web space | free hosting | Business Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

NORGE

 

PRESENTERER

KOSOVO

 http://www.atlasgeo.net/flags/animations/Serbie.gif

 NATOs svarte fugler

 

11 SEPTEMBER 2000

 

 Neida, det er ikke skrivefeil i årstallet, det er snakk om 11 september 2000 – TOTUSEN. Muslimske terrorister var i virksomhet den dagen også, som de er hver eneste dag.  Forskjellen fra det som skjedde 11 september 2000 til det som skjedde 11 september 2001 er at i førstnevnte tilfelle skjedde det med USAs velsignelse, og takket være USAs krig for å utbre islam i Europa i 1999.  Det som skjedde 11 september 2000 var følgende:

 

Terrorist attack on Serbs in Vrbovac

September 11, 2000

Kosovska Vitina, September 10 (Tanjug) - Terrorists from the ethnic Albanian village of Ravniste, in the municipality of Kosovska Vitina, carried out armed attack on Serbs, who were working in their fields near that village, at about 11 a.m. today, according to Amateur Radio Operators.

 

Egentlig er det ikke noe spesielt med dette, det har hørt til dagens orden i Kosovo siden USA og NATO erobret provinsen for islam i 1999. Serbere blir trakassert, terrorisert og fordrevet praktisk talt hver eneste dag, slik de ble før det sprakk for serberne på slutten av 90-tallet. Skal man forstå hva som har skjedd og skjer på Balkan i dag må man imidlertid gå et godt stykke tilbake i historien. Den videre omtale av Kosovo er derfor  inndelt i følgende avsnitt:

 

·         Blackbirds of Kosovo – 1389

·         USAs og NATOs Jihad mot Serbia

·         Mordet på Milosevic

·         NATO foran målet: En muslimsk terrorrepublikk i Europa

·         Fortsatt terror mot serberne
- Mer muslimsk terror i Kosovo
- Gult kors til Kosovos kristne
- Ny vestlig jihad mot Serbia?

·         Fra etnisk/religiøs til biologisk rensing

·         Ødeleggelse av kirker og klostre

·         De muslimske krigsforbryterne

·         ”Anerkjennelse” med bismak (NY!)

 

Som vanlig er klipp fra nyhetsreportasjer skrevet med vanlig skrift, mens egne kommentarer er skrevet med italic som dette. De enkelte avsnitt er bokmerket. For å gå til et bestemt tema, klikk på linken ovenfor.

 

 

 BLACKBIRDS OF KOSOVO - 1389

 

Tyrkiske muslimer trengte for første gang inn i Europa i 1345, over hundre år før Konstantinopels fall. Ironisk nok var det Bysants som ba dem komme. Bakgrunnen var rivalisering om arvefølgen til tronen i Konstantinopel, og en av de impliserte partene der ba tyrkerne om hjelp.  Ved denne anledningen ble tyrkerne ikke værende i Europa.  I 1349 kom de tilbake, også da etter anmodning fra Bysants som ba om hjelp mot bulgarerne. Denne gang ble de værende. Islam har med andre ord kolonisert deler av Europa lengre enn europeerne har kolonisert Amerika. I årene som fulgte utvidet og konsoliderte muslimene sin stilling på Balkan. Samtidig var de fortsatt til stede i Spania. Det kristne Europa var med andre ord under dobbel ild, en dag ville kanskje muslimene som kom vestfra via Spania møte dem som kom østfra via Balkan i hjertet av Europa. Slik skulle det ikke gå,  i Spania var muslimene på defensiven og spanjolene viste liten nåde og tok  ikke plagsomt mange  fanger mens de jaget djevelskapen ut igjen.  Den jobben var fullført i 1492. Men før det kom så langt skulle islams stormløp mot Europa fra sydøst overskygge begivenhetene på den iberiske halvøy. Det første klimaks i så måte kom i 1389. På det tidspunktet hadde muslimene fått kontroll over betydelige deler av Balkan, Konstantinopel var havnet i en bakevje, overlatt til å råtne på rot.

 

 I 1389 samlet diverse folkeslag på Balkan seg under den serbiske Kong Lazar for å kaste inntrengerne ut igjen.  De la indre stridigheter til side og forente kreftene mot den felles fienden, islam. Nær grensen mellom Bosnia og Serbia, i det som i dag er Montenegro samlet Lazar sine styrker, mens muslimene under Sultan Murad slo leir i skyggen av Kosovos fjell, den 14 juni 1389. Lazar grublet på om han skulle angripe i løpet av natten, men bestemte seg for å vente til daggry. På muslimsk side grublet Murad på om han skulle angripe i det hele tatt, hans styrke var tallmessig underlegen, og det ville kanskje være klokt å gå i forsvar og la den kristne hæren slite seg ut på å angripe.  Mens han grublet på dette slo han opp tilfeldig i Koranen og det første han fant var et vers som oppfordret til å angripe vantro. Han slo opp en gang til og det første han så var et vers om at en tallmessig underlegen styrke kunne beseire en overlegen fiende. Overbevist om at han hadde fått råd direkte fra Allah bestemte også han seg til å angripe ved daggry.  Slik gikk det til at neste dag, 15 juni 1389, ble en dato som minnes med sorg over store deler av Balkan den dag i dag.  Tallmessig overlegne som de var hadde de kristne først overtaket, muslimenes venstre flanke var nær ved å bryte sammen, men Prins Bajazet, Murads sønn, kom til unnsetning med friske tropper og lykken begynte å snu seg.

 

Murad skulle imidlertid ikke få oppleve den muslimske seieren. Kildene varierer litt når det gjelder nøyaktig hva som skjedde. I følge serbisk historie, eller kanskje man heller skal si serbiske legender, klarte en gruppe serbere å kjempe seg gjennom de muslimske linjene, helt frem til Murad og tilføye ham banesår.

 

Kosovo1I boken ”Jihad in The West” gir Paul Fregosi en annen versjon. Lazars svigersønn, Milosch Kabilovitch (maleriet til venstre),  kastet fra seg våpnene og red mot de muslimske linjene med løftet arm og ropte at han kom som venn med viktige opplysninger. Forbløffede tyrkere slapp ham gjennom, og han fikk foretrede for Murad. Da rev han frem en dolk og tilføyde Murad  banesår. Han ble selvsagt umiddelbart hakket i småbiter av Murads  livvakter, men Murad  blødde i hel. Før han døde rakk imidlertid Mursd å gi ordre om at muslimene skulle sette inn sine reserver. Om det var resultatet av en rasjonell taktisk vurdering, eller et siste ønske fra en døende mann skal være usagt, men de muslimske reservene ble åpenbart satt inn på riktig tidspunkt. De ga muslimene definitivt overtaket, og avgjorde utfallet av slaget. Halvmånens blodige og demoniske mørke senket seg over store deler av Balkan, og det skulle gå over 500 år før det igjen lysnet av dag.

 

Det er fristende å trekke paralleller fra Kosovo til Potiers ca 650 år tidligere. Begge slag fikk avgjørende betydning for historiens videre gang, og verden i alminnelighet og Europa i særdeles er i dag et produkt av dem. I Kosovo vant muslimene, ved Potiers tapte de. Men man skal være forsiktig med å trekke parallellene for langt. For det første, hadde muslimene vunnet ved Potiers ville det ikke blitt noe Kosovo, da ville Europa for lengst ha vært islamisert i 1389. For det andre, skalaen på de to slagene var meget forskjellig. Hvor store styrker som deltok ved Potiers er usikkert, men noen kilder oppgir at mellom 350.000 og 400.000 muslimer falt ved Potiers. I Kosovo var hele den kristne hæren på ca 30.000 mann, og de var muslimene tallmessig overlegne. Kosovo var med andre ord et lilleputtslag sammenlignet med Potiers. Likevel fikk altså den muslimske seieren så langvarige og dramatiske konsekvenser at vi sliter med dem den dag i dag. Det sier litt om hvor farlig det er å tillate muslimer å få fotfeste noe som helst sted. Det tok spanjolene 777 år å kaste svineriet  ut igjen. Serberne har nå holdt på i over 600 år og kommet et stykke på vei, selv om utviklingen takket være USA har gått i gal retning de senere år. Hinduene i India har holdt på i ca 800 år og gjort store fremskritt, men fortsatt eksisterer den muslimske terroristorganisasjonen som heter Pakistan.

 

Det er også et annet aspekt ved Kosovo som ikke må glemmes. Selv om muslimene vant var det en dyrkjøpt seier. Serberne hevder at selv om de tapte påførte de muslimene så store tap at det stanset videre ekspansjon, og at der dermed reddet Europa fra barbari. Noe sant er det sikkert i det, men hadde de vunnet ville det selvsagt vært enda bedre. Kanskje kunne Konstantinopels fall ca 60 år senere da ha vært forhindret, men det blir bare spekulasjoner.  Hvor mange muslimer som falt i Kosovo er det vanskelig å finne sikre tall for, men antallet var så stort at da omfanget av deres egne tap gikk opp for dem ble muslimene så rasende at de besluttet å henrette alle kristne fanger. Lenket sammen 3 – 4 stykker om ganger ble de halshugget etter tur, slik Koranen 47:4 foreskriver.

 

Til slutt ble de muslimske bødlene så trette i armene at de ba om å få kappe armene av fangene i stedet  og la dem ligge og blø i hel. Og Allah er jo nådig, de fikk lov til det.  Kapitlet om Kosovo i 1389 i Paul Fregosis bok ”Jihad in the West” har tittelen ”Blackbirds of Kosovo” og han skriver at svarte fugler ble et symbol for Kosovo etter begivenhetene der, nærmere bestemt kråker som fråtset i lik og døende mennesker etter muslimenes massakrer av fanger. Det kan godt være, og i 1999 var det på nytt svarte fugler på ferde i Kosovo, USAs og  NATOs svarte fugler for å gjenvinne tapt territorium for islam. Påskuddet om at det hadde noe med humanitære operasjoner å gjøre er så hårreisende at det er en intellektuell fornærmelse. Som det er dokumentert i det følgende hadde etnisk rensning fra muslimsk side mot serberne pågått i årevis da det omsider sprakk for serberne, og etter USAs og NATOs Jihad i 1999 har den skutt ytterligere fart.

 

USAs OG NATOs  JIHAD MOT SERBIA

 

I en del andre land-dokumenter, f eks Israel og Kashmir, er det tatt inn et avsnitt som heter terrorlogg hvor en del av muslimenes terrorisme for vedkommende land er listet opp og dokumentert. For Kosovo er det ikke nødvendig å ta med her, det finnes allerede tilgjengelig på nettet, nemlig på følgende to steder:

 

Pre-1989 Albanian Rule in Kosovo

 

All terrorist attacks comitted by "KLA" in 1996 and 1997

 

Det anbefales å ta en titt på de to linkene ovenfor før man leser videre her. Særlig den siste er relevant når begivenhetene i 1999.

 

Hva som skjedde i  Kosovo forut for 1999 gikk for det aller meste verden hus forbi. Hvem brydde seg vel om at noen serbere ble drept eller lemlestet ? I hvert fall ikke de som skrek opp når serberne omsider mistet tålmodigheten og slo tilbake. Men taktikken er velkjent fra mange andre steder i verden fra muslimsk side. Den består kort og godt i å gjøre livet så surt og uutholdelig for ikke-muslimer at de enten flytter eller går over til islam. Vi ser det i Nigeria, vi ser det i Sudan, vi ser det i Israel, vi ser det i Kaukasus, vi ser det i Kashmir, vi ser det i Indonesia, vi ser det på Filippinene og vi ser de første tegn til det i Vesten også, bl a i Frankrike og Storbritannia, og til dels også i Danmark og hos oss selv i Norge. Det er en del av islams natur. Og serberne kjenner islams natur bedre enn de fleste etter å ha levd under dens terror i ca 500 år. Hva det innebar skal man ikke utbrodere i detalj her, men ett aspekt bør likevel nevnes, nemlig det som kalles devshirme. Det innebar at hvert år måtte de okkuperte kristne folk på Balkan gi fra seg et antall guttebarn. De ble tvangsomvendt til islam og innrullert i sultanens hær for å slåss mot sine tidligere kristne trosfrender. 

 

Da muslimene begynte å vise tenner på Balkan etter Titos død var det derfor ikke til å undres over at alarmklokkene begynte å ringe hos serberne. At be bosniske muslimene så sent som under annen verdenskrig var tyskernes allierte gjorde ikke saken noe bedre. Resten av verden hadde glemt det, men serberne hadde ikke glemt at lederen for de bosniske muslimene, Alija Izetbegovich, var med på å organisere den muslimske SS divisjonen som slåss for tyskerne på østfronten under annen verdenskrig. Etter år med terror og trakassering fra muslimene i Kosovo sprakk det til slutt for serberne, de ville ikke finne seg i å bli fordrevet fra Serbias vugge, Kosovo, området hvor så mange av deres forfedre hadde funnet sin grav i kampen for å beskytte Europa mot muslimske morderhorder. DA våknet plutselig USA og begynte å skrike opp om etnisk rensning og det som verre var. Dobbeltmoralen er så tykk at den kan skjæres med kniv.

 

Hva enn serberne måtte ha begått av overtramp i rettferdig vrede blekner fullstendig mot den etniske rensning som muslimene bedrev og bedriver en rekke steder verden over uten at verken USA eller NATO leer på et øyelokk. Men når muslimene for en gangs skyld fikk en dose av sin egen medisin brøt helvete løs. Det passet selvsagt Saudi-Arabia dårlig at den muslimske overtakelsen av Kosovo skulle gå i vasken. Saudi-Arabia sier ”Hopp ! ” og USA hopper. Saudi-Arabia sier ”Sitt ! ” og USA sitter. Saudi-Arabia sier ”Dekk ! ” og USA legger seg flat. Saudi-Arabia sier: ”Flink bisk ! ” og USA logrer henrykt i den uhellige oljepris sitt navn.  Og i 1999 ble svarte fugler nok en gang et symbol på død og terror i Allahs navn over Kosovo, USAs og NATOs svarte fugler.  For dem som måtte ha tvilt på hva USA og NATO egentlig slåss for i Kosovo i 1999 skulle utviklingen i Kosovo etterpå, beskrevet i neste avsnitt feie all tvil til side.

 

 Noen vil kanskje si at muslimenes terror mot serberne etter 1999 er hevn for hva de selv gjennomgikk før 1999. For det første var det altså albanerne som bedrev terror før 1999 også. For det andre kan det være interessant å trekke visse paralleller fra Kosovo til Øst-Timor. Hva enn serberne måtte ha begått av overtramp da det sprakk for dem er det null og niks mot muslimenes overgrep mot den katolske befolkningen på Øst-Timor. Men mens muslimene i Kosovo bare synes oppsatt på å hevne noe de selv nedkalte over seg selv er det få eller ingen rapporter om at katolikkene på Øst-Timor benytter sjansen til å hevne årevis med terror og folkemord, de er mest opptatt av å bygge landet sitt opp igjen.

 

Det kommer stadig frem nye detaljer om NATOs jihad for å bombe vei for islam i Kosovo i 1999:

 

How NATO Staged Albanian Flight during NATO Bombing

Emperor’s New Clothes 26 mars 2004

 

The Freezer Truck Hoax - How NATO framed the Serbs

Historical and Investigative Research - 2 Dec 2005 by Francisco Gil-White

On March 24th 1999, NATO began bombing Serbia. Why? NATO said: "for humanitarian reasons": to stop a genocide.

 

Even as it dropped its bombs, in order to justify dropping more, NATO alleged that Slobodan Milosevic's forces were dodging enough NATO explosions to kill as many as 100,000 Albanian civilians.[1] In fact, sometimes they said 500,000.[1a] Consistent with this, during the bombing, NATO had its own Hague Tribunal issue an indictment against Slobodan Milosevic for “war crimes.”[2] And yet, uncomfortably, after the bombing, investigators hired by NATO and the UN scoured Kosovo for months and then. . .and then. . . .nothing: they produced zero evidence of 'ethnic cleansing' by Milosevic's forces.

