web space | free hosting | Business Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

NORGE

PRESENTERER

IRAN

 

 

RASERI MOT SLØRET

 

Før Taliban kom til makten i Afghanistan ble gjerne Iran ansett for å være verstingen blant muslimske land når det gjelder brudd på menneskerettigheter. Med Taliban borte signaliserer USA at Iran er blant dem som nå står for tur i krigen mot terrorisme. Hvorvidt Iran var verstingen før Taliban kan imidlertid i høyeste grad diskuteres. Uten på noen som helst måte å ville bagatellisere islams overgrep i Iran mangler faktisk en del av de barbariske utslag av islam i Iran som man finner i både Saudi-Arabia og Pakistan. Det er også verdt å merke seg at mens terrorister fra nesten hele den muslimske verden, og fra vestlige land også, er arrestert etter 11 september 2001 har det praktisk talt ikke vært en eneste iraner blant dem. Nå skal man ikke legge for mye i det, hva enkeltpersoner gjør og hva deres hjemland står for er ikke nødvendigvis det samme. Men det er altså at faktum at det var Pakistan og Saudi-Arabia som skapte Taliban (sammen med USA), mens Iran på sin side var på randen av krig med Taliban opptil flere ganger mens USA fortsatt kysset Talibans føtter.

 

Å beskrive og vurdere islam i Iran er en komplisert affære. På den ene side har noen av de mest barbariske utslag av islam de siste tiår funnet sted i Iran, og det verken kan eller skal benektes eller bortforklares. På den annen side representerer Iran en form for diskontinuitet i det muslimske beltet av terror som strekker seg fra Marokko til Filippinene. Irans forhold til både Pakistan og Saudi-Arabia er anstrengt, bin Laden og hans folk har ikke funnet noe fristed i Iran. Russerne har åpenbart forstått dette. Mens de bygger stadig nærmere militære forbindelser med India og karakteriserer Saudi-Arabia som en del av ondskapens akse har de forholdsvis gode forbindelser med Iran, forbindelser de søker å bygge ut. Det er Pakistan og Saudi-Arabia sin støtte til muslimske fundamentalister i det tidligere sentralasiatiske sovjetrepublikkene som bekymrer russerne, ikke ayatollaene i Iran.

 

Årsakene til at Iran representerer en slik diskontinuitet er nok flere og må dels søkes i fjern og dels i nær fortid. For å ta den fjerne fortid først. Det gamle perserriket var en stormakt og representerte en høyt utviklet kultur lenge før verdens første muslimske terrorist, ”profeten” Muhammed begynte å gaule ”Allah Akbar” over hustakene i Mekka. Etter Muhammeds død eksploderte det faenskapet han hadde grunnlagt i angrepskrig i alle kompassretninger, også østover gjennom Iran på veien mot India.

 

Den muslimske invasjonen av Iran fant sted i 652. Oppskriften var den vanlige, byer ble jevnet med jorden, befolkningen massakrert eller solgt som slaver. Persernes religion, zoroastrianisme, eller flammetilbedelse, ble ikke ansett å ha den same slektskap med islam som kristendom og jødedom, og det øket muslimenes brutalitet mot de folk de la under seg ytterligere. Dette til tross for at den gamle persiske religionen også er monoteistisk, dens innhold er beskrevet på :

 

ZOROASTRIANS

 

Kort fortalt forkynner, zoroastrianisme én gud. Denne guden krever ikke først og fremst tro på ham, men rasjonelle,  ansvarlige og etisk forsvarlige handlinger fra hvert enkelt menneske.  Dette er selvsagt fullstendig uforenlig med islam hvor tro og blind underkastelse er noe av hovedelementene. Zoroastrianisme var en gang utbredt fra Egypt til India, men i dag er det bare ca 200.000 av dem, hvorav ca halvparten bor i Iran.  Det er med andre ord snakk om utryddelse av en religion, en religion som er over 2000 år eldre enn islam. Det var verken kristendom eller hinduisme som gjorde det, det var islam. Etter den muslimske invasjonen flyktet en del persere  til India hvor de fant et fristed hos hinduene, og da muslimene noen hundre år senere invaderte India deltok de i motstanden mot muslimene der.

 

En av muslimenes favorittløgner er at islam ga øket status til kvinner i de land muslimene erobret. Dette medfører selvsagt ikke riktighet. Boken ”Women in The Koran” av Anwar Hekmat gir en systematisk og godt dokumentert gjennomgang av dette, område for område.  For Iran sitt vedkommende vises det i denne forbindelse til Elam, et kongedømme i den sørvestre del av dagens Iran, med røtter tilbake til 4000 år før Kristus. Der hadde kvinner rettigheter som lå langt foran hva islam gir dem 6000 år senere. De hadde samme rettigheter som menn i rettslige spørsmål, inklusive arving, og de kunne nå rikets høyeste embete, dvs regjere som dronning.

 

Nå har imidlertid ikke islam rådd grunnen i Iran kontinuerlig i Iran siden invasjonen i 652. På 1200-tallet oppsto en annen eksplosjon av aggresjon og angrepskrig i alle kompassretninger, denne gang fra mongolene. Denne eksplosjonen traff også islam, og for første gang ble islam angrepet av horder hvis villskap og brutalitet var sammenlignbar med deres egen. Mongolene gikk imidlertid etter hvert over til islam, og det riket Djengis Khan sine erobringer skapte gikk etter hvert i oppløsning. Irans videre historie er nokså turbulent og en detaljert gjennomgang av noe som er godt dokumentert andre steder hører ikke hjemme her. For en kort oversikt over milepæler i Irans historie vises det til:

 

McHistory - Brief history of Persia

 

Med tanke på situasjonen i  dagens Iran kan det være passende å ta opp igjen tråden i landets historie i 1941 da britene og russerne invaderte Iran. Sjahen fikk beholde sin stilling, men på betingelse av at han kun var en konstitusjonell monark. Videre forpliktet britene og russerne seg til å trekke ut sine tropper senest 6 mnd etter at krigen var slutt. Mot slutten av 40-tallet begynte spørsmålet om nasjonalisering av oljeindustrien å gjøre seg gjeldende, og i 1953 brøt det ut et opprør som drev sjahen i eksil. Tropper lojale mot sjahen gjenvant imidlertid kontrollen, og han kom tilbake i triumf. Sjahens styre i årene som fulgte var nok ikke akkurat mønstergyldig når det gjelder respekt for menneskerettigheter, og det bidro nok utvilsomt til hans fall. På den annen side er det ett aspekt ved sjahens regime man ikke skal undervurdere. Det ga kvinners stilling et voldsomt løft fremover, ikke minst når det gjelder utdannelse.

 

De begivenhetene som ledet til sjahens fall begynte tidlig på 60-tallet da det ble fremmet lovgivning som ville gi amerikansk militært personell i Iran diplomatisk immunitet. Etter å ha protestert mot dette ble Ayatolla Khomeini først arrestert og senere utvist. Demonstrasjoner til støtte for Khomeini i januar 1978 startet prosessen som ledet til at sjahen ble styrtet i februar året etter, og 1 april 79 avgjorde en folkeavstemming at Iran skulle bli en islamsk republikk. 

 

Iranerne fikk det med andre ord som de ville ha det, i hvert fall 1 april 1979, men det spørs om de ikke har var ofre for alle tidens største aprilsnarr. Hva enn det måtte være å utsette på sjahen, å erstatte et regime som ikke respekterer menneskerettigheter med et islamsk regime er som å prøve å kurere influensa med å gi pasienten HIV-infisert blod.

 

En bra oversikt over begivenhetene i Iran både før og etter opprettelsen av den islamske republikken er for øvrig å finne på:

 

Han henrettet alle motstandere

Dagbladet (Magasinet) 11 februar 2004

 

I det følgende er situasjonen i dagens Iran beskrevet gjennom klipp fra diverse nyhetsreportasjer. For noen av reportasjene er det føyd til egne kommentarer. For at det klart skal fremgå hva som er klipp og hva som er egne kommentarer er sistnevnte skrevet med italic som dette. Stoffet er delt i følgende tre seksjoner:

 

·        Generelle brudd på menneskerettighetene
- Forsvarte seg mot voldtektsmann - Dømt til døden for mord
- Redd Malak Ghorbany
- Religion med fred og kjærlighet?
- Iran vil henrette pornostjerner

·        Forfølgelse av religiøse minoriteter

·        Iran i internasjonal politikk
-
Halal-hippies som gisler i Iran
- Krigsskyer over Iran?
- Har Irans president konvertert til kristendom?
- Ingen muslimsk “glasnost”
- Økende krigsfare mellom Iran og USA/Israel?
- Allianse mellom Taliban og Iran? (NY!)

·        Atomtrusselen fra Iran
- Irans atomprogram og bin Laden
- En islamsk krigserklæring
- FN mener Iran trenger atomvåpen
- Iran tester mellomdistanserakett

 

Innen hver seksjon er stoffet organisert i kronologisk rekkefølge med mindre spesielle hensyn tilsier noe annet. De forskjellige avsnitt er bokmerket. For å gå til et bestemt tema, klikk på linken ovenfor.

 

Generelle brudd på menneskerettigheter

 

Release 8 Flogging for Dancing Bride

Left Shoe News

A bride in Iran has been sentenced to 85 lashes by an Islamic court for dancing with men at her wedding. The court sentenced 127 guests at the Western-style wedding to floggings or fines, jailed the groom's father for 18 months and fined him $22,350 for holding the party.

 

11 April, 1997 Iranian State Terrorism

Left Shoe News

A German court has found an Iranian and two Lebanese (Iran payrolls Hizbollah) guilty of the murders of Sadeh Sharafkandi, exiled leader of the Iranian Democratic Party of Kurdistan and three other dissidents. The assassinations took place in the Mykynos Restaurant, Berlin in 1992. Implicated were Iranian President Rasfanjani and Islamic leader Ayatollah Khameini.

 

Iran (og Irak) sine forbindelser til internasjonal terrorisme er et omstridt tema. I USAs øyne er de to verstinger, men USA er forblindet av olje og oljepris på dette området. At Iran til en viss grad har vært involvert i terrorisme kan det neppe herske tvil om, men det er verken til Iran eller Irak sporene fra store terroraksjoner leder, det er til Saudi-Arabia og Pakistan, og disse har USA gjort til sine allierte i kampen mot terrorisme.

 

28/10/97 Alleged Adulteress Saved from Stoning.

Left Shoe News

Zoleykhah Kadkhoda from the Iranian village of Kanirash in Bukan was rescued by villagers from stoning to death. So badly were her face and head damaged that she was taken to Bukan hospital.

 

23/7/98 Iran Hangs Apostate

Left Shoe News

Ruhollah Rowhani, 52, was executed on Tuesday for converting to the Baha'i faith from Islam. The US State Department has called on Iran "to protect the lives of 15 other imprisoned Baha'is. Three of them, Ata'ullah Hamid Nasirizadih, Sirus Dhabih- Magadamme and Hidayad Kashifi, have already been sentenced to death. Moderate President Khatami can do little to help as the courts are controlled by religious hardliners.

 

Dødsstraff for frafall er nedfelt I islam, noe også norske muslimer har bekreftet diverse ganger.

 

Amnesty International Annual Report 1998

Hundreds of political prisoners, including prisoners of conscience, were held. Some were detained without charge or trial; others were serving long prison sentences imposed after unfair trials. Torture and ill-treatment continued to be reported. Judicial punishments of flogging were carried out. Several “disappearances” and possible extrajudicial executions were reported.

 

Bidrar til prisen på Rushdies hode

VG 31.10.98

Teheran: Studentene ved Irans største religiøse seminar i den hellige byen Qom, bidrar med en måneds stipend til prisen på Salman Rushdies hode.

 

22/11/98 Dissidents Murdered in Iran

Left Shoe News

Outspoken critics of the Islamic government of Iran, Darinsh Forouhar and his wife Parvaneh were found stabbed to death in their home in Tehran.

 

Alarming pattern of killings and "disappearances"

Amnesty International 11/12/1998

 “An alarming pattern of murders and "disappearances" of several prominent Iranian writers and government critics is emerging in Iran, Amnesty International said today.”

 

Amnesty International Annual Report 1999

Hundreds of political prisoners, including prisoners of conscience, were held. Some were detained without charge or trial; others continued to serve long prison sentences imposed after unfair trials. Reports of torture and ill-treatment continued to be received and judicial punishments of flogging and stoning continued to be imposed.

 

9 Nov '99 Blasphemy Jailings in Iran

 Left Shoe News

Three students have been jailed, two for two years and one for six months, for publishing a satirical play considered insulting to a Shi'ite Muslim saint. More than 1,000 students held a protest rally.

 

Humor er tydeligvis noe muslimene frykter. De kan ikke tro at den Allahen deres er så veldig Akbar (stor) når han må beskyttes mot litt satire. Tilsvarende fremstøt kommer for øvrig også fra muslimer i vestlige land, ref dokumentene om Canada og Norge.

 

Iransk kvinne dømt til døden ved steining  VG 17 okt 99

VG 17.10.99

En iransk domstol har dømt en kvinne til steining for utroskap. Elskeren ble dømt til døden for å ha drept kvinnens ektemann. Den 33 år gamle kvinnen, som bare navngis som Masoumed, er dømt til døden ved steining i samsvar med landets islamske lover. Domstolen dømte henne i tillegg til 15 årsa fengsel for medvirkning til drap på ektemannen, skriver avisen Qods. Den 21 år gamle mannen hun skal ha vært utro med, ble dømt til døden for drap på ektemannen. For de utenomekteskapelige forbindelsene ble han dessuten dømt til 100 piskeslag som skal utføres før han henrettes.

 

Amnesty International Annual Report 2000

Hundreds of people, including possible prisoners of conscience, were held without charge or trial following student demonstrations in July against the growing restrictions on freedom of expression and the closure of the daily newspaper Salam.

 

Khatami-reformist skutt i Teheran

Dagsavisen 13 mars 2000

Saeed Hajjarian, en nær medarbeider av Irans president Mohammad Khatami, ble i går skutt på åpen gate i Teheran. Hajjarian, som er en av arkitektene bak reformbevegelsen i Iran, ligger hardt skadd på Sina-sykehuset.

 

Irans største avis må begrense distribusjonen

 (VG 11 des 2000)

Irans konservative pressedomstol har gitt landets mest solgte avis ordre om å begrense distribusjonen. Avisen blir bare tillatt solgt i Teheran. Avisen Hamshahris sjefredaktør sier imidlertid at han ikke anerkjenner den spesielle domstolens rett til å fatte en slik beslutning.  Det iranske nyhetsbyrået IRNA skriver at domstolens ordre kommer etter en klage fra Teheran-provinsens justisavdeling. Avdelingen har tidligere klart å få støtte for stengning av rundt 30 uavhengige og reformvennlige aviser eller andre publikasjoner.

 

Amnesty International Annual Report 2001

Scores of political prisoners continued to be held; among them were prisoners of conscience and others sentenced in previous years after unfair trials. A clamp-down on freedom of expression resulted in the arbitrary arrest and imprisonment of scores of journalists. Reports of torture and ill-treatment continued

 

Offentlig hengning i Iran

VG 10 jan 2001

Teheran (NTB-Reuters): En dødsdømt drapsmann ble onsdag hengt i full offentlighet i Irans hovedstad Teheran. Det var den andre offentlige henrettelsen i Teheran på under en uke.

 

Iran: stonings should stop

Amnesty International 11 July 2001

Amnesty International voiced its outrage today at the reported stoning to death of an Iranian woman at Evin prison in Tehran.

 

Kvinne steinet ihjel

VG NETT 13.07.01 kl. 21:31

Maryam Ayyubi, en kvinne i begynnelsen av 30-årene, satt fengslet for drapet på ektemannen, som hun tok på fersken med elskerinnen. Der ventet hun på sin dødsstraff i form av henging. Men onsdag tok fengselet loven i egne hender, vasket henne og ikledde kvinnen hvite klær slik tradisjonen før steining er. Deretter brakte de henne på båre ut i luftegården der de begravde henne opp til armhulene. Deretter begynte den dødelige steiningen.

 

Iran: Halt the surge of executions

Amnesty International 17 August 2001

Amnesty International today expressed its grave concern over the dramatic increase in executions carried out in Iran….In the last two days alone, more than ten men have been hanged, some of them in public and some for offences which had no lethal consequences. According to media reports from Iran, 100 death sentences have been upheld in the Supreme Court this week alone and many more executions may be imminent.

 

Menneskerettigheter i Iran

TV2 Tekst TV 22 april 2002 Side 135

"FNs menneskerettighets kommisjon avviste på mandag et forslag om fordømmelse av menneskrettighetsbrudd i Iran,- for første gang på 18 år. Forslaget oppfordret Iran til å stanse tortur og innføre ytrings og pressefrihet samt gjøre slutt på diskriminering av religiøse minoriteter. Resolusjons-forslaget som EU og USA støttet, ble nedstemt etter initiativ fra muslimske land med 20 not 19 stemmer".

 

Også i Iran stener man kvinder

Berlingske Tidende 8 desember 2002

»Det er er koldt, og I fryser. Men det er ikke nær så koldt her, som der er i de fængsler i Iran, hvor fem kvinder lige nu sidder og venter på at blive stenet,« mindede Pernille Fram (SF) de omkring 150 tænderklaprende demonstranter om foran den iranske ambassade i København i går.

 

I anledning af det kommende EU-topmøde var de mødt op for at demonstrere mod stening og henrettelser i Iran. Med røde bannerne, ørehvinende fløjter og slagord som »EU, shame on you« forsøgte de at råbe befolkningen og politikerne op.

 

Alene i år er flere end 500 mennesker blevet henrettet i Iran, hvor der er flere tilfælde af steninger end noget andet sted i verden. Alligevel er opmærksomheden på problemet forsvindende lille set i forhold til den massive mediedækning og opbakning, som den steningsdømte kvinde i Nigeria har fået i den senere tid.

 

Fire kvinner skal steines i Iran

Vårt Land 10 september 2002

I Iran sitter fire kvinner fengslet og venter på å bli steinet. Få taler deres sak. Den internasjonale fordømmelsen rettes mot Nigeria. Amnesty Norge savner et sterkere norsk engasjement for de iranske kvinnene, og viser til at statsminister Kjell Magne Bondevik i sterke ordelag fordømmer steiningsdommen mot nigerianske Amina Lawal, sist under FN-toppmøtet i Sør-Afrika, der han tok opp dommen både med Nigerias president og miljøvernminister, med full mediedekning.

 

74 piskeslag for et kys

Ekstrabladet 24. apr. 2003  

Iransk skuespillerinde idømt betinget straf for at kysse filminstruktør på panden under prisuddeling. Man skal passe på hvordan man vælger at overrække en filmpris. I særdelshed i det stærkt muslimske land Iran, hvor en af landets største skuespillerinde nu er idømt 74 piskeslag for at have kysset en ung instruktør, da hun skulle overrække prisen for Bedste Instruktør ved en ceremoni i Yazd i efteråret. Gobar Kheirandish trykkede først instruktøreren Ali Zamanis hånd, hvorefter hun kyssede ham på panden. Og så var fanden løs, for ifølge iransk lovgivning er det strengt forbudt for to personer af hvert sit køn, at komme i fysisk kontakt offentligt. Med mindre de naturligvis er gift med hinanden eller i familie.

 

Kysset, som Zamani efterfølgende kaldte 'moderligt', faldt ikke i god jord hos Irans lokale præster, der startede en kampagne for at på parret straffet. Kheirandish valgte offentligt at undskylde sin opførsel, hvilket hjalp, da der nu er faldet dom i sagen. Godt nok blev hun idømt 74 piskeslag, men dommen blev gjort betinget, så hun først vil blive straffet, hvis hun kommer på kant med loven igen.

 

Iran's Judiciary Bans Two Reformist Publications

Yahoo News Mon Sep 16, 2002

Iran's judiciary has banned two pro-reform newspapers in a direct challenge to moderate President Mohammad Khatami ( news - web sites)'s recent warning over efforts to block his reform program, newspapers reported on Monday.

 

Iranian teen faces death for drinking

BBC Saturday, 11 January, 2003, 14:36 GMT

A 19-year-old Iranian man has been sentenced to death by hanging for repeatedly drinking alcohol, local newspapers have reported. The man, identified only as Davoud, had already twice been arrested and whipped for committing the offence. Under the country's strict Islamic laws, drinking is strictly forbidden, and those caught are usually whipped or heavily fined. However if caught for a third time an offender can be sentenced to death.

 

SECULAR REFORMISTS ARE ENEMIES OF ISLAM AND REVOLUTION

The Antijihad Forum 21 February 2003

TEHRAN 20 Feb. (IPS) Recently, the conservative daily Jomhoori Eslami (Islamic Republic), which belong to Ayatollah Ali Khameneh’i, the leader of the Islamic Republic, came out strongly against the calls from a majority of Iranians for democracy, reform, and human rights, accusing them of "fighting Islam" and identified them "as enemies of the Islamic Revolution”

 

"Those who spread slogans of reform, liberty, democracy, and human Rights are in fact fighting Islam", the paper said in an editorial, adding that such demands by the reformists are the same as those of "Bush, Sharon, and Jack Straw (the British Foreign Secretary)".

 

Nå importeres og selges vel ikke denne avisen i Norge, men hvis den gjorde det ville vel de som spredte den kunne tiltales etter paragraf 135a. Å si at frihet, demokrati og menneskerettigheter er i strid med islam må da vel være egnet å skape ringeakt for muslimer, eller hva ? Men Oops ! Vi glemte visst en ting. Her er det MUSLIMER som sier det, og DE kan selvfølgelig fritt forkynne at vantro skal undertrykkes og drepes, det er bare når IKKE-muslimer forteller at islam lærer dette at 135a kommer til anvendelse. Hørte vi likhet for loven ? For noe sludder ! Islam FORBYR likhet for loven.

 

Over 40 kvinder dræbt ved æresdrab i Iran

Ekstrabladet 27. okt. 2003  

Inden for to måneder er 45 kvinder under 20 år blevet ofre for æresdrab i Khuzestan-provinsen. 45 unge kvinder er i løbet af to måneder blevet dræbt ved æresdrab blandt de etniske arabere, som udgør flertallet i Irans sydvestlige Khuzestan-provins. En rådgiver for provinsens guvernør siger, at de mange æresdrab er registreret i perioden fra marts til maj i år, og rådgiveren Pari Mirbey siger, at ingen af æresdrabene er blevet behandlet ved domstolene.

 

- Baseret på de rapporter, vi har modtaget, blev 45 piger, der var under 20 år og fra blot én stamme, myrdet ved æresdrab, der blev udført af enten deres fædre, brødre eller fætre, siger Mirbey. Der er flere grunde til, at æresdrab finder sted. F.eks. kan det være, at pigen nægter at deltage i et arrangeret ægteskab, hun kan modsætte sig at opfylde de islamiske regler for beklædning, eller hun kan have haft kontakt med mænd, der ikke tilhører hendes familie.

