web space | free website | Business Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

NORGE

 

PRESENTERER

FLIPPINENE

Filippinene

FRA KULER MED SVINEFETT TIL KIRKEGÅRDENS FRED

 

Filippinene er ikke noe muslimsk land, langt derifra, det er vel snarere det mest katolske Philippines-Maplandet i Asia. Ca 90 % av landets befolkning er kristne, hvorav de fleste (ca 80 %) romersk katolske. Men 4 – 5 % er muslimer og de siste 5 – 6 % er litt av hvert.  Selv om andelen muslimer er liten er den, som det vil fremgå av det følgende, mer enn nok til å lage det rene helvete for den delen av ikke-muslimene som har muslimer som naboer, og for en god del andre også.  Muslimene på Filippinene er konsentrert i sør, nærmere bestemt Moro-folket på øya Mindanao.  Den videre omtale av den elendighet som islam har brakt til Filippinene er inndelt i følgende avsnitt:

 

·         HISTORISK BAKGRUNN
- Før annen verdenskrig
- Annen verdenskrig og den kalde krigen
- Opprøret gjenopptas

·         SITUASJONEN I DAG
- Opprør og krig
- Generell terror
- Spesiell terror mot kristne
-
Kombinerte sexbomber og selvmordsbomber (NY!)
- Kidnappinger
- Halshugging/henrettelser av gisler
- 10 halshugget på Filippinene
- Internasjonale forbindelser
- Bråk og opprør i fengsler
- Sivil motstand
- Islamisering
- Kapitulasjonen i november 2007
- Andre forhold
- Hvem har sluttet seg til hvem?


 

De enkelte avsnitt er bokmerket, for å gå direkte til et bestemt tema klikk på linken ovenfor.

 

HISTORISK BAKGRUNN

 

Før annen verdenskrig

 

Arkeologiske funn indikerer at Filippinene har vært befolket i flere tusen år. Den opprinnelige befolkningen kom fra Malaysia og fra Indonesia. Kinesiske handelsmenn fant frem til øyene i det 8 århundre, og det oppsto flere mektige buddhistiske kongedømmer. Islam kom til det sydlige Filippinene (Mindanao) i det 14 århundre, via Indonesia. Som for Indonesia kom islam til Filippinene på hovedsakelig fredelig vis, det var ikke noen væpnet invasjon, tvangsomvendelser, fordrivelser og folkemord, slik man hadde i Midtøsten, Nord-Afrika, Europa, Lilleasia, Persia, og India. Spredningen av islam begrenset seg også stort sett til den store øya i syd (Mindanao).

 

Europeerne, nærmere bestemt Magellan, fant øyene i 1521, og de ble kolonisert av spanjolene i det 16 århundre. Spansk kolonisering innebar også kristen (katolsk) misjon, men som så mange andre steder virket det ikke på den muslimske befolkningen i syd.  I århundrene som fulgte var det diverse opprør mot den spanske kolonimakten, men det var først i 1898 at Spania måtte gi slipp på øyene. Det var ikke noe resultat av et filippinsk opprør, men av den spansk-amerikanske krig. Spania tapte denne, og ga som et resultat av det fra seg suvereniteten over Filippinene til USA, for 20 mill dollar.

 

Filippinerne gjorde opprør mot dette, og det brøt ut en uavhengighetskrig. Denne endte offisielt i 1901 da amerikanerne hadde slått ned opprøret. Helt slått ned var det imidlertid ikke. Muslimene på Mindanao fortsatte med opprør og uroligheter.

 

I 1909 ble den amerikanske generalen John Pershing (bildet nedenfor) guvernør over den sydlige delen, og han hadde sin egen oppskrift på hvordan men skulle få slutt på det muslimske opprøret.

PershingPershing er mest kjent som øverstkommanderende for de amerikanske styrkene i Europa under første verdenskrig, men hans bedrifter på Filippinene noen år tidligere er ikke mindre bemerkelsesverdige.

 

Troppene hans tok til fange en gruppe muslimske opprørere. Under avhør for den militære domstolen ropte de stadig ”Allah Akbar”, ”Filippinene er islamsk land” og ”Jihad”. Pershing beordret dem henrettet en for en i nærvær av hele gruppen. Han var klar over at muslimer tror de kan ikke komme inn i Janna (det muslimske Paradis) hvis de har det minste svinekjøtt i kroppen. Han beordret derfor først ett svin skutt for hver dødsdømt opprører. Soldatene som skulle henrette opprørerne rullet kulene sine i svinefett, og satte også inn geværløpene med det, mens de dødsdømte muslimske opprørerne så på.

 

Etter hvert som opprørerne ble skutt ble de pakket inn i svineskinn, begravet på stedet med resten av svinet dumpet oppå liket, før graven ble lukket. Da det bare var tre opprørere igjen ga Pershing ordre om å stoppe. De tre siste ble benådet, og sendt hjem for å fortelle muslimene hva som hadde skjedd. Dette stanset fullstendig alt muslimsk opprør og all muslimsk terror på Filippinene i nærmere 80 år. En modernisert utgave av denne metoden er illustrert nedenfor:

 

AJR

 

Annen verdenskrig og den kalde krigen

 

Under annen verdenskrig var ikke islam noen maktfaktor, heller ikke på Filippinene. Det som skjedde på og rundt Filippinene under annen verdenskrig er likevel ikke helt uinteressant. Det hadde langsiktige virkninger på forholdet mellom Filippinene og USA, virkninger som går helt inn i forholdet mellom de to landene i dag, og deres bekjempelse av muslimsk terror.

 

Filippinene ble okkupert av Japan i 1942. I USA var det sterk uenighet om det var nødvendig å kaste de japanske okkupantene ut av Filippinene under fremrykkingen mot Japan, eller om man bare kunne omgå dem, og la dem ”råtne på rot”. Admiral Nimitz som ledes USAs fremrykking mot Japan gjennom det sentrale Stillehavet ville omgå Filippinene, og hadde sympati for det synet hos Rooseveldt.

 

General Douglas MacArthur som rykket frem mot Japan fra Australia, via Ny-Guinea hadde et helt annet syn. Han hadde tjenestegjort på Filippinene før krigen og under japanernes angrep i 1942, og hadde sterke følelsesmessige bånd til landet og folket. Han truet med å gå av og dra tilbake til Filippinene på egenhånd, ”om nødvendig ved å padle i en kano”, som han uttrykte det, hvis ikke USA befridde Filippinene under fremrykkingen mot Japan.  Rooseveldt tok ikke sjansen på at ikke MacArthur mente det alvorlig, og lot ham få viljen sin. Filippinene ble invadert av amerikanske tropper høsten 1944 og befridd fra japansk okkupasjon. Dette la grunnlaget for et godt og nært forhold mellom USA og Filippinene i mange år etter krigen.

 

Filippinene fikk sin selvstendighet fra USA i 1946. Forfatningen er sekulær, dvs ingen statskirke og ingen statsreligion.  Til tross for dette, som en konsesjon til landets muslimer, anerkjennes Sharia (muslimsk lov) innenfor privatrett, men ikke innenfor strafferett, og bare for muslimer. Det er verdt å merke seg at dette er nøyaktig hva muslimske innvandrere typisk arbeider for i diverse vestlige land, i første omgang vel og merke, dvs kun for muslimer og kun for privatrett.  Men det er selvsagt ikke nok for muslimene på Filippinene, like lite som det vil være nok for muslimer i Norge og andre vestlige land når de føler seg sterke nok til det.  

 

Filippinene var en trofast og lojal alliert til USA under den kalde krigen. Baser på Filippinene var helt sentrale for USA både under Vietnam-krigen, og i den strategiske konfrontasjonen med Sovjet, og til dels Kina, i Det fjerne Østen. Etter hvert begynte imidlertid forholdet å surne. Grunnen til det er en lang historie som ikke hører hjemme her, men som stikkord kan man likevel nevne korrupsjon, vanstyre og undertrykkelse under President Ferdinand Marcos. I 1986 ble Marcos avsatt, men forholdet til USA har forblitt anstrengt, noe som også påvirker deres evne og vilje til å samarbeide om å bekjempe terror i våre dager. 

 

Opprøret gjenopptas

 

General Pershings kuler med svinefett ved inngangen til det 20 århundre stanset som nevnt all muslimsk opprørsvirksomhet for lang tid fremover. Eksakt når muslimene i sør begynte å gjenoppta sin opprørs- og terrorvirksomhet er vanskelig å si sikkert, men i retrospekt kan man vel si at de første tegn på at noe var i gjære begynte på 70-tallet. Både på 70 og 80-tallet var imidlertid virksomheten liten og sporadisk, men på 90-tallet begynte den å tilta for alvor. Dette var på et tidspunkt _ noe som ikke akkurat var spesielt populært på Filippinene.

 

Ca 120.000 mennesker er drept siden muslimene på Mindano gjenopptok sin terroristvirksomhet. I dag eksisterer det to muslimske terroristorganisasjoner på Filippinene, nemlig MILF (Moro Islamic Liberation Front) og Abu Sayyaf, forkortet ASG. Sistnevnte utmerker seg ved en utrolig råskap og brutalitet, selv etter muslimsk målestokk, og det sier ikke så lite. Det har for øvrig versert visse rykter om at MILF og ASG vil slå seg sammen:

 

Philippine separatists may merge

CNN November 20, 2001 Posted: 7:40 AM EST (1240 GMT)

MANILA, Philippines (CNN) -- Muslim separatist groups may merge following a rebel attack on a military camp in a remote southern province that killed at least 50 people on Monday, according to government officials.

 

MILF og ASG slåss for en egen muslimsk stat på Mindanao. Det vil selvsagt innebære at den kristne del av befolkningen blir redusert til annenrangs rettsløse borgere, og en strafferett med pisking, steining, avhugging av hender, armer og bein, grotesk kvinneundertrykkelse, kort sagt full pakke av muslimsk faenskap. Det kan sentrale myndigheter på Filippinene selvsagt ikke akseptere. Det har vært gjort diverse forøk på forhandlinger og kompromiss om øket indre selvstyre for Mindanao, men de har alle strandet. Et visst selvstyre har man for øvrig allerede, og muslimene forsøker selvsagt å utvide dette i omfang både geografisk og på annen måte. Befolkningen i de nye områdene de vil legge til synes imidlertid ikke å være begeistret for det:

 

Philippine provinces reject autonomy plan

CNN August 15, 2001 Posted: 5:49 AM EDT (0949 GMT)

ZAMBOANGA, Philippines -- Voters in the southern Philippines appear to have rejected plans to expand an autonomous region ruled by former Muslim separatist rebels.

 

Terroren mot sivile må sees i lys av dette. Den tar selvfølgelig sikte på å fordrive den ikke-muslimske del av befolkningen, slik man ser i Kashmir, i Kosovo og i foreløpig mindre omfang i vestlige land med muslimske innvandrere. Demokratiske valg er de imidlertid åpenbart ikke interessert i:

 

Muslim rebels attack Philippine town

CNN  November 19, 2001 Posted: 5:04 AM EST (1004 GMT)

ZAMBOANGA, Philippines -- Members of the Moro National Islamic front have attacked the southern Philippine town of Jolo, apparently staged to prevent holding elections that Muslim leader Nur Misuari could lose, according to a military spokesman.

 

Nei, som politisk redaktør I VG, Olav Versto, bemerket I sin artikkel “En religion I bakevje” (VG 17 nov 2001): “Islam tillater ikke demokrati”. Det gjør den ikke, og da bør ikke demokratiet tillate islam heller. Islam er i like stor grad en politisk som en religiøs bevegelse. Politiske bevegelser som truer og/eller ikke tillater demokrati forbys rett som det er. Ved å gjemme seg bak rop om religionsfrihet klarer islam å unngå dette, til tross for at den selv ikke anerkjenner religionsfrihet.  Heller ikke religionsfrihet er for øvrig absolutt. Aztekernes religion i det gamle Mexico var f eks basert på menneskeofringer. Hvis noen skulle søke å gjenoppta dette i religionsfrihetens navn ville ethvert sivilisert samfunn selvsagt ha slått ned på det. Denne religionen ligger utenfor rammene for religionsfrihet i et sivilisert samfunn. Det gjør islam også. Med dødsstraff for frafall, tvangsekteskap, æresdrap, nedvurdering av ikke-muslimer som en mindreverdig form for liv som kan overfalles, ranes, plyndres, voldtas og drepes etter muslimenes forgodtbefinnende og med en erketerrorist som ”profet” og grunnlegger har islam INGEN plass i et sivilisert samfunn hvor folk med forskjellige religioner skal leve sammen i gjensidig forståelse og respekt.  Koranen oppfordrer til uhemmet rasisme mot jøder og til hat mot og undertrykkelse av kristne, samt å drepe andre ikke-muslimer. Skulle det være grunnlag for å forby noen som helst bok etter straffelovens paragraf 135a måtte Koranen stå øverst på listen.

 

Og klarer man ikke å hindre valg utstedes det fatwaer om hvordan folk skal stemme:

 

Muslim group issues fatwa for May 10 polls

The Peninsula 4/26/2004

About 125 Moro religious leaders calling themselves the Bangsamoro Supreme Council of Ulama (BSCU) have issued a “fatwah” (ruling), laying down guidelines for Muslim voters for the May 10 national and local elections. BSCU head Sheikh Jamil Yahya, 59, spelled out the six-point religious diktat during the Friday prayers at the Grand Mosque in Marawi City.

 

Since Shariah is not applied in the Bangsamoro homeland, Yahya said, Muslims’ religious obligation is “to choose the lesser of two evils,” one who stands less as hurdle in the practice of Islam, dignity and freedom. Parts of the fatwa are the prohibition in electing any woman candidate for any position…

 

_ På Filippinene ”nøyer” man seg med en fatwa som forbyr folk å stemme på kvInnelige kandidater.

 

Demokratiske valg er kun av interesse for muslimer når de kan bruke det til å avvikle demokratiet, og erstatte det med teokrati. 

 

Filippinenes president, Gloria Macapagal-Arroyo (bildet til venstre), er en forholdsvis liten og spinkel kvinne, men hvis muslimene bedømmer henne ut fra det kan de komme til å forregne seg. Hun har gitt muslimene et fredstilbud som passer muslimske opprørere  da hun sa med adresse til MILF og Abu Sayyaf sa følgende: ” The ONLY peace offer you will EVER get is the peace of the GRAVEYARD”.

 

Og når man ser på all den utstuderte faenskap begått i Allahs navn på Filippinene er det nok på høy tid med et slikt ”fredstilbud”, både på Filippinene og diverse andre steder. President Arroyo er for øvrig ikke den eneste poltiker på Filippinene som kaller en spade i hvert fall for noe som ligner på en spade. Da filippinske soldater ved en anledning  var på jakt etter muslimske terrorister hadde de gjennomsøkt noen muslimske landsbyer. Dette førte selvsagt til at noen hylte opp om stigmatisering, men borgermesteren hadde svar på tiltale:

 

Rody defends raids on Muslim villages

Sun Star Davao Tuesday, April 22, 2003

Davao City Mayor Rodrigo Duterte said this during a press conference Monday where he presented the five suspects to the media, this time without any scarves to hide their faces. Duterte said the raids on Muslim villages are logical since the suspects are Muslims and are most likely to seek refuge in Muslim areas.

 

" (Let's not fool each other. The suspects are all Muslims so where do you expect me to look for their accomplices, inside seminaries? Of course I'll look for them in Muslim areas)," he said.

 

*   *   *

 

 I det følgende er det gjengitt en liten del av islams forbrytelser mot menneskeheten på Filippinene, gruppert i forskjellige kategorier. Innen hver kategori er sakene som hovedregel sortert i kronologisk rekkefølge.  Kildene er norske aviser, den filippinske avisen The Philippine Star, CNN og et par organisajoner som samler opplysninger om overgrep mot kristne over hele verden (International Christian Concern). For noen av klippene er det føyd til egne kommentarer. For at det klart skal fremgå hva som er klipp fra media og hva som er egne kommentarer er sistnevnte skrevet med italic som dette.