 

Og hvordan viste så det islamofascistiske herrefolket sin takknemmelighet til United States of Allah (USA) og New Albanian Terrorist Organization (NATO) for håndsrekningen med å fordrive de kristne serberne fra Kosovo. Det er illustrert på denne billedserien fra Beograd 1999 og New York 2001:

 

Fra terrorist til terroroffer

 

Se hele billedserien på:

 

Terror on a Very Small Planet

Emperor’s Clothes 11 September 2006

 

Terroren er muslimsk, enten det er muslimer, amerikanske jihad-cowboys eller annen islamofil ormeyngel som utøver dem. Tilgi dem IKKE, for de VISSTE hva de gjorde.

 

Mordet på Milosevic

 

Selv rettsaken mot Milosevic ved USAs, NATOs og EUs sharia-domstol i Haag kaster nytt lys over det bedrageri opinionen I Vesten ble utsatt for fra politisk korrekte halal-medier forut for Vestens krig for å utbre islam på Balkan I 1999:

 

The whole truth at The Hague

Pravda 10/14/2004

Despite the attempts to silence Slobodan Milosevic, his trial is proving an interesting source of information about what really happened in the Balkans.

 

Slobodan Milosevic, the ex-President of Yugoslavia, has inexplicably been denied the right to continue defending himself and instead, has been allocated a lawyer named Steven Kay, who conducts the "defence" without any information from the Milosevic team. Of the 97 witnesses he contacted, 92 flatly refused to testify unless Slobodan Milosevic be given back the right to defend himself, according to Zdenko Tomanovic, Mr. Milosevic's chief legal advisor.

 

However, one witness who agreed to testify has left NATO and its masters in Washington squirming in embarrassment.  German journalist, ex-Army Major Franz Josef Hutsch was in Kosovo between September 1998 and December 1999. He describes himself as an "embedded reporter in the KLA" (Kosovo Liberation Army, otherwise knows as Ushtria Clirimtare e Kosoves, UCK).

 

Franz Josef Hutsch states that the climate he found in the province was "tense but not violent" but that the violence was caused by the UCK, not the Serbs. The UCK, he claims, used hit-and-run tactics against Serb patrols and tried to provoke "excessive reaction" from the authorities, often staging events, making sure that civilians were in the wrong place at the wrong time, usually just before the journalists arrived.

 

He also claims that the Albanians tried to trick the Serbs into firing on civilians, which were used and abused to suit the aims of the UCK, being forced to endure harsh weather conditions so that they would be shivering and miserable before the cameras, or to be placed in combat areas to increase collateral damage.

 

The Albanians would make their money through the trafficking of drugs and prostitution - the drugs and women, often the prettier Albanian girls snatched from their families, would be swapped for guns on the frontier. As for the officers, Hutsch states that between 80 and 100 Arabic officers worked with the KLA and that each unit was commanded by one of these Mujaheddin, who were paid "huge sums" of money by the firm MPRI, which trained these elements in bases in Turkey. 

 

The nationality of the firm MPRI? The United States of America.

 

Ja, hva ellers, eller skal man heller kalle en spade for en spade og si United States of ALLAH ?

 

Slobodan Milosevic er død

VG 11 mars 2006

Den tidligere serbiske presidenten Slobodan Milosevic døde 64 år gammel.  Steven Kay, Milocevic advokat, sier til BBC at Milosevic ble funnet død i sengen i cellen sin lørdag morgen. Ingenting tyder på at det er noe mistenkelig ved ekspresidentens dødsfall, men han skal ha dødd av naturlige årsaker. Likevel vil det bli en etterforsking av årsaken til dødsfallet, sier FN-domstolen i Haag ifølge Sky News. Milosovic hadde hjerteproblemer og høyt blodtrykk i tiden før dødsfallet.

 

Melding om dødsfallet kom fra radiokanalen B92 lørdag ettermiddag, og det er nå blitt bekreftet av serbiske myndigheter og krigsforbryterdomstolen i Haag, melder Sky News. Milosevic skal ha dødd i FN-fengselet i Haag. Den 64 år gamle ekspresidenten var stilt for retten av den Internasjonale krigsforbryterdomstolen i Haag, tiltalt for blant annet folkemord og krigsforbrytelser under Kosovo-krigen fra 1996 til 1999.

 

Forholdet er imidlertid det at denne tiltalen er rent oppspinn. Hvis den ikke var det burde en rettssak på 4 år til en pris på ca 1.3 Mrd kr vært nok til nærmest å få hvem som helst dømt for hva som helst. Hvis det hadde vært noe folkemord i Kosovo måtte det ha eksistert massegraver, og det har vært brukt store ressurser, inklusive overvåkningssatellitter til å lete etter slike. Som det fremgår av rapporten referert ovenfor har man imidlertid praktisk talt ikke funnet noen verdens ting.

 

Det er for øvrig all mulig grunn til å regne med at Milosevic ble myrdet i fengselet.

 

On the death of Milosevic by Jared Israel

Emperorsclothes 12 March 2006

In the aftermath of the death of Milosevic, the media is rehashing all the old charges against him - which in effect means, against the Serbian people. Emperor's Clothes has published many articles refuting media misinformation about the Serbs and Yugoslavia. Some of the most important are listed, with links, following these comments.

 

Milosevic's death while incarcerated at The Hague - like the deaths of other Serbs before him - is at minimum an outrage. He asked for, and Russia agreed to provide, first rate care for his serious heart condition. The Hague Tribunal demanded special guarantees; the Russian government provided them. Nevertheless, the request was denied, apparently without explanation. Milosevic's lawyer, Mr. Tomanovic, states that Milosevic wrote to the Russian Embassy in The Hague, charging that he was being given dangerous medicines. Even apart from this charge, the denial of medical care in itself constitutes foul play. And The Hague Tribunal has denied Milosevic's family's demand that an autopsy be conducted in Russia. Why?

 

How can a UN organization justify denying medical care to a prisoner, indeed to an elected head of state?  Not to mention to the accused in what was billed as the trial of the century? How, even if he had been guilty as charged? But he was not guilty of war crimes. Despite the media hype, Milosevic was not a war criminal. And despite some of his rhetoric at The Hague, he was also not a heroic opponent of NATO.  In truth, he was an appeaser who tried to curry favor with the West while sometimes talking tough, to the despair of the ordinary people whom he regularly setup and betrayed. The fact that, despite this, The Hague Tribunal, the proclaimed tool of NATO, seized him without concern for mere legality, put him on trial in its brazenly biased 'court,' and finally killed him, at the very least through criminal negligence, says much about the character of the leaders of the International Community who sponsored the resurgent Croatian, Moslem and Albanian fascists who wrecked havoc on Yugoslavia, followed by massive NATO bombing.

 

I andre deler av verden, dvs utenfor Eurabia raser debatten om omstendighetene rundt Milosevic sin død, for eksempel skriver Asian Tribune følgende:

 

Media lies and hypocrisy in wake of Milosevic's death

Asian Tribune 13 March 2006

The death of former Yugoslav President Slobodan Milosevic in his jail cell at the Hague on Saturday has unleashed a torrent of historical distortions and outright lies that echo the propaganda campaign waged more than seven years ago to justify the US-NATO war against the country. Officials with the UN war crimes tribunal reported that Milosevic died from a massive heart attack, but indicated a determination of whether it was from natural causes would have to await a toxicology report.

 

Chief UN war crimes prosecutor Carla del Ponte suggested that the former Yugoslav president may have committed suicide in order to avoid an expected guilty verdict and a life prison sentence. Milosevic's lawyer, however, reported that his client had written a letter to Russian Foreign Minister Sergei Lavrov just a day before he died pleading for help and charging that his jailers were giving him harmful drugs in an attempt to silence him. According to Dutch public television, a blood sample taken from Milosevic last month showed traces of a powerful drug used to treat leprosy which can neutralize other drugs the former Yugoslav leader was taking for high blood pressure and heart disease.

 

Norske medier har valgt å resirkulere den gamle demoniseringskampanjen vil innbille oss at han (innelåst i en celle) ga seg selv medisiner som

skulle motvirke de hjertemedisinene han fikk av Carla del Pontes folk.Man skal være temmelig oppflasket av Jamie Shea, pressetalsmannen for

New Albanian Terrorist Organization (NATO)  for å kunne tro på slike "forklaringer". For ytterligere kommentarer og debatt om dette se:

 

 Mordet på Milosevich

APS Forum 13 mars 2006

 

NATO foran målet: Opprettelse av en islamsk terrorrepublikk i Europa

 

Neste fase i opprettelsen av en islamsk stat på Balkan er selvsagt full løsrivelse av Kosovo fra Serbia. Den prosessen er allerede i gang:

 

Kosovo: Serbian President "Will Not Even Consider" Independence

Adnkronos International 28 February 2006

Serbia's president Boris Tadic has said he will refuse to sign any agreement on independence for the troubled ethnic Albanian majority province of Kosovo, a position he claims all Serbian politicians share. Tadic made the remarks to the Serbian parliament after talks with the UN envoy overseeing the Kosovo status talks, Martti Ahtisaari in Belgrade on Monday.

 

"I will not even consider signing an agreement for the independence of Kosovo and I am certain that no other politician in Serbia will consider this either. Is that enough?," he said. "Unfortunately, it is not, and that is why we have arrived to a situation where not only the citizens of Serbia and their institutions, but the international institutions as well must make a decision on its future status", Tadic continued. Ahtisaari was expected to inform Serbia and Montenegro officials what the topics of this year's second round of status talks on Kosovo's future, due to take place on 17 March in the Austrian capital, Vienna.

 

Such discussions are likely to include giving greater power to local authorities - also the theme of the first round of talks held on 20-21 February, at which ethnic Albanian and Serb negotiators agreed that local police forces should reflect the ethnic composition of municipalities. On Monday, the Serbian parliament convened an extraordinary session and unanimously adopted the government's report on the first round of Kosovo status talks. In the last speech of the session, Tadic told lawmakers that not only was Serbia's future bound up with Kosovo's, but the the legitimacy of international institutions was as well.

 

 

FORTSATT TERROR MOT SERBERNE

 

Etter et kort opphold fortsatte muslimenes terror mot og etniske rensning av serbere etter krigen i 1999.

 

Two-thirds of Serbs are refugees and 40 Churches are destroyed in Kosovo

Dear Friends,

After the month and a half of the NATO and UN sponsored peace in Kosovo we have the following results:

130.000 Serbian refugees from Kosovo (2/3 of the population)
150 - killed Serbs
200 - kidnapped Serbs
40 - damaged or destroyed churches

Serbs are persecuted, killed in flats, expelled from their homes, women are raped, farmers are slaughtered, Serbian and all Non-Albanian homes are systematically torched, AND all this in the presence of the most powerful force in the World.

 

http://www.mobilixnet.dk/~mob55672/foreword to the publication abou.htm

The peace forces of KFOR entered Kosovo and Metohija on June 13, 1999 with a goal to guarantee peace and security to all inhabitants of the province. But only in the last two months since their arrival, more than 180.000 of Serbs have left or were expelled from their homes. Albanian extremists killed or abducted several hundreds of people and burned thousands of Serb homes. Only in the last two months, in spite of the presence of almost 40.000 elite NATO troops, UN civil administration, numerous humanitarian organizations, NGO's and hundreds of journalists, more than 40 Serb Orthodox shrines, churches and monasteries, have been completely razed to the ground or desecrated.

 

Killed Milijana Stojanovic

September 15, 2000

Killed and beaten up in KFOR presence

Kosovska Kamenica, September 14 - About 500 Serbs gathered around a local church in Kosovska Kamenica, yesterday, in protest against the murder of a Serb Milijana Stojanovic, Church-People's Council of Kosovska Kamenica has stated.

 

Kosovo Albanians keep on arming themselves

Sofia, July 19 - Commander of the Bulgarian unit within the United Nations police force in Kosovo and Metohija, Lieutenant Colonel Kiril Kirilov, has warned that Kosovo Albanians keep on arming themselves. In an interview to Wednesday's edition of the Sofia daily Duma, Lieutenant Colonel Kirilov said is was difficult to be a policeman in Kosovo and Metohija, but that it was the most difficult for Serbs. "For months, the Serb population has been subjected to repression and terror by Kosovo Albanians", he stressed, adding that the gravest forms of terrorism were recorded in July, August and September last year.

 

Stanko Kovacevic killed in the terrorist assault

September 18, 2000

Terrorist gangs devastate Kosovo and Metohija

Gnjilane, September 17 - Ethnic Albanians killed sixty-eight-year old Serb Stanko Kovacevic in Gnjilane, this afternoon, throwing the bomb in the yard of his house some time before 2 p.m., Gnjilane Church-People's Board reported today.

 

Ethnic Albanian terrorists attacks again

September 19, 2000

Serb and Romany children - terrorists' targets

 Gnjilane, September 18 - Besides bomb, which killed Stanko Kovacevic, yesterday, several other bombing attacks on Serbs, were carried out in Gnjilane. About twenty minutes before an attack on Kovacevic, a bomb was thrown at the house of pensioner Milan Gasic. Fortunately, Gasic, 80, was in the summer cuisine and in that way escaped the destiny of his son Rodoljub, who has been killed in January 9, this year, in front of the same house.

 

Ethnic Albanians gravely wounded Vukasin Davidovic

September 20, 2000

Kosovo Polje, September 19th - Ethnic Albanian terrorists in Kosovo Polje lobbed a grenade into Vukasin Davidovic's home last night, gravely wounding the owner.

 

Three bombs thrown at Serb houses in Gnjilane

September 21, 2000

Gnjilane, September 21 (Tanjug) - Ethnic Albanians threw three bombs at Serb houses late Wednesday, causing extensive damage but fortunately no casualties, the Committee for Protection and Human Rights of Gnjilane stated today.

 

Møtt av blodbad i Kosovo

VG 22 august 2001

En albansk familie på fem ble skutt ned og drept i det norskkontrollerte området vest for Pristina natt til i går. Norske KFOR-soldater lå og sov i leiren i byen Glogovac to mil vest for Pristina da de like før midnatt ble vekket av minst 30 skudd fra automatvåpen.  Den norske KFOR-styrken rykket umiddelbart ut med en utrykningsstyrke, og sammen med FN-politiet møtte de den fullstendige gjennomhullete familiebilen. Inni lå en gråtende 16 år gammel jente blant likene av sin mor og far, sin 22 år gamle bror og sine lillesøstre på ni og fjorten år.

 

Målet for terroraksjonen var trolig den albanske familiefaren Hamsa Hajra, som var mistenkt for å ha samarbeidet med serberne under Kosovo-krigen. Ole Petter Bratting frykter drapene vil utløse økt spenning i området. Vi vil følge nøye med framover og forsøke å avverge hevnaksjoner, sier han..

 

Hva med å følge med for å forhindre gjentakelser, og for å finne de skyldige ?

 

Muslim militants threaten villagers

WorldNet Daily 27 February 2002

In an area a few hundred miles from the heart of Europe, the inhabitants of small villages have been forced to take up weapons in defense of their homes as a result of armed "incidents" provoked by Islamic militants, according to Balkan sources.

 

Afghanistan in Europe?

WorldNet Daily March 9, 2002

BELGRADE -- While former Yugoslav president Slobodan Milosevic is being tried in The Hague for alleged war crimes committed during his campaign in Kosovo – a Serb effort many now characterize as anti-terrorist -- Michael Steiner, the new chief of the U.N. administration in the Serbian Kosovo province has warned that Kosovo could find itself in an "Afghanistan-type situation" if the international community neglects the territory. As reported by the Yugoslav Tanjug agency earlier in the week, Steiner said to the Madrid El Pais daily that "should joint efforts to stabilize the province prove unsuccessful, Kosovo could become a nest of organized crime and the Afghan peril would be imported into Europe." Indeed, the end result of the U.S. drive to weaken the Soviet Union in Afghanistan by supporting mujahedin warriors may well find its mirror in the ultimate outcome of the West's decision to support the terrorist Albanian KLA organization in Kosovo in the late 1990s, as part of a wider effort to remove Milosevic from power. In one of the al-Qaida camps in Afghanistan, reports the Boston Herald's Don Feder, Americans found an application form from a Kosovo Albanian that read, "I have Kosovo Liberation Army experience against Serbs forces. … I recommend suicide operations against parks like Disney."

 

HOW NATO BROUGHT HELL TO A TOWN IN KOSOVO

Emperor’s New Clothes 23 July 2002

Below are interviews with three women from Orahovac, a town in Kosovo. Dutch and German NATO troops occupied the town in June 1999, shortly after NATO marched into Kosovo. The three Serbian women describe how their initial faith in NATO's promises turned to horror as they realized they had been sold a nightmare.