 

Etter æresdrapet på Fadine uttalte ”islamekspert” Kari Vogt ved Universitetet i Oslo at æresdrap var et fenomen som primært var knyttet til land i Middelhavsområdet. Så Iran er blitt Middelhavsland også nå, eller hva ? De politisk korrekte løgnene som hun serverer er så lett å gjennomskue at det nesten er til å bli flau av. Den ubestridte verdensmester i æresdrap ligger for øvrig enda lenger fra Middelhavet. Det siktes selvsagt til verdens største muslimske terrororganisasjon: Pakistan.

 

A Canadian Journalist is beaten to death in Iran.

Faith Freedom Foundation

Kazemi, 54, an Iranian born freelance journalist from Canada, was arrested after taking photos outside a prison in Tehran on June 23. She was then allegedly branded a spy and beaten into unconsciousness by police interrogators. One report said she had suffered a brain hemorrhage. The news of her death came to her family in Canada on Saturday. 

 

Friends who visited her in hospital Tuesday said she was unconscious, with severe cuts and bruises on her face and head. They said she had been given a 50-50 chance of survival. 

 

Zahra Kazemi was a Montreal based journalist and she had been authorized to take pictures of the recent student protests for the British agency Camera Press. Associated Press quoted a spokesman as saying she was detained while trying to photograph families of the arrested demonstrators outside Tehran's Evin prison. She was branded a spy and subsequently assaulted by her police interrogators.   

 

According to Iranian officials Zahra Kazemi was taking photo in "no photography zone " around Evin prison. In fact , she was taking photos from the arrested students' families outside the notorious prison. This was the crime for which she was arrested, interrogated and savagely beaten to death. Her body was black and blue from her beatings.

 

In her last email to her son, Kazemi described the anti-government student protests that engulfed the capital, sparking mass roundups and the detention of numerous journalists by security forces. "The country is living through nighttime upheavals that are ideal for photographers," Kazemi wrote. Canadian Foreign Affairs learned of the arrest on Monday, when Kazemi's mother contacted the Canadian embassy in Iran. 

 

At least 17 journalists and over 4000 demonstrators are believed to still be in custody following a security clampdown after the student protests. 

 

The Islamic Republic’s interrogation is always accompanied with beating. Videos showing 300-hour long police interrogation of several detainees were stolen from the office of the President Khatami and broadcasted last year through LA based Iranian televisions. The videos showed gruesome beatings of the prisoners and hitting their heads. The screaming of other prisoners being tortured in other rooms can be heard in the background. The interrogators worked for Mr. Khatami, the so-called reformist and the smiling president of the Islamic Republic. 

 

Så kan man gjøre følgende tankeeksperiment: Sett at det hadde vært israelsk politi som hadde arrestert og banket i hel en nærgående fotograf. PK-rottene i norske og andre vestlige media ville ha vært i FISTEL. Men når overgriperne er muslimer er responsen fra det hold bare øredøvende stillhet. Dette er bare en av mange illustrasjoner på at det overveldende flertall av norske mediefolk i beste fall er useriøse og uvitende idioter, eller snarere notoriske løgnere, kjeltringer og løpegutter for  terror, apartheid og etnisk rensning i Allahs navn.

 

EU gir Iran «lite godt»

Nettavisen 25.03.04 18:14

Irans arbeid med menneskerettigheter viser liten framgang, mener EU. Bedring av menneskerettigheter er en betingelse hvis handelen skal øke. Så langt er EU på langt nær fornøyd med Iran. EU innrømmet torsdag også på et møte i FNs menneskerettskommisjon at det såkalte «konstruktive engasjementet» med Iran sakker akterut.

 

- Dessverre har ikke den fjerde runden i menneskerettsdialogen funnet sted fordi Iran ikke har bekreftet datoene vi var enige om, sa Irlands representant Mary Wheland til kommisjonen på vegne av EU.

 

Girl, 16, hanged in public in Iran

Iranfocus 20 August 2004

On Sunday, August 15, a 16-year-old girl in the town of Neka, northern Iran, was executed. Ateqeh Sahaleh (bildet til venstre) was hanged in public on Simetry Street off Rah Ahan Street at the city center. The sentence was issued by the head of Neka’s Justice Department and subsequently upheld by the mullahs’ Supreme Court and carried out with the approval of Judiciary Chief Mahmoud Shahroudi.

 

In her summary trial, the teenage victim did not have any lawyer and efforts by her family to recruit a lawyer was to no avail. Ateqeh personally defended herself. She told the religious judge, Haji Rezaii, that he should punish the main perpetrators of moral corruption not the victims.

 

The judge personally pursued Ateqeh’s death sentence, beyond all normal procedures and finally gained the approval of the Supreme Court. After her execution Rezai said her punishment was not execution but he had her executed for her “sharp tongue”.

 

Shock, outrage over execution of 16-year-old girl in Iran

Iranfocus 24 August 2004

News of the execution of a sixteen-year-old girl in northern Iran, first broken by Iran Focus, has been met with shock and outrage around the world. In a press statement on Monday, Amnesty International expressed ‘outrage” at the execution of Ateqeh Sahaleh on Sunday, August 15, in the town of Neka in Mazandaran Province. Several human rights groups have contacted Iran Focus to express alarm over the report and asked for more details on the case.

 

Det er mulig det, men vi  har ikke hørt at Nazistisk Rikskringkasting har formidlet noe om dette, verken om henrettelsen, eller om "shock and outrage". Det skulle vært Israel som hadde hengt en 16 år gammel kvinnelig muslimsk selvmordsbomber, så ville nok både Odd Karstein Tveit og resten av Nazi-mullahene på Marienlyst latt høre fra seg.

 

Hun opplevde ikke mye glede i sitt korte liv;

 

Violence, poverty and abuse led girl, 16, to gallows

Iran Focus Tue. 31 Aug 2004 

The orphaned 16-year-old girl hanged in front of residents in this town close to the Caspian Sea on August 15 suffered years of brutal violence, exploitation and torture in the hands of relatives, local officials and plain strangers, and in a country where girls are the most vulnerable members of society, she had no one to go to for help.

 

The tragic picture emerges from dozens of interviews conducted by an Iran Focus correspondent with Atefeh Rajabi’s classmates, friends, relatives and neighbors in this humid, overcrowded industrial town that sits on a busy highway linking Tehran with the north of the country.

 

Ateqeh Sahaleh was hanged in public on Simetry Street and Rah Ahan Street at the city center after a sham trial, in which she was accused of committing “acts incompatible with chastity.” The teenage victim had no access to a lawyer at any stage and efforts by her family to retain one were to no avail. Ateqeh personally defended herself. She told the religious judge, Haji Rezaii, that he should punish those who force women into adultery, not the victims.

 

Man hanged in public

Iranfocus 25 August 2004

An Iranian man was hanged today near the Iranian capital, Tehran, the fifth person to be executed in public in as many days. An Iranian judiciary official announced that two more individuals would be hanged "imminently".

 

The latest hanging is part of a spate of public executions that began in mid-August. On August 21, three men were executed in the southern Iranian province of Kerman. Another prisoner was sentenced to death in mid-August. Last week, a 16-year-old girl was hanged in the northern town of Neka. These brought to more than 100 the number of prisoners executed since March 2004. Many of those executed or sentenced to death were young people below the age of 20.

 

International human rights organizations have expressed alarm at the rising number of public executions in Iran.

 

Young man hanged as wife and child looked on  

 Iran Focus Oct. 5, 2004

– A young man was publicly hanged yesterday afternoon in the Robat square of Isfahan (central Iran) as his wife and child were forced to watch.

 

Mehrzad Vajebal-Hoghough, a 33 year old resident in Isfahan was accused of armed robbery and possession of 7 Kilograms of marijuana. The judge who had sentenced Mehrzad asked him if he had any final comments as he was being led to the gallows, according to witnesses. Mehrzad did not reply and was silent, they said.

 

Some 3 thousand people had crowded in the square to witness the hanging. One eye-witness stated that State Security Forces (SSF) forced the victim’s son to stay and watch his father execution while tormenting him by swearing at him and calling him the son of an infidel. He added that the crowd became ‘violent and vocal’ upon seeing the young boy crying, and that the regime’s agents, fearing ‘a furious reaction’ from the crowd, were forced to quickly bring down the dead corpse within 10 minutes.

 

The regime’s state-run press has confirmed over 125 public executions since March 2004. The actual figure is believed to be much higher.

 

Fatemeh skal henges

Dagbladet Mandag 11. oktober 2004

Kvinnekomiteen i det iranske motstandsrådet ber menneskerettsorganisasjoner og kvinneorganisasjoner rundt om i verden om å bidra til å stanse henrettelsen av Fatameh Haqiqatjou. Haqiqatjou skal henges en av de første dagene, heter det i en melding fra kvinnekomiteen. Hun er dømt til døden for å ha drept en mann som prøvde å voldta hennes den gang 15 år gamle datter for sju år siden. Dødsdommen er stadfestet av landets høyesterett. Ifølge statlige aviser har også Irans høyesterett stadfestet tre andre dødsdommer. De tre skal også henges med det første.

 

Det hører med til historien at det er startet en internasjonal underskriftskampanje på internett mot denne henrettelsen. Link til denne ble lagt ut på en rekke norske og nordiske nettfora, deriblandt islam.no. Der ble den imidlertid slettet. Vi kan vanskelig tolke dette annerledes enn at islam.no støtter denne henrettelsen. Hva islam.no måtte mene om neste sak skal være usagt, men den overgår det meste hittil når det gjelder dødsdommer, selv fra Iran:

 

13-åring dømt til døden

P4 Nyhetene 15. oktober 2004

En 13 år gammel jente i Iran er dømt til døden ved steining. Årsaken er at den 15 år gamle broren hennes gjorde henne gravid. Jenta fødte for to uker siden barnet sitt i fangenskap, og både hun og broren sitter fremdeles fengslet. Den iranske fredsprisvinneren Shirin Ebadi har varslet Amnesty International om dødsdommen.

 

Iran girl gets 100 lashes for sex

BBC 24 February 2005

A teenage girl and two young men in Iran have been sentenced to lashes for having sex. The court dismissed the girl's claim that she was raped. It said she had sex of her own free will, the official Iran Daily newspaper reported. The girl was sentenced to 100 lashes because her accusations of rape and kidnap could have landed her partners a death penalty, the Tehran judge said. Sex outside marriage is illegal in Iran and capital punishment can be imposed. The young men in the case were sentenced to 30 and 40 lashes each.

 

Iraner dømt til å få operert ut øynene

Aftenposten 28 juni 2005

En iransk mann er dømt til å få operert ut øynene som straff for at han helte syre i øynene på en ungdom som 16-åring, ifølge Amnesty International. Irans høyesterett har avvist anken fra mannen, som bare er navngitt som Vahid, og straffen kan bli fullbyrdet når som helst, advarer organisasjonen. Amnesty har nå startet en aksjon for å presse iranske myndigheter til å omgjøre straffen.

 

Vahid er dømt for å ha helt syre fra et batteri i øynene på en annen ungdom i 1993. Vahid hevder imidlertid at han bare ville true den andre, og ikke mente å skade ham. I første omgang ble Vahid dømt til å lide samme skjebne som sitt offer: å få syre i øynene. Men forsvareren anket og påpekte at resten av ansiktet også ville bli skadet. Ankedomstolen besluttet derfor at øynene skal opereres ut.

 

Iran hangs two young homosexuals    

Iran focus 13 Nov 2005

Two young men were hanged in a public square in the northern city of Gorgan after being found guilty of lavat, or homosexual relationship, a semi-official daily reported on Sunday. The two men, identified as Mokhtar N. and Ali A., were aged 24 and 25 years old respectively. They were hanged in public in Shahid Bahonar Square in Gorgan, the daily Kayhan wrote.

 

The newspaper said the “criminal past” of the two young men included kidnapping and rape, but the report made it clear that the “crime” for which they were hanged was lavat, which means homosexual relationship between two men or sodomy.

 

The execution of two homosexual teenagers in the city of Mashad in July provoked an international outcry. The hard-line government of President Mahmoud Ahmadinejad has vowed to follow a tougher line to implement Islamic law in Iran. Under Iran’s Islamic Penal Code, homosexuality between consenting adults is a capital crime and official Iranian sources express hostility to homosexual practices.

 

Iran’s “morality police” flog student in public square

Iran Focus 17 November 2005

Tehran, Iran, Nov. 17 – Agents of Iran’s morality police flogged a young man outside the Open University in the southern town of Behbahan, a student from the university reported in an email to Iran Focus.The man was flogged in public outside the university’s main entrance on Wednesday at 11 am. His punishment last for about half an hour, according to the student. Morality police accused him of verbally harassing female students off campus.

 

Thousands of young people are flogged in Iran each year on trivial charges that include drinking alcohol, attending mixed-sex parties, and sexual misconduct. Iran’s Judiciary views flogging as the appropriate punishment for combating moral crimes, particularly among the youth. Islamic judges insist on carrying out the punishment in town squares, as "a lesson for all to see."

 

Dømt til døden for å ha drukket alkohol

Dagbladet 20 november 2005

Kurderen Karim Fahimi kan når som helst bli henrettet av den iranske domstolen, skriver Amnesty International. Årsak: Han skal ha drukket alkohol ved flere anledninger. Tobarnsfaren Fahimi ble i juni dømt til døden av domstolen i Sardasht i det vestlige Iran. Nå har iransk høyesterett opprettholdt dommen.

 

Iransk lov forbyr inntak av alkohol. Artikkel 174 i den iranske straffeloven slår fast at ethvert inntak av rusmidler skal straffes med hundre piskeslag. Denne straffen kan gjennomføres to ganger, deretter skal den domfelte ilegges dødsstraff. Fahimi er blitt funnet skyldig minst to ganger tidligere.

 

Iran to hang teenage girl attacked by rapists

IranFocus January 7 2006

An Iranian court has sentenced a teenage rape victim to death by hanging after she weepingly confessed that she had unintentionally killed a man who had tried to rape both her and her niece.

 

The state-run daily Etemaad reported on Saturday that 18-year-old Nazanin confessed to stabbing one of three men who had attacked the pair along with their boyfriends while they were spending some time in a park west of the Iranian capital in March 2005. Nazanin, who was 17 years old at the time of the incident, said that after the three men started to throw stones at them, the two girls’ boyfriends quickly escaped on their motorbikes leaving the pair helpless.

 

She described how the three men pushed her and her 16-year-old niece Somayeh onto the ground and tried to rape them, and said that she took out a knife from her pocket and stabbed one of the men in the hand.

 

As the girls tried to escape, the men once again attacked them, and at this point, Nazanin said, she stabbed one of the men in the chest. The teenage girl, however, broke down in tears in court as she explained that she had no intention of killing the man but was merely defending herself and her younger niece from rape, the report said. The court, however, issued on Tuesday a sentence for Nazanin to be hanged to death.

 

Og hvis denne stakkars jenta hadde latt seg voldta ville hun vel også blitt dømt til døden – for utukt. Og dette skjer altså i landet som SV ikke vil boikotte, men føre ”dialog” med. Hver eneste SV-velger er med på å henrette denne jenta, og skal omtales, tiltales og behandles deretter.

 

Forsvarte seg mot voldtektsmann - Dømt til døden for mord

 

Den 3 januar 2006 ble iranske Nazanin dømt til døden for mord. En apelldomstol skal se på saken, og hvis den opprettholder dødsdommen må den også bekreftes av Irans høyesterett før hun kan bli henrettet.

 

I følge den iranske avisen Etemaad hadde den da 17 år gamle Nazanin og hennes niese vært på tur i en park i det vestlige Teheran sammen med kjærestene sine da tre menn begynte å trakassere dem. Kjærestene stakk av og etterlot de to jentene hjelpeløse på stedet. Mennene dyttet Nazanin og hennes niese ned på bakken og forsøkte å voldta dem. Naznanin klarte å få tak i en kniv hun hadde i lommen og stakk en av overfallsmennene i hånden. Jentene prøvde på nytt å unnslipe, men mennene innhentet dem igjen. I basketaket som da oppsto stakk Nazanin en av de andre mennene i brystet med kniven, et stikk han senere døde av.

 

I følge den iranske avisen brøt Nazanin sammen i gråt da hun forklarte seg i retten. ”Jeg ville bare forsvare meg selv og min niese. Det var ikke meningen å drepe ham, jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, fordi ingen kom og hjlap oss”. Til tross for dette dømte retten henne til døden ved henging.

 

Hadde noe slikt skjedd i et sivilisert (ikke-muslimsk) land ville Nazanin trolig blitt frifunnet, eller høyst fått en kort fenselsstraff, siden dette åpenbart var selvforsvar og nødverge. Siden hun bare var 17 år da det skjedde ville hun i mange land også ha blitt ansett som mindreårig. I Iran derimot er minstealder for dødsstraff 15 år for gutter og ni år for jenter, ja NI ÅR for jenter. Selv om det ikke er kjent at så unge jenter faktisk er blitt henrettet sier det faktum at loven åpner for dette sitt om den perverse dødskulten som regimet i Iran er bygget på. Det kan i den forbindelse være verdt å minne om at minstealder for ekteskap for jenter i Iran også er ni år, og ni år var også Aisha sin alder da den pedofile voldtektsmannen, landeveisrøveren og slavehandleren som grunnla islam tvang henne til å gifte seg med ham.

 

Et annet forhold som også bør nevnes er at hvis Nazanin ikke hadde satt seg til motverge og latt voldtekten bli fullbyrdet kunne hun blitt dømt til 100 piskeslag for utenomekteskapelig sex.

 

For mer informasjon om denne saken, og hva DU kan gjøre for å forsøke å redde Nazanin se:

 

Save Nazanin

I tillegg til det som er nevnt i denne linken er det også en ting til vi i Norge kan gjøre. Både Norsk Hydro og Statoil er engasjert i Iran, og bidrar dermed til å holde dette avskyelige regimet ved makten. Send en mail til
Statoil og Norsk Hydro og fortell dem at hvis Nazanin blir henrettet holder du selskapene og hver eneste en av deres ansatte personlig ansvarlige for det, og vil aldri kjøpe så mye som en dråpe bensin eller noe som helst annet fra noen av dem.

Ellers kunne det jo være interessant å høre hva Trond Ali Lindstad (nylig hjemkommet fra Iran) og andre norske muslimer måtte ha å si om dette, for ikke å snakke om hvordan den islamofile ormeyngelen vil ”forklare” dette med ”sosiale” eller ”kulturelle” forhold ”som ikke har noe med islam å gjøre”.

 

Redd Malak Ghorbany

 

En sharia-urett i Iran har dømt en kurdisk kvinne ved navn Malak Ghorbany til døden ved steining etter at hun er funnet skyldig i utroskap. Som om ikke det var nok har den samme retten dømt hennes mann og bror til seks års fengsel for å ha drept elskeren hennes. Dette er islamsk ”rett” i et nøtteskall: Seks års fengsel for drap, men steining til døden for utroskap. Det blir selvsagt heller ikke noe bedre av at en annen sharia-urett i Iran har dømt en ung kvinne til døden ved henging. Hennes såkalte ”forbrytelse” var at hun forsvarte seg mot en voldtektsmann, og da kom ”i skade” for å drepe ham.

 

For det første er det selvsagt helt uakseptabelt at noen dømmes for utroskap i det hele tatt, det er en privatsak som er rettsystemet uvedkommende. Straffeutmålingen, døden kontra bare 6 år for drap, gjør det enda sykere. Og sist, men ikke minst, steining er en grufull henrettelsesmetode. Malak vil bli begravet i sand opp til brystene, og så vil en folkemengde kaste stein på henne til hun er død.

 

”Loven” til denne perverse dødskulten foreskriver til og med hvor store steinene skal være. De skal være store nok til å forårsake smerte, men ikke så store at hun kan bli drept en enkel velplassert stein, og dermed få forkortet sine lidelser.

 

Nå er det imidlertid startet et opprop på internett for å redde Malak.

 

KLIKK HER FOR Å SKRIVE UNDER OPPROPET

 

Vil vi finne Aslam Ashan eller noen av Siv Jensens ”muslimske venner” blant underskriverne?

 

Kilde:

Islamic Injustice: Petition To Save Malak Ghorbany

Western Resistance 5 July 2006

 

Religion med fred og kjærlighet?

 

En 8 år gammel gutt ble knepet i å stjele et brød på en markedsplass i Iran. Koranen foreskriver som kjent at tyver skal få hånden hugget av. Om det var hans unge alder som gjorde at straffen ikke ble akkurat slik Koranen sier den skal være vites ikke, men den straffen han fikk kan neppe sies å ha vært noe særlig mindre umenneskelig. Fikk armen knust ved at den ble kjørt over av en bil i en offentlig avstraffelse. Bildene nedenfor viser noen glimt fra eksekveringen av straffen. For en komplett billedserie i full størrelse som Powerpoint slides klikk her.

 

 

 

 

 

Og dette skal liksom være en religion hvor budskapet er fred og kjærlighet? Send gjerne denne til flest mulig politikere og spør om det er slike straffemetoder de ønsker for sine barnebarn eller oldebarn.

 

Iran vil henrette pornostjerner

 

Med 148 mot 5 stemmer vedtok den iranske nasjonalforsamlingen 13 juni 2007 at de som produserer pornografisk materiale er skyldige i å ”korrumpere verden” og skal straffes på basis av det. Uttrykket ”korrumpere verden” er hentet fra sharia og straffen for det er døden. Dette åpner med andre ord for dødsstraff, først og fremst for skuespillere som medvirker i filmer regimet i Iran anser som pornografiske. Det gjelder imidlertid ikke bare skuespillere, også produsenter, regissører, kameramenn og distributører kan bli rammet.

 

Her kan det også være på sin plass å minne om at Iran har tradisjon for å dømme andre lands borgere til døden for handlinger begått på andre lands territorium. Det burde i den sammenheng være nok å minne om Salman Rushdie. Loven kan derfor også bli brukt mot filmbransjen i andre land enn Iran basert på hva de gale ayatollahene i Iran måtte definere som pornografi. Det er med endre ord slett ikke begrenset til pornofilmer som lages som sådanne, enhver spillefilm med et innslag av mer eller mindre erotiske scener kan bli rammet.

 

På kort sikt er det nok imidlertid det iranske hjemmemarkedet som er i fokus. Bakgrunnen for det er en historie om den kvinnelige iranske skuespilleren Zahra Amir Ebrahimi (bildet til venstre). Hun er uhyre populær i Iran hvor hun blant annet medvirker i såpeoperaen Nargess. Nå er selvsagt handlingen i denne såpeoperaen godt innenfor de grenser regimet i Iran setter, men i 2006 skjedde det likevel noe som kan komme til koste Zahra Amir Ebrahimi livet i lys av vedtaket i parlamentet 13 juni. Regulær pornografi er selvsagt forbudt i Iran, og det samme er materiale som svært få ville finne på kalle pornografisk i vår del av verden. Men i likhet med andre land hvor pornografi forbys oppstår det gjerne et svart marked. I 2006 dukket det på det iranske undergrunnsmarkedet opp en DVD med en 20 minutter lang sex-scene hvor kvinnen i det minste har en slående likhet med Zahra Amir Ebrahimi. Hvem de to som opptrer på DVDen egentlig er er det aldri blitt sagt noe offisielt om fra iranske myndigheter sin side, i hvert ikke så langt. Det synes imidlertid å være mer eller mindre akseptert at kvinnen er Zahra Amir Ebrahimi og mannen er en filmprodusent hun var forlovet med på dette tidspunkt.