 

SITUASJONEN I DAG

 

Opprør og krig

 

Dette avsnittet inneholder en del reportasjer om krigen mellom de muslimske opprørerne og filippinske regjeringsstyrkene. Med krig menes da situasjoner hvor opprørerne angriper militære mål, eller blir angrepet av regjeringsstyrkene. Dette til forskjell fra når det er sivile mål som angripes av opprørerne. Det er ikke krig, det er terror og simpel kriminalitet. I motsetning til sine kolleger og trosbrødre i Midtøsten som stort sett bare driver terror mot rent sivile mål forekommer det nemlig at muslimene på Filippinene også angriper militære mål. Dette gjelder særlig MILF. Abu Sayaf er derimot mer en ren terrororganisasjon på linje med PLO, Hamas, Hizbollah og Islams Jihad. Noen ganger angripes både militære og sivile mål under ett, da er sakene søkt sortert etter hva som antas å være det primære mål.

 

International Christian Concern May 29, 2000

Three militiamen were killed in the Christian village of Kabuntalan. MILF rebels also burned down farmers' cooperative warehouses and looted rice.

 

New MILF attack: 8 killed, 5 wounded

The Philippine Star 21 July 2000

Eight people, including two civilians, were killed and five others were wounded in new clashes between government forces and secessionist Moro Islamic Liberation Front (MILF) rebels yesterday.

 

Philippine army seize rebel camps

CNN November 22, 2001 Posted: 4:53 AM EST (0953 GMT)

ZAMBOANGA, Philippines -- Government troops have seized six Muslim guerilla camps in the southern Philippines as fighting between the military and a rebel group entered its fourth day.

 

Renewed clashes between rebels, Philippine troops

CNN November 29, 2001 Posted: 6:17 AM EST (1117 GMT)

ZAMBOANGA, Philippines -- Fresh fighting erupted once again in the southern Philippine city of Zamboanga after government troops scouring a battle-scarred rebel camp clashed with guerrilla holdouts. Philippine troops encountered about 40 rebels belonging to the Moro National Liberation Front (MNLF), who had been left behind after the retreat of the main body of the guerrillas. The rebels retreated after reaching an agreement Wednesday with the government to release more than 110 hostages they had captured in return for safe passage.

 

Soldiers clash with lost command rebels in Zambo Sibugay

 The Philippine Star 29 December 2001   

A fierce clash erupted in Naga, Zamboanga Sibugay province after heavily armed men raided a village and held hostage five civilians last night. Radio reports said the armed men allegedly belonging to a lost command of the Moro Islamic Liberation Front held captive the civilians in Barangay Lapad, Naga. .

 

Suspected Sayyaf rebs attack gov’s jeepney; 3 killed, 6 hurt

01/12/2002

ZAMBOANGA CITY — Three people, including a two-year-old girl, were killed and six members of a civilian militia unit were wounded when suspected Abu Sayyaf members opened fire yesterday on a passenger jeepney owned by the governor of Basilan, authorities said. Basilan police chief Bansali Jabarani said the two-year-old daughter of a soldier, the wife of a jail guard and the third victim, still unidentified, were killed when about 30 Abu Sayyaf rebels attacked the jeepney near Upper Mangas in Lantawan, Basilan shortly after dawn.

 

Og når går fakkeltoget for de sivile ofrene for muslimsk terror på Filippinene Stålseth ?

 

Philippines arrests terror plot suspects

CNN January 19, 2002 Posted: 4:31 a.m. EST (0931 GMT)

Fifteen people in Singapore and 3 men in the Philippines have been arrested after a videotape was discovered in Afghanistan.   

 

MNLF to hit key cities

Manila Times 27 January 2002

Elements of the Nur Misuari faction of the Moro National Liberation Front (MNLF) are poised to strike the cities of Davao, Cebu, Metro Manila, Angeles, and Baguio within the next few days. A rebel spokesman said the targets are “foreigners, especially Americans.” A senior defense department intelligence officer confirmed the plot but would not provide details.

 

Og hva har de som var så oppskjørtet over sivile tap ved USA sin bombing av Afghanistan å si til denne BEVISSTE trusselen mot sivile ?

 

10 muslimske oprørere dræbt

Ekstrabladet 12 februar 2002

Muslimsk oprørsgruppe meldes hårdt ramt på Filippinerne efter bombning baser nær byerne Indanan og Patikul på den sydlige ø Jolo.. Hvis oplysningerne om tirsdagens bombning stemmer, er op mod 20 Abu Sayyaf-oprørere blevet dræbt inden for de seneste tre dage.

 

Og vi gratulerer President Gloria Macapagal-Arroyo med at ca 20 muslimske opprørere har tatt i mot fredstilbudet hennes, det eneste hun vil gi dem:. ”The peace of the GRAVEYARD ! ”

 

U.S. medics fly rescue mission after Filipino soldiers injured in clash with Muslim extremists

NBC 21 March 2002

TABIAWAN ARMY BASE, Philippines, March 21 — U.S. military medics flew into a combat zone Thursday to treat and evacuate seven Filipino soldiers wounded in a clash with Muslim extremists in the southern Philippines.

 

Det fremgår for øvrig av reportasjen at i løpet av sammenstøtet var det 4  muslimer som tok i mot president Arrayo sitt fredstibud: “The peace of the GRAVEYARD”.

 

Tror på seier mot geriljaen

Nettavisen 09. jun 2002 17:15

Den filippinske hæren hevdet søndag at den muslimske geriljaen til Abu Sayyaf snart er knust. 500 nye soldater er satt inn i det militære kaller et dødstøt mot geriljaen. Filippinens president Gloria Arroyo har utkommandert enda en bataljon på 500 mann til å forsterke de 5000 som allerede saumfarer jungelen i Zamboanga-provinsen for å utrydde de 30-40 overlevende kidnapperne.

 

Vi ønsker Arroyo lykke til

 

Philippine Troops Shell Muslim Rebel Positions

Yahoo News Sun Sep 8, 2002

Philippine troops shelled retreating Muslim guerrillas on Sunday after capturing two rebel camps in fighting on southern Jolo island that left at least 22 dead, the military said.

 

Army soldiers kill four suspected Muslim extremists in clash on Philippine island

Yahoo News Mon Sep 23,12:12 AM ET

ZAMBOANGA, Philippines - Army troops killed at least four Muslim extremist Abu Sayyaf rebels Monday after stumbling on their camp in the southern Philippines, an official said.

 

Seven soldiers killed as troops attack Abu Sayyaf in Philippines

Hindustan Times October 12, 2002

Seven soldiers were killed and 25 people wounded in military attacks on Abu Sayyaf guerrillas and their allies in the southern island of Jolo on Saturday, sources said. Defence sources said soldiers, backed by howitzers, OV-10 attack aircraft and MG520 helicopter gunships, were pressing their attack on the forest strongholds of the Abu Sayyaf. But there was no word on the fate of three Indonesian seamen and four Filipino Christians being held captive by Abu Sayyaf-linked groups on the island.

 

Philippine army kills 20 muslim rebels

Australian Broadcasting Commission 12 2003

Philippine troops have killed about 20 Muslim rebels, as they overran guerilla positions in three days of fighting on southern Mindanao island. The military says more than a dozen rebels were wounded but there were no casualties on the army side. The clash erupted after 700 armed men of the Moro Islamic Liberation Front and a kidnap-for-ransom group occupied the village of Polomolok and forced more than 1,000 residents to flee their homes.

 

Vi gratulerer President Arroyo med at 20 muslimer har tatt I mot hennes fredstilbud (“The only peace offer you will ever get is the peace of the graveyard”).

 

Ummah News er en muslimsk nyhetstjeneste som ynder å fremstille seg som moderat og fredelig. I oppslaget ovenfor kaller de likevel kidnappere og torturister for ”frihetskjempere”.

 

4 Philippine soldiers killed in ambush by Moro Muslim fighters

Ummah News 2003-02-10 11:36:59    

Four Philippine army soldiers including one staff sergeant were slain while nine others were seriously wounded in an early morning ambush today launched by suspected heavily armed freedom fighters of the Moro Islamic Liberation Front, in the village of Langkong, Magauindanao, the Bangsamoro Islamic News Agency (BINA) report said today.

 

42 drept på Filippinene

Nettavisen 13. feb 2003 09:37

Minst 35 muslimske separatister og flere soldater og sivile ble drept torsdag da kampene mellom separatister og regjeringsstyrker blusset opp på Filippinene. Ifølge general Generoso Senga ble minst 25 separatister drept da regjeringsstyrkene støtte sammen med geriljasoldater fra Moro-fronten for islamsk frigjøring i Sultan Kurarat-provinsen. I tillegg ble tre soldater og tre sivile drept, skriver NTB-DPA. Flere sivile ble tatt som gisler da 50 væpnede menn angrep en landsby ved Tulunan på Mindanao-øya torsdag. En soldat ble drept i kampene, men gislene ble satt fri etter en time.

 

Pikit war rages; 160 dead - MILF rebels use villagers as human shields

Manila Times Friday, February 14, 2003

Under intense bombardment from the military, Moro Islamic Liberation Front guerrillas and members of a kidnapping gang in Central Mindanao have resorted to herding civilians and using them to cover their retreat.

 

Fighting in Pikit, North Cotabato has grown fiercer three days after government troops began their assault, the military reported yesterday. Around 157 MILF rebels and three soldiers have been reported killed. Maj. Julieto Ando, spokesman of the 6th Infantry Division, said among the 36 bodies recovered were those of four MILF field commanders. He did not identify them.

 

The military said the MILF guerrillas and their cohorts, members of the Pentagon gang, were in flight. As they did, they took along 25 villagers for use as human shields to keep government troops from firing at them.

 

I disse dager (feb 2003) skriker det politisk korrekte avskum seg hese om hensyn til sivile i forbindelse med USAs planer om å fjerne Saddam Hussein, men at muslimer tar sivile som gisler og søker dekning bak dem later ikke til å bekymre dem det minste. Det hadde vi da heller ikke ventet fra dobbeltmoralens voktere.

 

Muslim rebs kill 4, take  hostage 7 military men

Manila Times 7 March 2003

Some 200 Muslim guerrillas attacked three military outposts in Lanao del Norte early yesterday morning, killing four civilians and carting away prized war booty—six militiamen and a soldier. Col. Ernesto Boac, chief of the Army’s 401st brigade, said the fighting lasted until mid-afternoon.

 “The fighting was close to the highway. Only three kilometers away at some point,” Boac said, adding they were tempted to close the highway linking Iligan City and Pagadian City.

 

15 dead in latest clashes in Mindanao

INQ7-Net May 03, 2003

Five soldiers, four rebels, and six civilians have died in the latest round of fighting in parts of Mindanao. Four members of the Abu Sayyaf kidnap group and two government troops were confirmed killed after the military, backed by bomber planes, attacked the gang on tiny Pilas island, officials said Friday.

 

Three other soldiers were wounded and an undetermined number of Abu Sayyaf members injured or killed in the fighting on Thursday, regional military chief Maj. Gen. Roy Kyamco said.

 

Over 50 opprørere drept på Filippinene

VG 18 mai 2003

Regjeringsstyrkene i Filippinene har drept over 50 muslimske opprørssoldater i en omfattende antiterroraksjon sør i landet, ifølge en av landets militære ledere. Etter ordre fra president Gloria Arroyo er basene til Moros islamske frigjøringsfront (MILF) på øya Mindanao blitt utsatt for fly- og artilleriangrep.

 

Vi gratulerer President Arroyo med at ytterligere 50 muslimske opprørere har tatt i mot hennes fredstilbud: ” The only peace offer you will ever get is the peace of the GRAVEYARD ! ”

 

Asia Pacific Philippine Army Launches Attack on Rebels, Killing 50

Voice of America18 May 2003, 14:52 UTC

The Philippine army has launched an offensive against Muslim separatist bases in the southern Philippines, and says at least 50 guerrillas have been killed. Philippine military officials say they have launched rockets, bombs and artillery at jungle strongholds held by the separatist Moro Islamic Liberation Front. The regional military chief, Major General Roy Kyamco, says the army fired more than 135 artillery rounds on the Moro Islamic Liberation Front positions in central Mindinao, killing dozens of rebels.

 

Det ser ut til at stadig flere muslimske opprørere tar i mot President Arroyo sitt fredstilbud: “The Peace of The Graveyard”, men det har sin pris:

 

13 soldiers slain by MILF in Mindanao assaults: Reyes

INQ7 May 23, 2003

Thirteen soldiers have been slain in a week-old military offensive against Muslim separatist rebels in the southern Philippines, Defense Secretary Angelo Reyes said Friday. At least 22 soldiers were also wounded after President Gloria Macapagal-Arroyo on May 17 ordered selective attacks against Moro Islamic Liberation Front (MILF) forces as "punitive" actions for a series of bombings and raids on civilian targets, he told reporters. The MILF also suffered large numbers of casualties in the fighting, but the bodies had been taken by the guerrillas, he added.

 

 

Three Muslim rebels killed, four soldiers wounded in Philippine clash

Channel News Asia  11 December 2003

Three Muslim separatist rebels were killed and four soldiers wounded in a gunbattle in the southern Philippines, the military said. The troops were patrolling a village near Sirawai town in the Zamboanga peninsula Wednesday when they were attacked by 20 men believed to be Moro Islamic Liberation Front (MILF) members, a military report said.

 

The 20-minute gunbattle that followed left three rebels dead and four soldiers wounded, it said. The soldiers managed to overrun a rebel encampment that could accommodate 80 people and seized hundreds of rounds of ammunition. The MILF is the Philippines' main Muslim separatist force, which has been waging a 25-year rebellion in the south.

 

Bildet: Filippinske tropper patruljerer gatene i den sydfilippinske byen Zamboanga, et drivhus for muslimsk terrorister. I beste, ALLER BESTE fall kan dette bli et vanlig syn i norske byer om noen tiår. I verste fall er det muslimsk politi som patruljerer og slår helseløse norske kvinner som har en burkha som er noen centimeter for kort. 

 

50 drept i opprør

Nettavisen 08.02.05

Nesten 50 soldater og opprørere måtte bøte med livet da kampene blusset opp på Filippinene. Det opplyser den filippinske hæren. Kampene fant sted i de sydvestlige delene av landet, melder Reuters. Kampene har hardnet til etter et bakholdsangrep fra opprørerne, som krever frigivelse av en arrestert separatistleder.

 

I debatten om hvordan kristne skal forholde seg til jøder og til Israel bruker man fra tid til annen begrepet ”erstatningsteologi”. Det innebærer at den kristne menighet har erstattet jødene som Guds utvalgte folk, og at jødene derfor ikke har noen spesiell stilling lenger. Det får være som det vil, det Nettavisen her bedriver er erstatningsRAPPORTERING, dvs man erstatter islam og muslimer med intetsigende ord som ”opprør” og ”separatisme” og nevner ikke sakens kjerne med et ord. Og sakens kjerne er selvsagt at det disse ”opprørerne” og ”separatistene” slåss for er et shariastyrt muslimsk skrekkregime på de sydlige Filippinene. Selv Burka Broadcasting Corporation (BBC) har et såpass minstemål av anstendighet at de i hvert fall henger en slags bjelle på katten i sin omtale av samme sak:

 

Philippine rebels clash with army

BBC 8 February 2005

The Philippine army has clashed with hundreds of separatist Muslim rebels in a second day of violence on the southern island of Jolo. At least 14 soldiers have been killed and 16 injured in a series of attacks, according to army sources. The number of dead and wounded rebels is unknown. The clashes began on Monday, when more than 500 rebels loyal to separatist leader Nur Misuari attacked troops in retaliation for a recent army assault.

 

A huge military operation was launched last week, to target the armed Muslim group Abu Sayyaf - an al-Qaeda linked organisation which is also alleged to have ties with the Misuari faction.

 

Etter noen måneder med forholdsvis stillhet på Filippinene blusset kampene mellom uslimske terrorister  og regjeringstropper opp igjen i midten av november 2005:

 

Sayyaf leader killed in Tawi-Tawi clash

Sun Star 18 November 2005

Government soldiers killed a senior Abu Sayyaf leader implicated in the kidnapping last year of three Indonesian and Malaysian sailors, in a firefight in the southern province of Tawi-Tawi, officials said Thursday. Officials said Jatib Usman, alias Commander Milikan, was killed along with two of his followers, Pulah Alih and Faizal Mutia, on Wednesday in Buan village, in Panglima Sugala town.

