i vinter at hun flere ganger hadde blitt oppringt av folk som spurte etter navn hun ikke kjente.

 

Bortsett fra Pakistan og Saudi-Arabia er det vel knapt noe annet land enn Norge som har folk med så åpenbare forbindelser til Al Qaida gående løse. Men med en shariatjeneste i stedet for en sikkerhetstjeneste i politiet (PST) er det kanskje ikke så rart.

 

Police break up immigration mafia in Barcelona

Typically Spanish News 18 November 2005

A mafia network which is thought to have defrauded more than a thousand immigrants, by giving them false papers, has been broken up in Barcelona. The Spanish Moroccan group is estimated to have made more than six million Euros, with police saying their victims were generally from the Magreb countries. There have been more than 20 detentions so far in the case.

 

Each person paid between 3,000 and 6,000€ for the false papers and in exchange for fraudulent offers of employment. The group created several ghost companies to help in the fraud.

 

Spain arrests 10 terror suspects

BBC 23 november 2005

Spanish police have arrested 10 people suspected of setting up a support network for an Islamic extremist group thought to be linked to al-Qaeda. The suspects were detained in and around the Spanish cities of Alicante, Murcia and Granada. Spain's interior minister alleged that the cell "gave logistical support and finance" to the Algerian-based Salafist Group for Preaching and Combat.

 

Spain arrests eight in operation against Islamists

Daily Times 24 november 2005

MADRID: Spanish police arrested eight people on Wednesday in a major operation against Islamist militants in the east and south of the country, a judicial source said. The detainees were suspected of providing logistical support and helping to finance Islamist terrorism through drug trafficking and providing false credit cards, the source said. The operation began early on Wednesday in the Alicante area of eastern Spain and Granada in the south and was still under way, the source said. The operation was being directed by High Court Judge Fernando Andreu. Algerian and Moroccan citizens were among those detained, the source said. This year, Spain has arrested more than 50 people for suspected links to international terrorism. Last year, police arrested 131 people for suspected terrorist links, about half of them in connection with the Madrid train bombings on March 11, 2004, which killed 191 people. Reuters.

 

Seven arrested for financing Islamic terrorism 

Expatica 9 December 2005

Police on the Costa del Sol have arrested seven people suspected of financing the activities of Islamic terrorist groups. The raids took place early on Friday in Malaga, Torremolinos and Marbella. Last month, Spanish police arrested 10 suspects wanted for allegedly providing logistical support, including financing, to radical Islamic groups.

 

Spain's interior ministry linked the suspects from the November arrests to an Algerian-based radical Islamic organization, the Salafist Group for Call and Combat, which has been widely-linked to Al-Qaeda.

 

Spania: 17 arrestert for Irak-terror

NRK 10 jauar 2006

Spansk politi arresterte tidlig tirsdag morgen minst 17 mennesker, mistenkt for å har rekruttert militante muslimer for opprørsgrupper i Irak. Ifølge spansk radio skal de ha rekruttert islamister som har deltatt i terrorangrep i Irak. Arrestasjonene natt til tirsdag og tirsdag morgen fant blant annet sted i Marid, Barcelona-området og i den baskiske regionen. Myndighetene har foreløpig ikke villet kommentert aksjonen. En imam skal være blant de arresterte.

 

Islamic terrorist arrested in Estepona

Typically Spanish News Mon, 23 Jan 2006, 23:38

Another member of the Islamic cell which was uncovered in Barcelona on 10th January, has been arrested in Málaga province.

 

Mohamed Anouar Zaoudi was arrested by the Civil Guard in Estepona on Sunday. Authorities say that he was an employee of the man considered to be the leader of the cell, Mohamed Mrabet Fahsi, who, along with another six of the eight people arrested in Vilanova, was remanded to custody by judge Fernando Andreu. One of the other people on remand is the Imam of the Al Furkan mosque, Mohamed Samadi.

 

I et innslag i TV2s Magasinet 21 januar kunne man opplyse at arrestasjoner av terrormistenke nesten hører til dagens orden i Vest-Europa, og at vestlige etterretningsorganisasjoner har forhindret en rekke terroraksjoner den senere tid, noen av dem i siste liten. Det tviler vi ikke på, men det er mildest talt bemerkelsesverdig hvor liten omtale dette får i norske og andre vestlige medier.