 

Zahra Amir Ebrahimi benekter imidlertid at så er tilfelle. Hun hevder at hennes tidligere forlovede har spilt inn dette med en kvinne som ligner henne og sluppet det løs for å skade karrieren hennes som hevn for at hun brøt forlovelsen. Mannen sier på sin side at de to var såkalt ”temporært gift” på det aktuelle tidspunkt, og at det derfor ikke var utenomekteskapelig sex. Shia-islam tillater nemlig såkalt temporære ekteskap. Slik står saken i det parlamentet i Iran vedtar en lov som blir sett på som en direkte respons til den famøse DVDen.

 

Hva som videre vil skje er vanskelig å si med sikkerhet. I verste fall kan dette komme til å koste Zahra Amir Ebrahimi livet. En detalj som at hun da eventuelt blir dømt etter en lov med tilbakevirkende kraft bryr selvfølgelig ikke regimet i Iran seg om. I deres øyne dømmes hun i tilfelle etter Allahs lov, som har eksistert fra evighet av.

 

Som nevnt innledningsvis her imidlertid denne loven også videre perspektiver enn bare Iran. Myndighetene i Iran anser seg å ha en gudegitt rett til å dømme andre lands borgere til døden for handlinger utført på andre lands territorium og å eksekvere denne dødsstraffen på andre lands territorium.

 

Nå vil neppe regimet i Iran engasjere en hær av snikmordere og gi dem skuddpremie for å drepe personer som har en eller annen tilknytning til pornobransjen. De som først og fremst kan tenkes å komme i skuddlinjen (bokstavelig talt) utenfor Irans grenser er personer med muslimsk bakgrunn som formelt og/eller reelt har forkastet islam og som på en eller annen måte har tilknytning til noe myndighetene i Iran mener er pornografisk.

 

Kilder:

Outrage in Iran as actress does a "Paris" and her sex video ends up on the net

Daily Mail 11 November 2006

 

Sex footage leaves actress fighting to save honour

The Scotsman 10 November 2006

 

Iran moves to execute porn stars

CNN 13 June 2007

 

Forfølgelse av religiøse minoriteter

 

IRAN - RELIGIOUS AND ETHNIC MINORITIES: Discrimination in Law And Practice

Human Rights Watch Special Report September 1997 Vol. 9, No. 7(E)

Not only are Protestants subject to the institutionalized discrimination common to all non-Muslims in the Islamic Republic; they are also subject to persecution because of their religious activities. In the early months of the post-revolutionary period there was extensive persecution of Protestant clergy. The largest Protestant denomination, the Episcopalians, were forced to cease their activities after the confiscationof church properties, the arrest of several pastors, and physical attacks on church leaders and their families.31 Small evangelical Protestant churches continued to function. The persecution of Iran's evangelical Christians intensified during the 1990's. In December 1990, Reverend Hossein Soodmand, a pastor in the Evangelical Christian Church who had converted to Christianity from Islam, was sentenced to death by a revolutionary court in Mashad and executed. He was charged with apostasy and insulting Islam through his own conversion and by his efforts to convert other Muslims.

 

Iranian Government Steps up Persecution of Religious Minorities

IRAN: WASHINGTON, D.C., 24 November 1998--The Islamic government of Iran has intensified its persecution of religious  minorities, with increasing numbers of innocent citizens being arrested and jailed for expressing their faith, according to experts who addressed the Center for Jewish and Christian Values’ Religious Liberty Forum on Capitol Hill last week. The Center is the public policy office of the Chicago-based International Fellowship of Christians and Jews. The Iranian government is targeting more religious minorities for arrest and detention, including members of the Baha’i faith, many of whom remain in state prisons under death sentences. More than 200 Baha’is have been executed since the Islamic republic came to power.

 

Another Iranian Christian pays the ultimate price

Iranian Assemblies of God pastor Mohammad Bagher Yusefi has been found dead in a forest near his home city of Sari, the capital of  the north western Iranian province Mazandaran. Mohammad Yusefi left his house at 6 o'clock in the morning on Saturday 28th September for prayer and never returned. Later that evening his family were contacted by the local authorities who said his body had been discovered hanging from a tree.  Although the authorities say they are investigating Yusefi's death, there can hardly be any doubt that he has been martyred because he was a Christian leader from a Muslim background.

 

6 May  1999 Baha'is Jailed in Iran

Left Shoe News

The Islamic Revolutionary Court in Isfahan sentenced four faculty members of the Baha'I Institution to jail terms of three to ten years for teaching religion to other Baha'is. They are Sina Hakiman (10 years), Farzad Khajah Sharifabadi (7 years), Habibullah Najafabadi (7 years) and Ziaullah Mirzapanah (3 years) and their punishment is for "crimes against national security".

 

Religionen ayatollahene hater

Aftenposten 08.04.01

Baha'i. Det er en av verdens fredeligste religioner. Likevel ble Samira Samimis far drept for sin tro. Av det iranske presteskapet - i en annen religions navn. Samira har ikke mistet troen av den grunn.

- Far ble drept desember 1981, ene og alene fordi han satt i baha'is nasjonale lederskap, sier Samira Samimi. De mørke øynene blir blanke et øyeblikk.

- Presteskapet i Iran tror at de vil kunne utrydde baha'i-religionen ved å drepe lederne. Den unge firebarnsmoren viser et innrammet bilde av sin far til Aftenposten. Vi sitter i en av de vakre, kjølige marmorkledde bygningene på Karmelfjellet.

Hun forteller historien om et fengslet baha'i-ektepar som ble truet med henrettelse hvis de ikke tok avstand fra sin religion. Ektemannen ga etter og fikk leve, hustruen sto fast og ble henrettet. Ektemannen fikk friheten, men ble sinnssyk. Behandlingen av baha'iene i Iran er fordømt av FNs menneskerettsorganisasjon og de fleste vestlige lands regjeringer.

 

IRAQ: WILL THE MANDEANS SURVIVE POST-WAR IRAQ?

World Evangelical Alliance  Thursday 24 July 2003

Mandaeans are a small pre-Christian sect that honours John the Baptist. They are believed to have originated in Jordan, but persecution in the first century forced them to emigrate east. There are an estimated 100,000 Mandaeans worldwide, mainly in Iraq and Iran. The Mandaeans have survived 1400 years of Islamic persecution, which includes many massacres of Mandaeans throughout the centuries. In 1870 an entire Mandaean community was massacred at Shushtar, north of Ahwaz in southwestern Iran, close to the southern Iraqi border.

 

Other forms of persecution include harassment and abuse, often accompanied with violence, in the streets and at the daily public Mandaean baptisms. Mandaean couples are often forced to divorce so that Muslim marriages can be imposed upon them, thus ensuring the Mandaeans lose their Mandaean identity….

 

….The threat of sexual assault is particularly serious, as Islamic judges in Iran have set the precedent that the rape of a Mandaean woman can be regarded as an act of "purification", and as such, violators receive impunity. In Iran this defence has been used to acquit men of rapes on Mandaean girls as young as 8 years old.

 

A Protestant minister who converted from Islam risks the death penalty for apostasy

AsiaNews  18 October 2004

Hamid Pourmand (bildet til venstre)  is a Protestant minister of the Assemblies of God Church. He converted from Islam several years ago. Since September he has been held in prison at an undisclosed location and under Iranian law he can be put to death for “apostasy against Islam”. He was arrested on September 9 in Karaj, a town 30 km west of the capital Tehran during a police raid against the annual General Council of the Assemblies of God Church.

 

Reverend Pourmand (see photo) is 47-year-old, married with two children, and a colonel in the Iranian army based in the city of Bandar-i Bushehr (380 km south of Tehran). If brought before a court martial he could face espionage charges and sentenced to death. Although laws instituted after the Islamic revolution prohibit non-Muslims from holding officer rank, he continued to serve as an officer in the Iranian army. “Hamid did not keep his conversion secret,” a friend told Compass, “but he is an honest man and people liked and respected him.”

 

Pourmand was arrested along with another 86 Protestant leaders; 76 were released the evening of their arrest whilst another 9 were let go three days later. But Pourmand was the only one who is still in prison. According to eyewitnesses, Iranian police had detailed information about each one of them. Since his arrest, Pourmand has been able to talk briefly to is wife (an Assyrian Christian) by phone and tell her that he was alright. At the time of his arrest, she and their children were in Tehran visiting relatives. Upon her return home, she found that their home had been searched and family documents and photos taken. The September raid against the council of the Assemblies of God comes in the wake of several arrests of Christians in northern Iran in May and June.

 

Iran : Convert Stabbed to Death, 10 Other Christians Tortured

Iran-Va-Jahan November 28, 2005

An Iranian convert to Christianity was kidnapped last week from his home in northeastern Iran and stabbed to death, his bleeding body thrown in front of his home a few hours later. Ghorban Tori, 50, was pastoring an independent house church of convert Christians in Gonbad-e-Kavus, a town just east of the Caspian Sea along the Turkmenistan border. Within hours of the November 22 murder, local secret police arrived at the martyred pastor’s home, searching for Bibles and other banned Christian books in the Farsi language. By the end of the following day, the secret police had also raided the houses of all other known Christian believers in the city.

 

According to one informed Iranian source, during the past eight days representatives of the Ministry of Intelligence and Security (MOIS) have arrested and severely tortured 10 other Christians in several cities, including Tehran. All the detainees have since been released. One of the arrested Christians was reportedly interrogated about his involvement in relief work after Iran’s deadly Bam earthquake in December 2003. Another working with a legal organization defending human rights was accused of using it as a “cover” for church activities.

 

In addition, MOIS officials have visited known Christian leaders since Tori’s murder and have instructed them to warn acquaintances in the unofficial, Protestant house fellowships that “the government knows what you are doing, and we will come for you soon.” A former Muslim of Turkmen descent, Tori had converted to Christianity more than 10 years ago, while in Turkmenistan.

 

After he returned to his native Iran in 1998, Tori began to share his new Christian faith with friends and relatives. Within two years, a small fellowship of 12 believers was meeting in his home. But not all welcomed his message; at least one relative attacked Tori, scarring his face. In the past year he received several threats from Islamic extremists vowing to kill him if he did not stop sharing his Christian faith. Tori is survived by his wife and four children, ages 3 to 23. He is the fifth Protestant pastor assassinated in Iran by unidentified killers in the past 11 years. Three of the five were former Muslims, under Iranian law subject to the death penalty for having committed apostasy.

 

Iran i internasjonal politikk

 

Offisielt er Iran meget fiendtlig innstilt til USA, som gjerne omtales som ”den store satan”. På den annen side, mens nesten hele den muslimske verden jublet 11 september viste bilder fra Teheran mennesker som GRÅT av sorg i gatene.

 

 

 

 

De to nederste bildene viser sørgende iranere i Teheran som tenner lys til minne om ofrene for terrorangrepene 11 september. Og til tross for dette har USA problemer med å støtte Israels kamp mot den samme terror som rammet USA 11 september, mens de kaller Iran en del av ondskapens akse.

 

Dette illustrerer den voldsomme kontrasten mellom regimet i Iran og iranere flest. Nå er det selvsagt regimet som har kontrollen på utenrikspolitikken og Iran sin rolle på den geopolitiske arena. Selv DER er imidlertid Iran en outsider. De støtter terror, først og fremst mot Israel, men deres holdning til f eks Al Qaida synes ikke å være spesielt entusiastisk. I konflikten mellom India og Pakistan har Iran helt kaldt blod i vannet på pakistanerne ved å inngå en avtale om forsvarssamarbeide med India.

 

Iran lovpriser selvmordsangrep

Nettavisen 01. mai 15:38

Irans leder ayatolla Ali Khamenei hyller palestinske selvmordsbombere og utelukker ethvert samarbeid med USA.

– Selvmordsangrep er «et tegn på storhet, mot og motstand hos det palestinske folket», sa Khamenei onsdag ifølge statlige medier i Iran.

 

Selvmordsangrep støttes av Iran

VG 9 juni 2002

Iran vil øke sin økonomiske støtte til selvmordsangrep gjennomført av organisasjonen Islamsk hellig krig med 70 prosent.

 

Barne-TV hvor selvmordsbombere og annen terror forherliges er noe den såkalte palestinske selvstyremyndigheten har drevet med i årevis, bl a finansiert av norske skattekroner. Nå har også iransk TV tatt i bruk dette som et ledd i oppdragelsen av terroristyngelen der til lands:

 

Suicide bombers on Iran kids' TV

The Telegraph 6 November 2005

Iranian state television has broadcast a cartoon that glorifies suicide bombings against Israelis, depicting a young boy blowing himself up after being told: "Go and show the Zionists how brave and heroic are the children of Palestine."

 

The cartoon, one of a series shown by the Islamic Republic of Iran Broadcasting on "Jerusalem Day" nine days ago, presents the actions of a boy who kills himself to strike back against Israelis as a noble example for children to follow. More professionally produced and graphic than previous Iranian propaganda aimed at children, the cartoon appears to be part of a campaign led by President Mahmoud Ahmadinejad to elevate the issue of the destruction of Israel. The day before the cartoon was shown, he declared at a World Without Zionism conference: "This stain of disgrace [Israel] will be wiped off the face of the world - and this is attainable."

 

His comments were greeted with outrage in the West and prompted Tony Blair to suggest that military action might be required against Iran if progress towards a nuclear bomb continued.

 

Har fanget Osamas viktigste mann

17. feb 2002 12:42

En iransk avis hevder at Iran har tatt Osama bin Ladens «høyre hånd» og åndelige veileder til fange, og at han sitter fengslet i Teheran.

 

Det er i tilfelle mer enn hva Pakistan og Saudi-Arabia har klart, til tross for at begge land etter alt å dømme er STINNE av Al Qaida sympatisører og trolig skjuler et betydelig antall høytstående medlemmer. Likevel fortsetter USA å omfavne Pakistan og Saudi-Arabia og lovprise dem for deres ”bidrag” i krigen mot terror, mens Iran blir karakterisert som en del av ”ondskapens akse”. USAs påståtte krig mot terror blir mindre og mindre troverdig for hver dag som går så lenge de ikke erkjenner hvem som er deres hovedfiender, hvem som er deres venner og hvem det for tiden er best å la være i fred.

 

Is Iran joining terror war?

WorldNet Daily 21 May 2002

Iranian border guards recently arrested 33 Pakistanis who may have been al-Qaida fighters, raising the possibility of a major shift for Iran, which so far has been uncooperative in assisting Washington's war on terrorism, says Stratfor, the global intelligence company.

 

Men dette ser ikke ut til å ha gjort synderlig inntrykk på amerikanerne:

 

Iran er terrortrussel nummer 1

Nettavisen 21. mai 2002

Israels allierte USA har pekt ut Iran som terror-versting. Årsak - landet støtter palestinernes frigjøringskamp. Rapporten «Trekk ved internasjonal terrorisme» fra det amerikanske UD, som ble lagt fram tirsdag, stempler fremdeles Irak, Cuba, Nord-Korea, Syria, Libya og Sudan som stater som støtter terrorisme.

 

Iranske raketter truer Israel

Nettavisen 26. mai  2002

Så godt som hele landområdet til Israel er nå innen rekkevidde for Irans mellomdistanseraketter. De iranske Shihab 3 bakke-til-bakke-rakettene kan nå ethvert sted i Israel, skriver avisen, som bygger på informasjon fra en høytstående kilde i den israelske sikkerhetstjenesten, skriver den israelske avisen Ha’aretz søndag ifølge NTB.

 

Det begynner med andre ord å HASTE med at progressive krefter i Iran får kastet prestestyret.

 

Pakistan forventer støtte fra Iran

Nettavisen 25. mai 2002

Islamabad venter at Iran vil støtte dem i tilfelle «indisk aggresjon», opplyser Javid Hussain, Pakistans ambassadør i Teheran lørdag.

 

Det spørs om ikke Pakistan har forregnet seg litt her. Iran var ved flere anledninger på randen av krig med Pakistan og USAs hjertebarn, Taliban. Indias allianse med Russland, og Irans avhengighet av Russland tilsier at de vil holde seg nøytrale i en krig mellom India og Pakistan, eller kanskje til og med stille seg på Indias side:

 

Commentary: Strategic stuff happens

Washington Times 30 January 2003

Pakistanis are fearful of the repercussions that will follow a U.S. invasion of Iraq. "If it's a short war and a rapid victory, we will have demonstrations that can easily be contained," said one veteran Pakistani commentator, not for attribution. "But if it drags on into a siege of Baghdad with many civilian casualties all bets are off. The chairman of the joint chiefs of staff, Gen. Mohamed Aziz Khan, a well-known Islamist, may even challenge president Musharraf about his alliance with the U.S."

The nightmare scenario that is unspoken, at least in Pakistan, is of an Islamist general, with the assistance of some of the corps commanders, unseating Musharraf. Anti-U.S. fundamentalist forces would then inherit Pakistan's nuclear arsenal.

 

This worst-case scenario is what motivated both India and Iran to sign a strategic agreement a week before Iranian President Muhammad Khatami flew to New Delhi for India's national day. The Indian naval chief and the Iranian defense minister signed the new pact in Tehran. This was a 180-degree turn by Iran, which has been a close ally of Pakistan in recent years. India also has special relationships with Israel and Russia.

 

The India-Iran strategic partnership will allow India to use Iranian military bases in the event of any outbreak of hostilities with Pakistan. India has also undertaken to sell Iran a range of armaments. Islamabad was stunned as Musharraf had raised the possibility of a similar arrangement with Iran's Khatami when he visited the Pakistani capital over Christmas.

 

Iran og India alliert mot Pakistan ! Historien gjentar seg. Da de muslimske morderhordene veltet inn i Iran etter Muhammeds død søkte perserne hjelp hos inderne, og da halvmånens sataniske mørke senket seg over Persia flyktet mange persere til India hvor de senere deltok i kampen mot islam der. Det er håp for Iran.  Lut lei av muslimsk barbari er stadig flere iranere i ferd med å gjenoppdage landets zoroastriske fortid. Det var ikke for ingen ting at Khomeini & Co prøvde å slette alle spor etter denne.

 

Iran 'harbouring' al-Qaeda

The Weekend Australian August 03, 2002

A TOP US official today accused Iran of still harbouring members of Osama bin Laden's al-Qaeda network after they fled the US bombing onslaught in Afghanistan. Zalmay Khalilzad, special presidential envoy to Afghanistan, who has frequently criticised Iran on this issue in the past, said it was unacceptable for Iran "to harbour, host or hide," members of the group blamed for the September 11 attacks.

 

Dette må vel nærmest rubriseres som humor. Amerikanerne formelig VASSER i Al Qaida tilhengere i de to land de kaller ”allierte” i det skuespill de kaller ”krig mot terror”, nemlig Pakistan og Saudi-Arabia, og så er det IRAN de velger å hakke på i den forbindelse, landet som gjentatte ganger var på nippet til krig mot Taliban –regimet i Afghanistan.

 

Ingen al Qaida-medlemmer i Iran

Nettavisen 05. aug 2002

Iran avviser amerikanske beskyldninger om at landet lar medlemmer av terrornettverket al Qaida oppholde seg i landet.

– Det er ikke sant, og Iran har ingen tilknytning til Taliban og al Qaida. Det har Iran bevist både i ord og gjerning, sa talsmann for det iranske utenriksdepartementet, Hamid-Reza Assefi mandag, ifølge NTB-AFP.

Han anklaget USA for å fortelle løgner om Iran for å oppnå sine målsettinger i regionen.

 

Vi skal ikke påstå at det overhodet ikke finnes Al Qaida medlemmer i Iran, høyst sannsynlig gjør det det. Det er  imidlertid bare blåbær mot hva som befinner seg hos USAs ”allierte”, Saudi-Arabia og Pakistan, og det er ingenting som tyder på at Iran gir noen støtte til Al Qaida, snare tvert i mot. Indikasjonene på støtte til Al Qaida fra Saudi-Arabia og Pakistan er derimot massive. Talsmannen for det iranske utenriksdepartement har fullstendig rett: USA fabrikkerer løgner for å ”rettferdiggjøre” et angrep på Iran, i stedet for å gjøre det eneste riktige: Angripe Pakistan og Saudi-Arabia.

 

Iran utviste al Qaida-medlemmer

Nettavisen 11. aug 10:34

Iran har utvist 16 al Qaida-medlemmer til Saudi-Arabia, vel vitende om at USA nå vil få tilgang til opplysninger de eventuelt gir i avhør.

 

De 16 mennene rømte til Iran da Taliban-regimet falt i Afghanistan. Alle er saudiarabere, ifølge avisen Washington Post søndag. Den saudiarabiske utenriksministeren prins Saud Faisal sier til avisen at Iran utleverte mennene i juni etter at Saudi-Arabia ba om det, ifølge NTB-AFP. Dette til tross for at Saudi-Arabia samarbeider nært med USA, hvor president George W. Bush har karakterisert Iran som et land i «ondskapens akse».

 

al Qaida-arrestasjon holdes hemmelig

Nettavisen 28. jun 2003

Iran benekter arrestasjon av Bin Ladens sønn, samt en av al-Qaida lederens nærmeste rådgivere. - Strengt hemmelige forhandlinger om utlevering pågår, hevder diplomatkilder. Iran tilbakeviser rapporter om at Ayman al-Zawahiri, egypteren som regnes som Osama bin Ladens høyre hånd, sitter fengslet i landet, melder NTB-DPA. Meldingen om pågripelsen kom etter at en gruppe personer, mistenkt for å være medlemmer av terrornettverket al-Qaida, ble arrestert fredag.

 

Briterne forlader ambassade i Teheran efter skudsalver

Politiken 3 september 2003

Fem skud affyret direkte mod og ind i den britiske ambassade i den iranske hovedstad Teheran har fået briterne til at forlade ambassaden.

Briterne har lukket en britiske ambassade i den iranske hovedstad i Teheran. Det sker efter at fem skud, affyret fra en gade i nærheden, blev affyret direkte mod bygningen. Flere af skuddene smadrere vinduer og ramte inde i bygningen.

 

Det oplyser en talsmand for ambassaden til BBC. Strid om anholdelse af iransk ambassadør Ingen mennesker kom noget til under angrebet, som kom få timer efter, at Iran oplyste at ambassadøren i Storbritannien Morteza Sarmadi ville blive kaldt hjem som en følge af den voksende strid mellem de to lande.