 

Marine spokesman Major Melquiades Ordiales said soldiers also captured Usman's son Aldren Amil. "Milikan's killing is a big blow to the Abu Sayyaf group in Tawi-Tawi," he said. Southern Command spokesman Major Gamal Hayudini said security forces were still hunting down other Abu Sayyaf militants, whose group is tied to al-Qaeda in Tawi-Tawi.

 

"There is an ongoing operation against the terrorists," he said. Hayudini said troops have recovered an M16 and two M1 automatic rifles from the slain militants, including radio communication equipment.

 

The military linked Usman's group to the kidnapping of the 3 sailors in off Tawi-Tawi on May 2004 and 21 mostly Asian and Western holiday-makers in the island resort of Sipadan off Sabah in Malaysia in April 2000. And the kidnappings of dozens of Christian missionaries in Jolo island also in 2000.

 

Police also tagged Usman as behind the killing last year of a 58-year-old farm caretaker Rodrigo Alejandro and his son, Rodrigo, after they failed to pay illegal taxes to the Abu Sayyaf group. In Jolo island, security forces were still pursuing Abu Sayyaf and Moro National Liberation Front (MNLF) rebels, who killed four soldiers and wounded 22 others in fierce clashes since Friday.

 

Dozens of gunmen were also killed in the fighting in the towns of Indanan and Panamao, known strongholds of the Abu Sayyaf and MNLF in the island, about 950 kilometers south of Manila. Soldiers have captured three rebel bases in Indanan since Monday, the military said. The fighting was triggered by an Abu Sayyaf attack on a marine patrol Friday in the village of Buanza in Indanan and hostilities spread the next day to nearby areas.

 

The island's military commander, Brigadier General Alexander Aleo, accused the MNLF of aiding the Abu Sayyaf and in many instances fought alongside with them. Aleo said his group is pursuing Abu Sayyaf leaders in Jolo island, Albader Parad and Radulan Sahiron, and Umbra Jumdail Gumbahali, who are all included in the terror lists of Washington and Manila.

 

Manila blamed the Abu Sayyaf for the series of terrorism and kidnappings in the south. Reports said as many as 2,500 civilians were displaced by the strife. In February, at least 25 soldiers and some 120 MNLF and Abu Sayyaf militants had been killed in weeks of fierce clashes following a rebel attack on a military post in Jolo.

 

Most of the attackers were loyal supporters of jailed MNLF leader Nur Misuari. Misuari formerly headed the MNLF that accepted limited autonomy and signed a peace deal with the government in 1996. But violence flared again in November 2001 after some 200 former rebels, backed by the Abu Sayyaf, attacked a major army base in Jolo.

 

Military intensifies offensive v. Sayyaf in Sulu

Sun Star 19 November 2005

The military has intensified its assault on suspected Abu Sayyaf strongholds in the island of Jolo in Sulu, as fighting between security forces and the rebels entered its first week Friday. Military chief Lieutenant General Generoso Senga inspected troops in the troubled island and ordered security forces to intensify their campaign against the militants, whose group is tied to the al-Qaeda terror network.

 

The operation also targeted Moro National Liberation Front (MNLF) rebels who were said to be aiding the Abu Sayyaf in Jolo, about 950 kilometers south of Manila.

 

Generell terror

 

Angrep på militære mål og sammenstøt med militære styrker som omtalt i foregående avsnitt er imidlertid mer unntaket enn regelen når det gjelder hva de muslimske separatistbevegelsene på Filippinene driver med. Der som ellers er muslimenes primære aktivitet terror i form av angrep på mer eller mindre (helst mer) forsvarsløse sivile mål. Dette ovsnittet gir en oversikt over akrtiviteten innen kategorien generell terror.

 

Minst ni drept i granatangrep på Filippinene

Aftenposten 03.01.99 kl. 10:18

Minst ni mennesker ble drept og over 50 såret under granatangrep i byen Jolo, sør på Filippinene natt til søndag. Politiet tror muslimske ekstremister sto bak.

 

International Christian Concern 14 February 1999

Members of the MILF and the ASG killed five people in an ambush in Basilan province. All were employees of a rubber plantation. Two other people, including one priest, were injured.

 

Muslimene bruker mange slags løgner for å forsvare hva de gjør, og deres spyttslikkere griper gjerne tak i det og bruker det som ”forklaring”. Ett ”argument” som man ofte hører at det er fattigdom og sosial urettferdig som skaper muslimske terrorister. Hvis man kjemper mot fattigdom og sosial urettferdighet hva i HULESTE er da bakgrunnen for å drepe fattige plantasjearbeidere som i reportasjen ovenfor ? Skal man bekjempe fattigdom med å drepe de fattige ?

 

11 drept i terroraksjoner på Filippinene

Aftenposten 09.07.99 kl. 09:23

11 mennesker er drept sør på Filippinene, meldte militære myndigheter fredag. Muslimske ekstremister er mistenkt for å stå bak.

 

16 drept i bilbombe på Filippinene

Aftenposten 25.02.00 kl. 16:04

16 mennesker ble drept og minst 40 skadet da to bomber eksploderte fredag på en buss på en ferge ved den filippinske byen Ozamis….Tilstanden er kritisk for mange av de skadede, og antall dødsoffer ventes å stige. Brigadegeneral Narciso Abaya som er øverstkommanderende for de væpnede styrkene i området, mistenker en islamsk geriljagruppe for å stå bak.

- Tidligere bilbomber har stort vært ansvaret til Moro islamske frigjøringsfront (MILF), sa Abaya, som viste til at gruppen ofte presser penger fra busselskapene i området.

 

Kino i Manila rasert av bombe

Aftenposten 21.05.00 kl. 15:08

Én person ble drept da en bombe eksploderte i en kino på et kjøpesenter i Filippinenes hovedstad Manila søndag. Politiet utelukker ikke at muslimske separatister sto bak attentatet på kjøpesenteret i Makati, som er Filippinenes største.

 

Blast hits Megamall; 1 killed, 17 wounded

The Philippine Star 22 May 2000

A bomb ripped through a moviehouse in the country's largest shopping mall yesterday, killing a janitor and injuring at least 17 people on their Sunday promenade. Metro Manila police commander Edgardo Aglipay said the bomb was placed in a corner of the women's washroom in SM Megamall's Cinema 6 in Mandaluyong City. Although no group has claimed responsibility, Defense Secretary Orlando Mercado blamed the separatist Moro Islamic Liberation Front (MILF) for the blast as well as the Glorietta.

 

Høy beredskap i Filippinene

Adresseavisen 18 juli 2000

Manila: Den filippinske presidenten Joseph Estrada ba tirsdag de militære styrkene om å være i høy beredskap etter at fire soldater ble drept av muslimske opprørere. De fire ble drept da opprørere skjøt mot en militær lastebil. 17 soldater ble skadet i bakholdsangrepet. Hendelsen er bare den siste i en rekke voldsepisoder på øyene som involverer muslimske opprørere. Mandag ble to mennesker drept da en bombe eksploderte på et marked. Opprørsgruppen Moro Islamsk frigjøringsfront (MILF) sto bak angrepet. MILF, som også er mistenkt for å stå bak massakren av 21 kristne i en moské samme dag, er en av to store opprørsgrupper som kjemper for en muslimsk stat. Den andre er Abu Sayyaf som holder 18 gisler fanget på øya Jolo.  MILF har erklært hellig krig, jihad, mot myndighetene på Filippinene.

 

MILF sets more attacks

The Philippine Star 20 July 2000

Expect more turns of the jihad screw. To prove that they are not yet a spent force, the Moro Islamic Liberation Front (MILF) threatened yesterday to launch more attacks on military and civilian targets. This developed as three MILF commanders and 92 of their followers surrendered yesterday, a week after their top leader Hashim Salamat called for a jihad or holy war. MILF spokesman Eid Kabalu said the separatist group would stage more attacks to disprove government claims that they were beaten and on the run.

 

Islamister mistenkes for massakre på Filippinene

Aftenposten 05.08.00 kl. 22:30

Politi og militære myndigheter på Filippinene anklaget i går organisasjonen Moro islamske frigjøringsfront for å ha stått bak massakren på 16 mennesker, deriblant fire barn, i provinsen Nord-Cotabato i den sørlige delen av landet.

 

Og når går fakkeltoget for disse barna, Barnemorder-biskop Stålsett ?Eller var de kanskje etterkommere av ”korsfarere” så de fortjente å dø ?

 

Avverget juleterror i Manila

 Aftenposten 29.12.00 kl. 19:32

Filippinsk politi hevdet fredag å ha avverget en "grufull terrorplan" som skulle vært gjennomført i hovedstaden Manila midt under julefeiringen i det hovedsakelig katolske landet. Bak planen sto angivelig lederen av den muslimske gruppen Abu Sayyaf, som tidligere i år vakte internasjonal oppsikt ved å ta flere dusin utlendinger og filippinere som gisler.

 

Bønder skutt og drept på Filippinene

 Aftenposten 11.03.01 kl. 09:48

Syv bønder ble skutt og drept av ukjente gjerningsmenn i en landsby på Mindanao sør i Filippinene lørdag…. Overfallet skjedde i et område der Moro islamske frigjøringsfront er aktiv, den største av gruppene som kjemper for å opprette en islamsk stat sør i Filippinene.

 

Gerilja angrep feriested

 Aftenposten 23.05.01 kl. 10:47

To mennesker ble drept da geriljasoldater sent tirsdag kveld gikk til angrep mot et feriested sør på Filippinene. Gjengen på nærmere ti geriljasoldater forsøkte å legge til brygga i det luksuriøse feriestedet Pearl Farm på Samal-øya like før midnatt. Trolig tilhørte de Abu Sayyaf-geriljaen som i fjor bortførte en rekke utenlandske turister fra et feriested i Malaysia.

 

Abu Sayyaf suspected in Philippines bombing

CNN October 28, 2001 Posted: 11:54 PM EST (0454 GMT)

ZAMBOANGA, Philippines (CNN) -- The Philippine government says it believes the Abu Sayyaf Muslim militant group was behind Sunday's bombing of a food court in the port city of Zamboanga in which at least five people died.

 

Bomb scare hits downtown Manila

CNN December 21, 2001 Posted: 12:20 AM EST (0520 GMT)

MANILA, Philippines (AP) -- Police in the Philippine capital, Manila, detonated a box of 20 kilograms (45 pounds) of ammonium nitrate explosives Friday morning in the city's crowded downtown district after workers reported a suspicious package at a construction site.

 

Minst fem döda i bombdåd i Filippinerna

Expressen 15 februar 2002

Minst fem liv krävdes vid ett granatattentat i södra Filippinerna på lördagsmorgonen. Hundratals människor trängdes på en marknad på ön Jolo, när någon kastade in en granat i folkmassan.  Två av dödsoffren var unga pojkar, skriver AFP. Ytterligare 42 barn, kvinnor och män skadades av explosionen och tillståndet var allvarligt för många av dem, sade ett lokalt militärbefäl. Befälet gav den muslimska gerillan Abu Sayyaf skulden för dådet. Det skulle vara gerillans hämnd för att en Abu Sayyafledare fängslats.

 

Police in tight watch for Muslim youths in Metro

 The Philippine Star 04/01/2002

Police are closely monitoring at least 80 Muslim youths who are in Metro Manila apparently to join the military but could have been recruited to spring out of his Laguna jail, Nur Misuari, the detained former chairman of the Moro National Liberation Front (MNLF). The 80 Muslim youths paid P30,000 and P70,000 to a certain Lt. Mutilan, an alleged MNLF integree into the Army, for enlisted personnel and officer positions, respectively, said Superintendent Bayani de la Rea, head of the Regional Intelligence and Special Operations Office (RISOO).

 

På Filippinene betaler altså muslimer for å komme inn i Forsvaret i posisjoner hvor de kan undergrave både Forsvaret og staten for øvrig. I Norge derimot drives det aktiv rekruttering for å få dem inn, men om det lykkes eller ikke kan man ikke vite, for det er ikke lov å spørre om det !

 

At least 13 Killed in Bomb Blast in Southern Philippines

 Xinhuanet 2002-04-21 17:44:56

At least 13 people were killed and 41 others wounded  when at least three bombs exploded Sunday  afternoon in the southern Philippine city of General Santos, a television report said….Police said Muslim rebels might be behind the bomb blasts.

 

Ja, hvem i all verden skulle det ELLERS være ? Islandske turister kanskje ? Man behøvde for øvrig ikke vente lenge på bekreftelsen:

 

Abu Sayyaf tar ansvaret for bombe

Nettavisen 21. april 2002

Den muslimske opprørsgruppen Abu Sayyaf påtar seg ansvaret for bombeaksjonene som drepte minst 14 mennesker på Filippinene søndag. Abu Muslim al-Ghazi, som hevder å være opprørsgruppens operasjonsleder, sa til en lokal radiostasjon at bombeaksjonene ble utført for å vise at Abu Sayyaf fortsatt har en sentral posisjon.

 

Philippines market blast injures 9

NBC 16 May 2002

COTABATO, Philippines, May 16 — A homemade bomb exploded Thursday in a crowded public market in the southern Philippines, injuring nine people in a region on alert for possible attacks from Muslim rebels and extortion gangs, officials said.

 

Governor, 3 others wounded in Abu Sayyaf raid in Jolo

Mq7.net Jul. 20, 2002 (via Faith Freedom Foundation)

A provincial governor and three other people were wounded when fighters of the Abu Sayyaf Muslim kidnapping group ambushed them in the southern Philippines on Saturday, the military said. Governor Yusop Jikiri of the Sulu island group, town police chief Rogis Tingkahan, his wife and a soldier were wounded when they were ambushed in Indanan town on Jolo Island as they were returning from a wedding party, regional military chief Colonel Romeo Tolentino said. However the security escorts fought back and the four wounded people were able to reach safety.

 

Arresterte filippinsk bombemaker

Nettavisen 22. jul 2002 06:47

Filippinsk politi har arrestert et medlem av Abu Sayyaf-geriljaen som er mistenkt for flere bombeattentater. Abdulbasit Usman ble arrestert etter mange måneders etterforskning, opplyste filippinsk politi mandag, ifølge NTB-AFP. Han ble tatt i en avsidesliggende landsby i den sørlige delen av Filippinene søndag. Ifølge den regionale politisjefen Bartolome Baluyot skal Usman ha trent sammen med terrorceller i Afghanistan.

 

Abu Sayyaf Blamed for Blast That Killed American Soldier

Fox News 3 October 2002

Philippine authorities blamed the notorious Abu Sayyaf terror group for a bombing attack that killed an American Green Beret and two Filipinos outside a restaurant frequented by troops. The explosion Wednesday evening shattered an open air market and injured more than two dozen people, including another Green Beret who was airlifted out of the country for treatment, a U.S. official said Thursday. Gen. Hermogenes Ebdane, the national police chief, blamed the attack on the Al Qaeda linked Abu Sayyaf, known for kidnappings and beheadings throughout the predominantly Muslim southern Philippines.

 

Philippine bomb blast kills 8, wounds 19

Hindustan Times October 10, 2002

A bomb ripped through a bus terminal in the southern Philippines on Thursday, killing at least eight people and wounding 19 in the latest of a series of bomb attacks in the violence-hit region…. Ando said the military and police were investigating possible motives for the attack and that communist and Muslim rebels were among the top suspects… Last week, a powerful bomb ripped through a karaoke bar and restaurant in southern Zamboanga City, killing a US soldier and two Filipino civilians. Authorities blamed the Abu Sayyaf, a guerrilla band which Washington has linked to the Al-Qaeda network of Osama bin Laden.

 

At least five killed in Philippine bombings

Sydney Morning Herald October 17 2002

At least six people were killed and 150 others wounded, many critically, in bomb attacks in the southern Philippines city of Zamboanga yesterday, officials said. No group has claimed responsibility but officials suspect Abu Sayyaf guerrillas. Five people were killed and 70 others wounded when two bombs exploded in shopping centres, city councilor Kim Elago and Congressman Celso Lobregat, the reperesentative of the city, said.