 

Så vil man kanskje si at USA og NATO var ikke klar over at utviklingen ville ta en slik retning.  TØV ! NØYAKTIG en slik utvikling ble forutsagt i innlegg på norske diskusjonsgrupper mens bombene fallt i Allahs navn i 1999, og så skulle ikke ekspertisen i NATO-landene sine utenriksdepartementer være i stand til å forutse det ? Her som ellers når det gjelder muslimske spyttslikkere : Forlat dem ikke, for de visste hva de gjorde, forlat dem aldri i evighet, for de visste hva de gjorde og de vet hva de gjør, noe de selv FBI-dokumenter bekrefter:

 

Milosevic cites FBI on al-Qaeda presence in Kosovo

Arabia.com March 08, 2002, 11:59 AM

THE HAGUE (AFP) - Former Yugoslav president Slobodan Milosevic, on trial for war crimes here, produced an FBI document he said backed up his claim he was fighting al-Qaeda terrorists in Kosovo.

 

As Ex-Security Chief Testifies he was Tortured to Lie –

MILOSEVIC "TRIAL" BLOWS UP IN HAGUE PROSECUTOR'S FACE!

Emperor’s New Clothes 27 July 2002

Today, as we prepared to post an article about the utter hypocrisy of The Hague "tribunal's" concern for Slobodan Milosevic's health, this "trial of the century" exploded and died.

 

Now the question is, will it linger in death?

 

The "tribunal" passed away during the testimony of Rade Markovic, former head of the Department of State Security of the Serbian Ministry of the Interior (the Serbian Secret Service). Markovic (pronounced MARK-oh-vich) was cross-examined today, 26 July, by Slobodan Milosevic. Mind you, the prosecution called Mr. Markovic to testify. He was "their" witness. That is, for some reason they expected him to testify in their favor. And yet, he testified against them...

 

Det ser ut som om rettsaken mot Milosevic har mistet den siste rest av troverdighet,  i  den grad den noen gang har hatt noen.

 

Situationen for de ikke-albanske mindretal i Kosovo

Dansk Flyktningehjelp, August 2002

Antallet af serbere i Kosovo er halveret efter krigen. Denne frygt viste sig at være velbegrundet, idet de tilbageværende serbere og andre ikke-albanske mindretal hurtigt blev genstand for en bølge af mord, vold, voldtægter, afbrænding af ejendomme og plyndringer.  I starten havde overgrebene mest karakter af spontane hævnaktioner fra den Kosovo-albanske civilbefolknings side, men efterhånden blev der tale om en mere organiseret intimideringskampagne med det formål at drive især serberne ud af provinsen.  Stort set alle observatører er enige om, at medlemmer af KLA (eller fraktioner af det tidligere KLA) og det FN-sponsorerede Kosovo Beskyttelseskorps, KPC, har stået bag en betydelig del af disse overgreb.

 

Hævnaktionerne er gået hårdest ud over det serbiske mindretal med det resultat, at de fleste serbere enten har forladt provinsen eller har søgt tilflugt i de serbisk dominerede kommuner i det nordlige Kosovo (Leposavic, Zubin Potok, Zvecan og i den del af Kosovska Mitrovica, der ligger nord for floden Ibar).  De få serbere, der fortsat bor i albanske majoritetsområder, opholder sig i isolerede enklaver, der kræver konstant KFOR-beskyttelse.  Kosovo-albanere, der oprindeligt boede i de nu serbisk dominerede områder, er ligeledes blevet fordrevet i stort tal.  Resultatet er, at der efter KFORs ankomst i Kosovo er sket en de facto opdeling af provinsen i etnisk kontrollerede områder.

 

Dette et NØYAKTIG den utvikling som ble forutsagt i norske diskusjonsgrupper på internet mens amerikanske og andre NATO-bomber regnet over Serbia i Allahs navn i 1999.

 

POST WAR SUFFERING

 

Denne siten dokumenterer hva slags helvete USA og resten av NATO (Norge inclusive) har skapt i Kosovo gjennom sin krig i 1999 for å utbre islam i Europa. Et lite klipp fra innholdet:

 

When NATO troops and UN mission arrived to the province one repression of an undemocratic regime was replaced by another repression launched by the Albanian armed rebels known as UCK, mafia from Albania and individuals seeking revenge. The freedom has come only for ethnic Albanians while the everyday life for Serbs became a real hell full of suffering and unrestrained Albanian terror. Since the end of war around 900 Serbs have been killed, more than 1200 have been kidnapped or taken to UCK run illegal prisons, thousands of Serb homes were set on fire, at least 100 churches have been destroyed or seriously damaged. Around 200.000 non -Albanin population had to leave the province because to be a Serb in Kosovo or speak Serbian language in the street today is enough to be killed or abducted. Serbs can only survive in enclaves where they enjoy some relative freedom within the range of few miles. Serbs of Kosovo ask themselves why was one injustice replaced by another? Why the world which stood up in defence of suffering Albanians now turns the blind eye to the suffering Serb civilians. More than two years after the war Kosovo is free only for criminals and smugglers and remains unsafe and volatile for non-Albananin minorities.

 

Fortsat etnisk udrensning i Kosovo

Kristeligt Dagblad 30 April 2003 

Religiøse og etniske mindretal som kristne serbere og romaer i Kosovo udsættes for alvorlige overgreb af den albanske befolkning. Der foregår en veritabel etnisk udrensning af serbere og andre minoriteter i Kosovo. Så kontant lyder meldingen fra Kirkernes Verdensråd, efter at Amnesty International i går fremlagde en rapport, der fortæller om mord, vold og chikanerier rettet mod kristne serbere og roma-folket i det overvejende muslimske Kosovo, selv om der officielt er fred i denne del af Serbien og stor tilstedeværelse af FN.

 

Selvsagt fortsetter det. Eneste forskjell fra før 1999 er at muslimene nå har USAs, NATOs og FNs beskyttelse i arbeidet med å fordrive serberne.

 

5 september 2003 hadde MLK (Muslimsk Løgnkringkasting) er innslag om det rosenrøde “fargerike felleskapet” I det tidligere Jugoslavia som ble illustrert med å omtale en fotballkamp mellom guttelag hvor det deltok bade serbere, kroater og muslimer. Hva som virkelig skjer i det tidligere Jugoslavia med trussler, trakassering, fordriving og drap på serbere og makedonere holder selvsagt mullahene på Marienlyst uhellig kjeft om. Nettstedet Emperor’s Clothes har imidlertid begynt å publisere daglige rapporter om dette. Rapportene ligger på:

 

Emperor’s Clothes Daily Report From Yugoslavia

 

Vi gjengir nedenfor et par eksempler på saker fra denne rapporten:

 

Failed kidnapping of a ten-year old girl in Kosovo

Beta - August 27, 2003

Three unknown men attempted to kidnap ten-year old Marina Damjanovic from the village of Dobrotin near Lipljan in Kosovo yesterday around 8 p.m. According to the girl's testimony and claims of eyewitnesses, three Albanians in a white Mercedes with foreign registration plates stopped briefly beside the girl and attempted to drag her inside the car. The girl managed to free herself and flee into the neighbourhood shouting for help, while the car sped away.

 

Hvilken skjebe som hadde ventet denne serbiske småjenta om hun ikke hadde klart å flykte er ikke så vanskelig å forstille seg. Kosovoalbanerne er som kjent overveiende muslimer, dvs de tilhører en 

satanisk kult grunnlagt av en pervers pedofil  volstektsmann,  landeveisrøver  og slavehandler.

 

Another violent Serb death in Kosovo

Beta - September 1, 2003

BELGRADE -- BELGRADE, Monday (Beta) – A Serb injured in a bomb attack in a village near Gnjilane last night has died in Camp Bondsteel, the US military base in Kosovo, an UNMIK spokesman said this morning. Miomir Savic (35) was heavily wounded by a bomb apparently thrown at a Serb-owned shop in the village of Cernica and transferred to the US military hospital. Another four people suffered slight wounds in the blast. At the same time as the shop was bombed, a hand grenade was thrown into a children’s playground in a Serb-occupied part of the village.

 

KFOR investigators found a detonator and a large quantity of explosives in an abandoned Serb house nearby. Six Serbs have been murdered in Cernica since the arrival of KFOR in 1999. The village has a population of 200 Serbs and more than 3,000 Albanians

 

Den etniske rensningen av Kosovo for ikke-muslimer begrenser seg ikke til kristne serbere, i det islamiserte Kosovo er det tydeligvis ikke plass til jøder heller:

 

Driven from Kosovo - Interview with Cedda Prlincevic, Chief Archivist of Kosovo and leader of Pristina's Jewish Community.

Srpska Mreza

[ The website, http://www.emperors-clothes.com  encourages everyone to reproduce the following interview by email, on websites, or in print, wherever possible, but please don't leave anything out, including this note. Thanks. ]

 

The interview is divided in two parts, conducted at different times. Jared Isael is the interviewer in Part One. Note that KFOR essentially means NATO.

 

Jared: So you are the President of the Jewish Community in Pristina?

 

Cedda: It was a small community. We have all left. 

 

war criminals?Jared: Why did you leave?

 

Cedda: Because the political settlement became a military resolution. Pressure was on the citizens. They didn't ask which nationality you are, you were pressed to leave the apartments and the city. Even if I had a paper which said I am the President of the Jewish Community of Pristina in English and signed by the President of the Federation of Jewish Community from Belgrade, Mr. Singer, the officers from KFOR [NATO], refused to recognize that paper and I was kept imprisoned in my home for one week.

 

I gave it to another KFOR officer later and he said "I have other business to attend to."

 

The powers from Albania came inside the country. Their main purpose was to get all the non-Albanian population out. With help from Eliz Viza from Israel and from the Chairman of the Jewish Community from Skopia I was rescued, taken by Taxi together with my wife and my transmother to Macedonia and from Macedonia I came to Belgrade. The whole rescue operation of my family was given to Israeli TV. Altogether there were 40 people of Jewish origin in Kosovo. They are of mixed marriage, Jewish-Albanian, Jewish-Turkish and Jewish-Serbian. All are prepared to go to Israel. To go back to Kosovo for us is too late.

 

Det er altså ikke bare kristne serbere som NATO organiserer etnisk rensning av fra Kosovo, det gjelder jøder også.NATO-stjernen er i ferd med å ende opp som hakekors og halvmåne, som i realiteten er to sider av samme sak.

 

I den forbindelse har vi en liten gjettekonkurranse: Hvem av skapningene på animasjonen ovenfor til venstre er IKKE krigsforbryter ?

 

KOSOVO SERBS ANNOUNCE MASS EXODUS FROM TWO VILLAGES AFTER KFOR ESCORTS STOPPED

SRNA - October 18, 2003

Klina - Serb returnees to the villages of Grabac and Bica, near Klina, have announced that they will move out en masse tomorrow because Kfor (Kosovo Force) has stopped providing them with an escort.

 

A total of 60 Serb returnees, who returned to these villages at the end of June this year, blocked local roads through Bica this morning, requesting that the Italian Kfor command provide buses for their safe passage out of the village. The reason for the fresh exodus, as SRNA was informed by Bica resident Dragoljub Perunicic, is that the Italians cancelled the escort of a convoy to Kosovska Mitrovica on Thursday (16 October), explaining that they apparently did not have enough soldiers.

 

However, the Spanish Kfor representative informed the inhabitants this morning that the escort had been stopped, and that if Serbs wanted to travel to and from Kosovska Mitrovica, they should do this without being escorted by a convoy of Kfor combat vehicles.

 

GRENADE ATTACK ON SERB HOUSE IN KOSOVO TOWN, NO CASUALTIES

SRNA - October 26, 2003

Unknown persons threw a hand grenade at the house of Dragan Arsic in Cerska Street in Obilic last night at about 2030 (1830 gmt). There were no casualties or injuries, but there was significant material damage to the house where six Serbs were present during the attack. Arsic's house is situated 20 metres away from the house where the Stolic three-member family were killed in May this year.

 

According to one of the locals, Mirceta Jakovljevic, five bombs were detonated on the first night of Ramadan in Oblic last year and because of this Serbs have this year strengthened precautionary measures at the start of this Islamic fasting month.

 

Kosovo Serb farmers under fire

Beta - October 27, 2003

Unknown gunmen opened fire on a group of seven Serbs from village of Banja today as they headed to their orchards on tractors. The apple orchards are located near a village populated exclusively by Albanians. Village leader Milutin Kovacevic told media that the group was fired on from several different directions, adding that it was pure luck that no one was killed.

 

Kosovo: Haven For Terrorists, Narcotics Smuggling

Reality Macedonia - December 9, 2003

 

Var det dette norske styrker ble sendt til Kosovo for å sørge for ? Selvsagt var det det – hvis man da ikke i stedet foretrekken den varianten at norske myndigheter ikke kunne forutse en slik utvikling, med andre ord at de var og er komplett imbesile idioter. Så hva foretrekker de politisk halvkorrekte, terrorister, narkotikasmuglere eller idioter ? Når personer som kun har studert islam på fritiden i noen få år med tilnærmet 100% presisjon kunne forutse utviklingen både i Bosnia, Kosovo og nå senest i Irak burde det ha vært BARNEMAT for den ”ekspertise” som DU  presumtivt besitter å gjøre det samme. Hvis de ikke gjorde det er det komplett inkompetente, og gjorde de det støtter de bevisst terrorisme og narkotikasmugling. Så hva skal vi kalle dem: Idioter, eller terrorister ?

 

Intelligence services aware of al-qa'idah presence in Kosovo - Serb official

Tanjug - January 8, 2004

Nis - Rada Trajkovic, member of the "Povratak" (Return) coalition and a deputy in the Kosovo Assembly, has stated today that UNMIK (UN Interim Administration Mission in Kosovo) chief Harri Holkeri is implementing the policies of informal power centres in Kosmet (Kosovo-Metohija) - the Crisis Group, the Anglo-American lobby and the American-Albanian league.

 

"We have information, precisely from these informal groups, which unfortunately rule in Kosmet, that, this June, our people and our state should expect a further destabilization of our government, and we presently do not know what it will look like," Trajkovic told the Nis daily Narodne Novine. This will certainly boost Albanians' appetites, she said, adding that "unfortunately, certain ambassadors are participating in the creation of Serbian policy as if they were on the election list".

 

"There are about 1,500 Al-Qa'idah fighters in Kosovo-Metohija, and the intelligence services know this for sure. This information comes from international sources," Trajkovic said. According to her, "recruiting Albanians for these units is one of the priorities of that movement".

 

Var det derfor USA og NATO bombet serberne ut av Kosovo, for å gjøre området til en al-qaida base ? Ja, det MÅ det ha vært. Når personer som bare hadde studert islam på hobbybasis i noen få år kunne prediktere hva som ville skje med tilnærmet 100% sikkerhet kan ikke all ekspertisen som regjeringene i de forskjellige NATO-land disponerer være SÅ ekstremt lavystående former for liv at ikke de også visste det, og dermed også må ha ØNSKET det. I praksis betyr det at alle NATO-lands regjeringer er aktive støttespillere for terrorister, og for islamisering av Europa, ellers hadde de ikke bombet serberne ut av Kosovo, så enkelt er det. Tilgi dem ALDRI, for de VISSTE hva de gjorde.

 

Group of young Albanians harass Kosovo Serb woman in Montenegro

SRNA - January 16, 2004

Bar, 16 January: A group of Albanian young men harassed Ljubica Nedovic, a 37-year-old (Serb) refugee from Kosovo living in a Sutomore refugee camp, in Bar (coastal town in Montenegro). A group of 15 people insulted me in Albanian yesterday calling me a "skinja", which is an abusive term for a Kosovo Serb. I tried to run away, but they caught up and threw eggs at me, Nedovic told the press. According to her, she was rescued by a female taxi driver, who stopped the vehicle and gave her a lift to the centre of Bar, where the case was reported to the police.

 

Nobody has been detained for beating up Serbs in Kosovo village

Tanjug - November 19, 2004

 17:19 LIPLJAN , Jan 19 (Tanjug) - Lipljan Deputy Mayor Borivoje Vignjevic told Tanjug on Monday that even ten days after an incident in which a group of ethnic Albanians beat up six Serbs from the village of Novo Selo near Lipljan, UNMIK police had not detained any of the ethnic Albanian suspects.