 

Striden handler første og fremmest om briternes arrestation af den iranske diplomat Hade Soleimanpour, som sættes i forbindelse med en bombe mod det jødiske center i den argentinske hovedstad Buenos Aires i 1994, da han var ambassadør dér. Desuden føler Iran sig under voksende pres fra vesten, som mistænker landet for at have ambitioner om at udvikle atomvåben.

 

 

Irans president var gisseltager

Aftenposten 30 Juni 2005

Fem av amerikanerne som ble holdt som gisler i USAs ambassade i Teheran i 1979, hevder at Irans president Mahmoud Ahmadinejad var blant gisseltagerne. ….Et London-basert iransk nyhetsbyrå, som er kritisk til Ahmadinejad, offentliggjorde nylig flere bilder fra gisseltagningen. På flere av bildene ses en mann som de hevder skal være Mahmoud Ahmadinejad - og de får støtte fra flere av de amerikanske gislene….

 

Flere nettsteder viser bilder fra gisselaksjonen i 1979, der man kan se personen som nå skal være Irans president.

 

Tror president sto bak trippeldrap

Dagbladet 2 juli 2005

For to dager siden sto flere tidligere gisler frem og hevdet at Irans nye president deltok under den 444 dager lange okkupasjonen av den amerikanske ambassaden i Iran. Gisseltakingen i 1979 ble fulgt av en hel verden og gjorde forholdet mellom Iran og USA svært anstrengt.

 

De tidligere gislene mener at de gjenkjenner Mahmoud Ahmadinejad, som nettopp har blitt president i Iran, og at han var en av lederne for gisselaksjonen.I dag kommer det nye beskyldninger mot den iranske ultrakonservative presidenten. Ifølge AP har myndighetene i Østerrike dokumentasjon på at Ahmadinejad deltok i det grusomme trippeldrapet på tre iranske kurdere i Wien i 1989. Påstandene kommer frem i avisa Der Standard. Lederen for det politiske partiet De Grønne, Peter Pilz, sier at han vil ha utstedt en arrestordre på den iranske presidenten fordi mannen er mistenkt for trippeldrapet.

 

Kidnapper og morder – Han burde være glimrende kvalifisert til å være president i en islamsk stat, Muhammed drev både med gisseltaking og mord.

 

Helt siden den islamske revolusjonen i Iran har landet vært ekstremt fiendlig til Israel og har vel egentlig aldri lagt skjul på hvilke hensikter landet har. I så måte var det neppe særlig oppsiktsvekkende det landets president (bildet nedenfor) sa i en tale i oktober 2005:

 

Iran: Israel skal udslettes

Jyllandsposten 26 oktober 2005

Med den skrappeste anti-israelske sprogbrug i den arabiske verden i årevis forlanger Irans nyvalgte præsident den jødiske stat fjernet fra landkortet. Skarpe fordømmelser fra USA og Europa. Irans præsident, Mahmoud Ahmadinejad, gik i går til verbalt frontalangreb på Israel og forlangte, at den jødiske stat »slettes fra landkortet«.

 

I en tale til ca. 4.000 regimetro studenter i Teheran - alle klædt i sort og med grønne pandebånd - forudså den iranske præsident en bølge af palæstinensiske angreb, som vil »fjerne dette stigma«, underforstået Israel, fra Mellemøsten.

 

Som en parentes kan man jo bemerke at kunnskapsnivået når det gjelder geografi ikke synes nevneverdig bedre i dansk presse enn i norsk, når man omtaler Iran som et arabisk land. Iran er intet arabisk land, men det er et muslimsk land, det er det som er det avgjørende her. Ønsket om å se Israel utslettet deler iranske muslimer med muslimer av alle nasjonaliteter og raser, men neppe med arabiske kristne. Å si så rett ut det muslimer generelt mener, og Koranen og Hadith også egentlig krever,  ble imidlertid visst litt sterk kost, selv for den islamofile ormeyngelen i Vesten:

 

Iran leader's comments attacked

BBC 27 October 2005

The European Union and Russia have joined condemnation of the Iranian president's public call for Israel to be "wiped off the map". Mahmoud Ahmadinejad's remark has already been condemned by individual EU states and Canada who all summoned Iranian diplomats for an explanation. A top Israeli minister called for Iran to be expelled from the United Nations. The White House said the comment showed the US was right to be concerned about Iran's nuclear programme.

 

Dansk protest til Irans ambassadør

Berlingske Tidende 27 oktober 2005

Irans ambassadør indkaldt for at modtage dansk protest mod præsidentens udtalelser om Israel. Men Danmark vil ikke forlange Iran ud af FN, siger Fogh.

 

Ambassadør kalt inn på teppet

Nettavisen 29 oktober 2005

Irans ambassadør ble i dag kalt inn på teppet i Utenriksdepartementet for å få høre hva utenriksminister Jonas Gahr Støre mener om presidentens Israelfiendtlige uttalelser.

 

Det ingen av disse hjernedøde quislingene og hyklerne i Canada, USA, EU, Storbritannia, Danmark eller Norge overhodet våger å røre er at kravet om Israels utslettelse er en direkte og uunngåelig konsekvens av islams lære, rett fra munnen til den perverse multikriminelle såkalte ”profeten” som grunnla denne dødskulten, noe som fremgår av Hadiths gjengitt i rammen nedenfor:

 

Bukhari Volume 4, Book 52, Number 176:

Allah's Apostle said, "You (i.e. Muslims) will fight wi the Jews till some of them will hide behind stones. The stones will (betray them) saying, 'O 'Abdullah (i.e. slave of Allah)! There is a Jew hiding behind me; so kill him.' "

 

Bukhari Volume 4, Book 52, Number 177:

Allah's Apostle said, "The Hour will not be established until you fight with the Jews, and the stone behind which a Jew will be hiding will say. "O Muslim! There is a Jew hiding behind me, so kill him."

 

Sahih Muslim Book 041, Number 6981:

Ibn 'Umar reported Allah's Messenger (may peace be upon him) as saying: You will fight against the Jews and you will kill them until even a stone would say: Come here, Muslim, there is a Jew (hiding himself behind me) ; kill him.

 

Fred mellom jøder og muslimer er med andre ord direkte i strid med islams lære. Det gjelder for øvrig ikke bare jøder, det gjelder alle ikke-muslimer, ref Koranen 9:5, 9:29 og 47:4.

 

Det at Irans politikk på dette området springer rett ut av islams lære er det ingen av dem som liksom ”fordømmer” Iran som våger å røre.

 

De våger selvsagt heller ikke røre at dette gjør nazister og muslimer til brødre i jødehat. I praksis manifesterte dette seg også i form av samarbeide mellom muslimer og nazister under annen verdenskrig.

 

Dette samarbeide er nærmere omtalt og dokumentert i: The Middle East Library

 

Det kan for øvrig se ut som om det ikke bare er Israel Iran vil slette fra kartet:

 

Is Iran already at war with U.S.?

WorldNet Daily 21 January 2006

Iranian President Mahmoud Ahmadinejad's speech in Tehran last fall, in which he called for Israel to be wiped off the face of the earth, got a healthy amount of coverage by the international media. Yet, despite the number of stories published and broadcast, a key element of that address to 'The World Without Zionism" conference was overlooked, ignored – spiked, if you will – by major press organizations, according to a new report in Joseph Farah's G2 Bulletin.

It wasn't just a world without Zionism and Israel that Ahmadinejad and his friends in Hamas, Hezbollah, Islamic Jihad and other terrorist groups were envisioning. It was a world without the United States of America. They say a picture is worth a thousand words. In this case, it is literally true. Examine for yourself the photos published here of Ahmadinejad addressing the Tehran conference Oct. 26, 2005.

 

Some of them will look very familiar. Those showing the Iranian president gesticulating at a podium showing the name of the conference were published worldwide – from Al-Jazeera to the Associated Press. But those showing a wider view – and the complete poster for the event – are getting their biggest audience yet here in G2B. It is worth noting that Ahmadinejad didn't just stroll up to the podium. The Iranian government actually produced the visual aids you see here.

 

Yes, that is a ball representing the USA cracked at the bottom of that hourglass — with another representing Israel falling later. It wasn't just the imagery of the conference that was overlooked, ignored, unreported and underplayed by the world press. It was also the anti-American substance of Ahmadinejad's speech.

 

Tar man dette på alvor betyr det at Iran tar mål av seg til å slette fra kartet, ikke bare Israel, men også USA. De fleste vil vel kanskje trekke på smilebåndet av det i dag. Det gjorde sikkert også den bysantinske keiseren som fikk et brev fra en røverhøvding nede i den arabiske ørken som krevde at Bysants måtte konvertere til islam. Ikke så mange tiår senere kjempet imidlertid Bysants for livet mot islam, og det fortsatte de med i ca 700 år, før de ble - slettet fra kartet 29 mai 1453. Trusler fra islam er aldri noe å dra på smilebåndet av, det er dødsens alvor.

 

Halal-hippies som gisler i Iran

 

15 britiske militære, 7 sjømenn fra Royal Navy og 8 Royal Marine Commandoes ble fredag 23 april 2007 tatt til fange av den iranske marine etter at de hadde inspisert et fartøy i hva britene hevder er irskisk og iranerne sier er iransk territorialfarvann, i Shatt al Arab ved utløpet av Eufrat og Tigris, ref kartet til venstre. De britiske sjøfolkene og marinesoldatene kom fra destroyeren HMS ”Cornwall”.

 

På hvilken side av grensen mellom to illegitime terrorstater denne episoden fant sted er revnende likegyldig. Selv om det er et gammelt og forslitt uttrykk ligger det så snublende nær at det er nesten umulig å la være og bruke det: ”Som man reder så ligger man”. Det britiske (og amerikanske) militære nærværet i Irak tjener ingen annen hensikt enn å forsvare og opprettholde et muslimsk skrekkregime som nå er i ferd med å utrydde og fordrive den aller siste rest av den kristne urbefolkningen i Irak (assyrerne). Selv den sekulære diktatoren som amerikanske og britiske jihad-cowboys avsatte gjorde ikke det. Re-islamiseringen av Irak under Stjernebanneret og Union Jack har også brakt kvinnene sin stilling bakover med stormskritt.

 

Skulle den amerikanskledede invasjonen av Irak hatt noen som helst hensikt måtte den ha blitt fulgt opp av det bolsjevikene gjorde i de muslimske områdene i Sentral-Asia da de gjorde sitt inntog der etter den russiske revolusjonen. Det innebar av-islamisering med rå makt i form av rasering av moskeer og flammende bål av koraner og burkaer. Det har selvfølgelig aldri vært på tale så lenge United States of Allah (USA) og Ummah Kingdom (UK) styres av islamofile spyttslikkende quislinger som Bush og Blair.

 

At muslimene nå viser sin ”takknemmelighet” for re-islamiseringen til de vantro britiske kjøterne på denne måten var ikke mer enn hva man måtte forvente. Det er også en form for historisk rettferdighet i at det er nettopp britene som rammes. Knapt noe vestlig land har en mer omfattende historie av å dolke i ryggen folk og nasjoner som forsvarer seg mot islam (grekere, bulgarer, rumenere, russere og indere). Om en håndfull britiske militære nå steiker i sitt eget og sine forfedres halal-fett er det ikke mer enn hva de har bedt om. Fra tid til annen hører man i den norske innvandringsdebatten at ”en drittsekk er en drittsekk uansett hudfarge”. Utvilsomt, og en halal-hippie er en halal-hippe selv om han bærer uniformen til Royal Navy eller Royal Marine Commandos.

 

Det kan i denne forbindelse også være verdt å minne om at Israel til stadighet må leve med at personer tilhørende deres væpnede styrker blir tatt og holdes som gisler av muslimske terrororganisasjoner som den nåværende norske quisling-regjeringen anerkjenner, pleier vennskapelige forbindelser med og vil støtte økonomisk. Det bør heller ikke være glemt at i følge indiske myndigheter holder Pakistan fortsatt krigsfanger fra krigen i 1971 mellom verdens største demokrati og verdens største muslimske terrororganisasjon. Og endelig kan det også trekkes frem de gresk-kyprioter som den illegitime terrorstaten Tyrkia bortførte fra Kypros under og etter det muslimske overfallet i 1974, og som det aldri er blitt redegjort for. De britiske halal-hippiene som nå sitter i iransk fangenskap er med andre ord i godt selskap, ufortjent godt selskap. Hverken Israels, Indias eller Kypros sin militærmakt har noen gang kjempet for utbredelse av islam, den britiske har gjort det i over 150 år minst, og gjør det fortsatt. I den grad britene i alminnelighet og de 15 som nå sitter i fangeskap fortjener noen kommentar kan det ikke bli stort annet enn:

 

”Have a nice trip to hell, you bloody well asked for it!”

 

Krigsskyer over Iran?

 

Den kristne avisen Dagen har 24 mars en interessant lederartikkel hvor man kommenterer det redaktøren kaller ”Møeknende krigsskyer” når det gjelder forholdet mellom USA og Iran. Nå overdriver sannsynligvis Dagen sjansen for en amerikansk eller amerikansk-ledet militær aksjon mot Iran betydelig, men artikkelen inneholder likevel en del interessante opplysninger som den islamofile ormeyngelen i andre norske medier fortier.

 

Disse skal man komme tilbake til litt lenger nede. I første omgang kan det være verdt å peke på de viktigste grunnene til at noen militær aksjon fra USA sin side mot Iran virker svært lite sannsynlig. For det første vil formålet med en slik aksjon være å hindre at Iran blir en atommakt, og det lar seg ganske enkelt ikke gjøre. Irans atomprogram er av en helt annen karakter enn det irakiske programmet som Israel i sin tid stoppet ved å bombe ett anlegg. Den gangen dreide det seg om ett anlegg, med kjent beliggenhet og tydeligvis dårlig forsvart. Det iranske atomprogrammet omfatter etter alt å dømme en rekke anlegg på forskjellige steder, delvis underjordiske og beliggende under sivile befolkningssentra. Russlands leveranser av topp moderne luftvernraketter til Iran gjør selvsagt ikke saken noe bedre sett fra et amerikansk synspunkt.

 

Summa summarum betyr det at USA kan glemme å slå ut Irans atomprogram gjennom flyangrep. Alternativet da vil være å gå inn med bakkestyrker, formodentlig i en tidsbegrenset operasjon, for å ødelegge bestemte på forhånd identifiserte nøkkelinstallasjoner i Irans atomprogram. Dette vil imidlertid i aller høyeste grad være et lotteri med temmelig små vinnersjanser. Man risikerer at amerikanske bakkestyrker blir avskåret, omringet, nedkjempet og/eller tatt til fange. Det hele kan ende med en ydmykelse for USA, en ydmykelse som stiller fiaskoen med å befri de amerikanske gislene i ambassaden i Teheran fullstendig i skyggen.

 

Rent fagmilitære grunner tilsier at noe amerikansk angrep på Iran er svært lite trolig i overskuelig fremtid. I tillegg kommer det forhold at USA allerede står til knes og vel så det i to andre hengemyrer, nemlig Afghanistan og Irak. I Afghanistan er verdens påstått eneste supermakt og verdens antatt sterkeste militærallianse (New Albanian Terrorist Organization, også kjent som NATO) i ferd med å få regulær juling av en bande turbankledde fillefranser. Det ropes etter forsterkninger for å møte en forventet våroffensiv fra Taliban. I Irak fortsetter sunnier og shiaer å blåse hverandre til himmels/helvete (stryk det som ikke passer) og å utrydde og fordrive den lille kristne minoriteten som fortsatt er igjen.

 

At USA i denne situasjonen skulle labbe ut i nok en hengemyr for å stanse et atomprogram som allerede er kommet for langt til å la seg stanse virker fullstendig bort i natta for å si det meget forsiktig. Både USA og Vesten for øvrig kan like godt først som sist avfinne seg med at de i fremtiden vil ha å gjøre med et Iran som disponerer atomvåpen, og som er forpliktet av Koranens ord til å bruke dem.

 

Dette synes til og med å ha gitt Frankrike kalde føtter. Dagens leder avslører at det franske atomdrevne hangarskipet Charles de Gaulle (bildet til venstre)har sluttet seg til de amerikanske flåtestyrkene utenfor kysten av Iran. Det hadde nok neppe ayatollahene i Teheran regnet med. Det gjør imidlertid ingen synderlig forskjell. Fransk militærmakt er like impotent som amerikansk når det gjelder å knekke den islamske atomnøtten i Iran. En kanskje verre strek i regningen for Iran er at Russland truer med å stanse leveransen av brennstoff til Irans påstått fredelige atomprogram om de ikke stanser anrikingen av uran. Det er imidlertid lite trolig at det heller vil stanse Irans ambisjoner om å bli en atommakt.

 

Gitt at man i fremtiden vil ha å gjøre med et Iran som både har atomvåpen og som med basis i Koranen vil forsøke å bruke dem vil det være naturlig at de som trues av dem treffer forberedelser for å kunne forsvare seg mot dem. De som trues av dem er selvsagt først og fremst Israel, men på litt lengre sikt også Vest-Europa, og i siste instans også USA.

 

Israel begynte å treffe slike forberedelser allerede i 1986. Da startet de utviklingen av rakettforsvarssystemet Arrow (bildet til høyre) som er beregnet på å kunne skyte ned kjernefysiske mellomdistanseraketter før de når sine mål. I dag er Arrow i ferd med å bli operativ for å kunne forsvare Israel mot et atomangrep fra Iran, eller for den saks skyld fra Pakistan som også har truet Israel med atomvåpen.

 

Det er imidlertid kanskje ikke det mest interessante i denne forbindelse. Artikkelen i Dagen kan også avsløre at USA og Israel nylig avholdt en øvelse hvor det inngikk å forsvare ikke bare Israel, men også Europa, med israelske Arrow-raketter mot angrep fra Iran eller Syria. Det vil være litt av et paradoks om det islamofile og antisemittiske Europa må forsvares med jødiske raketter mot muslimske masseødeleggelsesvåpen. Rent bortsett fra at Vest-Europa ikke fortjener å forsvares mot et slikt angrep får man håpe at jødene da i det minste tar seg betalt, skikkelig betalt, for jobben.

 

Historien om de israelske Arrow-rakettene har imidlertid flere kapitler, og ett av dem avslører USAs dobbeltmoral i forholdet til islam. India ønsker å kjøpe Arrow fra Israel for å kunne forsvare seg mot pakistanske Ghauri-raketter med atomstridshoder. USA nekter imidlertid Israel å selge Arrow til India. Grunnen til det er angivelig at hvis India får Arrow vil det ”forrykke maktbalansen” på det indiske subkontinent. Det vil det utvilsomt, det vil forrykke maktbalansen i islams disfavør og dermed i den siviliserte (ikke-muslimske) verdens favør, og det er altså ikke USA interessert i.

 

Kilder:

Mørknende krigsskyer

Dagen 24 mars 2007

 

Russia to Iran: suspend enrichment, or no fuel for Bushehr power plant

JihadWatch 20 March 2007

 

Countering the Ghauris, Ghaznavis and Abdalis: Where's the TMD Debate?

Kashmir Herald August 2002

 

India acquires Green Pine radar from Israel

Rediff.com 28 June 2002

 

Secret Israel-India defence deal on the anvil

Indian Air Force Down Under 6 August 2001

 

Har Irans president konvertert til kristendom?

 

I forbindelse med frigivelsen av de 15 britiske gislene i Iran holdt President  Ahmadinejad en to timer lang tale. I følge en posting på document.no sa han i denne talen blant annet ” at det iranske folk i sin storhet ville benåde og frigi de 15 britene. Det var jo uken mellom profetens fødsel (sist søndag) og Jesu død”.

 

Jesu død???

 

Hvis han virkelig sa det må han ha konvertert fra islam til kristendom. Islams lære benekter på det aller mest bestemte at Jesus ble korsfestet og døde i det hele tatt. I stedet lurte Allah jødene til å tro at de korsfestet Jesus, mens han i virkeligheten ble hentet opp til Allah i levende live. Koranen er krystallklar på dette punkt i 4:157-158:

 

”That they said (in boast), "We killed Christ Jesus the son of Mary, the Messenger of Allah";- but they killed him not, nor crucified him, but so it was made to appear to them, and those who differ therein are full of doubts, with no (certain) knowledge, but only conjecture to follow, for of a surety they killed him not:- Nay, Allah raised him up unto Himself; and Allah is Exalted in Power, Wise;-“

 

Etter som Jesus også har en slags profetrolle i islam vil det å snakke om hans død være vranglære, for ikke å si blasfemi i muslimske øyne. Så snakket virkelig Ahmadinejad om Jesu død? Det er vanskelig å vite sikkert, men gjorde han det må det enten ha rablet fullstendig for ham, eller han benyttet seg av den rett islam gir muslimer til å lyve. Går man imidlertid til den kilde som document.no oppgir, en artikkel i Times Online, finner man at  Ahmadinejad ikke sa Jesu død (death), men ”passing”. Dette er, eller kan være, en omskrivning for død, omtrent som når vi på norsk snakker om en persons ”bortgang” i stedet for hans død. ”Passing” eller ”bortgang” kan være et dekkende ord for det islam lærer skjedde med Jesus, men ”død” er det definitivt ikke.

 

Hvilket persisk ord Ahmadinejad brukte, og om det ligger nærmest død/death eller bortgang/passing vites ikke. At Ahmadinejad skulle ha gått over til kristendom kan man vel se bort fra, men om det rablet for ham eller om det var en løgn han prøvde seg på er umulig å vite.

 

Når en påstått seriøs islamkritisk side som document.no kan sitere en muslim som angivelig snakker om ”Jesu død” sier det mest om nivået på den såkalte islambebatten i Norge. For å bli regnet som seriøs må kunnskapsnivået om islam ligge et sted mellom under målbart og det absolutte nullpunkt.

 

Måtte Allah bevare oss fra å bli ”seriøse” etter den målestokken.

 

Ingen muslimsk “glasnost”

 

De som husker slutten på den kalde krigen og de siste tiår før Sovjet-imperiet gikk i oppløsning vil nok også huske ordene “perestroika” og “glasnost”. For dem som er for unge til å ha noen erindring om dette kan det opplyses at begge deler var begreper og slagord som ble brukt på den nye åpenhet og avspenning mellom NATO og Sovjetunionen. På norsk var tidens slagord “tøvær” og “avspenning”. I et oppslag 4 mai 2007 forsøker den britiske avisen Times å reintrodusere noen av disse begrepene for å beskrive en påstått utvikling av forholdet mellom Vesten og islam, nærmere bestemt mellom USA og Iran. Bakgrunnen for det var et møte i Sharm-el-Sheik i Egypt hvor en rekke utenriksministere deltok, deriblant den amerikanske, Condoleza Rice, og Irans, Manouchehr Mottaki. Dette var første gang det har vært direkte kontakt mellom USA og Iran på så høyt plan siden 1980. Det egyptiske vertskapet gjorde tydeligvis sitt ytterste for å få Rice og Mottaki til å snakke sammen.