 

TERRORAKSJONEN I MADRID 11 MARS 2004

 

Terroraksjonen i Madrid 11 mars har fått såpass bred omtale selv i politisk korrekte medier at vi her ikke skal gå inn på hva som skjedde, men bare nøye oss med å gi noen linker som gir samlede oversikter over dekningen i noen medier.

 

Alt om terrorangrepet i Madrid (Nettavisen)

 

VG Nett følger Madrid-massakren

 

Det som fulgte etter aksjonen er imidlertid verdt å kommentere, og da spesielt hva som ble sagt i debatter og intervjuer. Som forventet fikk vi høre den sedvanlige PK-regla om røttene til terrorisme. Det er selvfølgelig like mye vås som det alltid har vært. Terrorisme har ikke røtter, ikke i flertall, den har en rot, i entall, og den heter islam. Fattigdom trekkes ofte frem som en av disse ”røttene”. Det er ganske utrolig at presumtivt oppegående og noenlunde oppegående folk kan servere noe slikt erkesludder, enten det det nå kommer fra politikere eller fra biskoper. Hvis det bare var Vesten som var mål for terror kunne det kanskje vært verdt å reflektere over et par tidels sekunder før det forkastes. Det må forkastes uansett, fordi ingen, absolutt ingen, poltiske mål rettferdiggjør terror. Terror skal aldri forståes eller forklares, bare fordømmes.

 

Når det gjelder fattigdom er det imidlertid egentlig enda enklere enn som så. Det er nemlig ikke bare det rike Vesten som er mål for terror. Muslimer angriper med terror og terrorlignende metoder over nesten hele verden, og de fleste som myrdes i Allahs navn er slett ikke noe rikere enn de muslimene som myrder dem, snarere tvert i mot. Muslimene angriper i Elfenbenskyste. I Nigeria velter Sharia-bølgen sydover. I Sudan er over 2 mill av landets fattigste ikke-muslimske innbyggere i sør myrdet av de mer velstående muslimene i nord. Muslimene bruker terror også i Israel. De bruker terror mot Russland, mot Usbekistan, mot Kina, mot India og mot Filippinene. De bruker terror mot folk som har vært kolonisert av Vesten lengre enn de selv har vært.

 

Å knytte terror opp mot fattigdom og Vestens fortid som kolonisator henger ikke verken på greip eller noen annen redskap, det holder verken vann eller noen annen substans. Islam er selv den mest brutale av alle kolonisatorer. Det hadde vært mindre uforståelig om f eks spanjoler, serbere, bulgarere og indere hadde drevet terror mot muslimske land som hevn for de forbrytelser mot mennskeheten som islam er ansvarlig for i disse landene enn at muslimer bedriver terror i bl a Spania og India. Spania har vært kolonisert av islam lengre enn Spania selv har kolonisert noe som helst. India har også vært kolonisert av islam, og er det delvis fremdeles (Pakistan og Bangladesh), men har selv aldri kolonisert noen. Å bruke fattigdom og/eller kolonifortid som forklaring på muslimsk terror er ikke bare skivebom, det er banebom. Forklaringen er kort og godt, eller kanskje man heller skulle si kort og vondt, islam. Terroren springer rett ut av islams lære. Begrepet terrorist var ikke oppfunnet på Muhammeds tid, men hadde det vært det ville han vært verdens mest ettersøkte terrorist. Islam pålegger muslimer å føre krig til alle vantro er undertrykket (jøder og kristne), drept eller har gått over til islam (andre ikke-muslimer). Muslimene har en religiøs plikt til å hate oss og føre krig mot oss, BARE fordi vi ikke er muslimer.

 

Samme forhold kan også illustreres hvis man ser på en del ikke-muslimske grupperinger som enten lever i fattigdom og/eller er ofre for okkupasjon og undertrykkelse. Hvis noen skulle kunne forsvare bruk av terror måtte det være sør-sudaneserne med det folkemord de er ofre for. Men de gjør det ikke, de driver ikke terror. De driver ikke terror fordi de er kristne. De driver ikke terror fordi de er animister. De driver ikke terror fordi de IKKE er muslimer. Tilsvarende betraktninger kan man gjøre seg om tibetanerne, om flyktniner fra Kashmir og Karen-folket i Burama. De driver ikke terror fordi de er henholdsvis buddhister, hinduer eller kristne. De driver ikke terror fordi de IKKE er muslimer. Det er for alle praktiske formål kun muslimer som driver terror. Fordi islam er terror, og terror dermed for alle praktiske formål er islam. Krig mot terror er krig mot islam, og fordi det ikke føres noen krig mot islam føres det heller ingen krig mot terror.