"There is nothing new, nobody has been detained yet, although all participants in the incident know each other and it would be easy to identify the ethnic Albanians according to the injuries they sustained," Vignjevic said.

 

Nei da, dette bildet er ikke fra  Gaza. Ikke fra Judea eller Samaria heller. Soldatene og kjøretøyene er ikke israelske. Steinkasteren er ikke palestina-araber. Det er Kosovo, soldatene og kjøretøyene er NORSKE, og steinkasteren er kosovo-albaner. Som palestina-araberne er kosovo-albanerne muslimer. Hvor mange flere bevis trengs på den universelle aggresjonen, ondskapen og intoleransen i islam ? Soldatene det kastes stein mot tilhører den styrken som hjlap muslimene med den etniske rensningen av serbere fra Kosovo, som bombet vei for den perverse kulten fra Arabias ørken i hjertet av Europa. Men det er et problem: Det finnes fortsatt noen få serbere igjen i Kosovo. ”Ingen vantro skal forbli på sitt land” sies det i en publikasjon fra Al Azhar universitetet i Kairo, islams fremste lærested. Altså må også resten av serberne vekk, som nordmenn vil måtte vekk om noen tiår. Når den ynkelige NATO-styrken i NATO for skams skyld ikke vil la muslimene drive ut den lille resten av serbere som fortsatt er igjen retter muslimene sin aggresjon mot dem.

 

Siden det skjedde omtrent samtidig med at verdens øyne var rettet mot Spania etter terrorbombere i Madrid fikk opptøyene i Kosovo i mars 2004 ikke noen særlig stor oppmerksomhet i media. Men for de norske og andre NATO-soldatene som hadde den utakknemmelig oppgaven med ta i mot muslimenes hat og aggresjon gikk det varmt nok for seg: 

 

Sto mot albanerne

VG 19 mars 2004

BERLIN (VG) De drøyt 200 norske soldatene sto i går imot 800 til 1000 albanere som prøvde å komme gjennom sperringene deres - for å angripe to serbiske landsbyer i Kosovo. Den uavhengige serbiske radiokanalen B92 rapporterer om en moské som brant ned til grunnen i byen Nis sør i Serbia, og nyhetsbyrået AP meldte om en moské brent ned i Beograd natt til i dag.

 

På klassisk PK-vis prøve MLK (Muslimsk Løgnkringkasting) å dekke over at det dreier seg om en religiøs konflikt hvor islam er den angripende part. Når påståtte serbiske overgrep omtales er ofrene alltid MUSLIMER, men når overgrepene går andre veien er overgriperne plutselig ikke muslimer lenger, da er de ALBANERE. Tror den lavpannede PK-rampen på Marienlyst at folk er så lette å lure ? De tror tydeligvis det, og det verste er at de har rett. Folk flest er tydeligvis så lette å lure, ellers hadde vi for lengst hatt et folkeopprør mot at islam overhodet tillates forkynt og praktisert på norsk jord. Noen medier lar imidlertid konfliktens religiøse karakter skinne gjennom, eksempelvis VG, men da typisk med islam i offerrollen:

 

Brant ned moskeer i protest

VG 18 mars 2004

Tusenvis av serbiske protestanter trengte seg gjennom sperringene og satte fyr på moskeer i nattens opptøyer. Moskeen fra 1700-tallet var beskyttet av politistyrker som måtte gi opp da protestantene trengte seg gjennom med makt og satte fyr på bygningen. Demonstrantene krevde at den serbiske regjeringen skulle handle for å beskytte ortodokse kristne i Kosovo, ifølge AP. Flere serbiske bygninger ble brent ned under opptøyer i den FN-styrte uahvengige delen av Serbia-Montenegro tidligere denne uken. Bakgrunnen for opptøyene skal ha vært at to albanske barn ble jaget ut en iskald elv av serbiske menn som slapp løs en hund på dem. Barna ble funnet druknet i elven Ibar tidligere denne uken.

FN-delegasjonen i Kosovo, UNMIK, avviser at det er serbere som står bak drukningen.

 

Da opptøyene brøt løs satte PK-medier i gang en kampanje som fremstilte det hele som en reaksjon på at serbere hadde jaget to albanske gutter ut i en elv hvor de druknet. Nå avviser altså selv islams eller så lydige tjenere, NATO, dette.

 

Solana: – Vi vet hvem som sto bak Kosovo-uroen

VG 25 mars 2004

Vestlig etterretning vet hvem som sto bak orgien av opptøyer, brannstiftelse og etnisk rensing av serbere i Kosovo. Disse folkene vil bli pågrepet, sier EUs utenrikspolitiske koordinator Javier Solana. NATO har anklaget albanske ekstremister for å ha satt i gang opptøyene, som er de verste Kosovo har opplevd siden FN tok kontroll over provinsen for nesten fem år siden.

NATO-tjenestemenn har imidlertid ikke nevnt navn på personer eller grupper. Solanas uttalelser tyder på at de vestlige landene kjenner til disse navnene. - Når vi begynner å arrestere de skyldige, må dere ikke hoppe i været og kreve dem løslatt, skal han ha sagt under samtaler med kosovoalbanske ledere i Kosovos hovedstad Pristina onsdag.

 

Når Solans sier noe som dette er det nærliggende å tro at de som sto bak opptøyene er fremtredende personer på kosovoalbansk, dvs muslimsk, side i konflikten. Hvis det bare var mer eller mindre vanlige og ikke alment kjente personer ville det være mindre grunn til å regne med protester og krav om lødlatelse. Så spørs det da, om NATO har ”guts” til å gå løs på de virkelige skyldige.

 

Bildet til høyre: Moske i brann i Serbia under opptøyene i Kosovo. Da en moske brant i Malmø i 2003 var det flere kommentarer i diskusjonsforum på nettet om at det var et vakkert syn. Nå var det etter alt å dømme muslimene selv som sto bak den brannen, men moskeer har brent også i Frankrike og på Filippinene, og de brannene var det ikke muslimer som sto bak. Å rette aggressjonen mot moskeer og muslimer er en i og for seg en forståelig reaksjon, men det er egentlig gal adresse. Den RIKTIGE adressen er politisk korrekte ikke-muslimer som benekter, bagatelliserer og bortforklarer den unike djevelskapen i islam, og som tillater de vestlige land å oversvømmes av multikrimilelt fargeløst faenskap. Etter hvert som dette begynner å rive landene i Europa fra hverandre, slik Serbia er blitt, vil vi sikkert se bilder fra flere moskeer i brann, kanskje til og med muslimer dinglende fra minaretene. Det vil i tilfelle være galt, fryktelig galt. Er det noen som fortjener å dingle fra en brennende minaret er det den politisk korrekte ikke-muslimske elite.

 

De kan imidlertid fjernes på andre måter. De kan fjernes med stemmesedler. Og det er fjernes de må. Det har gått altfor langt allerede til at noe av det de måtte komme opp med nå kan ha noen som helst troverdighet. Så lenge vi fortsetter å stemme på partier som ikke har nulltoleranse for islam på sitt program har vi INGEN rett til å beklage oss, og slett ingen rett til å la noen aggresjon gå ut over verken moskeer eller muslimer. Da den tyske okkupasjonen var over i 1945 ble okkupantene kun hjemsendt, det var de norske quislingene vi dømte, og i noen tilfeller henrettet. Dagens okkupanter er muslimske innvandrere, dagens quislinger er enhver norsk politiker som tolererer islam.

 

FN-kollegaer drept etter Irak-uenighet

Aftenposten 19 April 2004

To amerikanere og en jordaner ble drept da FN-politibetjenter begynte å skyte på hverandre i Kosovo etter en diskusjon om Irak-krigen.

 

Skytingen skal ha startet etter en opphetet diskusjon om Irak-krigen, og fire jordanere ved FN-styrken er pågrepet, forteller amerikanske FN-kilder til Reuters. Dette blir også bekreftet overfor AP av anonyme NATO-kilder.

 

Skuddvekslingen skal ha vart i ti minutter, forteller øyenvitner til nyhetsbyrået The Associated Pressø. To amerikanske medlemmer av FNs politistyrke ble skutt og drept under skuddepisoden, som skjedde ved et fengsel i Mitrovica, melder nyhetsbyrået Reuters. Også en jordaner ble drept i skuddvekslingen. Ifølge FN-politiets talsmann Neeraj Singh ble elleve andre skadet. Minst fire av dem er amerikanske politikvinner. En av de skadede skal være fra Østerrike.

 

FN-styrken i Kosovo har så langt ikke sagt noe om hvorfor FN-polititjenestemennene begynte å skyte mot hverandre.

- Det er absolutt for tidlig å trekke slutninger om hva som skjedde der, sier sjefen for FN-politiet, Stefan Feller til AP. Det er ifølge BBC mer enn 3000 FN-soldater i provinsen. Forrige måned var det etniske uroligheter i Mitrovica mellom serbere og etniske albanere.

Hvis skadefryd er den eneste sanne fryd er dette noe å fryde seg over. Når skal de forbannede kebab-cowboyene begripe at de skulle latt serberne være fred og gjøre opp regnskapet med muslimene, i stedet for å bombe vei for islam inn i Kosovo og Bosnia. De har jo F... ikke lært noen verdens ting. De har gjort omtrent nøyaktig det samme i Irak ved å erstatte en sekulær diktator med et kaos som neppe kan ende med noe annet enn et shiamuslimsk skrekkregime. Krig mot terror, my ass ! USA fører ingen krig mot terror før de sletter Pakistan og Saudi-Arabia fra kartet. I Kosovo er det beste de kan gjøre å pelle seg ut og overlate til serberne å rydde opp. De vet hvordan det skal gjøres.

 

Bildet til venstre: Etterforskere undersøker åstedet for skuddvekslingen mellom jordansk og amerikansk sharia-politi.

 

Kosovo Prison Shooter May Have Had Hamas Ties

FoxNews 24 April 2004

Authorities are investigating whether a Jordanian U.N. policeman who killed three American corrections officers in a gunbattle at a Kosovo (search) prison had links to the Palestinian militant group Hamas, a senior NATO official said.

 

As investigators tried to pin down Sgt. Maj. Ahmed Mustafa Ibrahim Ali's motive, a clearer picture of the April 17 attack emerged this week. Witnesses, U.N. officials, medical personnel and NATO (search) officers, in interviews with The Associated Press, described a scene in which the officers were trapped between a locked gate and Ali's assault rifle.

 

Eleven officers were wounded before the officers shot and killed Ali, a Palestinian from Jordan. No one is certain what prompted him to open fire, but a survivor said Ali was smiling during his shooting spree, a U.N. source familiar with the investigation said. The attack came three days after U.S. President Bush endorsed a plan by Israeli Prime Minister Ariel Sharon (search) to withdraw from the Gaza Strip and back the permanence of some Jewish settlements in the West Bank. The plan rules out resettling Palestinian refugees in Israel.

 

A senior NATO official, speaking on condition of anonymity, said that besides the investigation into any links with Hamas (search), authorities were examining a trip Ali took to Saudi Arabia only a month before he joined the mission in March to see if it might be connected to the attack.

 

Hamas som politi i Kosovo! Det var vel bare det som manglet for at NATOs jihad for å underlegge Kosovo islam skal ansees som fullført. Men det er vel tross alt en slags bisarr rettferdighet at NATOs halal-ramp som er med på dette skitne spillet selv faller for muslimenes kuler.

 

Sexual slavery under the NATO and UN "protection"

The AntiJihad Forum

It was not big news to me that Kosovo is one of the biggest places of exploitation and slavery of women and girls in Europe. It was really big news to me that AT LAST some so-called human rights groups have started talking about it in a louder voice.

 

Not only have NATO and UN done absolutely nothing to put a stop to these horrific abuses but they themselves have been taking part in these abuses. It's scandalous. Of course the chief culprits, the masters of the trade of prostitution, slavery, kidnapping and exploitation of women are KLA/Muslim terrorists. They have been carrying out this trade or these trades for centuries with perhaps a short interval during the time of Communism or Socialism when these activities were severely punished. This, however, does not excuse the NATO and the UN.

 

I have always been saying that the NATO and the UN are bad organizations and what better proof do we have of this than these ugly facts from Kosovo?

 

First, NATO goes to the Balkans to protect the Muslim terrorists, it helps them kick out Christians and other non-Albanians from Kosovo, then it establishes its clumsy control over the region with the result that Kosovo is now the most demoralized, most mafia-controlled, most criminal territory in Europe where almost all Christian churches have been destroyed and where drug-trafficking, arms-trafficking and sexual exploitation of girls as young as 11 is the norm.

 

For flere detaljer se:

 

Amnesty damns UN, NATO over sexual slavery of women in Kosovo

Channel News Asia 7 May 2004

 

Serbianna.net

 

Alternative Information about the NATO war in Yugoslavia - Stop the NATO aggression against Yugoslavia

 

This site was born out of my frustration while impotently watching the first-ever NATO aggression against a sovereign state, Yugoslavia. I will try to gather here some texts and links with alternative, non-CNN-approved information about the Kosovo conflict and the NATO aggression, in a seemingly futile attempt to counter the massive flow of hypocrisy, lies and misinformation.

 

Bildet til venstre: Beograd i brann etter bombeangrep fra amerikanske jihad-cowboys.

 

Selv norske politikere, eller i det minste en av dem, begynner visst nå å begripe hva resultatet blir når man tar parti for muslimer, i dette tilfellet albanere, mot ikke-muslimer, i dette tilfellet serbere:

 

Kosovo produserer ikke stort annet enn kriminalitet

Dagbladet 26 mai 2004

Leder av stortingets utenrikskomité, Thorbjørn Jagland, er ikke imponert over befolkningen i Kosovo. Thorbjørn Jaglands uttalelser under vårkonferansen til Norges Handelshøyskole i går skaper rabalder…..

 

I tillegg til å skjelle ut Kosovo sa Jagland at Europa står overfor sikkerhetsproblemer som er verre enn under den kalde krigen. Bare et sterkt EU kan løse problemene.

 

Jagland kan av og til glimte til med utsagn som tyder på at han ikke har fullstendig vakuum mellom øra. Da han var utenriksminister, og Norge hadde en av de roterende plassene i FNs sikkrhetsråd, arbeidet han iherdig for at India skulle bli fast medlem, med vetorett, på linje med USA, Russland, UK, Frankrike og Kina. Dette var selvsagt SVÆRT lite populært i det pakistanske miljøet i Norge, og Jagland oppnådde dermed å erte på seg Jan Petersen og hele resten av banden av lobotomerte quisling-rotter i halal-høyre, partiet for terror, apartheid og etnisk rensning.

Han er nok litt på viddene når han tror at et sterkt EU  kan løse problemene, men kanskje ikke HELT på viddene. EUs siste utvidelse østover har brakt inn i unionen land med mye større motstandskraft mot islam enn Vest-Europa. De har nylig vunnet sin frihet og er atskillig mer innstilt på å forsvare den enn et dekadent og viljeløst Vest-Europa som er ødelagt av 30 år med politisk korrekt hjernevask.

 

At Jaglands beskrivelse av Kosovo er meget treffende er det ingen tvil om, og hva mer er, kriminaliteten fra Kosovo begrenser seg slett ikke til kun selve Kosovo. Et innlegg på Aftenposten Debatt illustrerer hvordan diverse europeiske land ”berikes” av Kosovo-albanere:

 

Kosovoalbanere nær lynsjet i Sverige.

Aftenposten Debatt 23 juni 2005

I de senere årene har muslimske kriminelle fra Kosvo gjort seg bemerket med kriminelle aktiviteter over hele Vest-Europa.

 

Som eksempel kan man se på Spania. Den spanske avisen El Pais hadde 7 mai 2000 en artikkel som beskrev hvordan ekstreme muslimer hovedsakelig fra Kosovo nå dominerer den kriminelle aktiviteten i Spania.

 

Artikkelen forteller at det muslimske terrornettverket i Spania har sendt en hær av unge muslimer fra Spania til terrortreningsleire i Bosnia, Tsjetsjenia og Afghanistan. Disse operasjonene blir finansiert ved væpnede ran og narkotikakriminalitet. Det er her interessant å merke seg at i løpet av det siste tiåret har Spania vært åstedet for tusenvis av væpnede ran som er utført av albanere med forbindelse til KLA (Kosovo Liberation Army).