 

Den egyptiske utenriksministeren inviterte begge til en såkalt uformell middag på stranden i Sharm-el-sheik om kvelden 3 mai, og plasserte dem rett overfor hverandre ved bordet. Dette forsøket på “glasnost” og “perestroika” falt imidlertid pladask til jorden. Irans utenriksminister forlot middagen, etter alt å dømme i fullt sinne, på et tidlig tidspunkt. Detaljene rundt hva som egentlig gjorde ham sint synes å være litt uklare, men det var etter alt å dømme ikke noe som Condoleza Rice sa. Det som fikk begeret til å renne over for Mottaki synes å ha vært en kvinnelig fiolinist i rød kjole som skulle underholde under middagen. Om det var fargen på den røde kjolen som ble en rød klut for Mottaki, eller om det var for lite av denne kjolen sies det ikke noe om i Times sin omtale av saken, men det er vel neppe usannsynlig at det snarere var for lite enn for mye rød manufaktur som var problemet.

 

Noe bilde av den rødkledde kvinnelige egyptiske fiolinisten har vi dessverre ikke, men den rødkledde kvinnen på bildet til venstre har definitivt tilknytning til Iran, og ville nok, i hvert fall i det antrekket, også ha forårsaket at den iranske ambassadøren hadde forlatt selskapet. Yasmin Le Bon er datter av en iransk diplomat under sjahen, og gjorde karriere som fotomodell og mannekeng på slutten av 80 tidlig på 90-tallet. Hva som ville ha skjedd med en iransk diplomat-datter hvis hun opptrer på denne måten i dag kan man jo bare forsøke å forestille seg.

 

Som dette illustrerer, selv om historien om den rødkledde fra Sharm-el-Sheik på sett og vis er litt formøyelig har den en dødsens alvorlig side også. Å forsøke og trekke paralleller mellom avspenningen mellom Sovjet og Vesten og dagens forhold mellom islam og Vesten er ganske enkelt totalt på trynet, i ethvert henseende.

 

For det første er forholdet mellom Vesten og islam er preget av en sammenhengende serie store og små vestlige kapitulasjoner hver eneste dag på en lang rekke områder. Det var ikke vestlig ettergivenhet ovenfor et aggressivt og ekspansivt Sovjet som ga Vesten seieren i den kalde krigen, det var Ronald Reagans og Margaret Thatchers fasthet. Det var ikke minst NATOs såkalte dobbeltvedtak om utplassering av krysserraketter og Pershing II ballistiske mellomdistanseraketter i Europa som svar på Sovjets SS-20 som fikk Sovjet til å innse at Vesten ikke vil gi etter for utpressing.

 

En annen sak er at det i retrospekt synes å bli stadig klarere at Vestens seier i den kalde krigen er den verste katastrofe som har rammet Vesten. Hadde Sovjet gått seirende ut av den konfrontasjonen ville Den røde arme helt sikkert gjort en bedre jobb med å holde islam ute av Vesten enn hva NATO har gjort, og KGB ville helt sikkert gjort en bedre jobb med å holde muslimene i Vesten i sjakk enn hva sharia-gestapistene i vestlig politi og etterretning har gjort. Å gjøre en dårligere jobb er i hvert fall komplett umulig, ettersom man allerede må kan fastslå at Vest-Europa er redningsløst fortapt, og det spøker stadig styggere for USA også. Dette kan man imidlertid vanskelig bebreide verken Reagan eller Thatcher for. Hvem kunne forutse at Vesten, etter å ha beseiret det Reagan kalte for “The Empire of Evil” skulle kapitulere betingelsesløst for “The Empire of Ultimate Evil” (islam)?

 

For det andre, konfrontasjonen mellom Vesten og Sovjet var en konfrontasjon mellom sivilisasjoner. Hvis Vesten hadde konfrontert islam, hva Vesten overhodet ikke gjør, ville det ikke vært en konfrontasjon med en annen sivilisasjon, det ville vært en konfrontasjon med all sivilisasjons kollektive fiende. Sivilisasjoner kan nok bygges på tankene til personer som Marx og Lenin, men de kan ikke bygges på epileptiske raljeringer fra en pervers pedofil voldtektsmann, landeveisrøver, torturist, slavehandler og massemorder. Det eneste som kan bygges på det er en pervers sexfiksert satanisk dødskult, noe den tilsynelatende litt fornøyelige episoden fra Sharm-el-Sheik 3 mai 2007 illustrerer.

 

Kilde:

Violinist's dress 'halts US-Iran detente'

Times Online 4 May 2007

 

Økende krigsfare mellom Iran og USA/Israel?

 

Den britiske avisen The Guardian kunne 17 juli 2007 fortelle omtrent det samme som israelske aviser skrev uken før, nemlig at USAs visepresident, Dick Cheney, nok en gang er i ferd med å vinne seier over de islamofile pappskallene i USAs utenriksledelse, først og fremst utenriksminister Condoleeza Rice og den nye forsvarsministeren Robert Gates. For nå hører angivelig Bush nok en gang på visepresidenten i spørsmålet om et militært oppgjør med Iran.

Men israelske avislesere fikk en informasjon som manglet i The Guardian. Det var avhørene av en avhoppet iransk general som la grunnlaget for den nye holdningen til Bush. Avhopperen informerte om en hemmelig del av iransk urananriking, riktignok med en gammelmodig lasermetode. Denne har imidlertid sikret at Iran nå har tilstrekkelig med anriket uran til å bygge tre eller fire atombomber. Derfor tenker Bush nå det samme som Israel: At det haster mer enn noen sinne med å stanse Iran skriver avisen Dagen 18 juli 2007.

 

Det tenker nok både Bush og Israel ganske sikkert, men det spørs om det hjelper så veldig mye. Rykter om et nært forestående amerikansk og/eller israelsk angrep på Iran for å hindre at landet skaffer seg atomvåpen er noe som har dukket opp med mer eller mindre jevne mellomrom helt siden før USA invaderte Irak. Så langt har det imidlertid ikke materialisert seg, og det spørs om det vil gjøre det denne gangen heller. Ønsket om, og viljen til, å stoppe Irans atomprogram er det liten grunn til å stille spørsmålstegn ved, verken hos Bush og i enda mindre grad hos Israel. For dem er det selve overlevelsen som nasjon som står på spill.

 

Problemet er ikke ønsket eller viljen, problemet er evnen. Fra et rent fagmilitært synspunkt vil en amerikansk/israelsk militær aksjon for å stoppe Irans atomprogram i beste fall være et ytterst risikabelt foretakende. Situasjonen er en helt annen enn da Israel satte en stopper for Saddam Husseins atomprogram ved å bombe Osiris-reaktoren i 1981. Den gangen dreide det seg om ett enkelt anlegg, beliggende over bakken. Det var heller ikke spesielt godt forsvart, og israelernes overlegenhet når det gjelder elektronisk krigføring gjorde det også forholdsvis enkelt å penetrere saudiarabisk og irakisk luftrom uten å bli oppdaget og engasjert, levere sine våpen og returnere trygt til Israel (ref kartet til venstre).

 

Det iranske atomprogrammet er av en helt annen karakter. For det første er det spredt på en rekke steder. For det andre er det i stor grad snakk om underjordiske anlegg, angivelig også beliggende under tett befolkede områder for å kunne bruke sivilbefolkningen som levende skjold.

 

For det tredje har Russland levert topp moderne luftvernraketter til Iran av typen S-300, eller SA-10 Grumble som er NATOs betegnelse på systemet (bildet til høyre). SA-10 er et slags russisk motstykke til de amerikanske Patriot-rakettene, og alle vestlige jagerflypiloters store skrekk. Til sammen betyr dette at å ta ut Irans atomvåpenprogram gjennom flyangrep alene vil være ekstremt vanskelig, og sivile iranske tap vil reise et ramaskrik fra den islamofile verdensopinionen. Har for øvrig den amerikanske opinionen ”mage” til å se lik av nedskutte amerikanske piloter dratt gjennom gatene og skjendet, slik det skjedde i Somalia? Det betviles.

 

Fasiten på dette er at å ta ut Irans atomprogram bare gjennom luftangrep ligger et sted mellom svært vanskelig og kostbart, og en militær/politisk umulighet, selv for verdens påståtte eneste supermakt. Neste skritt vil da være en kombinasjon av luftangrep og spesialstyrker på bakken som settes inn mot på forhånd nøye identifiserte mål. Det er imidlertid på sett og vis å gå fra vondt til verre. Det vil kreve ekstremt nøyaktige og pålitelige etterretninger. Om et fly bomber feil mål som følge av dårlig etterretning koster det ikke stort mer enn noen bortkastede våpen. Settes spesialstyrker på bakken inn mot feil mål kan de gå i feller, bli avskåret, omringet, nedkjempet eller tatt til fange.

 

Konklusjonen synes derfor å bli at med mindre politisk overmot seirer over militær fornuft i USA og/eller Israel vil det ikke bli noen aksjon fra noen av dem for å stanse Irans atomprogram, heller ikke denne gangen.

 

Hva man i stedet bør vurdere å gjøre er en sak for seg som man ikke skal gå noe særlig inn på i detaljer her. Noen momenter kan likevel være verdt å nevne. For det første bør Israel sørge for at deres Arrow rakettforsvarssystem kommer på fullt på bena så raskt som overhodet mulig. Det burde gi dem gode sjanser til å skyte ned iranske mellomdistanseraketter med atomvåpen før de når sine mål i Israel.

 

Det vil imidlertid selvsagt ikke hindre levering av atomvåpen mot mål i Israel på andre måter, f eks gjennom terrorister som smugler dem inn i landet. Israel har sikkert høy beredskap mot dette allerede, men er det mulig å styrke den bør det også gjøres.

 

Endelig kommer så spørsmålet om gjengjeldelse hvis Israel utsettes for angrep. Israel har etter alt å dømme allerede i dag muligheten til å slå tilbake med atomvåpen også mot Iran, kanskje først og fremst ved hjelp av ubåtbaserte krysserraketter. Spørsmålet er imidlertid hvor man bør slå tilbake. En trussel om å slå tilbake mot Iran vil neppe avskrekke det sprøyte gale ayatollah-regimet fra å angripe Israel. For dem vil en israelsk gjengjeldelse bare være en billett til Paradis. Hvis Israel, eller for den saks skyld USA, angripes med atomvåpen fra Iran er det ISLAM som angriper, med basis blant annet i Koranen 9:5. Det rette stedet å slå tilbake mot vil da ikke være Teheran, men islams hovedsteder, dvs Mekka og Medina i Saudi-Arabia.

 

Bildet til venstre: Israelsk Dolphin klasse ubåt. Fra posisjoner i Rødehavet vil disse kunne ramme Mekka og Medina med krysserraketter som fører atomstridshoder. Alternativt kunne man tenke seg krysserraketter som sprayet Kabaen  i Mekka eller Den store moske i Medina (Muhammeds grav) med svinefett og/eller grisemøkk.

 

En trussel om en slik gjengjeldelse kan tenkes å avskrekke Iran, det er vanskelig å ha noen sikker formening om. Gjør den det er det bra, og gjør den det ikke er det nesten enda bedre. En ødeleggelse eller skjending av Mekka og Medina vil nemlig trolig lede til et endelig militært oppgjør i global skala mellom islam og sivilisasjon. I dag vil sivilisasjonen vinne det oppgjøret. Det vil imidlertid ikke nødvendigvis gjøre i all fremtid, særlig ikke etter at Vest-Europa er blitt en del av Eurabia, den nye muslimske kjernefysiske supermakt i Europa, Nord-Afrika og Midtøsten.

 

Allianse mellom Taliban og Iran?

 

Mens Taliban-regimet hadde makten i Afghanistan var landet flere ganger på randen av krig med Iran. Det er i og for seg ikke så veldig oppsiktsvekkende. Taliban er som kjent sunni-muslimer, VELDIG sunni, mens Iran er shia-muslimsk. Fiendskapen mellom sunni og shia stikker dypt og går langt tilbake. Den stikker så dypt og går så langt tilbake at selv da korstogene var på sitt høyeste hendte det at sunnier og shiaer lot korsfarere være korsfarere og slåss mot hverandre. Ja, det hendte til og med at grupper fra den ene muslimske trosretningen gjorde felles sak med korsfarere mot grupper fra den andre, og både shiaer og sunnier foretrakk til visse tider og steder å leve og bo under korsfarer-styre fremfor under styret fra motsatt muslimsk trosretning.

 

Dette har fått mange til å tro at muslimene aldri vil kunne samle seg tilstrekkelig til å bli noen trussel eller utfordring. Intet er lengre fra sannheten enn det. Selv mens islam drev angrepskrig i alle kompassretninger slåss man innbyrdes, men det forhindret ikke at den ene sivilisasjonen etter den andre bukket under for islam slik Vesten også vil gjøre, for ikke å si allerede har gjort.

 

Selv om hatet og fiendskapen mellom sunni- og shia-muslimer er aldri så intenst til en del tider og steder kan man ikke av den grunn trekke den slutning at de ikke vil kunne forene seg mot de såkalte vantro. Canadas forsvarsminister, Peter MacKay, (bildet til venstre) besøkte i julehelgen de kanadiske troppene som tjenestegjør i Afghanistan og rettet under besøket skarpe anklager mot Iran fordi landet bidrar til å forsyne Taliban-grupper i Afghanistan med våpen. Så langt har 73 kanadiske soldater mistet livet i Afghanistan, svært mange av dem i angrep med såkalte IEDs (Improvised Explosive Devices), dvs hjemmelagede bomber. Materialene til å fremstille disse dødsmaskinene kommer i følge den kanadiske forsvarsministeren i betydelig grad fra Iran, og han mer enn antydet at dette er noe den iranske regjeringen ikke forsøker å sette en stopper for, snarere tvert i mot.

 

I april 2007 ga for øvrig USAs viseutenriksminister John Negroponte uttrykk for det samme, nemlig at Iran forsyner Taliban med våpen. Hvor stort omfanget er av Irans våpenleveranser til Taliban er, er selvsagt umulig å si. Om myndighetene i Iran står direkte bak dette, eller om de bare lar det skje på ”privat initiativ” er også et åpent spørsmål, uten at det egentlig gjør den helt store forskjellen. Poenget er at selv om splittelsen mellom sunni og shia kan synes aldri så dyp og uoverstigelig kan man IKKE basere seg på at den vil hindre de to fra å gjøre felles sak mot ikke-muslimer.

 

Det eneste som kanskje er litt overraskende med denne historien er at det er fra Canada disse anklagene mot Iran kommer på ministernivå. Det er imidlertid liten eller ingen grunn til å tro at advarslene fra Canada vil gjøre noe synderlig inntrykk på regimet i Iran. Har de først bestemt seg for å støtte sunnier mot den felles fienden får ikke protester eller advarsler fra en vantro kjøter dem til å forandre mening.  Tragedien i dette er selvsagt at enda flere kanadiere nok kommer til å miste livet før Canada sammen med USAs andre såkalte allierte i Afghanistan blir tvunget til å innse at de har tapt, og kommer seg ut.

 

I Pakistan har Taliban et trygt tilfluktsted. Amerikanske tropper som forfølger Taliban-grupper i Afghanistan opplever rett som det er at de stikker over grensen til Pakistan, og der er de trygge, der kan ikke amerikanerne forfølge dem. Antakeligvis er det ikke bare Iran som leverer våpen til Taliban, USA gjør det selv også. Amerikanerne drukner nærmest Pakistan i militærhjelp og så gjennomsyret som Pakistans væpnede styrker er av Taliban-sympatisører ville det være naivt å tro at ikke noe av dette lekker videre til Taliban. Med et trygt tilfluktsted i Pakistan og våpenleveranser både fra Iran og USA er antakelig det verste som kan skje Taliban at de holder på å dø av latterkrampe over sine motstanderes dumhet og naivitet.

 

Kilde:

Iran behind flood of weapons to Taliban, MacKay charges

The Ottawa Citizen 26 December 2007 via JihadWatch

 

Atomtrusselen fra Iran

 

At dette skrekkregimet har jobbet intenst og målbevisst for å skaffe seg atomvåpen er ingen nyhet. Hvilke skremmende perspektiver dette åpner er nærmere omtalt nedenfor.

 

90 forskere jobber med atombombe

VG 6 september 2003

Opp til 90 forskere arbeider i hemmelighet med byggingen av en atombombe på oppdrag for Irans forsvarsdepartement, skriver den tyske avisa Tagesspiegel i sin søndagsutgave.

 

Det begynner å HASTE med å fjerne prestestyret i Iran.

 

Iran 'rushing to build nuke bomb'

CNN Tuesday, April 27, 2004

An Iranian opposition group with sources inside Iran's military is making public a list of the senior military personnel and military units it says are involved in Iran's secret nuclear weapons programs. The National Council of Resistance of Iran (NCRI) says in a summary of its findings that Iran is rushing to complete a first nuclear bomb in "between one and two years."

 

The opposition group says the nuclear weapons effort by a special military unit functioning secretly outside the Iranian Atomic Energy Organization is under the personal supervision of the Ayatollah Khamenei, Iran's supreme ruler. In a recent report, the U.N.'s International Atomic Energy Agency said parts of Iran's nuclear program are under military control.

 

I august 2004 kom det en nyhet som gjør dette ekstra skremmende. Regimet er også i ferd med å skaffe seg midler som gjør det mulig å ramme mål i Europa med de atomvåpen de utvikler.

 

New Iran missiles - can reach London

Tehran successfully test-fires new weapon - Israelis buy 500 U.S. 'bunker-buster' bombs

WorldNetDaily Posted: September 25, 2004

Iran said today it has successfully test-fired a long-range "strategic missile" and delivered it to its armed forces, saying it is now prepared to deal with any regional threats and even the "big powers." Iran's new missiles can reach London, Paris, Berlin and southern Russia, according to weapons and intelligence analysts.

 

"This strategic missile was successfully test-fired during (the recent) military exercises by the Revolutionary Guards and delivered to the armed forces," Defense Minister Ali Shamkhani was quoted by the state-run radio as saying. The missile is believed by intelligence analysts to be an updated version of the Shihab-3 (bildet til venstre), improved with the help of the North Koreans.

 

The news comes shortly after Iran's elite Revolutionary Guards staged military maneuvers near the border with Iraq, seen as a signal to Washington Tehran is prepared to fight back against any attempts to prevent the development of a nuclear reactor that could be used to make weapons-grade plutonium. The radio said Shamkhani refused to give details about the missile for "security reasons," but said Iran was "ready to confront all regional and extra-regional threats." Shamkhani last month said Iran was working on improvements to the range and accuracy of the Shihab-3 in response to Israel's moves to boost its anti-missile capability.

 

Iran unveils redesigned Shahab missile

Janes Defence Weekly 27 September 2004

Iran has enhanced the range of its Shahab 3 medium-range ballistic missile (MRBM) and a recent Shahab test appears to be of an early version of the expected Shahab 4, according to Uzi Rubin, the former director of Israel's Ballistic Missile Defence Organisation (BMDO).

 

Following analysis of footage of an 11 August Shahab test in Iran, Rubin claims the new Shahab design bears a significant resemblance to the Soviet-era SS-9 inter-continental ballistic missile (ICBM), now withdrawn from Russian service. According to Rubin, the Shahab re-entry vehicle of conical design has been replaced by a smaller vehicle shaped like a 'baby bottle' neck. Also, the cable raceway that ran along the propellant storage sections in previously presented Shahabs has been elongated and is now emerging from the rear 'skirt' of the front section in what could be termed an 'over-the-shoulder' layout.

 

"This kind of layout used to be a hallmark of Soviet ballistic missiles of the 1960s, such as the liquid fuel, silo-launched SS-9 ICBM," said Rubin. "Engineers have a tendency to copy their own previously successful designs. The resemblance between the new Shahab and old Soviet missiles seems to be more than a coincidence."

 

Iran 'boosts missile range'

CNN 5 October 2004

Iran's missiles can now hit targets as far away as 2,000 kilometers (1,250 miles), a senior figure has been quoted as saying.

 

"Today we have the power to fire missiles to a range of 2,000 kilometers," the official Islamic Republic News Agency quoted influential former President Hashemi Rafsanjani as saying.

 

"Iran is determined to improve its military capabilities," Rafsanjani told staff at the Aerospace Research Institute in Tehran.

 

"Experts know that a country that possesses this can obtain all subsequent stages" in missile production, he said. A missile with a range of 2,000 km would be capable of striking Israel and parts of southeastern Europe

 

Iran ’s Nuclear Ambitions

Faithfreedom

Mohammed Khatami, the so-called reformist and pro-Western Iranian president, announced last week that the Islamic Republic will continue enriching uranium in defiance of a resolution adopted by the International Atomic Energy Agency (IAEA) that demanded Iran stop all nuclear-related activity.

 

Once again, the international community has failed to convince mullahs to curb their nuclear procurement through dialogue.  Meanwhile Iran has gained valuable time to continue its efforts to obtain the A-bomb. This must be a big blow for the policy makers who are in the favor of a “Grand Bargain” strategy and who have been aimlessly prescribing engagement and dialogue with the tyranny in Iran for more than twenty-five years. In fact, those European countries and those in the United States who endorse the appeasement policy are partially responsible for the catastrophic outcomes of giving the mullahs of Iran time to work toward the realization of their dangerous ambitions.

 

Noe av det verste med dette er at Europa er fullstendig forsvarsløst mot angrep med mellom/lang-distanse raketter fra Iran. Israel har i så måte kanskje mindre grunn til å være bekymret. Under Gulf-krigen hadde Israel og USA en viss sukress med å skyte ned Scud-raketter med Patriot. Den suksessen var imidlertid sterkt overdrevet i media. Patriot er i utgangspunktet konstruert for å skyte ned fly og krysserraketter, ikke for å skyte ned mellomdistanse og interkontinentale ballistiske raketter. Allerede under Gulf-krigen hadde Israel, i samarbeide med USA, begynt utviklingen av et nytt rakettforsvarssystem med betegnelsen Arrow, spesielt beregnet på mål som Scud-raketter, dvs ballistiske raketter, ref bildet til venstre.

 

For nærmere detaljer se Arrow

 

Hvor langt denne utviklingen er kommet snakker Israel av naturlige årsaker ikke så veldig høyt om, men den er åpenbart kommet langt siden Gulf-krigen i 1991. Når trusselen fra Iran med atomvåpen og balistiske raketter blir reell vil Israel trolig også ha et troverdig forsvar mot den.

 

Det vil imidlertid ikke Europa ha. Europa er nakent som en nyfødt unge mot en slik trussel, og dermed også åpent for kjernefysisk utpressing fra Iran. Selvsagt kan Europa (Storbritannia og Frankrike) true med gjemgjeldelse, men det gjør neppe særlig inntrykk på en motstander som vil se en gjengjeldelse som en billett til 72 jomfruer.

