web space | free hosting | Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

NORGE

PRESENTERER

KASHMIR

TERROR PÅ VERDENS TAK

 

 

Dette dokumentet beskriver og kommenterer en del av islams forbrytelser mot menneskeheten i Kashmir. Det er et av de blodigste kapitler i islams historie, og det vil ikke si så lite når man snakker om den verste katastrofe som har rammet menneskeheten av politiske og religiøse bevegelser siden tidenes morgen.  Få steder i verden har islams heslige ansikt vist seg så tydelig over så lang tid som i Kashmir. Uansett hvilken annen politisk og religiøs bevegelse islam kommer i kontakt med bryter helvete løs etter som det i henhold til muslimenes tro er umulig for dem å leve fredelig side om side med ikke muslimer. I Kashmir er det hinduisme som møter islam og der stikker fiendskapen ekstra dypt. Mens kristne og jøder etter islam skal ha rett til å leve, forutsatt at de aksepterer å være annenrangs borgere, gis ikke hinduer denne retten. De er polyteister, og skal derfor etter Koranen utryddes hvis de ikke vil gå over til islam.  Hinduene, som på sin side i hundrevis av år har fått føle islams djevelskap på kroppen forakter islam  med en intensitet som vi i Vesten har mye å lære av.  Det er slett ikke umulig at det er i Kashmir man vil få den gnisten som setter i gang det endelige oppgjør mellom islam og den siviliserte verden.

 

Historien om muslimenes aggresjon, terror og grusomheter i Kashmir er så lang at det er vanskelig å vite hvor man skal begynne, eller hvordan den skal organiseres. Kashmir er som de fleste kjenner til et stridens eple mellom India og Pakistan som har utkjempet flere kriger om området. Det er i dag delt i to, en indisk-kontrollert del og en del kontrollert av den muslimske terroristorganisasjonen som kalles Pakistan. Grensen mellom de to delene refereres til som LoC (Line of Control) som ikke er det samme som en internasjonal grense.  Før man går inn på den terror som muslimer i Kashmir bedriver kan det være på sin plass å si litt om bakgrunnen for konflikten mellom India og Pakistan.

 

Det hinduistiske India er verdens største demokrati, med en grunnlov som fastslår like rettigheter for alle uavhengig av bl a religion. Det muslimske Pakistan har derimot aldri vært noe demokrati, muslimske terroristorganisasjoner er ikke det. Det skal litt mer til enn valg med mer enn et parti for at et land skal kunne beskrives som demokrati. Den Sharia-inspirerte grunnloven i Pakistan institusjonaliserer diskriminering av landets ikke-muslimske innbyggere og behandling av dem som annenrangs borgere, slik tilfellet er i muslimske land også.

 

Når det gjelder den del av Kashmir som India kontrollerer er befolkningen en blanding av hinduer og muslimer, med visse innslag også av andre religioner, bl a sikher. Prosentvise andeler av muslimer og hinduer er et meget hett tema, og tallene i forskjellige kilder spriker vilt.  Det er likevel grunn til å tro at også i den indiske delen av Kashmir har muslimene et flertall, om enn antakelig nokså knapt. Deres ønske er derfor enten å bli en del av Pakistan eller å bli slått sammen med den pakistanske delen til en selvstendig stat, en islamsk republikk. Dette vil imidlertid medføre at et stort hinduistisk mindretall vil miste mange av de demokratiske rettigheter som både hinduer og muslimer nyter i dagens India, og bli redusert til den form for annenrangs borgere som ikke-muslimer typisk er i muslimske land.

 

Dette kan selvsagt India ikke akseptere, og i Kashmir som andre steder har muslimene tydd til terrorisme for å nå sine mål. Flere hinduer er drevet på flukt av muslimsk terrorisme i Kashmir enn hva serberne noen gang fordrev av kosovoalbanere, uten at det internasjonale samfunn har reagert. Tusenvis av uskyldige sivile er drept uten at de som var så bekymret over sivile tap under den amerikanske bombingen av Afghanistan har uttrykt noen bekymring. Konflikten mellom India og Pakistan er derfor ikke noen konflikt mellom to land hvor man har noe å fare med på begge sider, det er en konflikt mellom verdens største demokrati og en muslimsk terroristorganisasjon. Det er en konflikt som ikke omtales så ofte i norske medier, eller av norske politikere, men en ting er verdt å merke seg.  Da Jagland var utenriksminister arbeidet han aktivt for at India skulle få fast plass i FNs sikkerhetsråd. Dette falt selvsagt pakistanere i Norge tungt for brystet og i et patetisk forsøk på å samle stemmer fra disse terroristsympatisørene ble Jagland kritisert for dette fra borgerlig hold.

 

Når det gjelder hvordan islam kom til Kashmir skal man ikke gå inn på det her utover å si at det var på den tradisjonelle måten, dvs en orgie av ran, plyndring, voldtekt, massakrer og blodbad. For øvrig vises det til tilsvarende dokument om islams forbrytelser mot menneskeheten i Pakistan.  Den videre omtale av Kashmir er inndelt i følgende fire dokumenter:

·        Bakgrunn

·        Terrorlogg

·        Auschwitz i Kashmir

·        To slags håndverk fra Kashmir

·        Jordskjelvet 8 oktober 2005

Materialet består av referanser til og klipp fra diverse oppslag og reportasjer i media. For noen av dem er det føyd til egne kommentarer. For at det klart skal fremgå hva som er klipp og hva som er egne kommentarer er sistnevnte skrevet med italic som dette.

 

Sist oppdatert: 9. januar 2007

 

Tilbake til muslimske forbrytelser verden rundt

 

Hjem

Hva er nytt

Islam i Norge

Tema

Spesial

Video

Anti-islamsk kalender

Nedlasting

Humor

 

AntiJihad Norge

e-mail:  ajnorge@hotmail.com