 

Det lappverk av tiltak med sikte på å oppdage og forhindre konkrete terroraksjoner er ingen krig mot terror. Den redder nok en del menneskeliv, men den løser ikke problemet så lenge vi overhodet tolererer eksistensen av islam noe sted på kloden. At vi i det 21 århundre tolererer denne blandingen av et ekstremt undertrykkende politisk system og en barbarisk kult er en kollektiv skamplett på hele menneskeheten, ikke minst på den ikke-muslimske delen. Muslimene er tross alt for de fleste født i dette fengselet med dødsstraff for fluktforsøk. Krigen mot islam må bli total og global, iedologisk, politisk, religiøst, økonomisk og militært. Ingen annen toleranse av islam enn nulltoleranse er forenlig med de mest elementære menneskerettigheter. Islam har selv stilt seg utenfor dette ved å forkaste FNs universelle deklarasjon om menneskerettigheter, og i stedet vedtatt sin egen islamske erklæring om menneskerettigheter, en karrikatur av ”rettigheter” når det gjelder ikke-muslimer.

 

Nok et moment som kan være verdt å nevne i forbindelse med aksjonen i Madrid er dekningen i media, både når det gjelder språkbruk og billedbruk. Det er liksom kommet litt nærmere når det smeller i Madrid enn når det smeller i Israel, Russland, India og på Filippinene. Det kan nesten virke som om selv PK-journalister har fått en støkk. Plutselig henter de frem uttrykk som ”gråtende og blødende mennesker” og ”sønderrevne kropper” osv. Er det ingen gråtende mennesker ved terroraksjoner i Israel ? Er det ingen som blør når toget som sprenges er russisk ? Er det ingen sønderrevne kropper etter bombeeksplosjoner i Kashmir ? Er spansk blod tykkere og rødere enn jødisk, russisk, indisk eller filippinsk ?

Tilsvarende forhold gjør seg gjeldende for bruk av bilder. Vi får av og til se bilder av busser sprengt i stykker i Israel. Selvsagt først etter at alle drepte er fjernet, og alle blodflekker omhyggelig vasket bort. Bildet kunne like gjerne være fra et Cover til en CD fra Vazelina Bilopphøggers. Vi får av og til se bilder av russere med litt skrubbsår i ansiktet, omtrent som om de hadde falt på sykkel eller noe lignrnde. Men da det smalt i Madrid ble bildene plutselig atskillig mer X-rated eller hardcore om vil kalle det det. Med all mulig respekt for de spanske ofrene: Er deres blod tykkere og rødere enn jødisk, russisk, indisk eller filippinsk ? Er det mer smertefullt for spanjoler å miste sine kjære enn det er for jøder, russere, indere eller filippinere ? Det må tydeligvis være det skal man dømme etter dekning og omtale i presenn av Madrid-massakren.

 

Nok et forhold som også bør trekkes frem er reaksjonen fra muslimer i alminnelighet, og norske muslimer i særdeleshet, på aksjonen. Eller kanskje man heller skulle si mangel på sådanne. Det tok Isamsk Råd nærmere to uker før de kom ut med en meget halvhjertet og forbeholden fordømmelse. Det var ingen demonstrasjoner, ingen høylytte protester. Når Frankrike vil innføre forbud mot hijab er det ingen problemer med å moblisere norske muslimer i gatene for å protestere, men det er åpenbart svært vanskelig når det gjelder et terrorangrep som kostet over 200 mennesker livet. Det er i grunnen ikke det minstre rart. Å demonstrere mot terror er å demonstrere mot islam, fordi islam er terror, og terror er for alle praktiske formål islam. Å forvente at muslimer skal demonstrere mot islam er å forvente det umulige. De som studerte TV-opptak og bilder fra demonstrasjonene i Madrid bemerket også at det knapt var muslimer å se i demonstrasjonene i det hele tatt.

 

Til slutt må man selvsagt også bemerke at muslimene gjennom terroren i Madrid også vant det spanske valget. Forut for aksjonen lå det konservative partiet an til å vinne nokså klart, men terroren snudde det til sosialistisk seier. Spania kapitulerte betingelsesløst for islam. Da islam første gang erobret Spania i det 8 århundre brukte de 3 år på jobben, og det er blitt ansett som kort tid. Denne gangn tok det imidlertid bare 3 dager fra det smalt til Spania hadde kapitulert. Det sier seg selv at en sterkere oppmuntring til å bruke terror som virkemiddel til å påvirke valg er det knapt mulig å tenke seg.