 

Skal Europa kunne forsvare seg mot denne trusselen har de ikke så mange andre valg enn å kjøpe Arrow-systemet fra Israel og USA. Flere europeiske land har også utvist en viss interesse for det. Hvor klokt det vil være av Israel å selge Arrow til Vest-Europa kan imidlertid diskuteres. Om noen tiår vil Israel være truet av atomvåpen også fra vest og nord, etter hvert som Vest-Europa faller til islam og franske og britiske atomvåpen får halvmåne til erstating for Trikoloren og Union Jack. Den kunnskap om Arrow som nødvendigvis må følge med på kjøpet vil gjøre det lettere for fransk-muslimske og brtisk-muslimske atomvåpen å trenge gjennom Israel sitt forsvar.

 

Russland ligger noe bedre an. De har sitt eget system, SA-12, ref bildet til høyre.

 

SA-12A GLADIATOR and SA-12B GIANT

 

The S-300V (SA-12) low-to-high Altitude, tactical surface to air missile system also has anti-ballistic missile capabilities.

 

Russernes SA-12 er nok neppe så effektivt som det israelsk/amerikanske Arrow, men det er definitivt bedre enn ingenting. India vurderer å kjøpe SA-12 etter at USA nektet Israel å selge Arrow til India fordi det kunne ”forrykke maktbalensen” mellom India og Pakistan. USA fornekter seg ikke som den høye beskytter av verdens største muslimske terrororganisasjon.

 

Teoretisk sett kan Vest-Europa også bygge opp et forsvar ved å kjøpe SA-12 fra Russland, men det vil i så fall være en meget bitter pille å svelge. Russland bør imidlertid tenke seg meget nøye om før de eventuelt selger SA-12 til Vest-Europa. De selger i så fall til sin fremtidige  fiende: Det muslimske Eurabia.

 

Vest-Europa ligger med andre ord svært dårlig an den dagen Iran har atomvåpen, og ballistiske raketter som kan levere disse mot mål i vår del av verden. Den dagen er antakelig ikke så veldig langt unna.

 

I tillegg til Arrow og SA-12 finnes det også en tredje mulighet for å etablere et forsvar mot denne trusselen, men det vil være helt på USAs nåde/unåde. Den amerikanske marine har en del meget potente luftforsvarsfartøyer, såkalte Aegis-kryssere, ref bildet til venstre.  Disse har meget stor kapasitet til å skyte ned luftmål, men pr i dag er denne kapasiteten trolig stort sett begrenset til fly, ikke ballistiske raketter. Man må imidlertid regne med at det her foregår en oppgradering og forbedring. Det er definitivt i USA sin interesse å kunne etablere en paraply mot ballistiske raketter et gitt sted på kloden ved å sende noen Aegis-kryssere dit. Det vil imidlertid være begrensninger på hvor langt inn over land en slik paraply med basis om bord på et fartøy vil kunne nå. Byer som London og Roma vil nok kunne gis beskyttelse, Paris og Berlin kan det være verre med.

 

En annen sak er hvorvidt USA vil være villig til å stille opp med en slik paraply over deler av Europa, det kan man ikke ta for gitt, særlig ikke i lys av den dype kløften som krigen i Irak har skapt mellom USA og Europa. Både USAs og det øvrige NATOs militørmakt brukes i dag mest til å slåss FOR islam, ikke til å møte og å bekjempe trusselen fra islam. Det er mulig dette vil forandre seg noe når Vesten utfordres direkte av en ytre islamsk militær trussel, f eks gjennom iranske mellomdistanseraketter med atomvåpen, men det skal man ikke ta for gitt. 

 

Hvis det nåværende regimet i Iran lykkes med å utvikle atomvåpen vil Vesten stå ovenfor et forferdelig dilemma. Man kan da  bli tvunget til en militær aksjon mot Iran, noe som vil være en tragedie av dimensjoner. Iranere flest har islam i alminnelighet og det nåværende regimet i særdeleshet langt oppe i halsen, men hvis landet deres blir angrepet vil nok likevel mange forsvare det. Blir vi tvunget til å bombe det eneste muslimske landet som virkelig gråt 11 september er det virkelig grunn til å gråte for Iran også, iranerne hadde fortjent så mye mye bedre. Men da gjelder det at opposisjonen lykkes med å styrte det nåværende regimet. Vi i Vesten gjør det så visst ikke lettere for dem ved å samarbeide med dette regimet. Så vidt vi har kunnet registrere er appellen fra eksil-iranere i Norge først og fremst å stanse alle former for samarbeide med regimet i Iran, fordi dette samarbeidet bidrar til at regimet kan holde seg ved makten.

 

Midtøsten mot stupet - med atomopprusting?

Norge i dag via APS Forum 8 februar 2005

Spørsmålstegnet i overskriften bygger på noe som ekspertene nå anser for høyst reelt. Det kan tvinge Israel eller USA til å uskadeliggjøre de iranske atomreaktorene i løpet av dette året. Om to år kan det nemlig være for sent. Det er ingen ringere enn den mest seriøse av alle Midtøsteneksperter, USAs Midtøstenforhandler Dennis Ross, som sier dette. Det skjer i siste nummer av det som regnes som det mest seriøse av alle utenrikspolitiske publikasjoner i verden, Foreign Affairs.

 

Og dette skrev vi ca 4 mnd før Dennis Ross & Foreign Affairs. Velkommen etter ” det mest seriøse av alle utenrikspolitiske publikasjoner i verden”.

 

Se for øvrig også : Russland i den globale kampen mellom sivilisasjon og islam

 

Teheran 'Secretly Trains' Chechens to Fight in Russia

Iran-Va-Jahan November 27, 2005

Iran is secretly training Chechen rebels in sophisticated terror techniques to enable them to carry out more effective attacks against Russian forces, the Sunday Telegraph can reveal. Teams of Chechen fighters are being trained at the Revolutionary Guards' Imam Ali training camp, located close to Tajrish Square in Teheran, according to Western intelligence reports.

 

In addition to receiving training in the latest terror techniques, the Chechen volunteers undergo ideological and political instruction by hardline Iranian mullahs at Qom. The disclosure that Iran is training Chechen rebels will not go down well in Moscow, which regards itself as a close ally of the Iranian regime.

 

Hvis dette medfører riktighet har russerne gjort en nokså grov feilvurdering når de har søkt å spille på Iran som “diskontinuitet” i den muslimske verden, bl a gjennom sin bistand til Irans atomprogram. Nå er russerne neppe så dumme at de tror Iran vil vise noen takknemmelighet mot Russland for dette, ordet takknemmelighet finnes ikke en muslims ordbok når det gjelder vantro. Det russerne imidlertid kunne ha regnet med er at Iran ville avstå fra å støtte terror mot Russland så lenge de var avhengige av russisk bistand i sitt atomprogram, av frykt for at Russland ville svare med å avslutte denne bistanden. Dette, kombinert med et russisk håp, eller tro, på at dagens iranske regime ikke vil være evigvarende er omtrent eneste rasjonelle forklaring på russernes noe besynderlige politikk ovenfor Iran.

 

Hvis Iran allerede nå støtter terroropplæring for tsjetsjenske muslimer har noen forregnet seg stygt, spørsmålet er hvem. Hvis dette er riktig kan ikke Russland ignorere det, da blir deres politikk like irrasjonell og selv-destruktiv som Vestens. Da støtter man muslimsk terror med den ene hånden, og later som man bekjemper den med den andre. Det naturlige svaret fra Russland på dette vil være å bryte samarbeide i alminnelighet, og atomsamarbeidet med Iran i særdeleshet. Nå er dette samarbeidet i utgangspunktet om fredelig bruk av atomkraft, men man skal være temmelig naiv om man tror at dette ikke også er noe Iran har nytte av i sine forsøk på å skaffe seg atomvåpen.

 

Nå skal man imidlertid også huske på at kilden for disse opplysningene er vestlig etterretning. Samarbeidet mellom Iran og Russland er ikke populært i Vesten, og man kan derfor ikke se bort fra at vestlig etterretning har fabrikert disse opplysningene for å stikke kjepper i hjulet for presentere Russland med et problem. Iranerne må være utrolig dumme hvis de setter russisk bistand de virkelig trenger over styr ved å støtte tsjetsjenske terrorister.

 

Irans atomprogram og bin Laden

 

 Den britiske etterretningstjenesten MI6 har identifisert seks pakistanske forskere som arbeider for Irans atomvåpenprogram, og som også har gitt Al Qaida råd om hvordan de kan lage våpen av radioaktivt materiale de nå har fått tak i. I følge Alexander Cirilovic, en ekspert på atomterror i Paris, tror både MI6 og Det internasjonale atomenergibyrået at disse forskerne har spilt en nøkkelrolle i å sette Iran i stand til å anrike uran for produksjon av atomvåpen.

 

Høytstående tjenestemenn både i MI6 og CIA bekrefter at disse forskerne ikke ville ha fått lov til å assistere Al Qaida uten at det var godkjent av Irans president, Mahmoud Ahmadinejad. De omtalte forskerne arbeidet tidligere for  Dr. A.Q. Khan, ”den islamske atombombens far”. Han sitter nå i husarrest i Pakistan etter å ha tilstått å ha hjulpet både Iran og Nord-Korea med informasjon om fremstilling av atomvåpen.

 

Denne rapporten fra MI6 kommer kort etter at bin Laden hadde truet med å iverksette en ny bølge av terror, med USA og Storbritannia som hovedmål.

 

Kilde: WorldNet Daily: ” Brit MI6 confirms bin Laden nukes” 7 May 2006

 

Kommentar: Selv om dette kanskje kan sies å være litt uventet bør det ikke være noen stor overraskelse. Det var litt uventet fordi forholdet mellom mullah-regimet i Iran og bin Ladens tidligere vertskap i Afghanistan slett ikke var det beste. Snarere tvert i mot, de var ved flere anledninger nærmest på randen av krig. Derimot var forholdet mellom Al Qauida og Taliban, og Pakistan svært så hjertelig. Det bør likevel ikke være noen stor overraskelse at muslimer som tidligere har vært i tottene på hverandre forenes i: en allianse mot ”vantro”, inklusive en allianse som omfatter både sunnier og shiaer. Hvis denne rapporten fra MI6 medfører riktighet, og det synes ikke å være noen grunn til å tvile på det, er denne alliansen eller samarbeidet mellom bin Laden og Iran meget urovekkende. Det vil kunne gjøre det vesentlig lettere for Al Qaida å få tak i og å bruke atomvåpen. Tidligere har det først og fremst vært Pakistans atomprogram man har fryktet ”lekker” til Al Qaida. Nå kan se ut som om Irans gjør det også.

 

For nærmere omtale av terrortrusselen med atomvåpen se: Terror med masseødeleggelsesvåpen, Del III - Atomvåpen

 

Avslutningsvis kan det være verdt å minne om at en fremtredende norsk konvertitt til islam, Trond Ali Lindstad, i Aftenposten 21 april 2006 har en artikkel hvor han lovpriser og forsvarer Irans atomprogram i høye toner, etter et besøk i landet. Den selvsamme Trond Ali Lindstad var i sin tid (også i Aftenposten) meget fortørnet over at den iranske menneskerettighetsforkjemperen Shrin Ebadi fikk Nobels fredspris, han omtalte henne som ”muslim” (i anførselsestegn). Likevel søker norske halal-medier å fremstille Lindstad som en ”moderat” muslim.

 

En islamsk krigserklæring

 

Under sitt besøk i Indonesia i begynnelsen av mai 2006 uttalte Irans president Ahmadinejad (bildet til venstre) at brevet han nylig hadde sendt til President Bush handlet ikke om Irans atomprogram. Det var en invitasjon til Bush om å konvertere til islam. Selvsagt har knapt en eneste en av de hjernedøde halal-hallikene som kommenterte dette i såkalt ”seriøse” og ”stuerene” media skjønt filla av dette. Dette brevet var en krigserklæring. Det er ikke mange regler muslimer forholder seg til og respekterer i forhold til ikke-muslimske stater, men en av dem er at ingen kan angripes før de har mottatt og avslått en invitasjon til å konvertere til islam. Muhammed angrep aldri noen uten først å ha gitt dem en slik invitasjon. Hvis denne invitasjonen avslås er det imidlertid legitimt for muslimene, ja det blir faktisk en plikt for dem, å angripe vedkommende stat, forutsatt at de har militære ressurser til å gjøre det.

 

I sin berømte bok “The Spirit of Islamic Religion” som ble utgitt i hele 9 opplag sier den muslimske skriftlærde Dr Afifi følgende på side 382:

 

”Islam har godkjent krig så Allahs ord blir det øverste. Dette er krig for Allahs sak (Hellig krig). Derfor sendte Muhammed sine ambassadører til åtte konger og prinser rundt Den arabiske halvøy for å kalle dem til å gå over til islam. De avviste kallet, og da måtte muslimene føre krig mot dem.”

 

Og på side 384:

 

”Islamsk lov krever at før muslimer fører krig mot vantro må de forkynne islams budskap for dem. Det er bevist at Profeten aldri førte krig mot noen uten først å ha kalt dem til å omfavne islam først. Det beordret han også sine generaler å gjøre”.

 

For nærmere detaljer se: Offensiv krig for å utbre islam

 

Irans president følger med andre ord Muhammed sin oppskrift, en invitasjon til å konvertere til islam måtte sendes før Iran kunne bruke de atomvåpen landet er i ferd med å skaffe seg mot USA. Også Osama bin Laden sendte faktisk et brev hvor han oppfordret USA til å akseptere islam før angrepene 11 september. Her har vi å gjøre med folk som både kjenner Muhammeds måte å gjøre ting på, og som tar det meget alvorlig som eksempel. Dette går imidlertid selvsagt hus forbi både i media og blant den politisk korrekte islam-”ekspertisen” og terror-”ekspertisen”.

 

Kilder:

President says his letter to President Bush was invitation to Islam

Islamic Republic of Iran News Agency 11 May 2006

 

An Islamic Declaration of War

Little Green Footballs 11 May 2006

 

FN mener Iran trenger atomvåpen

 

I fjor fikk han Nobels fredspris, direktøren for FNs såkalte kontrollorgan for atomenergi (IAEA), egypteren Mohamed ElBaradei (Bildet til høyre). Nå sier han at Iran har ”legitime” grunner for å skaffe seg atomvåpen. I et møte i Haag 12 mai pekte ElBaradei på at Iran er omgitt av land som har atomvåpen, og nevnte i den forbindelse Russland, Pakistan og Israel, samt at Irak hadde angrepet Iran med kjemiske våpen. På den bakgrunn trakk han den konklusjon at Iran hadde legitime sikkerhetsinteresser for å ønske seg atomvåpen.

 

Det første som er å bemerke til dette er at ElBaradei her går utenfor sitt og IAEAs myndighets og kompetanseområde. Deres jobb er å være et kontrollorgan for inngåtte avtaler om atomenergi og atomvåpen, ikke å ha meninger om sikkerhetspolitikk og forsvarspolitikk. Når en såpass fremtredende person i FN-systemet som ElBaradai snakker er det FN som snakker, slik kan det i hvert fall meget lett bli oppfattet. I en slik stilling har man ikke ”private meninger”, og i den grad man måtte ha det holder man dem for seg selv.

 

For det andre kan det være verdt å minne ElBaradei om at det regimet i Irak som i sin tid brukte kjemiske våpen for å angripe Iran er borte, og sjansene for at det skal komme tilbake er temmelig små. Nå er det shia-muslimene som har makten både i Iran og Irak. At shiaer og sunnier ikke kan holde fred med hverandre er så sin sak, men klarer ikke shiaer å holde fred med hverandre internt en gang, islam skal jo liksom være en ”fredelig religion”?

 

For det tredje, hvis det at et eller flere naboland har atomvåpen skulle være legitim grunn for å skaffe seg slike våpen skulle det bli tilstander. Afghanistan vil åpenbart trenge atomvåpen. Det sanne vil Turkmenistan, Usbekistan, Kirgisistan, Tadjikistan, Nepal, Mongolia, Burma og Bangladesh, for å nevne noen. Og hvorfor stoppe i den delen av verden? Canada og Mexico trenger åpenbart atomvåpen, som naboer til verdens eneste supermakt. Norge trenger atomvåpen, vi har fortsatt felles grense med Russland. Belgia, og Spania trenger atomvåpen, de er naboer med og har grense mot Frankrike. Irland trenger atomvåpen, de er naboer til Storbritannia. Og slik kan man fortsette. Dette vil selvsagt rive grunnen fullstendig vekk under ikkespredningsavtalen, den avtalen som IAEA er satt til å overvåke.

 

Forholdet er selvsagt det at Iran ønsker seg atomvåpen fordi det er deres erklærte mål å utslette Israel. Det er de for øvrig ikke alene om. Det er den muslimske verdens mål å utslette Israel fordi Israels eksistens er uforenlig med islam. Iran sier bare dette litt mer åpenlyst enn resten av den muslimske verden.

 

I det samme møtet i Haag uttalte for øvrig også ElBaradai seg på en måte som indikerer at IAEAs inspektører ikke har kommet over noe som tilsier at det offisielle sivile iranske atomprogrammet har noe hemmelig militært motstykke for å utvikle atomvåpen. Dette er i så fall enten loddrett løgn, eller mannen er dårlig informert om hva inspektører fra den organisasjonen han leder finner. Diplomater i Wien forteller til Fox News at IAEAs inspektører har funnet spor av høyanriket uran (såkalt ”weapons grade mterial”) ved et iransk anlegg knyttet til landets forsvarsdepartement. Om ElBaradei lyver bevisst, eller om han bare er dårlig informert er i grunnen ikke det viktigste. Han er åpenbart den personifiserte inkompetanse når det gjelder å hindre spredning av atomvåpen.

 

Kilder:

US must address Iran security concerns: IAEA

Yahoo News 12 May 2006 via Little Green Footballs

 

Diplomats: New Eriched Uranium Found at Iranian Military Site

Fox News 12 May 2006 via Western Resistance

 

Iran tester mellomdistanserakett

 

23 mai 2006 foretok Iran en ny testfyring av sin mellomdistanserakett Shihab-3 (bildet til venstre). Med en rekkevidde på ca 1300 km kan denne raketten nå både mål i Israel og amerikanske baser i området. Testen falt sammen med at Israels statsminister  Ehud Olmert besøkte Washington for samtaler med President Bush, og var nok trolig mer en politisk markering knyttet til det enn noe annet. I følge omtalen av testen i pressen var den bare ”delvis vellykket”.

 

Israel på sin side tester sitt Arrow 2 rakettforsvarsystem, beregnet på å skyte ned iranske (eller andre muslimske) mellomdistanseraketter før de når mål i Israel. I desember 2005 utførte Israel en vellykket testfyring hvor et Arrow 2 missil avskar og ødela et innkommende missil som simulerte en iransk Shihab 3 i større høyde enn ved noen av de tidligere 13 testfyringene av Arrow.

 

I anledning den iranske testfyringen 23 mai sier sjefen for det irraelske Arrow-batteriet i  Palmahim til Jerusalem Post at de alltid er i høy beredskap, men at beredskapen er blitt ytterligere høynet i forbindelse med den siste iranske testfyringen. Man regner med at i tilfelle USA skulle angripe Iran vil Iran svare med å fyre mellomdistanseraktter mot Israel, slik Irak under Saddam Hussein gjorde under den første Gulf-krigen.

 

Men Israel ser med andre ord ut til å være i stand til å forsvare seg mot iranske angrep hvor man forsøker å levere våpen ved hjelp av Shihab-3 missiler. Da er Europa på lengre sikt verre stillet. Shihab-3 kan ikke nå mål i Europa, men Iran har under utvikling etterfølgere til Shihab-3 (Shihab-4, 5 og 6) med rekkevidde på anslagsvis 2500 km, noe som bringer mål i Europa innenfor rekkevidde, og Vest-Europa har intet troverdig rakettforsvar. Riktignok er Iran en del år unna å ha operative missiler som kan nå Europa, men det tar tid å få på plass et rakettforsvar også. I motsetning til Israel vil heller ikke Europa ha ”mage” til å gjengjelde et iransk angrep, man legger seg med andre ord helt forsvarsløs og hjelpeløs mot iransk kjernefysisk utpressing.

 

Kilde:

Iran test-fires long-range missile

Jerusalem Post 23 May 2006

 

“Rage Against The Veil”

 

1 april 1979 valgte iranerne islam og islamsk republikk av egen fri vilje i en folkeavstemming. Det spørs om de ville ha gjort det samme i dag. For sent gikk det opp for dem at de hadde erstattet en form for diktatur med noe som var mye MYE verre. Etter hvert er det imidlertid gått opp for dem. I motsetning til de fleste andre muslimske land, og i særdeleshet i motsetning til Saudi-Arabia og Pakistan, er det en sterk opposisjon mot det islamske styret i Iran.  Dette avsnittet omhandler iranernes motstands- og frihetskamp mot det muslimske skrekkregimet som typisk foreldregenerasjonen til dagens unge iranere stemte til makten i 1979, og dette regimets ynkelige forsøk på å demme opp for en utvikling som vil lede et hardt prøvet folk tilbake til den siviliserte verden.

 

July 1999 Pro-Democracy Rallies in Iran

Left Shoe News

17/7/99 Thousands of students have rallied in Tehran and eight other cities supporting democracy and moderate President Mohammad Khatami. They are protesting against the closure of a liberal newspaper, Salam. Iran's Special Court of Clergy ordered Salam to suspend publication for "disturbing public opinion, endangering national security and violating Islamic principles."

 

Harde kamper i Teheran  (VG 9 juli 2000)

Minst ti personer ble skadd da reformivrige studenter støtte sammen med opprørspoliti og fundamentalister i Teheran lørdag. Flere tusen studenter inntok gatene for å markere at det er ett år siden sikkerhetsstyrkene gikk til et blodig angrep på studenter som demonstrerte for demokrati og økt pressefrihet Lørdag kastet politiet tåregass mot studentmassene på Revolusjonsplassen midt i byen. Noen studenter svarte med å kaste stein mot politiet. Fundamentalistiske tilhengere av Irans åndelige leder Ali Khamenei benyttet kaoset til å bryte gjennom politiets barrikader og gyve løs på studenter med knuste flasker. Flere personer ble alvorlig skadd.

 

Det hører også med til bildet når det gjelder Iran at det finnes tre anti-islamske websites som er drevet av eksil-iranere. De ligger på hhv:

 

Iran Freedom

 

New Horizons

 

Welcome to Iran-e-Azad The Home Page of Supporters of the National Council of Resistance of Iran

 

Derafsh Kaviyani

 

Alle fire er vel verdt et besøk. Noe tilsvarende finnes knapt for andre muslimske land.

 

Ikke minst kvinnene har gått i spissen for å ta opp kampen mot prestestyret i Iran, noe følgende er et eksempel på:

 

STOP PRESS

Left Shoe News

2 Dec '97 About 3,000 young women forced their way through the gates of the Azadi stadium to welcome home the Iranian soccer team. Hopefully this is the beginning of the feminist revolution for equality in Iran.

 

The baby boomers who want to rock Teheran

The Telegraph 12 August 2002

The home of the Islamic revolution is now struggling to control a social revolution, reports Tim Judah in Teheran. Garage rock is big in Teheran. In earlier times and different circumstance, garages, heavily padded for sound, might have been used for secret printing presses to churn out samizdat papers or revolutionary literature, but not in Teheran today. If heavy rock is your thing, find a garage.