 

The first bomb went off on the ground floor of the Shop-O-Rama department store. Minutes later a second blast hit the adjacent Shoppers' Central store. Two more bombs were found in the area and safely detonated. Lobregat said the 70 wounded all came from the first blast. He was unsure if there were more casualties from the second explosion. The attacks are the latest in a spate of bomb attacks in the troubled southern Philippines this month.

 

 Blast, bomb threats hit Metro

The Philippine Star 10/19/2002

The peso lost 31 centavos, dropping to a 14-month low of 53.29 to the dollar, and fear gripped residents yesterday as a grenade exploded in Makati and bomb threats flooded Metro Manila.

 

Police and commercial establishments all over Metro Manila intensified security measures as cell phone text messages spread, warning people against going to public places in the next 72 hours. Malacañang said the text warnings were a hoax.

 

3 killed in Metro bus bombing

 The Philippine Star 10/19/2002

Three passengers were killed and at least 19 others wounded when a bomb exploded inside a Novaliches-bound bus on EDSA, in Barangay Apolonio Samson, Quezon City at about 10:15 last night, initial police reports said. The head and hands of one of the three fatalities, two of whom had no identification papers of any kind, were blown away by the explosion. The absence of identification papers initially led authorities to suspect that the two could have been the perpetrators.

 

Ny bombe på Filippinene

Nettavisen 20. okt 2002

En marinesoldat ble drept og 17 personer skadd da en bombe eksploderte i det sørlige Filippinene søndag. Eksplosjonen skjedde ved 08-tiden lokal tid (13.00 norsktid), melder AFP. En marinesoldat ble drept i eksplosjonen, mens 17 sivile ble skadd.

 

Muslim separatist with homemade bomb held

The Strait Times 2 November 2002

A ranking member of the Muslim separatist Moro Islamic Liberation Front was arrested this week for allegedly carrying a homemade bomb past a military checkpoint in the southern Philippines, the military said yesterday. Sulaiman Hashim was arrested by soldiers in North Cotabato. Recovered from him was a powerful homemade bomb made from a 60-mm mortar shell wired to a timer and a blasting cap.

 

Sju drept i opprør

Nettavisen 07. nov 2002 14:54

Muslimske geriljasoldater skjøt vilkårlig rundt seg i en filippinsk landsby og drepte sju mennesker onsdag, ifølge politiet. 200 væpnede menn angrep hjem i landsbyen Tubaran i den sørlige provinsen Lanao del Sur.

– Det virker som de ville hevne en regjeringsoffensiv i forrige uke der fire opprøre ble drept, sier en talsmann for filippinsk politi.

 

Extremists plotted to blow up Manila overpass, says official

Taiwan News 2002-11-19

Muslim extremists planned to blow up a major highway overpass as part of a devastating symbolic attack on economic, religious and government targets in the Philippine capital, a high-ranking military official said yesterday.

 

The overpass along the EDSA highway was one of the top priorities on a list of targets disclosed by a captured bomb expert belonging to the Abu Sayyaf, a Muslim extremist group that officials have linked to the al-Qaida terror network.

 

Stenger ambassader i terrorfrykt

Nettavisen 28. nov 2002

Både Australia, Canada og EU stenger sine ambassader på Filippinene torsdag etter å ha mottatt en konkret trussel fra islamske ekstremister. Væpnet politi holder vakt utenfor den australske ambassaden og ved EUs kontor i hovedstaden Manila. Begge holder til i et høyhus i forretningsdistriktet Makati, mens den canadiske ambassaden ligger noen få kvartaler unna.

 

Fire drept i bombing

Nettavisen 24. des 2002 08:01

Fire mennesker er drept i en bombeekspolosjon ved hjemmet til en muslimsk borgermester sør på Filippinene. Bomben var plassert i et boligkompleks og drepte borgermesteren og tre andre i den sørlige delen av Filippinene lørdag, melder AFP. Datu Piang Mayor Saudie Ampatuan døde av skadene da en hjemmelaget bombe eksploderte under et selskap han arrangerte i boligkomplekset på øya Mindanao, opplyser militærtalsmann Julieto Ando. Elleve personer ble alvorlig skadet i eksplosjonen. Attentatet kom bare en uke etter at borgermesterens bror, Hoffer Ampatuan, ble skutt og drept på en nattklubb.

 

Den muslimske separatist-gruppen Moro Islamic Liberation Front (MILF) mistenkes for å stå bak bombeattentatet.

 

Mindst 23 kvæstet af terror-bombe

Ekstrabladet 28. jan. 2003   

Mindst 23 personer blev kvæstet, da en bombe tirsdag eksploderede uden for et fragtfirma i den filippinske by Kidapawan på øen Mindanao. Blandt de kvæstede er en politi-officer, der fik sprængt hænderne af, da han forsøgte at desarmere bomben.

Myndighederne mener, at gerningsmændene, der af øjenvidner blev set gemme bomben i en plastiksæk uden for bygningen, er tilknyttet den islamiske frihedsbevægelse Moro Islamic Liberation Front (MILF).

 

- De er den eneste gruppe, der har mulighederne og træningen til at gennemføre en sådan aktion, forklarer den lokale guvernør, Emmanuel Pinol, til Reuters.

 

Ifølge den filippinske efterretningstjeneste har MILF tilknytning til Osama bin Ladens terrornetværk al-Qaeda. Gruppen mistænkes for at have drevet træningslejre for al-Qaeda-medlemmer i midten af 90'erne.

 

Børn blandt ofre for terrorbomber

Ekstrabladet 4. mar. 2003   

Filippinerne ramt af blodigt terrorangreb - amerikansk missionær og ni måneder gammelt barn blandt de foreløbigt 21 dræbte. Det sydøstlige Asien er på ny ramt af et alvorligt terrorangreb. Seks måneder efter at 200 mennesker mistede livet i en eksplosion på ferieøen Bali blev øen Mindanao i Filippinerne tirsdag ramt af tre eksplosioner.

 

De foreløbige meldinger lyder på mindst 21 dræbte og omkring 150 kvæstede. Blandt ofrene er en amerikansk missionær og børn. Flere telegrambureauer melder at i hvert fald et ni måneder gammelt barn er blevet dræbt. De tre eksplosioner ramte henholdsvis lufthavnen, busterminalen og sundhedscenter i og omkring byen Davao. Værst gik det i lufthavnen, hvor bomben formentligt var gemt i et læskur. Her havde mange mennesker søgt læ for en kraftig regnskylle, da bomben eksploderede.

 

Ifølge Filippinernes præsident Gloria Arroyo er der allerede tilbageholdt flere mænd i forbindelse med terrorangrebet, som menes at være udført af muslimske oprørere.

 

Spilte død - overlevde massakre

Nettavisen 18. mar 2003 08:34

Den 24 år gamle studenten Rommel Gamiao lot som han var død og unngikk å bli drept av opprørerne som slaktet åtte busspassasjerer på Filippinene.Muslimske opprørere skjøt og drepte åtte busspassasjerer i Filippinene tirsdag morgen. Samtidig eksploderte en bombe nær en katedral et annet sted i landet.

Bussen de åtte satt i ble angrepet av medlemmer av Moro Islamic Liberation Front (MILF). De ba oss gå av bussen, tok alle eiendelene våre og stilte oss opp i veikanten. Så åpnet de ild, forteller overlevende Rommel Gamiao. Åtte mennesker ble drept av opprørerne. Gamiao ble skadet i skytingen, men overlevde fordi han lot som han var død og lurte dermed opprørerne.

        Jeg prøvde å bare ligge stille. Så kom soldatene og alle løp sin vei, fortalte Gamiao fra sykehussengen, ifølge Reuters. Noen timer senere ble fem mennesker skadet da en bombe gikk av utenfor en katedral i Cotabato

 

Bombe eksploderte på ferjeterminal

Nettavisen 02. apr 2003 14:22, ny 17:20

Minst 15 mennesker omkom da en bombe eksploderte på en ferjeterminal i Filippinene onsdag.

Bomben gikk av i havna ved den filippinske byen Davao, der 22 mennesker døde i en eksplosjon på en flyplass for om lag en måned siden.

Bomben var gjemt i et matlager på terminalen. President Gloria Macapagal Arroyo har bedt politi og militære om å ta alle nødvendige skritt for å finne terroristene.

 

13 drept i bombeeksplosjon

Nettavisen 10. mai 2003

Minst 13 personer ble drept og minst 24 skadd da en bombe eksploderte i et overfylt marked sør på Filippinene lørdag. Blant de døde var en person som er mistenkt for å ha stått bak ugjerningen, melder lokale myndigheter. Den mistenkte skal ha lagt fra seg en pakke som eksploderte i en motorsykkeltaxi, ifølge ordføreren i byen Koronadal på den sørfilippinske øya Mindanao.

 

Ingen har påtatt seg ansvaret for eksplosjonen, men filippinske myndigheter mistenker islamistiske opprørere for å stå bak.

 

Ja, hvem skulle det ellers være, små grønne menn fra Mars ?

 

Police arrest LRT bomber, Muslim cleric

Manila Times 26 May 2003

ZAMBOANGA CITY–Philippine security officials on Sunday arrested a man believed to be a ranking Moro Islamic Liberation Front (MILF) leader behind a Manila bomb attack that killed 22 people and wounded 100 others in December 2000, officials said Sunday.

 

The Filipino in custody is believed to be Muklis Yunos, who was arrested along with an Egyptian Islamic missionary, near the southern city of Cagayan de Oro, where President Arroyo was expected to visit on Monday, the military said.

 

The man was caught while about to board a flight to Manila with his face covered in bandages to disguise himself, the military’s southern command spokesman, Lt. Col. Renoir Pascua, said.

 

“That is confirmed, a man believed to be Muklis Yunos was arrested today,” Pascua said, adding that both men were being interrogated at an undisclosed location.

 

Intelligence officials believe Yunos is the head of the MILF’s “special operations group” thought to be behind a series of bombings in the South and in Manila in recent years.

 

Manila working to thwart militants' attack plans

Reuters 9 October 2003

The Philippines has reinforced security at possible targets ahead of a visit by U.S. President George W. Bush and shares Australian concern that it faces threats from foreign militants, the military said on Thursday.

 

Australian Defence Minister Robert Hill said the regional Jemaah Islamiah (JI) militant group could increasingly turn its attention to the Philippines because it offered a plethora of targets such as Western-style clubs, hotels and multinational businesses.

 

Det er slett ikke umulig. Filippinene har bekjempet muslimsk terrorisme lenge. På det tidspunkt da USA sprøytet enorme summer inn i Taliban var Filippinene allerede dypt engasjert i denne kampen. Likevel var en amerikansk senator frekk nok til å takke Filippinene for at de ”sluttet seg til” USA sin kamp mot terrorisme etter 11 september. I den grad noen har sluttet seg til noen her er det USA som har sluttet seg til Filippinene.

 

Abu Sayyaf commander held

BBC Monday, 8 December, 2003, 12:14 GMT 

A senior member of the Philippines kidnapping group Abu Sayyaf has been captured by the country's armed forces. Galib Andang, popularly known as Commander Robot, was caught after a gun battle between the rebels and the military on Sunday in southern Jolo island following a public tip-off as to his whereabouts. He is suspected of taking part in a series of kidnappings for ransom, including the abduction of 21 tourists from a Malaysian dive resort in April 2000.

 

After Mr Andang was transported to the southern city of Zamboanga, he was reported to have been verbally abused by a crowd of onlookers, and even attacked by one of his former kidnap victims. He was given treatment at Zamboanga airbase for treatment to wounds sustained during the gun fight. He had been shot in both legs.

 

Vi gratulerer Filippinenes væpnede styrker og President Arroyo med fangsten.  

 

Minst ti drept av bombe

Nettavisen 04.01.04 10:19, ny 04.01.04 14:37

Rett etter at ordføreren i den filippinske byen Parang hadde talt til flere tusen mennesker på et idrettsstevne, gikk en hjemmelaget bombe av. Minst ti personer ble drept og over 60 såret. Det voldsomme smellet kom idet dommeren kastet ballen for å starte en basketballkamp, og kaos brøt ut i den stappfulle hallen, melder NTB-AFP-Reuters.

 

Byen Parang ligger på den sørlige øya Mindanao hvor muslimske opprørere i lengre tid har gjort opprør mot styresmaktene. Borgermester Vivencio Bataga er kristen og var trolig målet for angrepet.

 

Bildet til venstre: Et av ofrene for bomben gis førstehjelp.

 

Også MLK (Muslimsk Løgnkringkasting) brakte denne nyheten, men i motsetning til Nettavisen var det ingen antydning til hvem som kunne tenkes å stå bak, eller at de sydlige Filippinene har vært gjenstand for noe av den råeste muslimske terror verden har sett de senere år. Aksjonene på Filippinene er mindre spektakulære enn 11 september, men Filippinene har bekjempet muslimsk terrorisme lenge før 11 september og President Arroyo er en av de ytterst få statsledere i ikke-muslimske land som i hvert fall til en viss grad forstår og tar på alvor trusselen fra islam.

 

Many missing in Manila ferry fire

BBC 27 February 2004

More than 100 people are missing after a fire on board a Philippines ferry forced many to abandon ship. More than 600 other passengers and crew were rescued and there are hopes that the missing people were picked up by other ships. At least one person is known to have died after the fire broke out, two hours into the boat's journey from Manila to Bacolod, central Philippines.

 

Islamic militants 'bombed ferry'

BBC 29 February 2004

Witnesses said they heard an explosion before the fire  militant Muslim group says it planted a bomb on board a Philippine ferry which caught fire at sea, leaving about 180 people missing. A man identifying himself as Abu Sulaiman of the Abu Sayyaf group made the claim in a call to a Philippine radio station. Military authorities say they are sceptical about the claim and will await the results of an investigation.

 

Utrolig nok fikk også Aftenposten med seg dette:

 

Gerilja: - Vi sto bak fergebrann

Aftenposten 29 februar 2004

Den muslimske geriljaen Abu Sayyaf hevdet søndag at de sto bak brannen om bord i en ferge på Filippinene fredag. Fortsatt er 186 mennesker savnet.

 

Filippinske myndigheter var i begynnelsen skeptiske til at Abu Sayyaf sto bak dette, men så skjedde følgende:

 

Militant missing with lost ferry

BBC 2 March 2004

The Philippine coastguard has confirmed that a suspected member of a militant Muslim group was aboard a ferry that caught fire last week. Coastguard Rear Admiral Arthur Gosingan said Arnulfo Alvardo was on the ship's manifest and was one of the 133 passengers still missing. On Sunday the Abu Sayyaf group said it was behind the incident and named Mr Alvardo as the suicide bomber.

 

Man kan fortsatt ikke være sikker på om dette var en ulykke eller en terroraksjon, men bare det faktum at Abu Sayyaf gjerne vil ha “æren” for det sier i grunnen nok.

 

Avverget terroraksjon på Filippinene

VG 30 mars 2004

Filippinske myndigheter sier de har avverget en terroraksjon på størrelse med angrepene i Madrid. -Vi har arrestert fire medlemmer av en terrorgruppe med forbindelser til al-Qaida og beslaglagt 36 kilo sprengstoff, sa Filippinenes president Gloria Arroyo tirsdag. -Vi avverget dermed en terroraksjon på størrelse med terrorangrepene i Madrid, sa Arroyo og sammenlignet med angrepene som kostet 191 mennesker livet. Sprengstoffet skulle ifølge Arroyo bli brukt til å bombe handlesentra og tog i hovedstaden i sentrum av Manila.

 

De fire arresterte skal være medlemmer av den militante islamistiske gruppen Abu Sayyaf. President Arroyo identifiserte ikke de arresterte og spesifiserte heller ikke hvor de ble tatt.

 

Og vi kan legge til at verken Nettavisen eller Aftenposten fant denne nyheten verdt å nevne på sine nettsider. Den islamske nyhetssensuren fungerer tydeligvis bedre der enn hos VG, i hvert fall i dette tilfellet.

 

Report says terrorist teams stalk Manila

UPI 1 April 2004 via JihadWatch

At least 10 terrorist teams are in the Philippines metro Manila area to attack "soft targets," the Manila Times reported Friday. The times quoted a "source in the police intelligence community" as saying the teams are from the Abu Sayyaf and its affiliate groups. The five or six members in each team reportedly trained in central Mindanao to prepare and set off explosives. President Arroyo announced on Tuesday the government had thwarted a plot by the Abu Sayyaf to launch a "Madrid-level" bombing of lightly guarded shopping malls and train stations in Metro Manila. She also revealed the arrest of four suspected members of an Abu Sayyaf cell operating in the metropolis.