 

Bombe-alarm i Spania

VG 2 april 2004

Bomben som ble funnet på en toglinje i Spania er trolig av samme type sprengstoff som drepte 191 personer i bombeaksjoner for tre uker siden. Det opplyste den spanske innenriksministeren Acebes Angel. Den 10-12 kilos sprengladningen ble funnet på en toglinje for høyhastighetstog mellom Madrid og Sevilla fredag ettermiddag. Linjen der bomben ble funnet er Spanias mest trafikkerte, men det var ingen tog i nærheten av funnstedet da bomben ble oppdaget, opplyser det spanske togselskapet RENFE.

 

Det var ikke klart hvem som har plassert sprengladningen, men bomben besto trolig av samme type sprengstoff som ble brukt under terroraksjonene 11. mars. Stoffet kalles Goma 2 eco, ifølge etterforskningskilder.

 

Etter at spanjolene kapitulerte for islam og for terror i valget 3 dager etter aksjonen i Madrid fikk man jo høre at nå var Spania ”fredet” for nye terrorangrep. Så lenge varte altså det. Det eneste forbausende er at det varte så lenge som det gjorde. Muhammed satte selv presedens for at løfter til og avtaler med vantro uten videre kan brytes hvis det tjener islams sak. Det er vanskelig å synes noe særlig synd på spanjolene neste gang det smeller. De har selv invitert til det ved å legge seg flate for terror. Det er i grunnen vanskelig å synes synd på noe land neste gang det smeller, de har selv invitert til det ved å tolerere eksistensen av islam. Fordi islam er terror, og terror for alle praktiske formål er islam, er toleranse av islam toleranse av terror.

 

Samme sprengstoff som Madrid-bomben

VG 3 april 2003

Den 12 kilo tunge bomben som ble funnet under et togspor i Spania fredag, var laget av samme type sprengstoff som ble brukt i Madrid-massakren. Det bekreftet Spanias innenriksminister Angel Acebes på en pressekonferanse i Madrid lørdag, melder nyhetsbyrået AP.

 

- Sprengstoffet er av samme type som det som ble brukt 11. mars, men vi fortsetter nå etterforskningen for å finne ut hvem som står bak, sa Acebes

 

Fire drept i eksplosjon i Spania

VG 3 april 2004

En politimann ble drept og 15 såret i en kraftig eksplosjon i en boligblokk i en forstad til Madrid der tre mistenkte terrorister hadde forskanset seg lørdag kveld. De tre skal ha vært islamistiske terrorister som settes i forbindelse med bombeaksjonen i Madrid 11. mars. Spanias innenriksminister Angel Acebes sa på en pressekonferanse lørdag kveld at de tre også ble drept i eksplosjonen. Eksplosjonen skal ha blitt utløst av de tre mistenkte terroristene da politiet stormet leiligheten, sa han.

 

Spanske myndigheter utelukker ikke at en terrormistenkt kan ha unnsluppet før eksplosjonen. Acebes bekreftet at en 50 år gammel politimann mistet livet og minst 15 andre ble alvorlig såret. 11 av dem er politifolk. Alle de skadede er sendt til sykehus. Politiet evakuerte hele boligblokken og flere andre bygninger i nærheten. Minst 15 sykebiler var på stedet, og flere helikoptre fløy over området med kraftige søkelys. Hele blokkfasaden ble blåst ut i trykket fra den kraftige eksplosjonen. Spansk media melder om skuddveksling i forkant av eksplosjonen, som skjedde litt etter klokken 21 lørdag kveld.

 

Spain 'was warned of more attacks'

The Telegraph 4 april 2004 via JihadWatch

An Islamic terror group linked to al-Qa'eda warned Spain after the Madrid train bombings that it would come under fresh attack unless its troops were withdrawn from Iraq and Afghanistan within four weeks. A Spanish diplomat confirmed last night that a letter signed by the Abu Hafs al-Masri Brigades, warning of further attacks on Spanish interests in North Africa and the southern Mediterranean, was sent to the country's embassy in Cairo.

 

The warning was revealed as the Spanish interior minister, Angel Acebes, confirmed that the explosives used to make a bomb planted under a train track 40 miles south of Madrid on Friday were the same type used in last month's train bombings, which killed 191 people.