 

Here, in the Islamic republic, heavy rock is officially considered moral pollution. So it goes underground. Blasting at their drums and electric guitars, the heavily sweating crew from Sokoote-e Shargh, which means Oriental Silence, meet three times a week to practise in a sound proofed room inside an underground garage. They are not alone. There are scores of other underground bands of all types across Teheran.

 

Dette er nok en indikasjon på at selv om Iran STYRES av ett av de mest motbydelige muslimske terrorregimer som fines er det i Iran, i motsetning til de fleste andre muslimske land, en sterk og levende opposisjon som hele tiden prøver å tøye grensene.

 

Muslimsk Barbie på søppelhaugen

Nettavisen 05. des 2000 15:05

Myndighetene i Iran gir opp forsøket på å lage en muslimsk utgave av Barbie og Ken. Den slørkledte utgaven Sara var ment å skjerme iranske jenter mot dårlig amerikansk innflytelse. Men fire år etter at prosjektet ble startet, har ingen sett snurten av verken Sara eller kameraten Dara…. Nå må Iran i stedet satse på importdukker. I mens leker iranske jenter med undergrunnsdukken Barbie, dersom de får tak i en, melder AFP.

 

Og poenget som illustreres er at Iran er ANNERLEDES. Bare tanken på noe så formastelig som en Barbie-dukke ville skapt opptøyer i en del muslimske land. Man kan se dette enten som et forsøk på å islamisere Barbie, eller å modernisere islam. Uansett så viste det seg altså å være for vanskelig i første omgang, men omsider ble da den muslimske Barbie introdusert, men hun er farlig, farlig…

 

Barbie more harmful than a U.S. missile?

National Post 19 March 2002

Poor Barbie. She gets blamed for everything. Your daughter has low self-esteem? Take away that Barbie! She failed math? Take away that Barbie! And now the Barbie bashing has become the West's latest export to Iran. And it's not part of the war on terror.

 

Iran's Institute for the Intellectual Development of Children and Young Adults, a government agency affiliated with the Ministry of Education, has developed "Dara and Sara," two dolls meant to counter the popularity of Barbie, who along with Ken, Skipper and the gang, is currently flooding the Islamic nation. Dara, a boy doll, and Sara, a girl doll, promote traditional values with their modest clothing, including headscarfs and long skirts for Sara, and non-blond, non-glamorous appeal….Mohsen Chiniforoushan, the Institute's director, said the dolls are a strategic product to promote Iran's national identity. One hundred thousand of the Sara and Dara dolls, which are made in China, were introduced into Iran's market last week amid an impressive publicity rush….A toy vendor in Tehran, interviewed about Sara and Dara, said that she considers Barbie "more harmful than an American missile." Barbie is, the toy seller said, "wanton" and young Iranian girls who play with Barbies could grow up to reject Iranian values.

 

Hvordan skal man kommentere dette da ? Først kan man jo minne om at i Saudi-Arabia er Pokemon dømt til døden, og De Forente Arabiske Emirater har forbudt Harry Potter. I Pakistan har politiet med mer eller mindre jevne mellomrom razziaer mot leketøysbutikker for å se om de selger Miss Piggy – hun er jo GRIS ! Det er visst mye som er farlig for islam, Barbie-dukker, Pokemon, Harry Potter og Miss Piggy !  Når Barbie stakkar sammenlignes med et missil kan det vel også være verdt å minne om at den muslimske atomraketten heter Ghauri (pakistansk). Ghauri er imidlertid  også navnet til den frafalne kanadiske imam-datteren som ble fotomodell og et symbol på unge muslimske kvinners opprør i Canada og USA, omtrent som ”Jeanette” her i Norge.  Og Yasmeen poserte en gang på en jeans-reklame hvor teksten lød: ”Call me, I’ll be your PIG ! ” Det er vel slikt som kan kalles sofistikert mobbing av islam: Barbie-dukker, Pokemon, Miss Piggy, Harry Potter og jeans-reklame. Stakkars, STAKKARS Allah ! Han kan ikke være så veldig akbar (stor) når han føler seg truet av ting som dette. Men politiet får i hvert fall noe å gjøre:

 

Iransk politi jakter på syndig dukke

Aftenposten 23 mai 2002

Den ettersøkte er svært slank. Hun dekker ikke håret, og har ofte et utfordrende smil og usømmelig kort skjørt. Hun bærer navnet Barbie. Nå er jentenes favoritt blitt erklært som fiende i Iran, og politifolk har i flere dager gått rundt i lekebutikker og konfiskert det ene lettkledde eksemplaret etter det andre.

 

A Valentine's Day - heart attack in Iran

NY Daily News 12 February 2002

That's the word from Iranian police, who have ordered shops to remove heart-and-flower decorations and confiscated other symbols of what religious authorities consider a decadent Western event - Valentine's Day. Vice police sealed several shops in wealthy north Tehran yesterday and ordered others to remove images of couples embracing or other "corrupt materials" from display windows.

 

Nå er det imidlertid ikke bare Barbie-dukker som er farlige for regimet i Iran:

 

Khameini: US-style democracy is as destructive as its bombs

Ummah News 4 March 2003

The democracy that the Americans claim they want to offer to Islamic and Arab countries is as destructive as their bombs and missiles, the Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyed Ali Khamenei said in his annual Hajj message yesterday.

 

Det har han nok rett i. Demokrati er ødeleggende for islam, OG OMVENDT.  Islam forbyr demokrati, og det har da heller aldri vært et muslimsk land som har vært i nærheten av å kunne kalles demokrati med et minimum av respekt for de mest elementære menneskerettigheter.

 

Cinema showing women's film torched in Iran

Iranmania Oct 1 2002

A cinema screening a controversial film that narrowly made it past Iran's strict censors was burnt down in the central Iranian city of Isfahan, local officials said Tuesday.

 

"The fire was criminal," police spokesman Afshin Haghighat told AFP by telephone from Isfahan. "But police have no proof linking the fire to the film being screened". The Jasmin cinema, situated in the Shahin-Shahr suburb of the historic city, had been screening "The Women's Prison", a film stuck in the censorship process for two years.

 

Kan skilles fra misbrukende menn

Nettavisen 07. jul 2002

Iranske kvinner kan nå kreve skilsmisse dersom mannen er alkoholiker eller narkoman…

Iransk lov, som i stor grad er basert på islamsk sharia-lovgivning, har tidligere gitt kvinner adgang til skilsmisse dersom mannen var psykisk syk, impotent eller ikke klarte å sørge økonomisk for familien, men bare etter dyre og lange juridiske prosesser med tillatelse fra mennene selv. Menn kan skille seg etter eget ønske.

 

Narkotikaforbrytelser er det gjerne dødsstraff for i Iran, trenger kvinnen skilsmisse da ? Ellers, når det gjelder Iran kan det se ut som om begynnelsen av juli er i ferd med å etablere seg som den tid på året da de krefter som er i opposisjon til prestestyret markerer seg. Det har selvfølgelig sitt utpring i studenturoen i juli 1999.

 

Sammenstøt i Teheran

Nettavisen 09. jul 2002 23:24

Islamsk milits braket tirsdag sammen med studenter som protesterte mot et forbud mot demonstrasjoner i Teheran. Mellom 5000 og 6000 studenter hadde samlet seg på universitet i Irans hovedstad Teheran for å minnes studenturoen i juli 1999. Sammenstøtene startet da politiet forsøkte å spre ungdommene, melder NTB-AFP.

 

Over 200 arrestert i Iran

Nettavisen 11. jul 2002 09:55

Iranske sikkerhetsstyrker har arrestert over 200 mennesker som deltok i ulovlige demonstrasjoner i hovedstaden Teheran og byen Isfahan. Også i andre iranske byer ble det tirsdag arrangert ulovlige demonstrasjoner til minne om treårsdagen for studentopprøret, melder regjeringsavisen Iran, ifølge AFP. Studentopprøret i 1999 skapte de største urolighetene i landet siden den islamske revolusjonen i 1979.

 

Iran bans reformist newspaper

BBC 24 July 2002

The leading reformist newspaper in Iran, Norouz, has been banned for six months on the orders of the Iranian judiciary, which is generally seen as dominated by hard-liners. The paper's director, a senior reform figure who is also a member of the Iranian Parliament, was sentenced to six months in jail.

 

Iranian reformist faces death call

CNN August 11, 2002

A senior Iranian cleric has called on the judiciary to sentence to death a prominent reformist scholar being tried for questioning the hard-line clergy's interpretation of Islam.

 

Iran Reformist Sentenced to Die

The Guardian November 8, 2002 12:40 AM

In the latest setback for reformists in Iran, a hard-line court has sentenced to death a prominent scholar and close ally of President Mohammad Khatami for insulting Islam's prophet, his lawyer said Thursday.

 

Iran Recruits Arabs For Security Crackdown

Middle East Newsline 8 August 2002

Iranian opposition sources said the Islamic regime in Teheran has hired and equipped a range of Arab nationals to serve as riot police and break up student demonstrations around the country. The sources said the Arabs work for police and paramilitary special units and were identified as the most brutal elements in the crackdown against the growing reformist movement. The Arabs are said to come from several areas and were hired amid dissatisfaction with the failure of Iranian officers to quell unrest. Some of the expatriates were identified as Shi'ites from Iraq. Others were said to have been Palestinians. Afghan nationals were also cited.

 

The sources said the Arabs were used in large numbers in anti-government protests at Teheran University in mid-July. They said the Arab security officers severely beat demonstrators and arrested hundreds of students. 

 

Dette er nok en illustrasjon på at ayatollah-regimet i Iran vakler, de må tilkalle arabere for å holde seg ved makten. Og dette landet er det halal-cowboyen i Det hvite hus rasler med sabler mot (nest etter Irak), det ENESTE muslimske land hvor det var massive og spontane reaksjoner blant befolkningen mot terrorangrepene 11 september.

 

Iranian cleric denounces dog owners

BBC Monday, 14 October, 2002

A conservative Iranian cleric has denounced the "moral depravity" of owning a dog, and called for the arrest of all dogs and their owners. Dogs are considered unclean in Islamic law and the spread of dog ownership in Westernised secular circles in Iran is frowned upon by the religious establishment. "I demand the judiciary arrest all dogs with long, medium or short legs - together with their long-legged owners," Hojatolislam Hassani is quoted as saying in the reformist Etemad newspaper.

 

Cleric's death sentence cut to seven years in prison

Monday, October 14, 2002 - 2002 IranMania.com

TEHERAN, Oct 14 (AFP) - An Iranian cleric, sentenced to death for allegedly saying women should be able to go out with or without their heads covered, had his punishment commuted to seven years in prison, his family said Monday.

 

Via TV and the net, Iran's youth plot social revolution

The Observer  Sunday August 25, 2002

Tim Judah reports from Tehran, where rising hemlines and access to technology point to the erosion of the mullahs' power

 

It is Friday prayers at Tehran University. A wizened, elderly mullah is preaching to thousands about the need for Muslim unity. Beside him is a Kalashnikov rifle and in front, in Farsi and English, are the slogans of the revolution. 'America is Extremely Nothy [sic]!' screams one. 'The President of America is Bloodthirsty!' proclaims another. Then in unison the faithful begin to chant: 'Death to America! Death to America!' But these are the slogans of a bygone age, of an ossified revolution that is almost a quarter of a century old. Now, almost unnoticed by the rest of the world, Iran has lurched into the throes of a new revolution - although

where it will lead nobody knows.

 

Nok en illustrasjon på hvor forskjellig Iran er fra det meste av den øvrige muslimske verden. Mens Sharia både i teori og praksis brer seg som ild i tørt gress ellers, til og med i det tradisjonelt liberale Indonesia, går altså utviklingen i stikk motsatt retning i Iran. Hva folket ønsker kan det ikke herske særlig stor tvil om, de kjemper for å komme seg ut av halvmånens blodstenkte tyranni.

 

Slutt på steining for utroskap

Nettavisen 29. des 2002 13:02

Iranske domstoler skal ikke lenger bruke steining som avstraffelse for utroskap, opplyser et medlem av Irans nasjonalforsamling søndag. Domstolene skal i stedet finne fram til alternative straffemetoder for mennesker som har begått utroskap.

 

Vi har ikke hørt tilsvarende nyheter fra Saudi-Arabia. Vi har heller ikke hørt at Overhuset i nasjonalforsamlingen i Pakistan vil omgjøre sitt vedtak om IKKE å fordømme æresdrap. Likevel kaller USA Iran for en del av Ondskapens Akse, mens de er ALLIERT med Saudi-Arabia og Pakistan.

 

Curtain up, veils down: Bard builds a bridge with Iran

The Guardian Wednesday January 22, 2003

Paddling palms and pinching fingers are at the heart of Shakespeare's The Winter's Tale, but none were on display on a Tehran stage last night as the Bard became an ambassador for Britain in a land once synonymous with anti-western sentiment.

The mere suggestion of men and women touching on stage was enough to make a ground-breaking event out of Britain's first cultural exchange with Iran since the Islamic revolution in 1979. But the performance by the Dundee Repertory Theatre Company is also part of an initiative by the British Council to open hearts and minds in the Muslim world. The story of King Leontes' jealousy was performed to a sold-out theatre packed with university students, academics and artists hungry for more cultural contact with the west.

 

EIGHTY PER CENT OF IRANIANS SAY "NO" TO THE ISLAMI

Antijihad Forum 12 February 2003

More than eighty per cent of Iranians rejected the present Islamic regime of Iran against near 19 per cent who voted for, according to a poll carried among Iranians worldwide. The unprecedented survey, carried jointly by several Iranian internet websites on 10 and 11 February, coinciding with the anniversary of the victory of the Islamic Revolution of 1979, said 81.1 per cent of the 12.718 voters expressed their opposition to the Islamic Republic while 18.9 per cent accepted it.

 

The final results about the referendum, initiated by the "Gozaar Polling Institution", which asked the participant to say "yes" or "no" to the single question" Islamic Republic" was published Tuesday, the end for the vote taking, by the popular internet site "Gooya".

 

The survey confirmed other polls, carried in Iran and outside, showing that the majority of the Iranians, mostly the young and women who make more than70 per cent of the 69 million population were not happy with the present Islamic system and wanted a radical change, replacing the theocracy by a secular and democratic system.

 

Islams dominans i Iran luckras upp

Nya Dagen 11 mai 2004

– Tyvärr konverterar 50 iranska pojkar och flickor varje dag i hemlighet till den kristna tron i vårt land, säger prästen Hasan Mohammadi.

Han är anställd av Irans utbildningsdepartement för att undervisa ungdomar om islamska värderingar.

– Se upp unga män, skydda er älskade shiitiska islam, säger Hasan Mohammadi till gymnasister i Teheran.

 

Att utbildningsdepartementet anställer präster för att ge special-undervisning till ungdomar tolkar vissa betraktare som att den shiitiska regimen fruktar att den håller på att förlora inflytande. Och varje fredag eftermiddag samlas 2 000 armenier, assyrier och andra muslimer som i hemlighet har konverterat till kristendomen i Filadelfiakyrkan för att hålla guds-tjänst….

 

En annan religiös rörelse som skrämmer regimen är zoroastrismen, den urgamla tro som en gång var den officiella religionen i det persiska imperiet.

 

– Ett ökande antal unga människor kommer hit och konverterar till zoroastrismen, säger Hormoz Hormouzyari, som arbetar vid zoroastrikernas förlag i Teheran.

 

– Man kan upptäcka trenden i att de läser böcker om zoroastrism. De unga människornas missnöje med den styrande shiiterna kan upptäckas även genom vad de har på sig. Bilder på guden Ahurmazada, tjurar med vingar och andra pre-islamiska symboler har blivit populära modetillbehör. Många bärs som guldfigurer i halsband.

 

– De visar att de protesterar mot de muslimska värdena, säger Mohammad Ali Mosavi, som äger en juvelerarbutik i Teheran.

 

I nesten samtlige andre såkalte muslimske land fester islam grepet, og fundamentalisme er generelt på fremmarsj. I Iran går altså utviklingen i motsatt retning. Folk konverterer til kristendom og zoroastrisme og interessen for landets før-islamske kultur, historie og religion er voksende.

 

Iranian women demand equal rights

Cnews 8 March 2003

TEHRAN (AP) - Hundreds of Iranian women marked International Women's Day on Saturday with a demonstration demanding equal social and political rights to men, a first in this conservative male-dominated country since the 1979 Islamic revolution. The women, wearing the headscarves and long coats required by law, and a small group of men held a rally in a central Tehran park. Watching them was a large contingent of police - including about 400 women who in January became the first females to undergo training to be officers since 1979.

 

Nok en illustrasjon på at Iran representerer en diskontinuitet en beltet av terror og ondskap som strekker seg fra Marokko til det sydlige Filippinene, men  REGIMET i Iran forsøker fortsatt å holde stand.

 

Mourning Turned to Celebration by Millions of Iranians

Iran va Jahan June 10, 2003

The past few days were announced as national mourning for the anniversary of the death of Ayatollah Khomeini by the Islamic government in Iran. Iranians seized the opportunity as millions left Tehran and other big cities to travel to the popular beach resorts in northern Iran. The astonishingly large number of cars caused a massive traffic jam creating delays of up to 14 hours for some travelers. Instead of being frustrated, people got out of their cars and turned the traffic jam into a carnival of dancing and singing while reminding each other of the anti-regime demonstrations that are planned for July 9th.

 

Myndighetene beordret sørging over Khomeinis død, befolkningen gjorde det i stedet til en feiring ! Og dette landet er det halal-cowboyen i Det hvite hus nå truer med krig. Er han redd for at den islamske republikken i Iran skal falle samtidig som han oppretter en slik i Irak ?

 

Det ser for øvrig ut som om iranerne er i ferd med å gjøre det til en vane at når regimet beordrer sorg svarer de med feiring og fest i stedet:

 

UnIslamic Behaviour by Tehran Youth on the Holiest Day in Shiite Calendar

Via APS Forum 25 februar 2005

According to Islamic Republic Daily, groups of youth in Mohseni Square and Mirdamad Ave in Tehran, on the eve of Shame-Ghariban, one of the holiest Shiite days in the calendar, were dancing, whistling and clapping rather than observing the sombre mourning rituals. The news item claimed, rather than the traditional mourning, the youth were in a party like mood, the girls were not observing the Islamic Hijab, and were mainly wearing tight vulgar dresses and make up while the boys imitated Western hair styles and fashions.

 

Many of the boys and girls were openly holding and cuddling each other. As if all this was not enough, some started letting off fireworks, which was greeted by more joyous cheers and clapping from the youth. At around 21:00 the chief of Tehran’s Law Enforcement Forces, Commander Talaii, turned up on the scene, but the crowd instead of dispersing gathered around Commander Talaii’s convoy and ridiculed him by shouting, “Talaii, we love you” , then ran behind him as they laughed aloud and jeered the Commander.

 

The news article finished, by accusing the youth of ridiculing the dearest evening of the Shiite calendar and Islamic credence in the most offensive manner possible

 

Milits angrep demonstranter i Teheran

Aftenposten 14 Juni 2003

Militsmedlemmer skjøt med automatgevær og angrep demonstranter med batonger og kjettinger i Irans hovedstad Teheran natt til lørdag.

Sammenstøtende var de mest voldsomme siden demonstrasjonene mot prestestyret startet for fire dager siden. Øyenvitner forteller blant annet at militsmedlemmer dro unge kvinner ut av biler og slo dem med kjepper.

 

- De dro noen folk ut av bilene deres og slo dem med knyttneven og med kjepper. Til og med unge jenter ble jult opp, forteller en fotograf som med egne øyne hadde sett minst ti skadde.

 

- De fleste hadde kjepper og kjettinger, men noen av dem hadde Kalasjnikover, forteller Reuters' korrespondent i Teheran, Jon Hemming.

 

Det er nesten blitt tradisjon med demonstrasjoner mot prestetyranniet i Iran i begynnelsen av juni hvert år, og 2003 synes ikke å være noe unntak. Som artikkelen nedenfor setter søkelyset på er det imidlertid påfallende hvor lite som sies om dette i vestlig presse.

 

Shocking Silence

FrontPage Magazine June 19, 2003

Something truly extraordinary has been going on in Iran these past few months and especially in the past couple of weeks. A grass-roots, student-run, anti-theocracy movement has reached some sort of critical mass. The enemy is the religious right of Iran, the group of murderous mullahs who have run their country into the ground and now have to answer for their godly tyranny to a new and populous generation of under-30s. Suddenly, we have the possibility of regime change in a critical country without war and without the intervention of the United States.

 

You'd think that this would be the central story on the left in this country. As blogger Don Watkins explained: "Here are a bunch of brave souls fighting a tyrannical regime through the old liberal favorite of massive protests. Here's the chance for them to get behind the cause of freedom without having to support war."

 

So take a look at Indymedia, one of the activist left's prime Internet Web sites. Blogger Meryl Yourish did. What did she find on the armed struggle against theocracy? Nada. Zilch. The top stories on San Francisco's Indymedia site were as follows: "Rally & March Against War in Iraq, Philippines & the INS; Anti-war Movement Audio Retrospective -- The Struggle Against Empire; Thousands at punk rock heroine Patti Smith anti-war benefit; Beat Generation Bookstore's 50th Anniversary Draws Huge Crowd."

 

Meanwhile, there's a story to be told:

 

"It has become almost routine for us to go out at night, chant slogans, get beaten, lose some of our friends, see our sisters beaten, and then return home. Each night we set to the streets only to be swept away the next dawn by agents of the regime. Two nights ago, on Amirabad Street, we wrote 'Down with Khomeini' on the ground. Before long, the mullah's vigilantes attacked us on their motorcycles. They struck a female student before my eyes so harshly that she was no longer able to walk. As she fell to the ground, four members of Ansaar-e-Hezbollah surrounded her, kicking her. When I and two other students threw stones at them so that they would leave her alone, they threatened us. We escaped into a lane and hid in a house whose owner, an old lady, had left the door open for us. A few minutes later, we saw the young lady being carried away by riot police, her feet dragging on the ground, her shattered teeth hanging out of her still-bleeding mouth. At least three of my best friends have been detained; nobody knows anything about their fate."

 

Where did this piece appear? The National Review, of course. In fact, the most comprehensive coverage of the nascent Iranian revolution has been on the right. Much of the antiwar left has sadly long since stopped caring about the actual freedom of people under oppressive regimes, except, of course, if their plight is a way to blame or excoriate the United States. The antiwar left's blindness toward the evil of Saddam is now compounded by its refusal to grapple with the next great part of the struggle against Islamo-fascism.

 

4000 arrestert under opptøyer i Iran

Aftenposten 27 juni 2003

Iranske sikkerhetsstyrker gjorde 4.000 arrestasjoner under bølgen av protestaksjoner mot det konservative regimet i landet nylig.