 

El Pais skriver:

Two thousand holdups are a lot of attacks; too many crimes, according to the accounting of the security forces who helplessly observe the seemingly unstoppable activity of the Balkan Gangs who spearhead the robberies of Spanish companies.

With respect to the perpetrators, it is known that none has spent more than a couple of days in jail. Strictly speaking, this is not a gang or a typical criminal organization. In the opinion of the police and the Civil Guard, the nucleus of this group is made up of Kosovo Albanians from the police and military of the former Yugoslavia, the majority coming from the province of Kosovo.

 

The group's organization, like its tactical operation, is military, and one suspects that they have financed the Kosovo Liberation Army (KLA).

 

· "They act with the effectiveness of commandos," acknowledges a spokesman for a private security company. They assault business establishments across the countryside. While there were ten holdups in 1995 and 25 in 1996, there were 160 in 1997, 626 in 1998 and no less than 918 the past year. So far this year they have already surpassed 2000 robberies. It was the unmistakable trademark of the Balkan gangs, made up of barely 500 men and women from the former Yugoslavia.

 

Vi husker hvordan Kjell Magne Bondevik for noen år siden jobbet knallhardt for at den albanske mafiaen skulle få innpass i Norge. Resultatet ser vi nå: På bare 5 år har kosovo-albanerne klart å overta både narkotikamarkedet og prostitusjonsmarkedet i Oslo. I tillegg er det som sagt mye som tyder på at kosovoalbanerne står bak flere av de store ranene som er gjennomført i Norge de siste årene.

 

Kosovo er, med små variasjoner, en reprise på Bosnia. Også her gjorde vestlige media og vestlige politikere sitt ytterste for skjule at det som foregikk var en ny episode i muslimenes over tusenårige forsøk på å erobre Europa. Også her ble de uttrykkelig advart om hva som ville skje,  også her ble advarslene enten ignorert, eller besvart med gauilg om ”rasisme”, og også her gikk det som de som advarte forutsa, både før og  mens amerikanske jihad-cowboys bombet Serbia i Allahs navn. Artikkelen som det er gjengitt et utdrag fra nedenfor oppsummerer status ca 5 år etter:

 

Stability for Tragic Kosovo

By Paul M. Weyrich

CNSNews.com Commentary October 29, 2004

Many Americans' view of Kosovo -- if they have one at all -- is shaped by the tragic stories they see on CNN.

 

Some may even remember that our country, as part of NATO, participated in bombings there in 1999 to protect Albanian refugees as part of a war that lasted for over two months. Most Americans pay Kosovo little mind, viewing it to be the staging ground of a conflict that holds no important consequence for the United States. However, Kosovo is more essential to the security of America and the West than many people realize.

 

The ability of our country, our NATO allies and the United Nations to promote stable governance that ensures minority rights very well could make the difference between peace and war in a historically and still volatile region, the Balkans, situated between Adriatic and Black Seas.

 

Islamists recognize the strategic importance of Kosovo and, left unchallenged by a complacent West, could use it to gain a strategic foothold in Europe. The Serbian population is the minority. They are predominantly Christian and face persecution from an energized Albanian majority.

 

Right after a wave of violence shook the country in March, Damjan de Krnjevic-Miskovic, then the managing editor of The National Interest and a senior fellow of the Institute on Religion and Public Policy, wrote in National Review Online the article "Kristallnacht in Kosovo." In it he stated \ldblquote...Kosovo's Serbs have for years been warning of the real nature of Albanian nationalism, and the U.N. and the West have assumed they were exaggerating."

 

Recently, a small contingent of American leaders in religion and public policy took a trip to Kosovo that was sponsored by the Institute on Religion and Public Policy, a conservative think tank that examines how our own national security can be impacted by religious issues across the globe.

 

Advisory Board members of the Institute include such noted policymakers and religious leaders as Senator Rick Santorum (R-PA); Rep. Anna Eshoo (D-CA); Rev. Richard Cizik, Vice President for Government Affairs at the National Association of Evangelicals; Dr. Richard Land, President of The Ethics and Religious Liberty Commission of the Southern Baptist Convention and Rabbi Harold S. White, Senior Jewish Chaplin at Georgetown University.

 

Participants in the trip included Dr. Robert Edgar, a former Congressman from Pennsylvania who now serves as General Secretary of the National Council of Churches, which represents mainline denominations (and also some Orthodox Churches), and William J. Murray, President of the Religious Freedom Coalition. Edgar was known as a very liberal Congressman, Murray regularly attends the weekly strategy lunches for conservative policymakers that I host when Congress is in session.

 

Despite the differences in outlook between some of the members, the participants did not turn their bus into a "Beirut on wheels." The participants were sobered by the realization that the conflict in Kosovo is one that has spilled blood, broken families and destroyed churches. A member of the trip, Rev. Michael Faulkner, Senior Minister of the Central Baptist Church in Harlem, remarked that he had never seen racism that strong among people who were the same color.

 

Rasisme ?? Når skal de lobotomerte grauthuene som fornekter islams sanne karakter begripe forskjellen på teologi og biologi, at rasisme kommer av rase og at islam ikke er noen rae ? I Kosovo, av alle steder, burde det være spesielt tydelig, nettopp av den grunn som denne halal-halliken for så vidt er inne på, det dreier seg om folk med samme hudfarge.

 

Mer muslimsk terror i Kosovo

 

Forut for sesjonen om Kosovo i FNs såkalte ”sikkerhetsråd” advarte lokale serbiske talsmenn 19 juni mot det de kaller økende ”etnisk albansk terrorisme” i provinsen som har vært under FN-administrasjon siden NATOs jihad for å fordrive serberne fra området i 1999. Siden kosovoalbanerne er muslimer er ”etnisk albansk” en omskriving av sannheten, terroren her er muslimsk, som all annen terror. Selv om ikke alle muslimer er terrorister er alle terrorister muslimer.

 

Advarslene fra serbiske talsmenn kom samme dag som politiet i Kosovo fant en kraftig bombe ca 2.5 km fra hovedstaden Pristina, nær en bygning som huser flere internasjonale organisasjoner og en serbisk politistasjon.

 

På en pressekonferanse i Beograd fortalte den serbiske lederen fra Kosovo, Milan Ivanovic, at sikkerhetssituasjonen har forverret seg for serberne de siste månedene, etter hvert som tidspunktet nærmer seg da det såkalte ”internasjonale samfunn” skal bestemme Kosovos endelige status. Det muslimsk/albanske flertall ønsker selvsagt en selvstendig stat hvor de i ro og fred kan bruke området som en base for muslimsk terror mot Vest-Europa.

 

Ivanovic opplyste at bare i det nordlige distriktet Kosovska Mitrovica har det vært ca 70 tilfeller av slik terror, inklusive flere mord på serbere og bombeattentat. Han anklaget også den avtroppende FN-sjefen i Kosovo, Søren Jessen Petersen, for å være lobbyist for muslimene, og for å feilinformere FNs generalsekretær, Kofi Annan, om situasjonen i provinsen.

 

Petersen (bildet til venstre), en islamofil ormeyngel av dansk opprinnelse, vil fratre sin stilling som rikskommisær for den muslimske okkupasjonsmakten i juni 2006, og vil i den forbindelse avgi en sluttrapport til FNs såkalte ”sikkerhetsråd”. Serbiske talsmenn, som er motstandere av at Kosovo skal bli et fredet terroristreir, beskylder dette patetiske danske kebab-kreket for å gi FN et galt bilde av situasjonen i provinsen, for å øke mulighetene for såkalt ”selvstendighet”. Annan har allerede avgitt en rapport til det såkalte ”sikkerhetsrådet” hvor han sier at situasjonen i Kosovo har forbedret seg. Ivanovic hevdet at denne rapporten var basert på gale rapporter fra Jessen Petersen. Det er mulig, men ett patetisk terroristsvin som Kofi Annan trenger neppe hjelp fra et annet eksemplar av dette avskummet for å produsere en rapport som tjener islams sak, den jødehateren og nazi-rotta klarer det sikkert ved egen hjelp.

 

En annen serbisk leder fra Kosovo,  Marko Jaksic, sa at to tredjedeler av den serbiske befolkningen har forlatt provinsen siden 1999, og det er nå knapt 100.000 serbere igjen i området. De bor i isolerte enklaver uten grunnleggende sikkerhet og uten bevegelsesfrihet. Han hevdet at forholdene for serberne i dag er ”ti ganger verre enn de noen gang var for albanerne under Milosevic.”

 

Biskop Artemije for den serbisk-ortodokse kirken i Kosovo pekte på at ca 150 ortodokse kirker er blitt ødelagt eller skadet siden 1999, og hevdet at alle spor av den kirkelige arven i Kosovo står i fare for å bli utslettet.

 

Dette med ødeleggelsen av kirkene er for øvrig en god illustrasjon på at dette er en religiøs konflikt mellom islam og kristendom. Er det noen som innbiller seg at kristne albanere, i den grad de finnes, skulle ødelegge kirker? Er det noen som innbiller seg at rene nasjonalistiske albanske ateister skulle gå spesielt etter kirker, og la moskeer være i fred? Det er islam, og islam alene, som er roten til denne konflikten, som den er til nesten alle konflikter i verden i dag. Vi skal imidlertid ikke glemme at det var USA og NATO som muliggjorde denne re-islamiseringen av Kosovo ved å bombe gal side i 1999.

 

Bildet til høyre: En av de få gjenværende ortodokse kirkene i Kosovo, under bevoktning av en stridsvogn. Så mye for ”toleransen” i islam. Og disse vandalene og voldsapene er det liksom som skal lære OSS respekt for religiøse symboler i kjølvannet av karikaturene av den perverse pedofile såkalte ”profeten” sin.

 

Også den innflytelsesrike tyske avisen Die Welt har for øvrig kritisert den patetiske danske halal-halliken som har vært FN-sjef i Kosovo. De hevder at han på en stadig mer aggressiv måte har støttet muslimene før han forlater stillingen i slutten av juni.

 

Serbiske myndigheter i Beograd bestrider Petersens løgner om at forholdene i Kosovo har forbedret seg. De hevder at av de ca 230.000 serberne som er blitt fordrevet av muslimene og av NATO siden 1999 er bare knapt 10.000 kommet tilbake. I et skarpt formulert brev til Petersen tidligere i juni sier Sanda Raskovic, serbisk koordinator for Kosovo, at området er et ”svart hull” for serbere når det gjelder menneskerettigheter, og de står i fare for å bli totalt fordrevet og utryddet.

 

Siden forhandlingene om Kosovos endelige status begynte i oktober 2005 har det vært over 180 etnisk/religiøst motiverte angrep på serberne. Siden FN med NATOs hjelp tok kontroll over provinsen for islam er ca 3000 serbere drept. Det er omtrent like mange som antallet ofre 11 september 2001.

 

Kilder:

Kosovo: Terror on rise ahead of Security Council meeting, Serbs warn

AKI 19 June 2006

 

Serbia's PM Criticizes EU Policies Toward His Country

Serbianna 19 June 2006

 

Kosovo Albanians open fire at car with British tourists

ITAR TASS 15 June 2006

 

Terrorists Threaten Europe from Balkan Safe Haven

Debka File 11 December 2002

 

Gult kors til Kosovos kristne

 

At jøder måtte bære en gul stjerne som tegn på sin status er vel noe de fleste forbinder med Nazi-Tyskland. Det er i og for seg korrekt at nazistene gjeninnførte den praksisen. Gjeninnførte er imidlertid ordet, dette var nemlig slett ikke noe nytt i 1938. Praksisen daterer seg helt tilbake til tidlig på 700-tallet i Syria, og var bare en av flere ”ideer” som nazistene kopierte fra muslimene. Et annet eksempel på det er at nazistenes jødeutryddelser under annen verdenskrig var ”inspirert” av muslimenes folkemordkristne armenere under første verdenskrig. I sin bok ”Prophet of Doom” hevder Craig Winn at Muhammed kan betraktes som Hitlers forbilde. Og Muhammed er som kjent også muslimenes forbilde. Med ca 200.000 muslimer i Norge i dag innebærer det at vi har 200.000 mennesker i Norge som har samme forbilde som Adolf Hitler. De tyske okkupasjonstroppene i Norge under annen verdenskrig var til sammenligning ca 300.000.

 

Men dette dreier seg ikke først og fremst om Norge, og heller ikke først og fremst om jøder. Jødene var nemlig ikke de eneste som måtte bære spesielle merker i en eller annen form, og da fortrinnsvis gule sådanne, under muslimsk styre. Kristne måtte gjerne bære gule kors, og det forekom også at kristne kvinner måtte bære gule slør.

 

Denne praksisen med gul merking av ikke-muslimer dukket for øvrig også opp i 1971. Den gang var det verken kristne eller jøder som var ofrene. Under det muslimske folkemordet på ca 2 mill hinduer i Bangladesh (den gang Øst-Pakistan), fikk hinduene malt en gul ”H” på husene sine som merke på at de ville bli drept om de ikke forsvant. Og dette folkemordet ble primært utført av muslimer fra Vest-Pakistan, dvs dagens Pakistan, som dobbeltmoralens yppersteprest, daværende ministerpresident Kjell Magne BondeSVIK lovpriste i høye toner under sin tale til de pakistansk-muslimske okkupasjonstroppene i Norge 14 august 2005.

 

Det (foreløpig) siste eksempelet på at muslimene og/eller deres lakeier merker ikke-muslimer med gult kommer fra den serbiske provinsen Kosovo hvor hus som har kristne beboere får påspikret gule kors, ref bildet til venstre. Det er for øvrig ikke særlig mange serbere igjen i Kosovo nå. Det er ikke så rart etter at Al Qaida og New Albanian Terrorist Organization (NATO) sine jihad cowboys har hatt 8 år på seg til å jage dem ut og å ødelegge kirkene og klostrene deres.

 

Dette skjer omtrent samtidig med at Vesten med USA i spissen forbereder en ”Endlösung” på ”det serbiske spørsmål”, for å bruke terminologien til dem som USA nå tar opp arven etter sammen med det islamofascistiske herrefolket på Balkan, i form av løsrivelse av Kosovo og opprettelse av en islamsk/islamistisk terrorstat i hjertet av Europa. Kun Det tredje Romas vetorett i FNs sikkerhetsråd hindrer fortsatt et totalt sammenbrudd av internasjonal lov og orden.

 

Hvis Kosovo blir selvstendig innebærer det at en mer eller mindre tilfeldig sammenrasket allianse kan gå til et totalt uprovosert angrep på et land de ikke liker, okkupere en del av det, og så erklære den delen selvstendig. Mon tro hvordan de hjernedøde sharia-cowboyene hadde reagert om Mexico hadde okkupert Californaia eller Canada hadde okkupert Nord-Dakota og så erklært dem for selvstendige?

 

Men midt oppe i dette er det også kommet ut en bok om Kosovo, en bok som burde være obligatorsk lesning for alle dem som ikke vil innse at begivenhetene både i Bosnia og Kosovo er en del av den globale jihad, og en forsmak på hva som venter Vest-Europa, en bok som skjærer gjennom tåken av løgner om Kosovo. Boken er skrevet under pseudonymet “Iseult Henry,” og har tittelen ” Hiding Genocide in Kosovo: A Crime against God and Humanity.”

 

Det er ingen vanlig bok om dagsaktuelle begivenheter. Det er ganske enkelt en samling av historier, sanne historier, om hva som har skjedd i Kosovo siden krigen i 1999: Skytinger, halshugginger, brannstiftelse, bombeattentater, lemlestelser, voldtekter, bortføringer, tortur, skjending og trakassering. Mens Vestens quislinger håper at de kan kjøpe godvilje hos muslimene ved å ofre et lite kristent samfunn i Kosovo vet muslimene at dette bare er nok et skritt på veien mot muslimsk dominans over hele Europa.