 

THE TERROR WEB

The New Yorker 2 August 2004

One of the most sobering pieces of information to come out of the investigation of the March 11th bombings is that the planning for the attacks may have begun nearly a year before 9/11. In October, 2000, several of the suspects met in Istanbul with Amer Azizi, who had taken the nom de guerre Othman Al Andalusi—Othman of Al Andalus. Azizi later gave the conspirators permission to act in the name of Al Qaeda, although it is unclear whether he authorized money or other assistance—or, indeed, whether Al Qaeda had much support to offer. In June, Italian police released a surveillance tape of one of the alleged planners of the train bombings, an Egyptian housepainter named Rabei Osman Sayed Ahmed, who said that the operation “took me two and a half years.” Ahmed had served as an explosives expert in the Egyptian Army. It appears that some kind of attack would have happened even if Spain had not joined the Coalition—or if the invasion of Iraq had never occurred.

 

“The real problem of Spain for Al Qaeda is that we are a neighbor of Arab countries—Morocco and Algeria—and we are a model of economy, democracy, and secularism,” Florentino Portero, a political analyst at the Grupo de Estudios Estratégicos, in Madrid, told me. “We support the transformation and Westernization of the Middle East. We defend the transition of Morocco from a monarchy to a constitutional monarchy. We are allies of the enemies of Al Qaeda in the Arab world. This point is not clearly understood by the Spanish people. We are a menace to Al Qaeda just because of who we are.”

 

Og aksjonen skulle altså være et “svar” på USA sin krig i Irak, og Spania sin støtte til den ?

 

Islamic videos found in false ceiling in Navarra restaurant

Typically Spanish 21 October 2005 via JihadWatch

Members of the Civil Guard in Tudela, Navarra, are investigating the appearance of videos of Islamic terrorist attacks which have appeared hidden in the false ceiling of a closed restaurant. The premises had been rented in the past by some Muslims. As well as the videos, photocopies of passports and tapes and manuscripts in Arabic have been recovered. One of the terrorists to blow himself up in the Leganés flat explosion as investigators closed in on the Madrid March 11th bombers, is known to have lived for a time in the same town of Tudela.

 

CEUTA OG MELILLA UNDER ANGREP

 

Spania besitter to små enklaver, Ceuta og Melilla i Nord-Afrika. Muslimer som klarer å ta se inn der har dermed ubegrenset adgang til Vest-Europas enorme jaktmarker for ran, overfall, voldtekt, drap, terror og annen muslimsk religionsutøvelse. Dette har ledet til et enormt press mot disse to områdene. Regulære stormangrep startet allerede så tidlig som i 2000.

 

Innvandrere ville storme spansk enklave

Aftenposten 26 juni 2000

En rasende menneskemengde forsøkte torsdag å storme den tungt bevoktede spanske enklaven Melilla på nordkysten av Marokko…Ifølge spanske myndigheter finnes det til 25.000 asylsøkere i Marokko, som håper å slippe inn i Europa via disse enklavene eller via den britiske kronkolonien Gibraltar på sørspissen av Spania.

 

Siden da er situasjonen bare gått fra vondt til verre:

 

Spanske soldater mot desperate immigranter

VG 30 september 2005

Spania setter inn soldater mot desperate afrikanske immigranter som ønsker et bedre liv i Europa.

 

Joda, de er afrikanske, men de er også for det aller meste muslimske. De fleste kommer i følge reportasjen i VG fra Marokko. Andre land som spesifikt nevnes er Mali, Mauritania, Nigeria og Kamerun. Mali og Mauritania er tilnærmet rent muslimske land, Nigeria er ca 50/50 og for Kamerun sin del opplyser CIA Factbook  at det er 20  % muslimer. Videre skriver VG:

 

Bare hittil i år har 12000 afrikanere forsøkt å komme seg inn i de godt bevoktede spanske enklavene, for derfra å få fripass til Europa…. I tillegg kommer de mange tusen som forsøker å seile fra Marokko til Kanariøyene, eller fra Marokko til Spania, over det 14 kilometer brede Gibraltarstredet. Hundrevis, og kanskje tusenvis, dør i forsøket, og hver eneste uke skylles lik i land på Spanias sørkyst...

 

Både mandag og tirsdag denne uken stormet flere hundre desperate immigranter gjerdene rundt enklaven Melilla. Over 300 klarte å komme inn.