 

Helt siden FOMIs nettsider ble opprettet har vi forfektet det syn når det gjelder Iran at selv om regimet der er tvers i gjennom motbydelig er landet annerledes enn sine muslimske naboer, det er HÅP for Iran, i motsetning til for f eks Pakistan og Saudi-Arabia. Dette bekreftes nå av at iranere i stigende antall vender tilbake til det gamle Perserrikets før-islamske religion, zoroastrisme:

 

The Big Return

Organisation of Bozorg Bazgasht (Big Return) is established and developed by Iranian Zartoshti (Zoroastrians) and by newly converted Iranian Zartoshtis in Europe spreading throughout the world. 70% of Iranian population is under 30 years of age and they are returning to their roots and to ancestor's religion because they feel the empty vacuum of their Persian identity being distracted from an invading ideology. We have proudly helped many to learn the faith and to convert to our ancestor's religion.

 

Første iranske Miss World-kandidat

VG 6 november 2003

Nazanin Afshin-Jam (24) er den første uoffisielle iranske Miss World-kandidaten. Hun representerer Canada. Nazanin Afshin-Jam skal forsvare Canadas ære i tidenes største Miss World-finale med hele 115 deltagere i Kina 6. desember. Men den mørke skjønnheten benytter anledningen i rampelyset til å fortelle om sitt opprinnelige hjemland - Iran.

 

- Det fantes skjønnhetskåringer før det fundamentalistiske regimet tok over makten i Iran, men Iran har aldri tidligere vært representert i Miss World. Jeg er den første, sier den stolte 24-åringen til nyhetsbyrået AFP.

 

Nazanin Afshin-Jam var bare ett år da foreldrene flyktet fra Iran etter at sjahen var styrtet. Hun har aldri satt sine ben på iransk jord siden.

 

At den første iranske Miss World kandidaten kommer fra Canada er litt av et sammentreff. I muslimske land er som kjent slike konkurranser bannlyst, ref f eks historien om Miss Afghanistan og Miss Pakistan. Antakelig kunne man hatt en kanadisk Miss Pakistan  allerde for droyt 10 år siden om hun hadde stilt opp.

 

Politi mot lettkledde kvinner

Dagbladet 14 juli 2004

Moralpoliti og islamske aktivister i Iran slår ned på kvinner som kler seg «upassende». Haugevis blir arrestert hver dag.

 

Nei da, det er ikke kvinnen på bildet til høyre som havnet i klammeri med det iranske moralpolitiet. Hvem hun er, og hva hun har med saken å gjøre er omtalt lenger nede. Dagbladet kan imidlertid fortelle om en annen iransk kvinne sine problemer med moralpolitiet. Avisen skriver:

 

Roshanak (27) ble arrestert av politiet da hun parkerte bilen sin i Teheran og skautet hun dekket hodet med falt ned.

 

-  Mannen min måtte betale ti millioner rialer (ca. 8000 kroner) for å få meg ut av fengselet. Nå venter en rettssak. Forsvareren min sier jeg kan bli pisket, sier kvinnen til nyhetsbyrået Reuters.

 

Politiet og de islamske aktivistene slår ikke bare ned på «lettkledde» kvinner. De gjennomsøker også moderne shoppingsentre på jakt etter klær som ikke er i tråd med moralnormene. Tettsittende jakker og bukser blir revet av stativene og konfiskert.

 

Så MORSOMT det skal bli når politisk korrekte norske rødstrømper blir pisket hvis de mister sløret eller hijaben mens de parkerer bilen (mens de ennå får lov til å kjøre bil da).

 

Da vil de nok kanskje ønske seg tilbake til det Iran som kvinnen på bildet til høyre  er fra, og representerer, nemlig Sjahens Iran. Som datter av en iransk diplomat under sjahen kunne Yasmin Le Bon nyte alle de friheter som norske kvinner tar for en selvfølge, inklusive en karriere som internasjonal toppmodell på 80-tallet. I motsetning til en annen sjasmin, Yasmeen Ghauri, skapte Yasmin Le Bon sin modellkarriere ingen problemer i forhold til familien. Men så er det da også forskjell på å ha en av sjahens diplomater som far, og å ha en pakistanskfødt imam som far.

Nå var det vel neppe verken det antrekket Yasmin poserer i på bildet ovenfor  til høyre eller på omslaget av motebladet Cosmopolitian til venstre det iranske parlamentet har i tankene med følgende forslag:

 

Iranian Parliament Proposes National Costume To Combat Western Fashions

Iranfocus 18 August 2004

Iran's conservative parliament is preparing designs for national Islamic costumes to combat the corrupting influence of Western fashion, a prominent MP said Wednesday.

 

"We have to design new trends within the framework of an Islamic dress code. Both men and women need a national costume," Emad Afroogh, head of the parliamentary cultural commission, told student news agency ISNA. He added that a national fashion reform bill had been put before the parliament's research centre for approval.

 

The move comes after the Supreme Leader of the Islamic Republic Ayatollah Ali Khamenei warned the nation in July about a "cultural invasion" and the dangers of imitating foreigners, asserting that Iranians needed to design their own styles. In recent weeks state television has dedicated part of its main news programme to the question of "What is fashion?" -- a series of interviews with residents, clerics and "experts" aimed at defining what can and cannot be worn.

 

The Tehran chief of police warned women a few days ago not to dress like "models", while a general clampdown over the last few months has seen police rounding up hundreds of young women sporting flimsy headscarves, three-quarter-length trousers and shape-revealing coats.

 

Iran: Women Forbidden to Watch Football Match

Adnkronos International  2 March 2006

Security forces forcibly blocked 50 women attempting to enter Tehran's Azadi stadium to watch a football match on Thursday between Iran and Costa Rica. The women arrived at the stadium a few hours before the match and showed their tickets at the main entrance. However, they were immediately surrounded by the police and chased away with batons. A 15-year-old student reported head injuries and had to be taken to hospital. After being sent away by the police, the women gathered again in front of the stadium's main entrance and asked to meet the police chief.

 

"At this point, the representative of the capital's governor arrived and after he failed to convince us to give up on the game, he promised that he would let us in from a side entrance," one of the demonstrators to Adnkronos International (AKI).

 

"We were forced to board a bus with the promise that we would be let in through the entrance reserved to authorities, but the driver drove away from the stadium and stopped only in Revolution Square, where he made us get off," Parastou told AKI. Thirty of the most determined female football fans returned once again to the stadium where many of them were hit by "one of their commanders, colonel Mohammad Hassan Asadi, who threatened to arrest us and send us to the Evin jail," Parastou said. The clashes ended after the match, which was won by Iran.

 

No law formally bans women from stadiums. However, they are usually not allowed inside. Only twice in the past have small groups of women succeeded in watching a game, the last time in June 2005.

 

Egentlig burde vel dette være en sak for det internasjonale fotballforbundet, FIFA. Utestengelse av Iran fra internasjonale turneringen kunne vært en passende reaksjon. I likhet med andre internasjonale organisasjoner, fra FN og nedover; har imidlertid FIFA vist seg helt ute av stand til å konfrontere og bekjempe islams mange mer eller mindre groteske utslag. Selv da innføringen av sharia i de nordlige provinsene i Nigeria gjorde slutt på kvinnefotball i den delen av landet maktet ikke FIFA å manne seg opp til å ta affære.

 

Iran utestengt fra FIFA

 

Det internasjonale forballforbundet (FIFA) har en meget miserabel historie når det gjelder knefall for islam. Det omfatter bl a unnfallenhet overfor muslimske land som forbyr kvinnefotball (de nordlige sharia-styrte provinsene i Nigeria) og unnfallenhet overfor muslimske land som ikke tillater kvinner å se fotballkamper en gang (Iran og Saudi-Arabia). Gult:kort for spillere som vrenger trøya av seg etter å ha scoret er også noe som er kommet etter press fra muslimske land.

 

image004Bildet til venstre: I det sydlige/kristne Nigeria er kvinnefotball tillatt. I de nordlige/muslimske/sharia-styrte provinsene er det imidlertid underlagt restriksjoner eller forbud. Dette har ikke medført noen reaksjoner fra FIFA.

 

Nå må imidlertid Iran på en eller annen måte ha tråkket over streken. FIFA har nemlig besluttet at Iran skal utestenges fordi landets regjering blander seg inn i det iranske forballforbundets anliggende. Som om det var noe nytt!

 

Utestengelsen kommer en uke før kvalifiseringskampene for Asia-mesterskapet i 2006. Fotball er en populær sport i Iran, og landet skulle ha deltatt i Asia-mesterskapet. Nå vil de ikke kunne spille internasjonale kamper så lenge utestengelsen varer. I følge FIFA vil den vare til det iranske fotballforbundet har endret sine statutter.

 

Det er ikke et øyeblikk for tidlig om et internasjonalt idrettsforbund tar tak i dette, men det var kanskje litt overraskende at det var nettopp FIFA som skulle gjøre det. Hva som rent konkret har utløst denne reaksjonen fra FIFA sin side synes imidlertid å være noe uklart. Den store saken, både for FIFA og for andre internasjonale idrettsforbund, er imidlertid selvsagt forholdene for kvinnelig idrett og kvinnelige idrettsutøvere i muslimske land. Det har vært argumentert for at for at et land skal kunne delta f eks i fotball VM for menn skal man forlange at vedkommende lands nasjonale fotballforbund også må engasjere seg i og støtte kvinneforball. Så langt har de som har gått inn for dette i FIFA imidlertid snakket for døve og/eller islamofile ører.

 

Kilde:

Football: World Body Suspends Iran

AKI 23 November 2006

 

Islam og kvinneidrett

 

Hun er kanskje ikke så veldig godt kjent i Vesten, og hvem ville for øvrig ha gjettet det, men en av verdens fremste racerbilkjørere er faktisk en iransk kvinne.

 

Dama heter Laleh Seddigh (bildet til venstre), men er også kjent som ”Østens Schumacher” etter den legendariske tyske Formel 1 mesteren. Hun har jevnlig deltatt i diverse billøp og gjort det til dels svært bra, i løp hvor alle konkurrentene var menn. Men i lengden ble dette tydeligvis for sterk kost for ayatollaene det iranske prestestyret. Nå har hun fått startforbud i 12 måneder. Den offisielle begrunnelsen er at hun skal ha tuklet med motoren foran start i et løp. I et telefonintervju med Adnkronos International avviser hun dette blankt, og sier at gjorde ikke noe annet enn hva flere mannlige sjøfører gjorde. Hun sier rett ut at grunnen til at hun har fått startforbud er at ”de vil helst se en kvinne med stekepanne og strykejern”.

 

Det er mulig, men særlig hvis hun var bevæpnet med stekepanne og strykejern kunne hun antakelig banke dagslyset ut av en gjennomsnittlig muslimsk skjeggape. Det kunne i hvert fall helt sikkert den iranske kvinnen som nylig vant en Tae-Kwon-Do turnering i Kina. Hun har nå fått trøbbel med iranske myndigheter fordi den mannlige dommeren grep armen hennes og løftet den som tegn på at hun hadde vunnet, slik man gjør i en del kampsporter.

 

Så langt har myndighetene i Iran gitt kvinnene er forholdsvis stor grad av frihet til å delta i idrettsarrangementer. I Saudi-Arabia kan kvinner ikke en gang ta førerkort, mens en iransk kvinne altså er i verdenseliten i motorsport. Men selvsagt har den islamske revolusjonen også lagt alvorlige hindringer i veien for kvinnelig idrett. Irans kvinnelige volleyball-lag var en gang det beste i Asia, men nå var de ikke en gang i stand til å spille kvalifiseringskamper for OL fordi de ikke hadde en kvinnelig trener. Myndighetene i Iran har nemlig bestemt at kvinnelige idrettsutøvere ikke kan reise utenlands sammen med mannlige trenere. Dette kan medføre at iranske kvinner i praksis ikke får delta i OL i Peking i 2008 i det hele tatt.

 

Disse problemene er for øvrig slett ikke unike for Iran. Nigerias kvinnelandslag i fotball ble tidligere regnet for et av verdens beste. Islamiseringen av Nigeria, herunder innføringen av sharia i de nordlige provinsene, har imidlertid vanskeliggjort både rekruttering til idretten og trening. Selv om Nigeria fortsatt har et kvinnelandslag i fotball det står respekt av er det ikke lenger hva det en gang var før den perverse dødskulten fra Arabia for alvor begynte å prege landet.

 

Også i det hinduistiske India skaper islam problemer for kvinnelige idrettsutøvere, særlig hvis de kommer fra den muslimske minoriteten. I stedet for å være stolte av at en av deres egne gjør det bra i idrett kan kvinnelige idrettsutøvere med muslimsk bakgrunn i India påregne bråk med muslimske ledere. Et godt eksempel på det er tennisstjernen Sania Mirza fra Hyderabad i India. Sania kommer fra en muslimsk familie, men tydeligvis en sådan som ikke tar islam så veldig alvorlig. Da hadde datteren neppe spilt tennis i det hele tatt, og i hvert fall ikke med den skjørtelengden som ved flere anledninger har nedkalt muslimenes vrede over henne.

 

Nå har Sania tråkket i halal-salaten på en annen måte. I forbindelse med en reportasje om henne poserte hun for en serie bilder tatt i hjembyen Hyderabad (bildet til høyre). Ett av bildene ble tatt ved hovedmoskeen i Hyderabad. At hun lot seg avfotografere i et normalt antrekk på et slikt sted har fått Hyderabads muslimer til å gå mer eller mindre bananas fordi de er ”krenket”, ”fornærmet”, ”såret” og Allah alene må vite hva de er og ikke er.

 

Kan man forestille seg at kristne i Trondheim hadde blitt hysteriske om en kvinnelig trøndersk idrettsutøver hadde latt seg fotografere foran Nidarosdomen i et antrekk som det Sania har på bildet til venstre? Neppe i dag, men når Nidarosdomen her fått minareter og blitt moske er det slett ikke utenkelig at muslimer i Trondheim anno la oss si 2077 vil reagere som muslimer i Hyderabad anno 2007.

 

Hvilke konsekvenser islam har for kvinnelig idrett er noe man ikke har sett så veldig mye av i Vesten, dvs ikke ennå, og ikke direkte. Indirekte fremkommer det imidlertid ved at muslimske innvandrerkvinner sjelden eller aldri gjør karriere i idrett. Det er neppe fordi de mangler talent, men fordi muslimene også på dette området tar med seg sin kinnefiendtlige ukultur.

 

Slik man ser i Nigeria vil nok imidlertid dette etter hvert gjøre seg gjeldende også for ikke-muslimske kvinner. Det norske damelandslaget tapte nylig VM-finalen i håndball mot Russland. Om det blir noe nytt møte mellom Norge og Russland i en VM-finale i kvinnehåndball er selvsagt umulig å si. Men om så skulle skje kan de norske jentene bli nødt til å spille i burka, noe som vil gjøre det enda lettere for Det tredje Romas døtre å banke dem, de kommer nemlig IKKE til å spille i burka med det første.

 

Kilder:

Iran: Female race car driver barred from competition

AKI 4 December 2007

 

Iran: Women excluded from sports in the name of Islam

AKI 19 December 2007

 

'Sania hurt Muslims' sentiments'

The Economic Times 13 December 2007

 

* * *

 

Den 20 mars 2005 hadde TV2s ”Gutta på tur” lagt til turen til Iran. Nå var det ikke religion og/eller politikk som var tema for dette programmet, det handlet mest om lokale matskikker. Programmet var likevel interessant. For det første var man politisk ukorrekt nok til å våge og omtale muslimenes ødeleggelse av uerstattelige kulturskatter i Perserrikets gamle hovedstad, Persepolis.

 

Det mest interessante var nok likevel det innblikket som programmet ga i hvordan iranerne lever innenfor hjemmets fire vegger, hvordan de der kaster den islamske masken som de må ikle seg i det offentlige rom, og opptrer på en naturlig måte. Også i det offentlige rom blir deres trass mot ayatollaene stadig mer åpenlys, og  antar stadig nye former.  Den før-islamske religionen i islam (zoroastrisme) kalles også noen ganger flammetilbedelse. Det er egentlig en misvisende betegnelse, da den gjerne bringer tanken hen på primitive stammereligioner. Zoroastrisme er imidlertid slett ikke noen primitiv religion, den tåler sammenligning med hva det skal være. Tilbedelse av flammen i zoroastriske templer var essensielt bare et symbol på den gud som zoroastrismen forkynte. Nå er mange iranere i ferd med å finne tilbake til sine før-islamske røtter, både kulturelt og religiøst. Det sier seg selv at en ”ildfestival” får en ganske spesiell symbolsk betydning, både for dem som feirer den, og for regimet.

 

A report from the celebration of the Festival of Fire from cities around Iran

Iran Press News 16 March 2005

According to received reports from various cities in Iran, today which marks the first celebration of the Iranian New Year's Festival of Fire was met with celebrations as well as huge protests and demonstrations against the Islamic regime of Iran. The protestors chanted: "We need no Sheikh or Mullah, we curse YOU - RUHOLLAH!"

 

A report from Tehran: Young celebrants today set scarecrows in the likeness of various Mullahs, such as Khamenei, Rafsanjani, Khatami, Sharoudi, Jannati, etc. on fire in the streets. They cried out slogans such as: "Referendum, referendum, this is the people's dictum."

 

In various parts of the capitol, celebrations and parties rage on. As a part of this celebration which is held on the very last Tuesday night of the year, dry bundles of bramble and shrubbery are set on fire and people jump over them. This is in order to purge their spirits of all the sins and tribulations of the passing year, in order to start the new year, with a pure heart. This is an ancient Persian (Zoroastrian) tradition, one that the Mullahs have done their best to eradicate since their takeover in 1979.

 

An eyewitness reported that despite severe crackdowns by the Revolutionary Guards and storm troopers, people bravely came out of their homes to celebrate. The sound of bursting firecrackers (which is a part of the celebrations), fireworks, toy rockets, confetti and various other celebratory trajectiles can be heard all over Tehran and smoke has filled the streets.

 

In one of the grassy knolls, in a suburban area of Tehran, large bonfires were lit and people danced around it and continued chanting the various slogans in defiance of the Mullahs and their henchmen. It is reported that the local Mullahs in various areas of several areas have locked themselves in their mosques fearing the crowds who continually and collectively shout out their slogans.

 

Iran hardliners keep lid on ancient fire festival

Iran Press News 16 March 2005

Iranian authorities beat up and tear gassed exuberant young revellers as they breathed new life into a pre-Islamic fire festival with a night of dancing, flirting and fireworks.

 

The Islamic Republic, which has an awkward relationship with its ancient Zoroastrian religion, only gave guarded recognition to the "Chaharshanbe Souri" festival last year.

 

Hundreds of people poured onto the streets in Tehran and other cities for a rare night of partying. Public revelry is unusual in Iran where the authorities consider it to be at odds with the country's strict moral codes. The IRNA news agency said police used tear gas in more than four places in Tehran. Vigilantes were also seen beating up a group of boys in the central city of Isfahan.

 

Å bruke denne ildfestivalen til å protestere mot regimet ser for øvrig ut til å bli en årviss foreteelse:

 

Youths set fire to posters of Khamenei in Iran capital

IranFocus 14 March 2006

Young people set fire to pictures of Iran’s Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei and former leader Ayatollah Ruhollah Khomeini in Tehran, according to dissidents in the Iranian capital who sent a photo of their activities to Iran Focus. Protestors gathered and burned down posters of Iranian leaders hung on lampposts in Mirdamad Street in Tehran. Despite a massive crackdown to prevent this year’s “fire festival” from turning into scenes of anti-governments protests, young people have taken to the streets across Iran to defy the government ban and celebrate the last Tuesday of the Persian year with a big bang.

 

During the festival, known as ‘chaharshanbeh souri’ – literally, Feast of Wednesday – people jump over bonfires to “drive away evil”. Since the 1979 Islamic Revolution, however, Iran’s theocratic leaders have made strenuous efforts to stamp out the festivities, but to no avail. In recent years, there have been extensive clashes between festive crowds and the security forces deployed to prevent street celebrations. This year the event falls on March 14.

 

Posters of officials set fire to in Iran

IranFocus 14 March 2006

Furious people set on fire posters of hard-line Iranian President Mahmoud Ahmadinejad and former Iranian leader Ayatollah Ruhollah Khomeini during extensive demonstrations in the western city of Khorramabad as “fire” festivals across the country continued well into the night.

 

Persian annual festival burns mullahs!

Faithfreedom 14 March 2006

 

Kanskje det er på tide med litt slik ”mullah-brenning” i Norge også, og da tenker vi IKKE på Krekar.

 

*  *  *

 

Hva man ellers matte mene om sjahen og hans styre kan det neppe herske tvil om at iranske kvinners bevissthet om sine egne rettigheter i et sivilisert samfunn i stor grad er et produkt fra tiden under sjahen. Men mange iranske kvinner betaler en meget høy, noen den høyeste, pris for å kreve sine rettigheter. Bildet nedenfor til venstre er tatt tre uker etter at kvinnen fikk en avstraffelse på 50 piskeslag.

 

Hennes forbrytelse: Hun var ugift og hadde vært til stede under samme tak som menn. For ca 6000 år siden, i kongedømme Elam kunne kvinner komme og gå som de ville, og likevel påstår muslimene at islam gir kvinner rettigheter !

 

 Et av de sterkeste vitnesbyrd om forholdene for kvinner i Iran er kanskje historien om skjebnen til en kvinnelig iransk lege, Dr Homa Darabi , ref:

 

Dr. Homa Darabi Foundation

 

Her kan man bl a lese om hva som kan skje med iranske kvinner som knepet i å ha brukt makeup. De risikerer ikke bare å bli arrestert. Før løslatelse får de gjerne makeupen tørket av med bomullsdotter innsatt med glassbiter så de silblør fra hele ansiket og er vansiret for resten av livet.

 

Historien om Dr Darabi er for øvrig å finne i en nylig utkommet bok. Bokens korte tittel oppsummerer på mange måter situasjon i Iran. Det er et land bak sløret med alt det innebærer av overgrep i Allahs navn. Men bak sløret er det også et voksende raseri, særlig blant kvinnene, mot den barbariske undertrykkelsen som islam representerer. Bokens tittel:

 

”RAGE AGAINST THE VEIL”.

 

 

Noen ganger kan imidlertid dette raseriet få en tragisk utgang:

 

5 Iranian eves burn themselves to death

Hindustan Times, February 23, 2003

Five Iranian girls from different villages around the southern city of Shiraz burned themselves to death last week because their families refused to let them work, the conservative daily Jomhoury-e-Eslami reported on Sunday. ll the girls, aged between 14 and 23, died in hospital after setting themselves alight.

 

Sist oppdatert: 23. mars 2008

 

Tilbake til muslimske forbrytelser verden rundt

 

Hjem

Hva er nytt

Islam i Norge

Tema

Spesial

Video

Anti-islamsk kalender

Nedlasting

Humor

 

AntiJihad Norge

e-mail:  ajnorge@hotmail.com