 

Det politisk korrekte avskum med Stålsett, Bondevik og Nome i spissen “forklarer” jo gjerne terror med fattigdom, og med Europas historiske fortid som kolonisator. Hvordan passer det inn på Filippinene da ? Hvem er det Filippinene har kolonisert og utbyttet ?

 

 

Mange drept i bombeeksplosjoner

VG 14 februar 2005

Minst 11 personer er drept og over 50 såret i tre kraftige bombeeksplosjoner på Filippinene. Den muslimske Abu Sayyaf-gruppen har tatt på seg ansvaret for minst to av eksplosjonene. Tre personer ble drept og flere titall såret da en bombe eksploderte på en buss i det sentrale forretningsstrøket i Manila mandag, ifølge en lokal radiostasjon. De to andre bombene eksploderte på øya Mindanao.

 

- Eksplosjonen i General Santos City var meget kraftig og folk fløy forskremt i alle retninger for å søke ly, sa et øyenvitne til nyhetsbyrået Reuters. Bomben krevde minst tre menneskeliv, mens 15 ble kjørt til sykehus.

 

I Davao City ble fem personer skadd da en granat eksploderte på en bussholdeplass i byen. Ifølge politiet skjedde de to eksplosjonene i sør omtrent samtidig, og en halv time senere smalt det i Manila. En fremtredende leder for Abu Sayyaf-geriljaen, Abu Solaiman, opplyste til en lokal radiostasjon at hans gruppe står bak de to eksplosjonene på Mindanao. Om lag 5.000 regjeringssoldater er stasjonert på øya Jolo der det har vært harde kamper de siste åtte dagene mellom regjeringsstyrkene og vel 800 soldater fra Abu Sayyaf-gruppen.

 

Officials: Arrested JI suspects planned to bomb church, airport, malls (11:23 a.m.)

The Sun Star 24 February 2005 via JihadWatch

Officers have arrested four suspected members of al-Qaida-linked terror groups who were planning to bomb an airport, malls and a church in the Philippines, police officials said Thursday. Two Indonesians and a Malaysian, all suspected members of the regional Muslim terror group Jemaah Islamiyah, and a Filipino allegedly from the Abu Sayyaf extremist group, were arrested in southern Zamboanga city in December, but their detentions were not announced immediately to allow officials to track their companions, police officials said.

 

Dette er det for så vidt ikke noe synderlig oppsiktsvekkende ved. Muslimske terroraksjoner befinner seg i forskjellige stadier av planlegging og forberedelse over store deler av verden til enhver tid, og en en del av dette blir oppdaget tidsnok til at det blir forhindret. En ting skal man imidlertid merke seg. Denne filippinske avisen snakker om en muslimsk terrorgruppe, ikke om ”militante”, ”separatister”, ”ekstremister”, ”fundamentalister”, ”islamister” eller andre mer eller mindre politisk korrekte omskrivinger av sannheten. Det er nemlig muslimsk  det er, deltakelse i  krig for å utbre islam er et KRAV for for med rette å kunne kalle seg muslim. Enhver muslim som tar Koranen og Muhammed på alvor er forpliktet til dette, og tar han ikke Koranen og Muhammed på alvor, er han da egentlig muslim ?

 

Mange såret i bombeeksplosjoner på Filippinene

VG  10 august 2005

Minst 24 mennesker ble såret da to kraftige bombeeksplosjoner rammet byen Zamboanga sør på Filippinene onsdag….Zamboanga har hovedsakelig en kristen befolkning, men det er også et muslimsk mindretall i byen. Flere ganger de siste årene er Zamboanga blitt rammet av bombeangrep fra ytterliggående, muslimske grupper.

 

Her må det ha skjedd en arbeidsulykke i VG når de bruker en slik formulering i stedet for å snakke om "religiøse sammenstat", "etnisk uro" eller en annen "balansert" PK-formulering

 

Terror groups use children

Gulf News 15 september 2005 via JihadWatch

Terrorist groups have resorted to using children in carrying out attacks in southern Philippines, military and civilian officials said. Major Lao Lucas of the army's Civil Relations Unit based in Zamboanga City cited a report provided by Mayor Luz Tan of Kabacan town in North Cotabato province which said that terror groups are using schoolchildren to extort money from their targets under the threat of carrying out a bomb attack. Lucas said most of the recruits were students from the towns of Kabacan, Midsayap and Carmen in North Cotabato and Esperanza municipality in Sultan Kudarat province.

 

Det var vel Golda Meir som sa at det først blir fred i Midtøsten når araberne begynner å elske sine egne barn mer enn de hater jødene. Hun var nok inne på noe der, men en mer presis formulering ville vært at det kan ikke bli fred i verden før muslimene begynner å elske sine egne barn mer enn de hater ikke-muslimer. Dette har ingenting å gjøre verken med arabere eller jøder, men grunnprinsippet er det samme, nemlig bruk av barnesoldater i en eller annen form.

 

Abu Sayyaf now recruiting Christians for future attacks in Philippines.

Pakistan Christian Post  24 September 2005

CHRISTIANS are being recruited by the Abu Sayyaf for future attacks in key areas in Mindanao, a military intelligence office revealed Wednesday. The intelligence report dated September 7 said the recruitment had started sometime in July.  The report said the Abu Sayyaf centered its recruitment in Zamboanga City and Basilan, and offered prospective recruits a substantial “salary.”

 

“The recruits were allegedly offered salary [P10,000 to P30,000] to join the group and conduct sabotage operations in Zamboanga City,” said the report. The report also cited the recruitment of Christians in Bunot Village, Indanan, Sulu, Maguindanao, and in Muslim dominant villages in Rio Hondo, Campo Islam and Arena Blanco in Zamboanga City.

 

“The recruitment is spearheaded by Abu Sayyaf commanders Jainal Antel Sali, alias Abu Solaiman, the group’s spokesman; Albader Parad and a certain Abdu­raaman Jad­jijul,” the report said. An intelligence officer who requested anonymity said the Christians mentioned in the report have converted to Islam. “The wives of some of the senior Abu Sayyaf leaders are Balik Islam,” said another intelligence officer in Camp Aguinaldo.

 

Balik Islam are former Christians who embraced Islam as their new religion.

 

Overskriften her er med andre ord misvisende. Det er ikke kristne som rektrutteres til terror, det er kristne som rekrutteres først til islam, og så til terror. Det er selvfølgelig egentlig bare to sider av samme sak, etter som islam er terror, og terror er for alle praktiske formål islam.

 

Philippines says disrupts bomb plot in south

Reuters 22 Apr 2006 09:49:51 GMT

The Philippines believes the death of a bomb-maker foiled a militant plan to launch Easter attacks on the southern island of Mindanao, a senior intelligence official said on Saturday. The small militant group Abu Sayyaf, blamed for a ferry bombing in February 2004 that killed more than 100 people, was believed to have been plotting to launch bomb attacks in Zamboanga City.

 

"We were just days from a possible bomb attack when security forces killed the supposed bomb-maker," said an official of the police counter terrorism task force, who declined to be identified.

 

"We believed that we have pre-empted a major terrorist strike." He said security forces killed Amilhamja Ajijul, alias Alex Alvarez, and a companion in a gun battle 10 days ago in Zamboanga City, where about 200 U.S. commandos are based to help local units fight home-grown militants.

 

Kommentar: Legg for det første merke til Zamboangas byvåpen på figuren til venstre. Det skal liksom symbolisere kristent-muslimsk brorskap. Hva forsøk på det fra kristen side ender som i praksis er denne historien en av utallige illustrasjoner på.

 

Det kan for øvrig se ut som om andre religioners høytider også er høysesonger for muslimsk terror og aggresjon. Yom Kippur krigen startet som navnet sier på den jødiske Yom Kippur høytiden. Det har også vært terroraksjoner i India i forbindelse med hinduenes Diwali-høytid, og bombeattentat mot kirker i Indonesia i forbindelse med julefeiring. Denne gangen ser det altså ut til at det var filippinske katolikker som skulle få sin påskefeiring ”beriket” for å bruke et av den islamofile ormeyngelens yndlingsbetegnelser på overfall, ran, voldtekt, drap og terror. Og disse dynamittbavianene er det liksom som skal lære OSS noe om toleranse og respekt for annerledes troende i kjølvannet av Muhammed tegningene. Selvsagt har verken vi i Vesten eller folk i andre deler av den siviliserte (dvs ikke-muslimske) del av verden noe å lære av en ideologi hvor forbildet er en pedofil voldtektsmann, landeveisrøver og slavehandler.

 

I forbindelse med denne spesifikke saken fra Filippinene kan det også være verdt å nevne at Burka Broadcasting Corporation, også kjent som BBC, ikke fant den verdt å nevne på sine nettsider. Noe annet som skjedde omtrent samtidig, også det på Filippinene som de FANT verdt å nevne var imidlertid følgende:

 

Marines face Philippine rape case

BBC 28 April 2006

 

Denne saken handlet om noen amerikanske marinesoldater som var tiltalt for å ha voldtatt en filippinsk kvinne. Med all mulig respekt for vedkommende kvinne, hva har, eller burde i det minste ha, størst almen interesse, en voldtektssak eller at det var avverget et terrorangrep som kanskje kunne ha kostet hundrevis av mennesker livet? Videre, ville BBC ha nevnt denne saken om de tiltalte hadde vært filippinske menn? Når de i overskriften gjør et nummer av at dreier seg om amerikanske marinesoldater tyder det ikke på det. Derimot ser åpenbart terroristlakeiene i BBC her en mulighet for å gi uttrykk for sitt blinde og irrasjonelle USA-hat.

 

* * *

 

Philippines: Four Soldiers Killed By Islamists On Jolo

Western Resistance 24 May 2006

 

I følge avisene China Post og Manila Times ble fire filippinske soldater myrdet av muslimer i løpet av to dager på øya Jolo i det sydlige Filippinene i slutten av mai 2006. Ordet ”myrdet” er ikke tilfeldig valgt. De fire ble nemlig så langt det fremgår av beskrivelsene ikke drept i kamp med muslimske opprørere, de ble drept utenfor tjenesten, på fritiden. En av dem ble skutt av en snikskytter mens han var på joggetur i nærheten av flyplassen, en annen ble skutt i sentrum av Jolo Town.

 

Det muslimske opprøret på de sydlige Filippinene blusset opp på nytt 11 november 2005 da filippinske soldater falt i et bakholdsangrep fra en kombinert stryke av de to muslimske terrororganisasjonene som opererer i området, MNLF og Abu Sayyaf. Kampene og urolighetene fortsatte til det ble inngått en våpenhvile i januar 2006. Lederen for MNLF, Nur Misauri, sitter for tiden i fengsel etter et angrep på en militærbase på Jolo i november 2001 hvor ca 100 mennesker mistet livet.

 

Mordene på de fire filippinske soldatene falt sammen med at en delegasjon fra OIC (Organization of Islamic Conference) besøkte Filippinene for å diskutere implementeringen av en fredsavtale fra 1996 mellom de muslimske opprørerne i syd og sentralregjeringen i Manila.

 

I følge en rapport i avisen Khaleej Times 24 mai hadde besøket av delegasjonen fra OIC også sammenheng med at Filippinene har søkt om observatørstatus i OIC. At det overveiende sterkt katolske Filippinene skulle ha noe interesse av et slags medlemskap i OIC virker i utgangspunktet absurd. Bakgrunnen er imidlertid den at filippinske myndigheter vil ha anledning til å imøtegå de anklager som muslimske opprørere fremfører ovenfor OIC om forholdene for muslimer på Filippinene. Muslimene på Filippinene er derfor sterkt i mot at Filippinene skal få observatørstatus i OIC.

 

Drapene på de filippinske soldatene blir selvsagt forbigått i stillhet i de islamofile og sharia-sensurerte norske mediene. Når ofrene er filippinske passer det liksom ikke med de klassiske bortforklaringene om korstog, kolonifortid og de andre klassiske løgnene som brukes når den unike djevelskapen i islam skal benektes, bagatelliseres og bortforklares. Når det gjelder Filippinene er imidlertid situasjonen den at vi har en del innvandrere derfra i Norge. En av disse kan bekrefte AJNs fremstillingen av situasjonen når det gjelder problemene med muslimer i hennes tidligere hjemland.

 

Spesiell terror mot kristne

 

I et land hvor flertallet av befolkningen er kristne blir selvfølgelig også de fleste ofre for terror kristne i den forstand at de figurerer som sådanne i religionsstatistikken. I likhet med andre såkalte kristne land tar imidlertid ikke alle filippinere sin kristendom like alvorlig. Det kan imidlertid se ut som om de muslimske terroristen i mange aksjoner velger sine mål nettop blant de som tar sin kristendom mer på alvor enn andre, dvs man angriper kirker, myrder prester osv. Dette avsnittet har samlet en del saker av denne kategori, dvs aksjoner hvor deres kristne tro og utøvelsen av den gjør noen til spesielt utsatte mål for terror.

 

21 drept i filippinsk massakre

Aftenposten 17.07.00 kl. 12:41

29 kristne landsbyboere ble brakt til en moske i byen Bimbaran på øya Mindanao hvor de ble holdt bundet i 14 timer og deretter skutt. Åtte overlevde angrepet, men ble skadet.

 

International Christian Concern July 19, 2000

 It was reported that over 100 MILF rebels rounded up Christians in the remote village of Bumbaran, Lanao del Sur and shot them at point blank range. Twenty-one people were killed and 8 were seriously injured.

 

16 kristne drept av islamsk gerilja

Aftenposten 05.08.00 kl. 09:51

16 sivile ble drept og ti ble skadet da et hundretall islamske geriljasoldater fredag kveld overfalt biler på en hovedvei i Nord-Cotabato-provinsen sør på Filippinene, opplyser lokale myndigheter. Ofrene, som var kristne, kom kjørende i en lastebil, en minibuss og en personbil utenfor landsbyen Carmen, da de ble stanset av geriljasoldatene og tvunget ut av bilene. Overfallsmennene ranet dem deretter for verdisaker, og åpnet ild. Minst fire av de drepte var barn.

 

International Christian Concern July 30, 2001

A fragmentation grenade was launched into the Mt. Carmel Cathedral and exploded in the backyard. Sulu Police Provincial Director Candido Casimiro reported no casualty or injury. Abu Sayyaf Group (ASG) spokesperson Abu Sabaya later warned government authorities that the ASG would start burning churches if military operations against the rebel group are not stopped.

 

International Christian Concern August 28, 2001

Father Rufus Halley, an Irish priest of the Columbian Order, was shot and killed as he travelled to a neighbouring parish on southern Mindanao Island by extremist Muslim guerillas.

 

Kidnappers of Italian priest killed in Philippines

CNN  November 14, 2001 Posted: 8:40 AM EST (1340 GMT)

MANILA, Philippines -- Five kidnappers of a gang holding an Italian priest have been shot dead by government troops, yet gang members managed to escape with their hostage. Officials say the priest, 44, has been abducted by a so-called "lost command" of the separatist Moro Islamic Liberation Front (MILF) and is being held for ransom.

 

Ville ikke overleve uten støtte

Dagen 3 juni 2002 (Papirutgaven)

Uten støtte fra dere ville vi neppe ha overlevd, sier en kristen mann fra Mindanao, på den sørlige delen av Filippinene om Åpne Dørers arbeid. Mannen forteller om Nurmina, en ung kvinne fra den samme byen. Nurminas mann ble brutalt myrdet av muslimske ekstremister fordi han forkynte evangeliet. Tilbake sitter Nurmina med seks små barn. Foreldrene hennes er muslimer og vil ikke ha noe med henne å gjøre så lenge hun er kristen.

 

Church Attacked in Philippines City

Openbook October 20, 2002

Police in the Philippines say a bomb has exploded near a Catholic church in the southern city of Zamboanga. A guard at the shrine at Fort Pillar was killed in the blast and at least 12 other people were injured, Philippine officials said. It was the second fatal bombing in the predominantly Christian city in four days -- on Thursday, seven people died and more than 100 were hurt in two bomb explosions at a shopping centre. Police attributed the earlier attack, as well as two other bombings in the capital, Manila, on Friday, in which two people died, to Islamic militants.

