web space | free website | Business Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

NORGE

PRESENTERER

RUSSLAND

 

DET TREDJE ROMA

 

De fleste voksne nordmenn i dag har levd en stor del av sitt liv i en situasjon hvor Sovjet-imperiet, eller ”Ondskapens imperium” som Ronald Reagan kalte det, var den største trusselen både mot vår nasjonale sikkerhet, og mot de verdier som den vestlige sivilisasjon er bygget på.  At denne trusselen var reell, og at det var nødvendig å opprettholde et troverdig forsvar mot den er det nok fortsatt relativt bred enighet om.  I et lengre perspektiv var det imidlertid en unormal situasjon, eller en ”historisk parentes” som Olav Versto kalte det i sin serie ”En reise i islam” i VG høsten 2001.  Normaltilstanden har vært, og er, at det er islam som truer oss. Islam angrep og truet oss i over 1000 år før Sovjetunionen eksisterte, og angriper og truer oss igjen nå når Sovjet er borte.

 

Det demokratiske Russland som har reist seg på ruinene av Sovjet-imperiet er en av våre aller viktigste allierte i kampen mot islam.  Å omstille seg mentalt fra å se på Sovjet som en trussel og en fiende til å se på Russland som en venn og alliert er selvsagt ikke gjort over natten, men det er nå gått ca 15 år siden Sovjet gikk i oppløsning, det er på tide at man i Vesten tar konsekvensen av det, i stedet for å bedrive kunstig åndedrett på spøkelser fra den kalde krigen.

 

Russland var både offer for, bekjempet og prøvde å advare Vesten mot muslimsk terror mange år før 11 september, men i Vesten var man lite villige til å lytte til russerne.  Selv 11 september forandret lite i så måte.  Vi fortsatte å omtale de muslimske terroristene i Kaukasus som ”separatister” og ”frihetskjempere”. Etter Beslan hvor russerne vasset i døde arabere da aksjonen var over begynte denne PK-løgnen å slå litt sprekker. Fortsatt er imidlertid situasjonen den at den islamofile ormeyngelen som dominerer både det politiske liv og media i Norge spyr ut en flom av løgner, halve sannheter og fortielser om hva som skjer særlig i Tsjetsjenia og Kaukasus for øvrig, men også om Russland generelt.

 

Hovedhensikten med FOMIs dokumenter om Russland er å fortelle sannheten, både om konflikten mellom Russland og islam i Kaukasus, og om Russlands bidrag i den globale kampen mellom sivilisasjon og islam, både historisk og i dag. Det er et bidrag vi ikke kan klare oss uten. Den dag kan komme da nordmenn og andre vesteuropeere ønsker at vi hadde tapt den kalde krigen, og blitt okkupert av Den røde hær. Sammenlignet med det islamske helvete kontinentet nå er på vei mot fremstår det snare i et rosenrødt enn i et rødt skjær.

 

Dels av praktiske årsaker er materialet om Russland inndelt i føkgende tre dokumenter:

 

  • HISTORISK BAKGRUN
    Dette omfatter tiden fra mongolenes invasjon i Russland på 1200-tallet, Tsar-Russland og Sovjet-tiden

·         DET MODERNE DEMOKRATISKE RUSSLAND
Dette omfatter tiden etter Sovjetunionens fall med hovedvekt på den overordnede  politiske utvikling og Russlands rolle i den globale kampen mellom Islam og sivilisasjon.

·         TERROR
Fordi antall terroraksjoner i Russland er så stort, og mange av dem svært omfattende,  er omtale av spesifikke aksjoner, og kommentarer til disse, skilt ut i et eget dokument.

Også russerne deltar for øvrig i informasjonskrigen mot islam på internet. Det russiske motstykket til FOMI er:

 

Chechhen Truth

 

Etter en tids fravær er denne websitenup & running” igjen i ny og forbedret utgave. Den er absolutt verdt et besøk. Spesielt vil vi anbefale et intervju med Dmitry Shevchenkov (bildet til venstre), en veteran fra krigen i Tsjetsjenia. Intervjuet ligger på http://www.geocities.com/chechentruth/inter.htm   Han smører nok litt tykt på når det gjelder sivile ofre for USA sin krigføring i Afghanistan, men tatt i betraktning hvordan USA har støttet og støtter tsjetsjenske terrorister er det ikke vanskelig å forstå forbitrelsen mot USA. Hva ville amerikanerne ha sagt om Russland hadde støttet en terroristbevegelse som kjempet for at f eks Nord-Dakota  skulle bli løsrevet fra USA ?

 

En annen russisk site som også kan anbefales er:

 

Tragedy at Beslan

 

 

Hovedspråket er russisk, men det er også noe materiale på engelsk. Den 11 september 2001 ble USA  bare bitt av en giftslange de selv hadde næret ved sitt bryst.  Russerne har bekjempet den giftslangen i rundt regnet 700 år, minst.

 

*  *  *

 

Sist oppdatert: 4. januar 2007

 

Tilbake til muslimske forbrytelser verden rundt

 

Hjem

Hva er nytt

Islam i Norge

Tema

Spesial

Video

Anti-islamsk kalender

Nedlasting

Humor

 

AntiJihad Norge

e-mail:  ajnorge@hotmail.com