 

Dermed er Melilla «angrepet» over 20 ganger bare i år.

 

Også BBC tar opp denne saken:

 

New storming of Spanish enclave

BBC 28 september 2005

Hundreds of immigrants have tried to break through border fences around the Spanish enclave of Melilla in North Africa for a second night running. Some 200 succeeded in crossing, say Spanish police. Some 100 made it across the day before. Almost 30 people, including policemen, have been injured in the mass assaults. Melilla and nearby Ceuta are seen as stepping stones to Europe by African immigrants.

 

Joda, slik KAN det selvsagt sies. Men man kan også si det som det faktisk er: Melilla og Ceuta blir sett som porten til enorme jaktmarker med frihet til ran, overfall, voldtekt, drap, terror og annen muslimsk religionsutøvelse. De områdene de kommer fra har vært under en pervers sexfiksert volds- og dødskult   lenge at de er helt ødelagt, og nå søker ”berikerne” nye jaktmarker i Europa. Det lille pust av sivilisasjon som europeisk kolonisering brakte til disse områdene er dessuten nå i ferd med å dø fullstendig ut, såpass lenge etter at kolonimaktene trakk seg ut. Det gjør selvsagt ikke saken bedre.

 

Forsøkene på å ta seg inn i Ceuta begynner også mer og mer å ta form av mlitære operasjoner. Det brukes skytevåpen og stiger, og iverksettes avledningsmanøvre for å trekke oppmerksomheten bort fra de steder hvor man faktisk forsøker å ta seg inn på spansk territorium, ref:

 

Troops sent to Spain enclaves

BBC 29 september 2005

 

In Pictures: Fortress Europe

BBC 28 September 2005

 

Det er en selvfølge at spansk politi og soldater nå begynner å skyte med skarpt for drepe på enhver som forsøker å ta seg ulovlig inn i Ceuta eller Melilla, tiden er overmoden for det. Men det er ikke nok.  I tillegg bør det gjøres tindrende klart for marokkanske myndigheter at neste gang noe slikt skjer vil Spania svare med flyangrep og artilleribombardement mot mål i Marokko,  ettersom Marokko åpenbart er ansvarlig for tilstandene og ikke gjør noe av reell betydning  for å stanse at deres territorium brukes som utgangspunkt for en reprise på den muslimske invasjonen av Spania i år 711

 

Noe av det som skjer i Ceuta er imidlertid av mer komisk karakter. Selvsagt føler muslimene seg ”krenket”der også.

 

 Spain: Racist Carnival Controversy in Ceuta Enclave

Adnkronos International 1 March 2006

Ceuta, 1 March (AKI) - The lyrics of a satirical song that scooped a 4,000-euro prize during Carnival at the tiny Spanish enclave of Ceuta, in Morocco, have provoked complaints by local Muslim politicians because it likens Muslims to animals. A complaint has been filed by the local opposition party (Democratic Union of Ceuta) and a protest against the song is also being organised in Ceuta on Saturday, Spain's ABC daily reports. Democratic Union of Ceuta party says the song defines all Muslims as animals, contains "many insults towards Arabs and Muslims" and is an apology for racism, xenophobia and inciting racial hatred, offences punishable under Spain's penal code by up to three years in jail and steep fines.

 

"I went to look in the science book to see if Turks [a term widely used in Ceuta to mean Muslims] are rational animals," run the lyrics of the offending song, written by a local policeman. "And I found that these people are the same as cows. This cleared up any doubts I had: they are all animals," the song reportedly continues.

 

Så muslimene liker ikke å bli sammenlignet med kuer. Spørsmålet er hvem det er den groveste fornærmelsen mot, muslimer eller hinduer som ser på kuer som hellige dyr. Skulle noen ha grunn til å være fornærmet her måtte det være hinduene. Muslimer har ingenting å beklage seg over så lenge det perverse makkverket de baserer sin tro på omtaler jøder og kristne som aper og svin.

 

Først går muslimene nærmest over lik for å komme inn i den spanske enklaven, men når de er inne får vi det sedvanlige hylekoret om hvor krenket de er. Hvem i … ba dem komme?

 

Sist oppdatert: 27. desember 2006

 

Tilbake til muslimske forbrytelser verden rundt

 

Hjem

Hva er nytt

Islam i Norge

Tema

Spesial

Video

Anti-islamsk kalender

Nedlasting

Humor

 

AntiJihad Norge

e-mail:  ajnorge@hotmail.com