 

Hours before Sunday's blast, police in Manila captured a man they said was a senior member of the Muslim extremist group, Abu Sayyaf, suspected of staging. the earlier Zamboanga blasts. The group is notorious for kidnapping foreigners and Christians in the southern Philippines and it has previously been linked to Osama Bin Laden's al-Qaeda network.

 

Kombinerte sexbomber og selvmordsbomber

 

Tsjetsjenia har i en årrekke hatt sine såkalte ”sorte enker”. Dette er kvinnelige selvmordsbombere og andre terrorister som typisk er enker etter mannlige muslimske terrorister som er drept i kamp mot russiske soldater. Man kan jo lure på hvorfor disse kvinnene er så ivrige etter å følge sine menn i døden. Er det tanken på at deres menn koser seg med 72 jomfruer i Paradis som gjør dem sjalu og driver dem i døden, eller hva?

 

Man kunne sikkert lage diverse interessante scenarier fra Janna (det muslimske paradis) hvor en illsint enke dukker opp og avbryter sin mann midt i en hyrdestund med et knippe houris, de himmelske skjønnhetene som venter i Janna på dem som dreper og dør for Allah, vel og merke på de MENN som dreper og dør for Allah. Men det er kanskje best å la det temaet ligge, man kunne jo komme i skade for å ”fornærme” islam, eller ”krenke” muslimene.

 

Uansett, kvinnelige muslimske selvmordsbombere ser ut til å være noe som er på vei inn flere steder. I tillegg til Tsjetsjenia har man også hatt noen tilfeller av det i Midtøsten.

 

Den foreløpig siste konflikt mellom sivilisasjon og islam hvor kvinnelige selvmordsbombere synes i ferd med å bli introdusert er på Filippinene. Filippinsk politi omtaler dem som ”The sexy bombers” og man tror de er det nyeste våpenet til den muslimske terrororganisasjonen Jemaah Islamiyah. Politiet på øya Mindanao i det sydlige Filippinene tar muligheten for at kvinner er blitt trent som selvmordsbombere meget alvorlig. I følge etterretningsrapporter skal minst 10 kvinner stå klare til å blåse seg selv i luften for islam i dette området. Dette vil i så fall være noe nytt i denne delen av verden.

 

Det er også noe annet som er nytt her. Tidligere har den muslimske terrortrusselen på Filippinene hovedsakelig kommet fra to organisasjoner, MILF (Moro Islamic Liberation Front) og Abu Sayaf. Disse har operert etter omtrent samme arbeidsdeling som henholdsvis PLO og Hamas i Midtøsten, dvs PLO og MILF kjører en kombinert terror og såkalt ”forhandlingslinje”, mens Hamas og Abu Sayaf ikke gir seg ut for noe annet enn hva de egentlig er, rene terroristorganisasjoner.

 

Det nye på Filippinene er at nå har også en tredje muslimsk terroristorganisasjon meldt sitt nærvær., nemlig Jemaah Islamiyah. Denne gruppen har stått bak en rekke terrorangrep i Sydøst-Asia de senere år, det kanskje mest kjente var Bali-bombene i 2002 hvor over 200 mennesker ble drept. Jemaah Islamiyah har ikke tidligere brukt kvinner i sine aksjoner.

 

Det hører for så vidt med til denne historien at egentlig skulle krigen mellom sivilisasjon og islam på Filippinene være over, og islam har vunnet. I november 2007 kapitulerte nemlig regjeringen og inngikk en avtale med MILF hvor deres krav om en egen muslimsk stat på de sydlige sydlige Filippinene ble innfridd. Men like lite som det nytter med ”land for fred” i Midtøsten, like lite nytter det på Filippinene, eller i noen annen konflikt mellom sivilisasjon og all sivilisasjons kollektive fiende. For islam er det uakseptabelt med så mye som en kvadratmeter ikke-muslimsk territorium på denne planeten. Skal sivilisasjonen overleve kan den derfor heller akseptere så mye som en kvadratmeter muslimsk territorium.

 

Når det gjelder kvinnelige selvmordsbombere kan det for øvrig være verdt å minne om to andre historier også. Den 4 januar 2004 kunne avisen New York Post fortelle at en flight fra London til New York var blitt kansellert. Grunnen var tips om at kvinnelig muslimsk passasjer hadde gjemt sprengstoff i livmoren for å sprenge seg selv ombord i flyet. På et hinduistisk (og anti-islamsk) debattforum ble hun prompte kåret til ”The Mother of All Explosions”. For en tid tilbake hadde dessuten JihadWath en historie om muslimske kvinner som i stedet for silikonpupper hadde såkalte semtex-pupper, dvs sprengstoff operert inn i brystene. Begrepet ”Booby Traps” har fått en helt ny betydning.

 

Kilde:

Chechnya's deadly ''black widows''

New Statesman 6 September 2004

 

Philippines: Female "sexy bombers" may be new terror weapon, say police

Adnkronos International 16 January 2008

 

Kidnappinger

 

Kidnappinger/gisseltaking med deretter følgende krav om løsepenger eller imøtekommelse av andre typer krav er på ingen måte noe som er unikt for muslimer på Filippinene. Det er snarere et varemerke for muslimer, et varemerke som går direkte tilbake til Muhammed selv og som også er legitimert i Koranen, bl a i 47:4-5. Det kan likevel synes som om de filippinske muslimene har en spesiell forkjærlighet for akkurat denne form for muslimsk ”religionsutøvelse”. Dette avsnittet samler saker fra de senere år som gjelder kidnappinger foretatt av muslimer på Filippinene.

 

International Christian Concern  20 March  2000

Teachers and children from two schools were kidnapped by the Abu Sayyaf (ASG) and taken to Basilan island. In return for the hostages the group demanded ransom money, the creation of an Islamic state in Mindanao, the removal of crosses from public places, and an end to teaching Christian values in schools. Twenty-four Muslim captives were released in April, but 29 Christians continued to be held. In May four of the captives, including a priest, were killed when they attempted to escape.

 

Fjerning av kors fra offentlige steder er for øvrig et krav muslimer i en del vestlige land er kommet med også, og kan de ikke fremme det formelt mobbes folk fra å gå med kors i form av smykker:

 

Religiøs mobning på Nørrebro

 Jyllandsposten 24/08-2001 kl.23:59
Der har også i den seneste tid været enkelte episoder, hvor nogle børn er blevet truet, fordi de har haft et smykke med et kors om halsen,« siger forfatteren Kåre Bluitgen, der er formand for Blågårdskolens bestyrelse.

 

Muslim rebels abduct students in Philippines

(21 March 2000 (Newsroom) -- Muslim rebels in the southern Philippines are holding hostage 26 people from a Catholic school, according to the Missionary Service News Agency (MISNA), a Catholic group. A pregnant teacher, whose name has not been disclosed, reportedly died in the attack on Monday, MISNA said. School director Father Roel Gallardo, principal Reynaldo Rubio, five teachers, and 20 students are being held by members of the Al Haratul Islamiya rebel group in the village of Tumahubong in southern Basilan province. According to news reports, the Catholics were among 58 people that the rebels abducted on Monday as they fled government troops after an attack on an army outpost.)

 

International Christian Concern April 23, 2000

A group associated with the ASG kidnapped 21 tourists and workers at a dive resort in Malaysia and transported them to the island of Jolo in Sulu province.

 

Filippinsk gerilja nekter å sette fri syk tysk kvinne

Aftenposten 10.05.00 kl. 16:55

Den muslimske geriljagruppen Abu Sayyaf på Filippinene nekter å sette fri en tysk kvinne som lider av høyt blodtrykk.

 

Norsk journalist holdes tilbake av gisseltakere

Aftenposten 15.05.00 kl. 16:18

Den norske journalisten Kjersti Strømmen er en av ni journalister som holdes tilbake av den muslimske geriljaorganisasjonen Abu Sayyaf på øya Jolo på Filippinene.

 

Ordet skadefryd ligger snublende nær når en representant for norske halal-medier også havner i ”berikernes” klør som gissel.

 

International Christian Concern July 1, 2000

Twelve evangelists who paid Abu Sayyaf terrorists to visit their camp in order to pray for the people who had been kidnapped on April 23, were captured by the group.

 

Franske reportere tatt som gisler

Aftenposten 11.07.00 kl. 16:22

Muslimske geriljasoldater i Jolo i det sørlige Filippinene kidnappet søndag tre av fransk TV2s reportere, Maryse Burgot, Jean-Jacques Legarrec og Roland Madura.

 

Her ser man også hvordan de i beste muslimske tradisjon bryter ord og løfter gitt til vantro, og det er de selvfølgelig i sin fulle rett til å gjøre. Ord og løfter gitt til vantro er nemlig ikke forpliktende for muslimer, noe som er fastslått både i teori og praksis et utall ganger gjennom hele islams eksistens.

 

Småjente reddet fra kidnappere

Aftenposten 03.02.01 kl. 23:23

I tre uker ble seks år gamle Eiman Grant holdt som gissel av geriljaen på Filippinene. I helgen ble hun reddet. Dramatisk. Etter 15 minutters skuddveksling med filippinske soldater stakk kidnapperne på flukt. Noen løp mot fjellene på Basilan-øya, andre forsvant i to motorbåter. Dermed kunne endelig Eiman April Azzam Grant forenes med sin mor, som hun ikke hadde sett på 23 dager.

 

På bildet til venstre bæres Eimam i sikkerhet av Oberst Faulito Arumin fra den filippinske hæren

 

-          Jeg har det bra nå. Men de hadde geværer, og jeg var redd, sa Eiman etter at hun var reddet og bragt til et militærsykehus i byen Zamboanga

 

20 bortført fra filippinsk øy

 Aftenposten 27.05.01 kl. 21:10

Et amerikansk misjonærpar er blant gislene som ble tatt på feriested, trolig av muslimske ekstremister

 

International Christian Concern May 27, 2001

Twenty people, including two missionaries from the US-based New Tribes Missions, were kidnapped from a resort in the southern part of the country. Gracia and Martin Burnham from Wichita, Kansas were taken with 18 others by Abu Sayyaf rebels. Another 200 people were reported kidnapped on the same day from a nearby church and hospital.

 

Philippine hostages escape amid heavy fighting

CNN June 2, 2001 Posted: 4:08 AM EDT (0808 GMT)

ZAMBOANGA, Philippines -- Four hostages held by Muslim rebels in the southern Philippines have escaped in the midst of heavy fighting between their captors and Philippine troops

 

Adskillige dræbt i nyt gidseldrama i Filippinerne

Jyllandsposten 02.06 2001 03.40

Adskillige soldater, civile og oprørere fra den muslimske gruppe Abu Sayyaf blev lørdag dræbt under voldsomme sammenstød mellem militær og oprørerne. Kampene brød ud, efter at oprørerne havde taget 200 mennesker som gidsler på et hospital og en kirke på øen Basilan i det sydlige Filippinerne, sagde lokale embedsmænd.

 

Abu Sayyaf-geriljaen tar 200 gisler

Aftenposten 02.06.01 kl. 01:12

Abu Sayyaf-geriljaen hevdet lørdag at den har tatt 200 nye gisler på Filippinene.

En talsmann for den muslimske bevegelsen sa på lokal radio at Abu Sayyaf har tatt over en kirke og et sykehus på Basilan-øya i den sørlige delen av Filippinene.

-                      Vi er del av Abu Sayyafs selvmordsbrigade. Vi har nå tatt kontrollen over en kirke og et sykehus her med om lag 200 gisler, sa talsmannen.

 

Plantasjearbeidere bortført på Filippinene

Aftenposten 11.06.01 kl. 09:13

15 arbeidere og familiemedlemmer ved en gummiplantasje sør på Filippinene, er blitt bortført av den muslimske Abu Sayyaf-geriljaen.

 

For å sette ting litt i perspektiv, alle kidnappinger omtalt så langt var FØR 11 september. Likevel var et lobotomert grauthue fra det amerikanske halal-senatet frekk nok til å si at Filippinene hadde sluttet seg til USAs kamp mot terror. For det første fører ikke USA noen kamp mot terror å snakke om før de har nuket vekk Pakistan og Saudi-Arabia fra jordens overflate, og i den grad de gjør det,  var det selvfølgelig USA som etter 11 september sluttet seg til den kamp mot terror som Filippinene da hadde ført i en årrekke.

 

Philippines faces new hostage crisis

CNN November 26, 2001 Posted: 11:57 PM EST (0457 GMT)

MANILA, Philippines (CNN) -- Muslim separatist rebels have abducted scores of civilians in the southern city of Zamboanga and are using them as human shields against ground and air attacks by Philippine troops.

 

32 dead as MNLF grabs hostages

The Philppine Star 28 Nov 2001

ZAMBOANGA CITY — Armed followers of Nur Misuari seized 86 civilian hostages, many of them women and children, and used them as human shields to escape massive bombardment by air and ground forces here yesterday. Heavily armed gunmen surrounded the weeping hostages who were roped together as they marched from the Kabatangan complex, a government facility that the rebels had occupied, toward the hills outside the city around noon….. Twenty-nine of the 86 original hostages were females, many of whom were young girls who marched in front of the group as hooded gunmen wrapped their arms around the girls’ necks and pointed pistols at their heads.

 

Verken “Biskop” Stålseth eller noen andre av våre hjemlige støttespillere for muslimske terrorister  som var så opptatt av sivile ofre under USAs bombing av Afghanistan fant det opportunt å åpne kjeften om sivile ofte ved denne anledningen.

 

Philippine Muslim rebels seize Avon salespeople in first hostage taking since U.S. military mission

Yahoo News Wed Aug 21, 2002 via Faith Freedom Foundation

Suspected Abu Sayyaf guerrillas kidnapped at least six people selling Avon cosmetics door to door in a remote village in the southern Philippines, officials said Wednesday.

 

Muslim guerrillas kidnap nine, kill one in southern Philippines

Yehey News 11/28/2002

Muslim separatist guerrillas killed one and kidnapped nine people during a raid in a remote southern Philippine community last week, police and military sources said Thursday. Sources said members of the Moro Islamic Liberation Front (MILF) attacked a village near the town of Magsaysay in Lanao del Norte town on November 16. They burned a house owned by a convert to Islam, and gunned him down when he tried to stop them. Nine other members of the man's household were taken as hostages, the sources said. The captives were believed taken to a rebel stronghold in a nearby province and the MILF members demanded some 50,000 pesos (about 1,000 dollars) in ransom.

 

Opprørere drepte fire og tok gisler

VG 4 mai 2003

Muslimske opprørere på Filippinene drepte fire personer og tok 13 sivile som gisler under et angrep søndag morgen, ifølge militæret i landet. Mer enn 70 opprørere fra Moro islamske frigjøringsfront (MILF) angrep byen Siocon i provinsen Zamboanga del Norte 795 kilometer sør for hovedstaden Manila. Opprørerne skjøt både mot sivile og militære mål.

 

Two hostages escape from Abu Sayyaf Muslim extremist captors in Philippines

The Sun 17 May 2003

Two female Jehovah's Witnesses have escaped from the extremist Abu Sayyaf group after nine months of jungle captivity in the southern Philippines, military officials said Saturday. Marines found the women Saturday morning in the mountainous coastal village of Patikul on Jolo island, where the military has been waging an offensive to crush the al-Qaida-linked guerrillas, Brig. Gen. Romeo Tolentino said. The women, Flor Montolo and Nori Bendijo, said they escaped Friday night and groped their way through the jungle until soldiers found them. They looked tired and sleepless, their hands and feet muddy, when brought to an army brigade camp.

 

"They threatened that if one of us would escape, the remaining one would be killed. So we decided to escape together,'' Bendijo told The Associated Press by telephone.

 

"I'm so happy; we're free now,'' said the 40-year-old Bendijo, sounding weak and weary.

 

The women were among six members of the Christian sect kidnapped last August. The two men were beheaded. Two other women escaped last month.

 

I same artikkel fremkommer det for øvrig at de to gislene hadde sett indonesiske militære som instruktører sammen med Abu Sayyaf-terroristene.