 

Boken det er snakk om er for øvrig skrevet av et medlem av gruppen av internasjonale utsendinger til Kosovo. Hans beskrivelse av hva som i virkeligheten har skjedd og fortsatt skjer bekreftes også av en av de første norske soldatene som kom til Kosovo. På bloggen document.no var det i juli 2007 en ganske heftig diskusjon om islam på Balkan i alminnelighet, og i Bosnia og Kosovo i særdeleshet. En av dem som deltok i denne diskusjonen skrev blant annet følgende om sitt opphold som norsk FN-soldat i Kosovo (sitat):

 

”Det som slo meg ettersom månedene gikk var at jeg var med på å stilletiende godkjenne etnisk renskning av sivile serbere. Noen ble halshugget, noen skutt, flesteparten tok til fornuften og pakket sakene sine å flyktet til Serbia. En britisk general sa til den serbiske befolkningen "vi kan ikke garantere beskyttelse", ble jeg fortalt av den serbiske tolken som gråtende fortalte meg at også hun og familien nå skulle flytte. I Pristina var det tusenvis av serbere. Når Nato kom brant albanerne alle boligdokumenter og overtok boligene deres uten en krone i oppgjør.

 

Så vidt jeg husker var tallet på drepte albanere i underkant av 5000 etter at KFOR gjorde opptelling. Media opererte med ca 100 000. Jeg kan aldri huske å ha sett at media nedjusterte dette tallet og innrømmet at de hadde bommet med 95%. For en menig soldat så gikk hverdagen stort sett ut på å hindre at albanere begikk overgrep mot serbere. Håndgranater ble kastet inn vinduer til helt vanlige familier, eldre damer banket opp, barn kidnappet, skolebarn trakkasert, butikker brent opp, drap, osv. Og det tok ikke lang tid for albanerne var i full sving med sigarettsmugling, trafficing, og narkotikahandel igjen.” (Sitat slutt).

 

Til og med Jagland har innrømmet det, eller kanskje rettere sagt det glapp ut av ham, da han sa: ”Kosovo produserer ikke stort annet enn kriminalitet”.

 

Selvfølgelig ikke. Islam er kriminalitet, orgaisert kriminalitet, forkledd som religion.

 

Kilder:

Hiding Genocide in Kosovo

JihadWatch 24 July 2007

 

Serb Houses in Kosovo Marked with crosses

Free Republic 31 December 2006

 

Serbianna

 

Ny vestlig jihad mot Serbia?

 

I tidsrommet 1 – 12 oktober 2007 gjennomførte New Albanian Terrorist Organization (også kjent som NATO) en større militærøvelse på den jugoslaviske siden av Adriaterhavet. Øvelsen omfattet både land- sjø- og luftstyrker fra i alt 12 NATO-land, deriblant Norge, samt Kroatia som var vert for øvelsen, til tross for at landet ikke er medlem av NATO. I tillegg deltok Albania og Montenegro som observatører. Både kroatene og albanerne er arvefiender av serberne, og det er vanskelig å se denne øvelsen som noe som helst annet enn en provokasjon og sabelrasling overfor Serbia.

 

Serbia nekter plent å gi formelt slipp på Kosovo selv om de ble bombet ut derfra av NATOs jihad-cowboys i 1999. I dette har Serbia støtte fra Russland som om nødvendig vil bruke sin vetorett i FNs sikkerhetsråd for å hindre at Kosovo blir en islamsk stat i hjertet av Europa og sammen med Bosnia et springbrett for videre islamsk terrorisme i Europa. I dette har Russland også støtte fra Kina. Kineserne er ikke spesielt plaget av sviktende hukommelse, de husker fortsatt at skytegale amerikanske halal-piloter bombet ambassaden deres i Beograd i 1999.

 

Øvelsen er formodentlig ment å legge press på Serbia for å få landet til å gi slipp på Kosovo, som historisk er Serbias vugge, og hvis dette presset ikke gir resultater tvinge Serbia til å gi etter ved bruk av militærmakt slik man gjorde i 1999. I så måte føyer dette seg inn i Vestens politikk med å lystre hvert minste vink fra muslimene, inklusive bruk av militære midler mot land som ikke vil kapitulere like betingelsesløst for islam som Vesten selv har gjort.

 

Hvordan Serbia og Russland vil svare på denne foreløpig siste muslimske provokasjonen under vestlige flagg gjenstår å se. En mulighet ville være at Russland og Serbia ganske enkelt inngikk en forsvarspakt som innebærer at begge land forplikter seg til å betrakte et angrep på ett av dem som et angrep på dem begge. Å angripe Serbia vil dermed bli ekvivalent med å angripe Russland. Det er mulig det kan få sharia-generalene i Pentagon til å tenke seg om to ganger før de starter nok en krig på Balkan for å utbre islam.

 

I lys av dette er det all mulig grunn til å ønske hjertelig velkommen den økede russiske militære aktiviteten i nordområdene. Den kan forhåpentligvis gi de satans kebab-bøllene som flyr norske jagerfly noe annet å fordrive tiden med enn å bistå med å bombe kristne serbere ut av Kosovo, med påfølgende rasering av kirker og klostre. Vestens militærmakt er i realiteten islams militærmakt, og dermed fiendens militærmakt, noe billedmontasjen nedenfor skulle illustrere med all ønskelig tydelighet.

 

Det øverste bildet er fra Pentagon og viser en muslimsk "bønnestund" i forbindelse med Ramadan. Kvinnen på bildet under til høyre tjenestegjør antakelig ikke selv i det britiske forsvaret, sannsynligvis er hun en modell. Det hun viser frem er imidlertid en hijab som det britiske forsvarsdepartementet kjøper inn og deler ut gratis til muslimske kvinner som tjenestegjør i Den britiske hær, mens alle andre må betale alle sine uniformseffekter selv. Bildet nederst til venstre viser russiske fallskjernjegere som deltar i en prosesjon arrangert av den russisk-ortodokse kirke.

 

Så hvem FAEN (unnskyld uttrykket) er "Gods own country" her?

 

Det er i hvert fall ikke verken Ummah States of Allah (USA) eller Ummah Kingdom (UK). I et foreløpig siste åndssvakt innfall for å tekkes muslimene blir Empire State Bulilding opplyst i grønt, som er islams farge, i forbindelse med Eid, som markerer avslutningen på muslimenes såkalte ”fastemåned” Ramadan. Britene gir på sin side opphold og beskyttelse til muslimske terrorister som Russland etterlyser gjennom Interpol for å stå bak diverse terroraksjoner i Russland, inklusive Beslan.

 

Russerne hadde vært i sin fulle rett om de hadde gjort det samme med Ummah Kingdom som USA gjorde med Afghanistan, invadert landet for å få tak i terroristledere som landet nektet å utlevere. Og vil russerne komme og hente Zakajev med makt neste gang han besøker Norge burde de være hjertelig velkomne.

 

Kilde:

NATO Stages a War Provocation in the Balkans

Emperors Clothes 11 October 2007

 

Fra etnisk/religiøs til biologisk rensing

 

Sjefen for okkupasjonsstyrkene til New Albanian Terrorist Organization (også kjent som NATO) i Kosovo, Reichkommisar Xavier de Marnhac (bildet til venstre), ser for seg en biologisk løsning på det såkalte ”serbiske problem”. I en beretning om situasjonen, som han ga i Washington i 28 november 2007, etterlyste han svar på, hvordan styrkene skal forholde seg, hvis det albanske flertal løsriver provinsen fra Serbia. Lederne av det albanske flertal har erklært at det vil skje den 10. desember, som er satt som frist for enighet mellom Serbia og de muslimske separatistene i Kosovo.

 

Ummah States of Allah (USA) har på forhånd erklært at ville anerkjenne Kosovo som uavhengig stat. Av samme grunn har det muslimsk/albanske flertall ikke hatt noen interesse av å nå frem til en forståelse med Serbia om selvstyre, og alle forhandlinger om dette har derfor været resultatløse. De fleste Eurabia (EU) land har også uttrykt vilje til å anerkjenne et uavhengig Kosova, - den albanske utgave av det serbiske ord Kosovo. Noen Eurabia land er imidlertid mot, da de frykter, at Katalonia, Baskerland, Nord-Kypros, Syd-Tyrol og mange andre områder da med god rett vil kunne kreve løsrivelse.

 

USA's dobbeltmoral

 

USA's positive holdning til Kosovos løsrivelse stinker dobbeltmoral lang vei. Det er en holdning som f. eks. ikke gjelder for Kurdistan i den østlige delen av Det okkuperte Bysants (også kjent som den illegitime terrorstaten Tyrkia), og den gjelder frem for alt ikke for USA selv. Ifølge USA forfatning artikkel 4, § 3 kan ingen amerikansk stat bli etablert ved å dele en eksisterende stat eller ved å slå sammen eksisterende stater. USA gjennomgikk da også en særdeles blodig borgerkrig i 1864, som hindret stater i å bryte ut av unionen.

 

USA kan imidlertid lett komme til at stå i en Kosovo-lignende situasjon hvis de etter hvert spansktalende stater, primært California, Florida og New-Mexico – igjen – måtte se en interesse i å tre ut av unionen. Det stinker også dobbeltmoral av at USA anerkjenner de bosniske muslimenes rett til å løsrive seg fra Jugoslavia og de muslimske albanernes rett til å løsrive seg fra Serbia, mens USA vil ikke akseptere at kristne serbere løsriver seg fra Bosnia, eller fra Kosovo i de områder hvor serberne er i flertall. Heller ikke vil USA akseptere at de kristne armenerne i Nagorno Karabakh løsriver seg fra det muslimske Azerbadjan. De ser derimot med velvilje på muslimske separatister i Russland og Kina. USA er med andre ord islams høye beskytter og forsvarer en rekke steder i verden.

 

Med støtte fra Det tredje Roma (Russland), kristenhetens høye beskytter, krever Serbia respekt for landets integritet i overensstemmelse med internasjonal lov og med FNs resolusjon 1244 som Serbia ble tvunget til å akseptere etter at NATOs jihad-cowboys angrep landet i 1999. I følge denne resolusjonen skal en løsning bygge på respekt for Serbias territorielle integritet. 

 

Etnisk/religiøs rensing

 

Når serberne i dag er blitt i mindretall i det område som en gang var den serbiske nasjons kjerneland skyldes det flere forhold. For det første er mange albanere innvandret til Kosovo i flere bølger. Under annen verdenskrig ble Hitler og Mussolini enige om å gi Kosovo til det fascistiske Albania, noe som utløste albansk innvandring. Innvandringen fortsatte etter annen verdenskrig da Jugoslavias president Tito ville demonstrere imøtekommenhet ovenfor Albania. Bare i årene 1945-1948 innvandret 150.000 albanere.

 

De innvandrende albanerne slo seg blant annet ned på eiendommer som hadde tilhørt myrdede eller flyktede serbere som var ofre for meget hardhendt forfølgelse bl a fra den muslimske SS-divisjonen Skandebeg, paradoksalt nok oppkalt etter en kristen albansk frihetskjemper fra 1400-tallet. Samtidig forbød Tito de serbiske flyktningene å vende tilbake til Kosovo.

 

For det andre har de innvandrende muslimske albanerne en langt høyere fødselsrate enn de opprinnelige kristne innbyggerne. Etter annen verdenskrig har dette ytterligere bidratt til å bringe serberne i mindretall i deres eget land.

 

I 1974 ga Tito Kosovo selvstyre innenfor Serbia. Dette oppmuntret albanerne til å starte en bevisst sjikane- og terrorpolitikk mot serberne, og mot andre mindretall. Dette har kostet svært mange serbere livet, og enda flere er blitt drevet på flukt. I 1987 oppfordret kosovoalbanernes leder Fadix Hoxa åpenlyst til voldtekt av serbiske kvinner for å få serberne til å forsvinne, - en oppfordring som ble fulgt.

 

Balkan-spesialisten Viggo Bjerring skrev i Politiken 2/1 1989:

 

"Pr. 1. januar 1988 var 650 av provinsens 1450 byer og landsbyer raserent albanske. I de senere år skjer det ved regulær forfølgelse av det serbiske mindretal. Formene er mange, fra brostein gjennom vinduet, ildspåsettelse, forgiftning av brønner, til overfald, mest om natten så gjerningsmannen kan slippe vekk... Meget virkningsfullt er også trusler mod de serbiske skolebarn, som utsættes for rasistiske tilrop, steinkast og juling."

 

Noen som kjenner seg igjen i beskrivelsen fra Ronna i Sverige?

 

Til Berlingske Tidende 16/10 1988 uttalte en serbisk kafeeier:

 

"Vi ga dem mat, vi gav dem husly, men de var ikke takknemmelige...De reproduserede sig i rasende tempo, de opprettholdt kvinnene i faste kjønnsroller, som  blant annet forbyr dem å arbeide og ytre sig offentlig, og plutselig ønsker de å få sin egen stat."

 

Som reaksjon på de eskalerende etniske overgrep opphevet Serbias regjering i 1989 Kosovos selvstyre. Det fik de separatistiske albanere til å trappe opp  volden mod alt som hadde med myndighetene å gjøre. Selv postbud blev myrdet. Myndighetene slo hardt ned på terroristene. En påstått massakre på sivile albanere i Racak i januar 1999 gav USA et påskudd til at blande sig i konflikten. ”Massakren” er aldri blitt undersøkt og var muligvis arrangert. Det fremgår blant annet av en analyse i Berliner Zeitung på årsdagen 17/1 2004.

 

Kort tid etter gikk terroristorganisasjonen NATO til angrep på staten Serbia. Fra  24. mars til 11. juni regnet bomberne ned over Serbia. 12 juni gikk Serbias regjering med på å la NATOs jihad-cowboys besette den del av landet, som heter Kosovo. Det oppmuntret de albanske separatistene til å fortsette kampen for et etnisk rent albansk Kosovo, og under oppsyn av NATOs okkupasjonstropper ble ytterligere 250.000 serbere, sigøynere og andre drevet på flukt ut av Kosovo. Og parallelt med dette ble kirker og klostre i Kosovo gjenstand for systematisk ødeleggelse under oppsyn av NATOs islamofile halal-hird.

 

I dag er det kun igjen ca 200.000 ikke-albanere i Kosovo. Hvis separatistene løsriver Kosovo fra Serbia vil nok de fleste av disse også bli tvunget til å flykte. Kosovo vil da bli den eneste praktisk talt etnisk rene område i Europa.

 

Biologisk rensning

 

Men tilbake til den beretning som NATOs Reichkommisar Xavier de Marnhac ga i Washington 28 november 2007. Han avsluttet med å si at kosovoalbanernes gjennomsnittlige alder er 28 år, mens gjennomsnittsalderen for serberne i Kosovo er 54 år og la til:

 

”På mellomlang eller lang sikt vil problemet bli løst den biologiske vei, fordi, som man kan se, ett av folkeslagene vil ganske enkelt forsvinne”.

 

I følge Den danske forening er danskenes gjennomsnittsalder over 40 år, og stigende. En gjennomsnittsdanske er med andre ord over den alder hvor man normalt setter barn til verden. Innvandrerne i Danmark er betydelig yngre, og de setter mange barn til verden. Den endrede befolkningssammensetning sees tydelig på de laveste klassetrinn i skolen. Forholdene i Norge avviker her ikke særlig mye fra Danmark.

 

Serberne i Kosovo hadde intet valg, de ble påtvunget masseinnvandring av et islamofascistisk herrefolk som terroriserte dem på flukt bort fra deres hjemland. Nordmenn derimot HADDE et valg, og de valgte selv denne masseinnvandringen. Derfor er serbernes skjebne så uendelig mye mer tragisk enn nordmennenes. Serberne i Kosovo vil gå inn i den siviliserte (ikke-muslimske) del av menneskehetens historie med ære. Nordmenn og andre vesteuropeere vil gå inn i den med skam hvis de er verdige til å nevnes i det hele tatt. 

 

Kilder:

Kosovo: Past, Present, Future

Serbianna 28 June 2007

 

Kosovo in the 1980s: Murders, Rapes, and Expulsions

Serbianna 27 July 2007

 

ARCHIVE: Kosovo In the 1980s

Emperor’s Clothes 22 July 1999

 

Rescued from the Memory Hole

Fair May/June 1999

 

Kosovo commander sees tough times, urges clarity

Reuters 28 July 2007

 

Berlingske Tidende 16/10 1988

Politiken 21/1 1989

Via Den Danske Forenings Nyhetsbrev

 

ØDELEGGELSE AV KIRKER OG KLOSTRE

 

En annen myte som søkes skapt og vedlikeholdt om konflikten i Kosovo er at den ikke er religiøst fundert, at det er som albanere, og ikke som muslimer, albanerne bekjemper, terroriserer og fordriver serbere. Som den følgende dokumentasjonen viser er det løgn.