 

Henrettelser/halshugging av gisler

 

Da vestlige, og særlig amerikanske, gisler begynte å bli henrettet, særlig ved halshugging i Irak vakte det en smule oppsikt i amerikanske og andre vestlige medier. Det var det overhodet ingen grunn til. Som det fremgår av de sakene som er samlet i dette avsnittet har halshugging av gisler vært vanlig praksis på Filippinene i en årrekke.

 

Filippinske ekstremister halshugget gisler

Aftenposten 19.04.00 kl. 14:32

Muslimske ekstremister i det sørlige Filippinene halshugget i dag to gisler fordi myndighetene ikke etterkom kravene deres.

 

Og dette er HELT i tråd med islams læregrunnlag. Muhammed tok gisler som ble halshugget da de ikke oppfyllte kravene. Koranen gir også klar beskjed: ”When you meet the unbelivers, strike off their heads” (47:4). I en del nyere oversettelser er dette omskrevet til “When you meet the unbelivers (in battle) strike off their heads”. Forskjellen er ikke kosmetisk en gang. For det første, ord som settes inn i parentes betyr at ordet ikke finnes i orginalteksten på arabisk (som er den eneste autoritative), det er ord som en oversetter kan sette inn for å få frem en sammenheng som ellers kan gå tapt. For det andre, det er PERMANENT krigstilstand mellom islams verden og sverdets verden, det fremgår bl a av Koranen 9:29 og diverse Hadiths.  47:4 er derfor almengyldig unntatt der hvor det kan finnes spesifikke unntak andre steder i islams læregrunnlag.  Det gjør det for kristne og jøder som har underkastet seg islam og akseptert å være annenklasses borgere, men det er også det eneste.  Etter som de kristne på Filippinene ikke har underkastet seg på denne måten er muslimene i sin fulle rett etter Koranen, Hadith og Muhammeds eksempel til å kappe hodet av landets ikke-muslimer.  Muhammed var meget klar på dette punkt:

 

"I have been ordered by God to fight with people till they bear testimony to the fact that there is no God but Allah and that Mohammed is his messenger, and that they establish prayer and pay Zakat (money). If they do it, their blood and their property are safe from me" (Bukhari Vol. I, p. 13).

 

Her står det krystallklart hva som må til for ens “blod og eiendom” skal være trygg for muslimer. Det er ”teorien”, og på Filippinene som andre steder hvor faenskapet eksisterer omsettes det i praksis:

 

Muslim extremists claim two hostages beheaded in Philippines

Openbook 20 April 2000 (Newsroom)

Muslim rebels in the southern Philippines say they beheaded two teachers Wednesday who were among 29 Catholic hostages

from two schools in Basilan province.

 

Halshugging er imidlertid ikke den eneste formen for muslimsk religionsutøvelse når vantro gisler skal drepes:

 

Gisler bakbundet og skutt av geriljaen

Aftenposten 04.05.00 kl. 13:59

Fire gisler som ble drept i går sør på Filippinene ble drept av geriljaen og ikke i skuddveksling mellom gerilja og regjeringssoldater. De drepte, en katolsk prest og tre lærere, var bakbundet og skutt på kloss hold. Presten Roel Gallardo var blitt torturert før han ble drept, forteller øyenvitner og talsmenn for myndighetene. Tåneglene hans var revet ut, forteller en kilde. Alle gislenevar skutt bakfra.

 

Muhammed torturerte også noen ganger sine fanger før de ble drept, ref Anwar Hekmat: ”Women and the Koran” side 63.

 

Geriljaen åpnet ild mot gisler

 Aftenposten 04.05.00 kl. 01:52

Fire gisler ble drept mens 15 ble berget fra kidnappernes klør da regjeringssoldater og gerilja støtte sammen onsdag. Landets myndigheter kjemper nå med tre alvorlige gissel-kriser samtidig….Det er Abu Sayyaf-geriljaen som holder gislene på både Basilan og Jolo. Aby Sayyaf er den minste, men mest voldelige av de to muslimske gruppene som er aktive sør i Filippinene, der de krever en egen stat. Den tredje gissel-situasjonen er det den andre opprørsgruppen, Moro frigjøringsfront (MILF), som står bak. MILF tok onsdag 70 gisler som menneskelige skjold etter å ha angrepet en militærleir i Cotabato.

 

To Abu Sayyaf-gisler funnet drept

Aftenposten 03.06.01 kl. 15:21

To filippinere som ble bortført av Abu Sayyaf-geriljaen ble funnet døde søndag i det sørlige Filippinene.

 

More headless bodies found in hostage hunt

June 23, 2001 Posted: 2:58 AM EDT (0658 GMT)

MANILA, Philippines -- Two headless bodies found Saturday in the southern Philippines have been identified as belonging to Filipino plantation workers kidnapped by Muslim extremists earlier this month, officials said.

 

Muslimsk gerilja halshugget to gisler

 Aftenposten 23.06.01 kl. 11:08

Den muslimske Abu Sayyaf-geriljaen har halshugget to filippinske plantasjearbeidere som ble kidnappet for snart to uker siden. Likene ble oppdaget av politiet i nærheten av byen Isabela lørdag morgen.

 

Severed heads of Abu Sayyaf hostages found

CNN June 26, 2001 Posted: 1:54 PM EDT (1754 GMT)

ZAMBOANGA, Philippines -- Two severed heads of hostages of the rebel Abu Sayyaf guerrilla group have been found in the group's stronghold province of Basilan, in the southern Philippines. The heads were found Monday night and Tuesday morning, and belonged to two of more than dozen plantation workers kidnapped by the Abu Sayyaf earlier this month.

 

Filipino hostage-takers behead four

CNN August 3, 2001 Posted: 5:15 AM EDT (0915 GMT)

MANILA, Philippines (CNN) -- Suspected Abu Sayyaf kidnappers have seized more hostages and beheaded four of them in the southern Philippines. The hostages were beheaded on Thursday night as the kidnappers fled a town in Basilan province, according to Armed Forces vice chief of staff Gen. Jose Calimlim.

 

Ni gisler halshugget på Filippinene

Aftenposten 04.08.01 kl. 13:35

Den muslimske Abu Sayyaf-geriljaen har i løpet av de siste dagene halshugget ni gisler sør på Filippinene.

 

Abu Sayyaf hostages rescued, one beheaded

CNN October 14, 2001 Posted: 3:16 AM EDT (0716 GMT)

MANILA, Philippines (CNN) -- Troops rescued four hostages being held by Abu Sayyaf guerrillas in the southern Philippines early Sunday, barely a day after one new hostage was beheaded.

 

Filippinske opprørere truer med å drepe gisler

Aftenposten 27.11.01, kl 08:41

Muslimske opprørere i Filippinene bruker gisler som menneskelige skjold, og truer med å drepe dem hvis hæren ikke trekker seg tilbake.

 

Philippine TV shows beheading video

Tuesday, 19 February, 2002, 14:03 GMT

The Philippine Government has broadcast a video-tape showing Muslim extremists beheading captured government soldiers with machetes.

 

Abu Sayyaf threatens to kill U.S. hostages

Gulf News | 02-05-2002

Abu Sayyaf spokesman Abu Sabaya has threatened to kill the two American hostages held by the group since May 27 following the refusal of the government to formally assign a negotiator for their release from the hinterlands of Basilan, southern Philippines. "There will be no more negotiations. It is up to the government to find the two (Americans). To find their dead bodies," said Sabaya in a radio interview that reached Manila.

 

U.S. hostage killed in Philippines

NBC 7 June 2002

An American missionary held hostage for more than a year by Muslim rebels in the Philippines was killed and his wife wounded but rescued Friday during an attempt by Philippine troops to free them. Afterward, President Bush said he was assured by Philippine President Gloria Macapagal Arroyo that the hostage-takers, the Abu Sayyaf guerrilla group, would be held accountable.

 

Kristne gisler halshogd

Nettavisen 22. aug 2002

To kristne filippinere ble torsdag funnet halshogd på øya Jolo. De to ble bortført av den muslimske Abu Sayyaf-geriljaen tidligere i uken. General Romeo Tolentino opplyste torsdag at en lapp var festet på et av hodene. Der det sto at de som ikke tror på Allah, ville lide samme skjebne.

 

Helt korrekt i henhold til Koranen 47:4 (”When you meet the unbelievers strike off their heads”)

 

Gunmen Kill 2 Hostages in Philippines

ABC News 10 March 2003

Gunmen Kill Two People After Taking Over Passenger Bus, Other Vehicles in Southern Philippines.

Suspected Muslim separatist rebels seized a bus in the southern Philippines on Monday, and two people were killed before the gunmen escaped, authorities said.

 

The bus was traveling between Cotabato City and Davao on the southern island of Mindanao when about 200 gunmen fired on the vehicle and forced about 40 passengers into a nearby school, said Mayor Farida Malingco of nearby Pikit town, 575 miles southeast of Manila. Officials at the scene said the gunmen introduced themselves as rebels of the Moro Islamic Liberation Front and robbed the passengers of mobile phones, money and other belongings.

 

Last week, suspected members of the same rebel group killed 21 people and injured more than 100 in a bomb blast at Davao airport, the nation's worst terrorist attack in three years. The group has been fighting for a separate Muslim homeland in the predominantly Roman Catholic Philippines for three decades.

 

Siden akkurat dette med halshugging synes å være et spesielt populært aspekt ved muslimsk religionsutøvelse på Filippinene kan det passe å ta med en artikkel fra FrontPage Magazine hvor det påvises at dette er hva forfatteren  kaller en ”hellig muslimsk skikk”. Vi ville vel heller kalle det en uhellig uskikk, men det er jo felles for praktisk talt alt som muslimer regner for hellig at det med normale mål er uhellig, og at deres skikker etter normale mål er uskikker. Det er ikke for ingenting at et hindu-nettsted kaller islam for en ANTI-religion. Med det menes at det som er synd i andre religioner er en dyd i islam – og omvendt.

 

The Sacred Muslim Practice of Beheading
By
Andrew G. Bostom
FrontPageMagazine.com | May 13, 2004

Reactions to the grotesque jihadist decapitation of yet another "infidel Jew," Mr. Berg, make clear that our intelligentsia are either dangerously uninformed, or simply unwilling to come to terms with this ugly reality: such murders are consistent with sacred jihad practices, as well as Islamic attitudes towards all non-Muslim infidels, in particular, Jews, which date back to the 7th century, and the Prophet Muhammad's own example.

According to Muhammad’s sacralized biography by Ibn Ishaq, Muhammad himself sanctioned the massacre of the Qurayza, a vanquished Jewish tribe. He appointed an "arbiter" who soon rendered this concise verdict: the men were to be put to death, the women and children sold into slavery, the spoils to be divided among the Muslims. Muhammad ratified this judgment stating that it was a decree of God pronounced from above the Seven Heavens. Thus some 600 to 900 men from the Qurayza were lead on Muhammad’s order to the Market of Medina. Trenches were dug and the men were beheaded, and their decapitated corpses buried in the trenches while Muhammad watched in attendance. Women and children were sold into slavery, a number of them being distributed as gifts among Muhammad’s companions, and Muhammad chose one of the Qurayza women (Rayhana) for himself. The Qurayza’s property and other possessions (including weapons) were also divided up as additional "booty" among the Muslims, to support further jihad campaigns.

The classical Muslim jurist al-Mawardi (a Shafi’ite jurist, d. 1058) from Baghdad was a seminal, prolific scholar who lived during the so-called Islamic "Golden Age" of the Abbasid-Baghdadian Caliphate. He wrote the following, based on widely accepted interpretations of the Qur'an and Sunna (i.e., the recorded words and deeds of Muhammad), regarding infidel prisoners of jihad campaigns:

“As for the captives, the amir [ruler] has the choice of taking the most beneficial action of four possibilities: the first to put them to death by cutting their necks; the second, to enslave them and apply the laws of slavery regarding their sale and manumission; the third, to ransom them in exchange for goods or prisoners; and fourth, to show favor to them and pardon them. Allah, may he be exalted, says, 'When you encounter those [infidels] who deny [the Truth=Islam] then strike [their] necks' (Qur'an sura 47, verse 4)”....Abu’l-Hasan al-Mawardi, al-Ahkam as-Sultaniyyah." [The Laws of Islamic Governance, trans. by Dr. Asadullah Yate, (London), Ta-Ha Publishers Ltd., 1996, p. 192. Emphasis added.]

Indeed such odious “rules” were iterated by all four classical schools of Islamic jurisprudence, across the vast Muslim empire.

For centuries, from the Iberian peninsula to the Indian subcontinent, jihad campaigns waged by Muslim armies against infidel Jews, Christians, Zoroastrians, Buddhists and Hindus, were punctuated by massacres, including mass throat slittings and beheadings. During the period of “enlightened” Muslim rule, the Christians of Iberian Toledo, who had first submitted to their Arab Muslim invaders in 711 or 712, revolted in 713. In the harsh Muslim reprisal that ensued, Toledo was pillaged, and all the Christian notables had their throats cut. On the Indian subcontinent, Babur (1483-1530), the founder of the Mughal Empire, who is revered as a paragon of Muslim tolerance by modern revisionist historians, recorded the following in his autobiographical “Baburnama,” about infidel prisoners of a jihad campaign:

"Those who were brought in alive [having surrendered] were ordered beheaded, after which a tower of skulls was erected in the camp." [The Baburnama -Memoirs of Babur, Prince and Emperor, translated and edited by Wheeler M. Thacktson, Oxford University Press,1996, p. 188. Emphasis added.]

Recent jihad-inspired decapitations of infidels by Muslims have occurred across the globe- Christians in Indonesia, the Philippines, and Nigeria; Hindu priests and "unveiled" Hindu women in Kashmir; Wall Street Journal reporter, and Jew, Daniel Pearl. We should not be surprised that these contemporary paroxysms of jihad violence are accompanied by ritualized beheadings. Such gruesome acts are in fact sanctioned by core Islamic sacred texts, and classical Muslim jurisprudence. Empty claims that jihad decapitations are somehow "alien to true Islam," however well-intentioned, undermine serious efforts to reform and desacralize Islamic doctrine. This process will only begin with frank discussion, both between non-Muslims and Muslims, and within the Muslim community.

 

 

Gisler i hendene på muslimske “berikere” på Filippinene utsettes også for andre former for overgrep enn å bli drept:

 

Voldtok gislene

Dagbladet 16 september 2000

Flere av de kvinnelige gislene på Filippinene ble voldtatt av de muslimske rebellene, forteller finnen Risto Vahanen som ble løslatt lørdag.

 

Også dette er helt i tråd med islams læregrunnlag. Muhammed både deltok i og oppfordret sine tilhengere til å voldta kvinnelige fanger, et eget vers i Koranen (4:24) fastslår denne ”retten”.

 

Vestlige gisler får ikke medisiner

Aftenposten 30.06.00 kl. 14:10

Abu Sayyaf-geriljaen på Filippinene kutter medisinforsyningen til de 10 vestlige gislene de holder fanget på øya Jolo…Opprørerne er kommet med en rekke politiske krav, blant annet kravet om en egen islamsk stat i Sør-Filippinene. De krever også en million dollar per gissel

 

10 halshugget på Filippinene

 

For en tid tilbake ble Giancarlo Bossi, en kristen italiensk prest (bildet til venstre) bortført av muslimske terrorister på Flippinene. Myndighetene fikk tips om at han ble holdt i fangenskap på Zamboanga-haløya på Mindanao og betydelige filippinske styrker har vært satt inn for finne ham der, deriblant en avdeling på ca 80 marinesoldater. Det endte med en fryktelig tragedie. De ca 80 marinesoldatene falt i et tydeligvis nøye planlagt bakhold av anslagsvis 300 muslimske terrorister. Hvor mange av marinesoldatene som ble drept synes ennå noe uklart, men det som i hvert fall er klart er at minst 10 av dem ble halshugget etter beste oppskrift fra Koranen.

 

Nå ble de neppe halshugget i kamp, det er vel snarere et uttrykk for en av muslimenes eldgamle skikker med halshugging, også av drepte fiender, en skikk som går helt tilbake til Muhammed personlig.