 

 Albanian terrorists have torn down an orthodox church July 17, 2000

Kosovo Polje, July 17th - A strong explosion was heard late last night in the village Pomazatin near Kosovo Polje, radio amateurs reported today. It was reported, off the record, that Albanian terrorists have demolished Serbian church "Sveti Ilija". The church was in the village, which had been multiethnic before KFOR arrived, and then Serbs had to run away in order to save their lives under the invasion of militant Albanians. Only a minute before this explosion, which happened around 11.30 p.m. the power went off and it came back a minute after the explosion. Serbs from this area consider that this was a synchronized action of ethnic Albanian extremists and employees in the steam power plant Obilic, in order to make the effects of the explosion even more effective in the dark

  

SERBIAN ORTHODOX CHURCHES AND MONASTERIES IN KOSOVO AND METOHIJA DESTROYED BY EXTREMIST ALBANIANS

 (June 13 – July 15)

1. The Holy Trinity Monastery near Musutiste (nr. Suva Reka), 14th century, looted and burned,

2. The Dormition of Mother of God parish church in Musutiste, (Suva Reka) built in 1315, burned and later completely demolished by explosive,
3. St. Mark's Monastery in Korisa (nr. Prizren) 1467, set on fire and vandalized,
4. St. Archangel Gabriel's Monastery in Binac (nr. Vitina), built in
14th century, set on fire and almost completely demolished,
5. The Presentation of the Virgin church in Dolac (nr. Klina), built in
1620, vandalized and set on fire,
6. The Presentation of the Virgin parish church in Bijelo Polje (nr.
Pec), built in 16th century (reconstructed in 19th century), looted and set on fire,
7. St. John the Baptist parish church in Pecka Banja (nr. Pec), built in 1996, vandalized and set on fire,
8. St. Virgin's church in Naklo village, (nr. Pec), built in 1985,
vandalized and set on fire,
9. The Holy Trinity church in Velika Reka village (nr. Vucitrn), built
in 1997, vandalized and set on fire.
10. The Holy Trinity church in Petric, built in 1993, vandalized and
later completely demolished by explosive,
11. The Holy Apostles' parish church in Petrovce village (nr. Kosovska Kamenica), vandalized and set on fire.
12. St. Nicolas church in Slovinje village (nr. Lipljan), built in 16th
century, set on fire and later completely demolished by explosive,
13. St. Uros parish church in Urosevac, built in 1933, vandalized and set on fire,
14. St. Virgin's church in Podgorce village (nr. Vitina), vandalized and set on fire,
15. The famous Devic Monastery of St. Joanikije, f. c.1440, looted and vandalized, the marble tomb of the saint is desecrated.
16. SS Apostles Peter and Paul parish church in Suva Reka, built in 1938, vandalized,
17. St. Virgin's parish church in Djurakovac (nr. Pec), built in 1997,
vandalized,
18. St. Elija's parish church in Vucitrn, built in 1834, vandalized and
looted.

Over 70 Orthodox monasteries, churches destroyed in Kosovo

 September 17, 1999

Belgrade, Sept 16 (Tanjug) - Ethnic Albanian extremists and terrorists destroyed over 70 Orthodox monasteries and churches in Serbia's southern Kosovo and Metohija province since the arrival of the international force KFOR in June and robbed over 10,000 icons, about 5,000 church utensils, and hundreds of bells, it was heard in Belgrade on Thursday at the promotion of the book "Kosovo Crucified."

 

http://www.incommunion.org/churches.htm

The Monastery of the Holy Trinity was built in the 14th century on the Rusinica hill above Musutiste, 2 km to the south. The building, which dated back to the year 1465, housed a valuable collection of manuscripts from 14th to 18th centuries. There were also a hand-written apostle from the 14th century and a collecton of icons from the 19th century -- 1868-1985. The monastery was plundered, burnt and then levelled with the ground by explosives.

 

http://www.multiline.com.au/~johnm/churches.htm

The Serb church has issued its own list of destroyed or partly demolished buildings. Between 13 June -- when Nato troops entered Kosovo -- and 20 October, they say, 74 churches have been turned to dust or burnt or vandalised. The 15th-century monastery of the Holy Trinity above Musutiste, begun in 1465, has been levelled with explosives. The monastery of the Archangel near Vitina, built in the 14th century, has been looted and burnt. So has the church of the Archangels in Gornje Nerodimlje. And the church of St Paraskeva, near Pec. And the church of St Nicholas in Prekoruplje -- razed and its nine 16th-century icons lost, including that of the apostle Thomas.

 

125 destroyed churches

The AntiJiad Forum 27 November 2002

Written by www.csi-int.com on 24 Nov 2002 20:11:20:

The World Council of Churches and the Conference of European Churches (KEK) are deeply distressed and worried about the constant acts of aggression by Islamic Albanians against Serbian-Orthodox churches and their members. The international community has the task of guaranteeing safety and justice for all of Kosovo’s inhabitants. The spiritual and cultural heritage of all ethnic groups must be protected. To this day, almost 120 Serbian-Orthodox churches have been destroyed.

 

The Destruction of the Churches of Kosovo

Emperor’s New Clothes

Posted 25 December 2003

Alter area of the 16th century Church of St. Nicholas, which was looted, vandalized and seriously damaged by

explosives. This happened after the arrival of Italian KFOR (NATO) troops in Pec, Kosovo, in  June 1999. The initials carved into the picture are 'UCK'. That's Albanian for 'KLA', the Kosovo Liberation Army, which NATO and the UN have installed in power.

 

In 1998 Robert Gelbard, the State Department's Special Envoy to the Balkans, said, speaking for his government:

 

"The UCK is, without any questions, a terrorist group." (Agence France Presse, 23 Feb. 1998)

 

UCK stands for Ushtria Clirimtare E Kosoves. In English that's Kosovo Liberation Army, or KLA. Since NATO seized the Serbian province of Kosovo in June 1999, completely opening the border to Albania, the gangster-terrorists of the KLA have been installed as government leaders with the official approval of NATO and of the UN organization in Kosovo.

 

KLA terrorists have forced around 300,000 people to leave Kosovo - Serbs, 'Gypsies,' Slavic Muslims, ethnic Turks, Croatians, Jews and ethnic Albanians loyal to Yugoslavia. Those Serbs who have remained live under nightmare conditions.

 The KLA has systematically attacked Serbian Orthodox churches, monasteries and graveyards. More than 110 Serbian Orthodox churches have been badly vandalized or reduced to rubble. [4]

 

These buildings were not only treasures of Christianity, masterpieces of an ancient Church; they were also works of art. They belonged to the world. And they were also at the heart of the culture of a people, the much  maligned Serbs. Many of these churches had survived 500 years of Muslim rule under the Ottoman Empire. They survived Austrian rule. They survived World War II, when Kosovo was ruled by ethnic Albanian fascists allied with Mussolini and Hitler. They were destroyed under UN/NATO occupation.

 

Before you tell yourself, "It's not NATO's fault. They can't be everywhere," consider this fact: the terrorist KLA has been desecrating churches since NATO moved into Kosovo in June 1999 - that's four and a half years ago. Many churches were attacked more than once. Yet not one terrorist has been arrested, let alone put on trial. Not a single arrest. 

 

Explosion in Serb churchyard in Urosevac

Tanjug - December 15, 2003

The Ras and Prizren Eparchy of the Serbian Orthodox Church on Monday strongly condemned the Sunday attack on the Church of St. Uros in Urosevac, in the south-eastern part of Kosovo. According to the statement made by the official representative of the Greek KFOR contingent, an unidentified person threw an explosive device, most likely a hand grenade, into the churchyard on Sunday evening, at about 8 p.m.

 

Og BBB (Bush-Blair-Bondevik) fortsetter  å vandalisere kirker i Kosovo også inn i 2004: 

 

Serbian Orthodox church of Sts. Peter and Paul in Gornja Brnjica, near Pristina, desecrated

ERP KIM Info Service Gracanica, January 6, 2004

Pristina parish priest Fr. Miroslav Popadic informed the Diocese of Raska-Prizren and Kosovo-Metohija that during his visit on Monday to the village of Gornja Brnjica, five kilometers north of Pristina, he found that the Church of Sts. Peter and Paul, built in 1975, had been desecrated.

 

"Unknown assailants probably tried to break down the metal doors which remained stuck so they then cut through three metal bars on the window, broke the window and entered the church," stated Fr. Miroslav. The priest and parishioners were consequently unable to enter the church through the door and immediately called members of the Kosovo Police Service, who checked the church to make sure it was not mined. Finally a Serb member of the KPS entered the church through the window and opened the door for the priest and the gathered villagers so they could inspect the church.

 

"The spectacle I found was horrible," the Pristina parish priest told the ERP KIM Info Service. "The vandals had scattered the holy chalice, the Holy Scriptures, the candle holders and icons on the floor of the church. After a detailed examination, I discovered that two silver candle holders were missing from the holy altar table, one icon lamp and all the money from sold candles and donations," said Fr. Miroslav.

 

Forty days ago unknown persons broke into the Church of Sts. Peter and Paul through the bell tower, climbing down the rope of the bell. On that occasion only the money was stolen but the objects within the church were not disturbed.

 

In the mixed village of Gornja Brnjica there is a total of 47 Serb families with 187 members. After June 1999 eight Serb families left their homes in the Albanian part of the village and for the past more than four years have been unable to return their homes for fear of attacks.

 

Kartet nedenfor gir en oversikt over den muslimske raseringen av kirker og klostre i Kosovo.

 

 

I over 500 år etter 1389 bar serbiske kvinner sørgebånd, de tok det først av i 1912. Det er på tide å ta det på igjen. Forhåpentligvis slipper de å bære det i over 500 år denne gang.

 

I likhet med Bosnia har også for Kosovo sitt vedkommende den politiske korrekte eliten vært fullstendig klar over hva de gjorde. De har vært fullstendig klar over at resultatet av det man gjorde ville bli at de få gjenværende serberne ville bli fordrevet fra Kosovo, at kirker og klostre ville bli ødelagt og rasert, og at området ville bli et drivhus for kriminalitet og terrorisme. Derfor skal de heller ikke tilgis.

 

Det norske Forsvaret har vært en aktiv medspiller i å erobre Kosovo for islam, og dets politiske ledelse er derfor direkte skyldig i at vi har fått ett rottereir av kriminalitet og en base for videre terrorangrep mot det øvrige Europa.

 

Serberne har på sin side nå gått til sak mot en en del av de kvasi-muslimske bandittstatene som angrep dem i 1999, og krever erstatning fra dem.

 

Serbian church sues over Kosovo

BBC 9 December 2004

The Serbian Orthodox Church has filed a lawsuit against the UK, France, Germany and Italy for allegedly failing to protect its churches in Kosovo. Bishop Artemije of Raska and Prizren, who lodged the complaint, told Serbian media that the four nations had allowed ethnic Albanians to ransack churches.

 

The state-run Politika paper quotes him saying dozens of Orthodox churches and religious monuments had been destroyed. Nato-led troops took control of mainly-Muslim Kosovo in June 1999…..

 

An outbreak of violence in March, in which Serb-owned homes and churches were attacked, left 19 people dead.

 

Bishop Artemije said the UK, France, Italy and Germany had failed to protect the Orthodox Church's property, followers and institutions. Monasteries, medieval icons and frescos are among the religious sites to have been destroyed, he said, with 80 churches burned since 1999.

 

A spokeswoman for the European Court of Human Rights in Strasbourg confirmed that the bishop had filed a complaint against the four nations. It invokes articles including the right to respect for human rights and freedom of thought, conscience and religion.

 

De kunne med fordel ha saksøkt hvert eneste NATO-land i sakens anledning.

 

Det har for så vidt vært klart lenge at USAs og NATOs inngripen på muslimenes side i Kosovo i 1999 la grunnsteinen til en katastrofe. Selv Jagland innrømmer implisitt det når han sier at Kosovo produserer ikke stort annet enn kriminalitet. Likevel fortsetter mediene både i Norge og andre vestlige land i stor grad å fortie dette. Denne reportasjen fra CNS News gir imidlertid en oppdatering på situasjonen ca 6 år etter NATOs jihad for å utbre islam på Balkan.

 

Persecution of Kosovo Christians Said to Reveal Larger Threat

CNSNews.August 15, 2005 via JihadWatch

International intervention to halt the persecution of Christians in Kosovo is a "complete failure," according to a former diplomat and other political analysts who briefed Capitol Hill staff late last week, pointing to the destruction of 150 churches and the simultaneous construction of 200 mosques. Cybercast News Service obtained video of the burning and desecrating of the churches by ethnic Albanians, most of them Muslim. See Video

 

The new mosques are funded by "Wahhabist nations," the diplomats said, raising the specter of radical Islam incubating on the doorstep of Europe in a province rife with illegal arms and narcotics trafficking. The religious persecution is also part of a political strategy of violence, which if rewarded in the granting of independence to Kosovo, could trigger similar violent secessionist movements throughout neighboring states and countries, they warned.

 

Unfolding events in Kosovo have already sent shock waves to as far away as China, which has now expressed concern to the U.S. over possible copycat attempts at secession in its predominantly Muslim Xinjiang Province. Kosovo, an international protectorate administered by the United Nations, is part of Serbia and Montenegro, but the legal authority of the region is the U.N. Interim Mission in Kosovo (UNMIK).

 

The province is considered one of the jewels of Christian heritage, having served as the "Vatican" of Serbian Christian Orthodoxy from the 12th century onward. Serbs, who are predominantly Orthodox Christians, constitute a minority, as do Turks, Roma (gypsies) and Muslim Slavs. Eighty-eight percent of Kosovo's population is made up of Muslim Albanians.

 

The attacks and ongoing persecution are seen by some as the purposeful targeting of the very symbols of Christian European civilization. Between 1999 and 2004 approximately150 churches, monasteries, seminaries, and bishop residences were attacked by ethnic Albanian mobs. Many of the churches contained priceless Byzantine frescoes and other religious artifacts dating as far back as the 13th century. Many of the sites were reduced to rubble.

 

In a Capitol Hill press conference Aug. 11, former U.S. Ambassador Thomas Patrick Melady called for a heightened international presence in Kosovo and the continuation of that presence for another 12 years. Melady, former ambassador to the Vatican, Uganda and Burundi, is senior diplomat in residence at the Institute of World Politics. The Capitol Hill briefing was sponsored by the Institute on Religion and Public Policy. Melady cautioned politicians against rushing into decisions regarding Kosovo's status. Final status talks are expected this fall with Albania pushing for an independent Kosovo.

 

"Undersecretary of State [R. Nicholas] Burns was recently in Kosovo and he is drafting a policy paper for [President Bush]," said Melady. "Sometime between now and November, we'll hear the decision" on how the Bush administration will handle the independence movement in Kosovo.Those attending the Aug. 11 press conference, and a follow-up congressional briefing on Aug. 12, expressed disappointment over the lack of media coverage of the church destruction. "I've been quite disappointed," Melady told Cybercast News Service, "It wasn't a major headline story."

 

He compared the destruction to Kristallnacht, or "the Night of Broken Glass" -- the Nazi-sponsored violent persecution against German Jews launched on Nov. 9, 1938. Gangs of Nazi youth fanned out into Jewish neighborhoods vandalizing and burning Jewish property and businesses, including 101 synagogues. The official Nazi government response at the time was that such outbreaks were spontaneous, not organized. In the Kosovo situation, analysts are also expressing doubt over a similar line touted by the government.

 

Referring to the destruction of 34 churches in March of last year Melady said, "Thanks to a few amateur films that were made when the protests broke out, we can see how things unfolded. At all the scenes someone would climb to the top and tear down the cross, then stomp on it. Then they would set fire to the church." During the Aug. 12 congressional staff briefing, Melady's research assistant, Ivan Djurovski, showed footage of the destruction of St. Andrew the Apostle Church in Podujevo.

 

The 17-minute video obtained by Cybercast News Service shows crowds of men ranging in age from about 15 to 50, calmly and methodically fanning out around the church after marching through town. After setting the church on fire, one of the vandals enters the bell tower to ring the church bell, which draws cheers from the crowd. Men scale the roof of the church to tear down three crosses, resulting in more cheers. Cybercast News Service edited the 17 minute video down to approximately two-and-a-half minutes.

 

The video also shows the presence of a Kosovo Force tank and soldiers. The Kosovo Force (KFOR) is a NATO-led international contingent responsible for establishing and maintaining security in the province. French and German forces later said their mandate was to protect lives, not property. However, according to Djurovski, "Italian and American KFOR soldiers risked their lives to not only save people at monasteries, but to also protect the sites.

 

"In these villages the church is the physical and spiritual center of the town," said Djurovski. "This is the center of hope for the people. This is where they go to learn about their faith. Where can they go now?"

 

Melady, who recently visited the area, said that sisters and monks at the historic monastery in Pec could not go outdoors to fetch water without military escort, for fear of being shot by snipers. Some 200,000 Serbs have fled from Kosovo and those remaining are encircled in military-ringed enclaves. "It's not a normal life. There's no freedom of movement due to fear," said Melady. Djurovski added that many are not able to obtain needed medicine and there are no high schools or universities in the enclaves, resulting in a "brain drain." Those who have assets have sold them and fled, while most of the poor remain.

 

More than 18,000 legal complaints have accused Albanians with confiscating church and private property and building on the property, according to Djurovski. Whether church property remains as such or is handed over to the government remains a serious concern, he added.

 

Melody R. Divine - judiciary counsel and foreign policy advisor to Rep. Trent Franks (R-Ariz), who attended the briefing - said, "Albanians have also overtaken entire areas where Roma lived. "Congressional interest and involvement will be key in ensuring that the international community places a high premium on the protection and integration of the minority communities within Kosovo and the preservation of the remaining cultural sites, "Divine said.

 

Defense analyst Frederick Peterson said the media around the globe are ignoring the issue of Saudi Arabian and other sources flooding the economically depressed region with money to pay for new mosques as the churches are being destroyed. "With money comes influence," Peterson told Cybercast News Service. "They are building a substantial ideological and brick and mortar infrastructure there." Peterson is a defense and counter-terrorism analyst with the Institute for Security Studies at the University of Nevada at Las Vegas. He also serves as military policy advisor to Joseph K. Grieboski, president of the Institute on Religion and Public Policy.

 

Peterson and Djurovski both said many of the new mosques funded by Saudi and Iranian funds are currently empty, but reflect plans to indoctrinate residents with the radical Wahhabist form of Islam. The new mosques carry plaques acknowledging funding from Saudi Arabia, Iran and the United Arab Emirates, said Grieboski.

 

"This is a very grave threat," said Peterson. "With final status changing from Serbian Orthodox hegemony into at very best a gray line, the dividing line between the Christian and Islamic world moves closer to the European Union, and we're at great risk of tolerating what should not be tolerated in order to buy some peace in our time."

 

chamberlainogbush

 

In the war against an expanding radical Islam, Peterson said, "We have three choices: convert, submit or die. But there's a fourth choice and that's to fight.

 

"What is going on in Kosovo today is the future of Europe tomorrow," he added.

 

Det er ikke morgendagens Europa, det er DAGENS Europa. Kosovo er faktisk en del av Europa, men vi skal ikke her henge oss opp i at denne kommentatoren synes å lide av den samme geografiske begrepsforvirring som også plager PK-Norges såkalte terror-”ekspertise” så vel som dets islam-”ekspertise”.  Poenget er at dette er dagens Kosovo, det er morgendagens Frankrike, Nederland, Belgia, Storbritannia, Tyskland og Norge.

 

DE MUSLIMSKE KRIGSFORBRYTERNE

 

Før NATO startet sin Jihad mot Serbia på muslimenes vegne i 1999 var det skapt en psykose om at serberne var ”the bad guys” som undertrykte, fordrev og myrdet de stakkars albanske muslimene. Dette var selvsagt løgn fra A til Å, men for å holde liv i denne løgnen har man selvsagt sett seg tvunget til å kjøre en del farser av noen rettsaker for sharia-domstolen i Haag, den mest kjente er selvsagt saken mot Milosevic.

 

Sannheten kommer imidlertid langsomt for en dag. Etter hvert er en del muslimer havnet for denne domstolen. Dette forties for det meste i norske og andre vestlige medier, eller gis i høyden plass i form av små notiser. Her er noen slike saker:

 

UN indicts Kosovo Albanian leader

BBC  13 August 2002

A senior ethnic Albanian Kosovo politician has been charged by a UN court for violent behaviour. Ramush Haradinaj, a former leader of the Kosovo Liberation Army (KLA), is accused along with five others of being involved in a shooting dating back almost two years. The indictment comes two months ahead of local elections. Mr Haradinaj is one of Kosovo's most high-profile politicians and the leader of the province's third-largest ethnic Albanian party. According to an international prosecutor serving with the UN mission in Kosovo, Mr Haradinaj is responsible for a breach of the peace after his alleged involvement in a violent dispute that took place in the west of the province in August 2000.

 

He has been charged along with five other former KLA members. Under a separate investigation, the same group has been charged with the abduction and torture of fellow ethnic Albanians at the end of the war in Kosovo. UN officials have been adamant to stress that Mr Haradinaj has not been charged in relation to those crimes. The accusations are the latest in a series brought by the UN judicial system that has seen many former KLA fighters fall from grace. On Sunday, another former senior KLA commander, Rustrem Mustafa, was arrested by UN police, charged with crimes committed during the 1997-1999 conflict in the province.

 

Prominent Kosovo suspect held

BBC 19 February 2003

The United Nations war crimes tribunal in The Hague has confirmed that a prominent ethnic Albanian from Kosovo indicted last month has been arrested in the former Yugoslav state of Slovenia. The tribunal said in a statement that Fatmir Limaj, a deputy in the Kosovo parliament and former member of the guerrilla group KLA, was arrested on Tuesday afternoon in Kranjska Gora, near the border with Italy and Austria. Mr Limaj will be extradited after the Slovenian authorities receive the tribunal's indictment against him, although it is not clear when he will be sent to The Hague. The suspect is accused along with three other former KLA members of torturing and killing Serb and Albanian prisoners in the late 1990s.

 

Når en statsminister må gå av og tiltales for krigsforbrytelser skulle man tro at det vakte en viss oppsikt.

 

Krigsforbrytertiltalt statsminister går av

Nettavisen 8 mars 2005

Kosovos statsminister Ramush Haradinaj går av etter at FNs internasjonale krigsforbryterdomstol har tiltalt ham for forbrytelser begått under geriljakrigen mot de serbiske styrkene i 1998-99. En regjeringskilde i Kosovos hovedstad Pristina bekreftet tirsdag formiddag opplysningene fra den serbiske tv-stasjonen B92, melder nyhetsbyrået Reuters.

 

- Ja, statsministeren er informert, han har mottatt tiltalen, sier kilden. Like etterpå kom meldingen om at statsministeren går av, og vil melde seg for krigsforbryterdomstolen i Haag. En talsmann for domstolen i Haag vil ikke kommentere opplysningene, men det er kjent at domstolen har etterforsket Haradinaj for hans rolle i geriljakrigen mot de serbiske styrkene i perioden 1998-99.

 

Kosovos regjeringssjef tiltalt i Haag

Aftenposten 8 mars 2005

Kosovos regeringssjef, kosovoalbaneren Ramush Haradinaj, er tiltalt av FNs krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia.

 

Regjeringssjefen reiste fra Kosovo

VG 9 mars 2005

Kosovos regjeringssjef Ramush Haradinaj, forlot sin gråtende kone for bli fengslet i Nederland onsdag. For Haag-domstolen er han en krigsforbryter, for mange kosovoalbanere er han en frigjøringshelt. Når Kosovos tidligere regjeringsleder Ramush Haradinaj nå er fengslet i Haag, legger det press på Serbia for å starte samtaler om uavhengighet.

 

Joda, saken BLIR nevnt, det MÅ man, for ikke helt å miste det man fortsatt måtte ha av troverdighet, men TV2 nevnte den f eks nærmest bare i en bisetning, bortgjemt i en reportasje om en domstol som ble åpnet i Sarajevo. Det skulle ha vært f eks Sharon, Berlusconi eller Putin dette hadde skjedd med,  så hadde det nok vært ekstrasendinger døgnet rundt i ukevis, men siden det her dreier seg om en muslim gjelder det å forbigå det så fort og så stille som overhodet mulig. Selv Burka Broadcasting Corporatuion (BBC) og Caliphate News Network (CNN) viet det noe større oppmerksomhet enn noske medie-mullaher:

 

Kosovo ex-PM surrenders to court

BBC 9 March 2005

Former Prime Minister of Kosovo Ramush Haradinaj has surrendered to The Hague war crimes tribunal after arriving in the Netherlands from Pristina. Mr Haradinaj resigned as head of his government on Tuesday after he was indicted on war crimes charges. His indictment refers to his role in the 1998-99 Kosovo conflict, although the charges have not been made public. Mr Haradinaj, a former commander of the Kosovo Liberation Army (KLA), says he is innocent. He was taken to the UN detention unit under police escort after arriving on a special flight from the Kosovo capital.

 

Indicted Kosovo ex-PM surrenders

CNN 9 March 2005

Kosovo's former prime minister has arrived in the Netherlands to face war crimes charges at a U.N.-run court for his alleged role in atrocities during the 1998-99 war between ethnic Albanians and Serb forces. Ramush Haradinaj, 36, flew from Pristina Wednesday a day after resigning from the post as the province's prime minister following an indictment by the war crimes court.

 

Hos BBC får vi til og med vite litt om hva siktelsen går ut på:

 

Kosovo ex-PM war charges revealed

BBC 10 March 2005

Kosovo's former prime minister has been charged with 37 counts of war crimes and crimes against humanity, including persecution, murders and rape.

Ramush Haradinaj surrendered to the UN tribunal in the Hague on Wednesday, having resigned the day before.

 

The indictment, which has now been made public, also names two former allies. Mr Haradinaj, a former commander of the Kosovo Liberation Army (KLA), says he is innocent. He faces 17 counts of crimes against humanity and 20 of war crimes. He could face life imprisonment if convicted of any of the charges. He is expected to appear in court and to enter a plea in the coming days.

 

His fellow KLA commanders Idriz Balaj and Lahi Brahimaj each face 35 counts. The men led ethnic Albanian guerrillas against Serb forces in Kosovo's western region during the 1998-99 conflict. The indictment said the three had engaged in a "joint criminal enterprise", which amounted to the "unlawful removal of Serb civilians" from their area of command, Dukagjin. Some people were abducted and tortured, the tribunal alleges, while Serbs who failed to leave their homes were murdered.

 

Kosovo leader faces rape and murder charges

The Telegraph 10/03/2005)

Ramush Haradinaj, the former Kosovo prime minister, has been charged with 17 counts of crimes against humanity, including rape and murder, at the UN war crimes tribunal in the Hague.

 

Mord og voldtekt, som det “sømmer” seg en muslimsk statssjef med en “profetsom selv også var både morder og voldtektsmann.

 

KOSOVO og METOHIJA - Når islam får tøylene i Europa

Nation og kultur 11 mars 2006

 

”Anerkjennelse” med bismak

 

Den 17 februar 2008 erklærte terroristbanden som med god hjelp fra New Albanian Terrorist Organization (NATO) har okkuper den serbiske provinsen Kosovo området for såkalt ”selvstendig stat”. Det var neppe særlig overraskende at blant de aller første til å ”anerkjenne” den nye illegitime terrorstaten var Ummah States of Allah (USA) og Ummah Kingdom (UK). Så vidt det har vært mulig å bringe på det rene finnes det pr dato ikke noe verdenskart på nettet som viser hvilke land som har sagt de vil anerkjenne Kosovo, hvilke som har sagt de ikke vil gjøre det, og hvilke som så langt ikke har sagt noe bestemt i den ene eller den andre retning. TV2 nyhetene har imidlertid vist et slikt kart ved flere anledninger i uken etter den såkalte ”selvstendighetserklæringen”. For å gjøre en litt lang historie kort er det essensielt Vesten, med USA i spissen, og ayatollahenes shiamuslimske skrekkregime i Iran som har tonet flagg og sagt de vil ”anerkjenne” Kosovo. Som om Vestens quisling-regjeringer kan anerkjenne noe som helst. Den hovedsakelig sunnimuslimske verden, med Saudi-Arabia og Pakistan i spissen ser foreløpig ut til å sitte på gjerdet.

 

Norge var imidlertid tidlig på banen med å annonsere at man ville ”anerkjenne” Kosovo, men det virket som om ministerpresident Stoltenberg var noe utilpass da han kunngjorde dette. Det er kanskje ikke så rart når alt kommer til alt. Det er sterke bånd mellom Stoltenberg-familien og Serbia. Hans far har tjenestegjort som norsk ambassadør der, Jens selv er delvis vokst opp i Beograd, og han refererte i sakens anledning til sine ”serbiske venner” som sikkert ikke ville like dette. Han beklaget faktisk også at det hadde endt på denne måten, og ga uttrykk for at det ville ha vært å foretrekke om man hadde kommet frem til en avtale mellom Beograd og Pristina. Det kunne nesten virke som om denne ”anerkjennelsen” av Kosovo hadde en viss ubehagelig bismak for Stoltenberg.

 

Nå er avtaler med muslimer totalt verdiløse, etter som Muhammed selv har satt presedens for at de kan brytes, men bortsett fra det burde han ha skjønt at en slik avtale ville aldri ha kunnet bli en realitet. Når de muslimske terroristen som har tatt makten i Kosovo visste at de ville få USAs anerkjennelse om de ensidig erklærte ”selvstendighet” hadde de ingen grunn til å gå med på noen avtale.

 

Reaksjonene på serbisk side har da også vært sterke, som man måtte forvente. Den 21 februar var det en massedemonstrasjon i Beograd, og under denne ble USAs ambassade angrepet og satt i brann. Nå er slike aksjoner neppe egnet til å tjene Serbias sak, men når det gjelder Kosovo er Serbias sak tapt uansett, så å snakke om hva som tjener saken og ikke er egentlig temmelig irrelevant.

 

Det er ikke vanskelig å forstå at serberne reagerer som de gjør, inklusive å sette fyr på det terroristreiret som USA kaller sin ambassade. Det ville vært forståelig om de hadde gått atskillig lengre enn som så. Det ville vært forståelig om hadde halal-sklaktet hver eneste islamofil amerikaner-jævel de kunne slå kloa i på serbisk jord. Det ville vært forståelig om de hadde kidnappet KFOR-soldater fra vestlige og muslimske land, og returnert dem stykkevis og delt i plastposer, slik muslimer gjør med russere de kidnapper i Kaukasus. Faenskapet er ikke invitert.

 

I grunnen er det ganske SØTT når det islamofile svineriet tillater seg å bli opphisset over at det rottereiret det kaller ”ambassade” blir svidd av. Det kunne kanskje være på sin plass å minne de patetiske terroristlakeiene om at de selv BOMBET Kinas ambassade i sine anstrengelser for å skape en illegitim muslimsk terrorstat i hjertet av Europa.

 

Bildet til venstre: Den kinesiske ambassaden i Beograd i brann etter å ha blitt bombet av amerikanske jihad-cowboys 7 mai 1999. Tre mennesker ble drept og 27 skadet i angrepet (bildet nedenfor).

Og dette helvetes quisling-pakket tillater seg å åpne kjeften når de får smake en aldri så liten dose av sin egen medisin.

 

Ellers har nettopp Kina, selvfølgelig sammen med Russland, vist seg som forsvarere av internasjonal lov og rett i Kosovo-spørsmålet.

 

Og serberne er tydeligvis klar over ikke bare hvem som er deres fiender, men også hvem som er deres venner, og det gir de uttrykk for når de demonstrerer. Og serberne demonstrerer ikke bare i sitt hjemland. Eksil-serbere demonstrerer også i andre land, inklusive i Danmark. Bildet nedenfor viser en serbisk demonstrant i København.

 

 

Man kan trygt si at det er en viss kontrast til den hylende, skrikende, truende og ildspåsettende mobben som opptrer når det islamofascistike herrefolket ”demonstrerer” mot noen strektegninger av den pedofile voldtektsmannen, landeveisrøveren, slavehandleren, torturisten og massemorderen som er deres forbilde.

 

Sist oppdatert: 23. mars 2008

 

Tilbake til muslimske forbrytelser verden rundt

 

Hjem

Hva er nytt

Islam i Norge

Tema

Spesial

Video

Anti-islamsk kalender

Nedlasting

Humor

 

AntiJihad Norge

e-mail:  ajnorge@hotmail.com