 

Det er for øvrig to ting til som kan være verdt å merke seg ved denne historien. Det finnes to muslimske terroristgrupper på Filippinene, nemlig Moro Islamic Front og Abu Sayaf. Noe forenklet kan man si at Moro Islamic Front tilsvarer Fatah i Midtøsten, og Abu Sayaf tilsvarer Hamas, dvs Moro Islamic Front driver både terror og såkalt ”diplomati”, mens Abu Sayaf bare driver terror. Når Moro Islamic Front skal forsøke å oppnå noe gjennom forhandlinger med myndighetene distanserer de seg gjerne fra Abu Sayaf, slik Fatah distanserer seg fra Hamas når de skal forsøke å få Israel til å signere bort med blekk det som er kjøpt med blod. Under dette foreløpig siste angrepet fra muslimske terrorister på Filippinene hevder imidlertid filippinske militære myndigheter at det var en forent styrke av Moro Islamic Front og Abu Sayaf som sto bak dette bakholdet.

 

En annen ting som også kan være verdt å merke seg er at dette blodbadet knapt nevnes i de sharia-sensurerte islamofile norske nyhetskanalene. I den forbindelse kan man jo gjøre et aldri så lite tankeeksperiment. Sett at det var en norsk hjelpearbeider som var blitt bortført i Afghanistan, sett at norske soldater der som deltok i å lete etter ham falt i bakhold, og sett at 10 av dem kom hjem igjen med hodet skilt fra resten av kroppen. Ville norske medier ha fortiet det også? Hadde de kunnet burde det ikke forbause noen om de faktisk hadde prøvd, men sannsynligvis ville de ikke det.

 

Så de må vel være mindre verdt da, de 10 filippinske soldatene, enn et tilsvarende antall norske. Den muslimske terroren på Filippinene og i Thailand omtales nesten aldri i vestlige MSM (Mainstream Media). Og det er ikke så rart. Det er ikke så lett å bortforklare denne muslimske terroren med fattigdom og kolonifortid, når den rammer land som aldri har hatt kolonier, og når terrorens ofre ofte er fattigere enn terroristene.

 

Kilde:

Priest kidnapped by Muslim gunmen

Voice of Tasmania 5 July 2007 via DhimmiWatch

 

Militants kill 14 Philippine marines; behead 10

Khaleej Times 11 July 2007 via JihadWatch

 

Internasjonale forbindelser

 

Som man ville forvente er det ikke bare de innfødte muslimene på Filippinene som står bak terrorismen, de får hjelp fra muslimer i andre land også:

 

Iranian terrorist intercepted at NAIA

 The Philippine Star 4 Sept 2000

Immigration intelligence agents at the Ninoy Aquino International Airport (NAIA) have foiled a suspected international terrorist's attempt to sneak into the country as a legitimate tourist. Immigration Commissioner Rufus Rodriguez identified the suspected saboteur as Alireza Vafakish Homaee, a 37-year-old Iranian national who arrived Friday afternoon on board a Gulf Air flight from Saudi Arabia.

 

Filippinsk gerilja støtter Saddam med tortur

 Aftenposten 20.02.01

Den muslimske opprørsgruppen Abu Sayyaf sier den har torturert det 24 år gamle amerikanske gisselet Jeffrey Schilling og vil fortsette å gjøre det, hvis angrepene mot Irak fortsetter.

 

Også dette er helt i tråd med islam. Muhammed brukte selv tortur på fanger.

 

Arrests link al Qaeda to Philippines

CNN November 28, 2001 Posted: 9:47 AM EST (1447 GMT)

MANILA, Philippines -- The two Palestinians and a Jordanian national arrested in the Philippines last week were found to have been recruiting for Osama bin Laden's al Qaeda network, the Philippine military has confirmed.

 

Jordanian suspected of terrorism arrested in Bataan

 The Philippine Star 28 December 2001    

A suspected international terrorist was apprehended today by combined police team after confiscating high explosives in his supposed safehouse in Balanga, Bataan.

Chief Supt. Reynaldo Berroya, Central Luzon Police director, identified the suspect as Jordanian Hadi Yousef Alghoul. Berroya said the raiding team were armed with a search warrant issued by Judge Benjamin Vlanzon of Balanga, Bataan when they swooped down on the safehouse. Seized from the Jordanian were 281 sticks of emulite dymanite placed in three backpacks colored blue and yellow.

 

Jordanian ‘terrorist’ an illegal

The Philippine Star 01/12/2002

CAMP OLIVAS, Pampanga — Jordanian Hadi Yousef Alghoul might have felt relieved when the court allowed him to post bail after being detained since Dec. 27 for his alleged links to Osama bin Laden’s al-Qaeda terrorist network. But it was to be short-lived. Just as he was about to post P200,000 bail yesterday in the Regional Trial Court in Balanga, Bataan, agents of the Bureau of Immigration caught him for lacking documents to justify his stay in the country.

 

Although Alghoul is not in the United States’ list of wanted terrorists, Chief Superintendent Reynaldo Berroya, Central Luzon police director, said there is enough evidence to link him to the al-Qaeda terrorist network.

 

Nei, han har vel ikke vært innblandet i drap på uskyldige amerikanere, og da er han vel frihetskjemper og ikke terrorist etter amerikansk oppfatning. Uskyldige filippinere, kinesere, indere, russere eller serbere teller liksom ikke for USA.

 

NGOs tied to al-Qaida

Manila Times 27 mars 2002

At least 14 Islamic schools or  madaris  and Muslim non-government organizations have ties with Saudi fugitive financier Osama bin Laden, according to a report by the Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. The Manila Times got hold of a copy of the ISAFP report, drafted by Military Intelligence Group 12, based in Tubod, Iligan City. The document focuses on the Markazzo Shabab Al-Islamiya or the Bangsamoro Youth League, described as a radical Islamic organization, and allied organizations. ISAFP also claims the Bangsamoro Youth League receives its funding from suspected terrorist financiers, like Bin Laden’s brother-in-law, Jamal Khalifa, one-time director of the Rabitat Al-Islamiya for Southeast Asia.

 

Dette er jo det same mønsteret som man ser i en rekke andre land, and muslimene bruker alle slags organisasjoner som dekke for eller støtte til terrorisme.

 

Al-Qaida Link Claimed in Philippines

Yahoo News Mon Apr 1, 4:16 PM ET

MANILA, Philippines - The Muslim extremist group Abu Sayyaf is believed to be funneling ransom money regularly to the al-Qaida network in Afghanistan (news - web sites), a top Philippine official said Monday.

 

Manila sees Al-Qaeda money link across region

Singapore Strait Times 26 April 2002

Using businesses and charities as fronts, Osama's terrorist group channelled funds to extremist groups in South-east Asia

MANILA - The terrorist Al-Qaeda network has infiltrated Islamic extremist groups in South-east Asia and is funding their activities, in a continuing effort to cultivate support for its terror campaign, say intelligence officials.

Al-Qaeda is said to have spun a web of alliances linking militants in Indonesia, Malaysia and the Philippines, using businesses and charities as conduits for funding rebel groups.

 

Ni al Qaida-medlemmer arrestert

Nettavisen 04. mai 2002

Ni menn som er mistenkt for forbindelse til Osama bin Ladens terrornettverk al Quaida er arrestert på Filippinene. De ni personene ble ifølge NTB arrestert av filippinsk politi etter kraftige sammenstøt tidligere denne uken.

 

Philippine troops kill al Qaeda-linked rebels

Stuff 03 February 2003 

Two Muslim rebels and a Filipino soldier have been killed in fresh fighting in the southern Philippines as US and local troops prepare to resume counter terrorism exercises, the military says. An undetermined number of guerrillas belonging to the Abu Sayyaf group, which the United States has accused of links to Osama bin Laden's al Qaeda network, were wounded, but the rebels dragged them away as they retreated, a military spokesman said.

 

Manila Expels Iraqi Diplomat It Linked to Rebels

Reuters Wed February 12, 2003 By Ruben Alabastro

The Philippines ordered the expulsion of an Iraqi diplomat Wednesday for alleged links to Muslim radicals blamed for a bombing that killed a U.S. soldier and three Filipinos in October. Second Secretary Husham Husain was the second Iraqi diplomat in 12 years to be ejected by the Philippines. Foreign Secretary Blas Ople said he had summoned Iraqi charge d'affaires Samir Bolus and told him that Husain "should leave within 48 hours."

 

Duterte: Al Qaeda, JI behind wharf bombing

IMQ7| Apr. 06, 2003

DAVAO CITY-Mayor Rodrigo Duterte sees the hand of the al-Qaeda international terrorist network and that of its Southeast Asian cell, the Jemaah Islamiyah, in last Wednesday's blast at the Sasa Wharf here that killed 16 and wounded at least 40 people. Duterte had been saying the Jemaah Islamiyah has established links with several organizations in the region, with some of the cell's members "embedded" in the Muslim separatist Moro Islamic Liberation Front.

 

JI plotted Manila bombings, says captured MILF rebel

Strait Times June 10 2003

A suspected Muslim rebel commander has told police investigators that leaders of the regional Islamic group Jemaah Islamiah (JI) plotted deadly bombings in Manila with local guerillas nearly three years ago, police said yesterday. Rebel commander Yunos is presented to the press by Mrs Arroyo. He allegedly helped plot bombings that killed 22 people in Manila on Dec 30, 2000. The disclosure by Saifulla Yunos, an alleged Moro Islamic Liberation Front (MILF) member, proves that the separatist group has ties with the Al-Qaeda-linked JI, which has been blamed for last year's Bali bombings that killed 202 people, said police Senior Supt Romeo Ricardo, chief of an anti-terrorist force.

 

JI 'training Philippines rebels'

CNN 11 desember 2003

Indonesian members of the Southeast Asian terror group Jemaah Islamiyah have been training Filipino rebels in bomb-making and other tactics toward its goal of creating a pan-Islamic state, the Philippines' defense chief has said.

 

Defense Secretary Eduardo Ermita said Thursday intelligence reports indicated that 31 Jemaah Islamiyah militants are training Filipino insurgents in southern Philippine jungle camps run by some commanders of the separatist Moro Islamic Liberation Front. Al-Qaeda-linked Jemaah Islamiyah is suspected of several terror attacks, including last year's Bali bombings that killed 202 people.

 

Over  ett år etter reportasjen ovenfor (11 januar 2005) uttalte “terrorekspert” Nesser ved Forsvarets forskningsinstitutt til Aftenposten  at grupper som tidligere hadde vært mest opptatt av lokale spørsmål har erklært seg som del av global jihad. Så inderlig SØTT av en representant for den patetiske forsamlingen av lobotomerte grauthuer og hjernedøde pappskaller som utgjør det politiske korrekte Norges terror  og islam ekspertise  at de har oppdaget dett,e etter at internasjonale medier og seriøs ekspertise har skrevet og rapportert om det i årevis. Her til lands ser det ut til å være en forutsetning for å bøi ekspert å ha IQ lavere enn kroppstemperaturen (i Celsius) og kunnskaper maksimalt på barnehage-nivå.

 

Bråk og opprør i fengsler

 

Detained Terror Suspect Kills 3 in Manila

Newsday.com October 7, 2003, 5:42 AM EDT

A detained Muslim terror suspect grabbed a guard's rifle Tuesday and opened fire at police headquarters in Manila, killing three officers and wounding three others before he was fatally shot during a three-hour siege, officials said.

 

Buyungan Bungkak, 20, was one of five suspected Abu Sayyaf rebels arrested over two bomb attacks last year in southern Zamboanga city that killed seven people and injured 150. He had been allowed to leave his cell for a walk in the sun, a privilege accorded to inmates, when he grabbed the guard's M16 rifle and shot him, national police chief Hermogenes Ebdane told reporters. He then opened fire on other officers, some of whom he shot several times, Ebdane said.

 

"After shooting his guards, he shot three more in one office. He also shot in the head one officer who already had a gunshot wound in the back," Ebdane said.

 

Terrorists Escape from Jail

Fox News  Saturday, April 10, 2004 via JihadWatch

More than 50 inmates, including many suspected members of a Muslim extremist group, used a smuggled pistol to escape from a southern Philippine prison on Saturday. Police said they killed at least nine inmates. Provincial spokesman Christopher Puno said 53 of 137 inmates at the Basilan Provincial Jail (search), including many members of the Al Qaeda-linked Abu Sayyaf (search) group, escaped.

 

Eight inmates were recaptured, said Senior Inspector William Gadayan, police chief of Isabela city, the capital of Basilan. He said three guards were injured in the breakout, one seriously.

 

Saken nedenfor fant ikke Nettavisen for godt å nevne i det i det hele tatt, antakelig fant de det for vanskelig å omtale den uten å nevne islam eller muslimer, og da sørger sharia-sensuren for rungende taushet. BBC kjørte derimot en fyldig omtale av saken:

 

Bloody end to Manila jail break

BBC 15 March 2005

Philippine police have killed at least 20 prisoners as they ended an uprising by Muslim militants at a maximum security prison near Manila. Three prominent leaders of Muslim group Abu Sayyaf, involved in kidnapping and bombings, were among the dead.

 

The disturbance started on Monday when militants snatched weapons from guards, opening fire and killing three in an attempted escape. On Tuesday, police stormed the building after a 15 minute ultimatum ran out. Police said 22 prisoners and one policeman were killed during the operation, at Camp Bagong Diwa jail.

 

An Abu Sayyaf spokesman threatened to retaliate for the deaths, saying "we will bring the war to Manila". Police named the Abu Sayyaf leaders killed as Galib Andang, alias Commander Robot, Alhamser Limbong, alias Commander Kosovo, and Nadzmie Sabtulah, alias Commander Global.

 

Sivil motstand

 

Det er for øvrig ikke bare de militære og politiet som bekjemper islam på Filippinene, noen ganger renner det tydeligvis litt over for andre også:

 

Mosques hit after blast

The Sunday Mail 04apr 03

PHILIPPINE President Gloria Macapagal Arroyo today promised swift justice for the bombing of Davao's bustling wharf that killed 16 people, and warned that relentless, rising terrorism could be contained only with "collective vigilance".No group has claimed responsibility for yesterday's blast, the second deadly attack in the southern Philippine city in less than a month. Underlining the tensions in this predominantly Roman Catholic city with a sizable Muslim minority, unidentified gunmen lobbed two grenades and used a machine gun to strafe a Davao mosque, police said. There were no casualties.

 

Mosque Attacked

7am.com News 3 October 2003

A grenade attack on a packed mosque in the southern Philippine island of Mindanao, has killed 3 people and wounded around 20 others. An unidentified man hurled the grenades into the mosque inside the compound of the National Irrigation Administration in the town of Midsayap amid Friday prayers, said Chief Inspector Eduardo Marquez. Most of the casualties were employees of the agency.

 

Police had no immediate suspects or motive for the attack. Midsayap town, which is mainly Christian but has a sizable Muslim minority, has been hit by bomb blasts before. Most of the previous attacks were largely blamed on Muslim separatist guerrillas. 

 

Og likevel kan ikke politiet se noe MOTIV ??? Her er altså en landsby som er primært kristen, men med en betydelig muslimsk minoritet, og hvor de kristne har opplevd bombeattentat fra muslimenes side. Så koker det over for en eller annen mer eller mindre kristne gruppe, og de svarer med samme mynt, og filippinsk politi klarer ikke å se noe MOTIV ? Metoden kan kanskje diskuteres, men MOTIVET er det aller beste, nemlig å fjerne fra filippinsk jord  den sataniske kulten som en pervers pedofil  volstektsmann,  landeveisrøver  og slavehandler grunnla i den arabiske ørken for ca 1400 år siden.

 

Islamisering

 

Det er terror som dominerer nyhetene fra Filippinene om islam, i den grad slike nyheter i det hele tatt slipper gjennom sharia-sensureen NRK og TV2. Det er imidlertid også en annen side man skal være oppmerksom på, og som man absolutt ingenting hører om, i  norske medier.

 

Områder dominert av islam og muslimer synker normalt ned i elendighet, sammenlignet med andre områder i samme land. Det gjør seg også gjeldende på de sydlige delene av Filippinene, hvor islam til en viss grad dominerer. Og der som ellers, når muslimene har ødelagt ett område, søker de etter nye og rikere jaktmarker for overfall, ran, plyndring, voldtekt og annen muslimsk religionsutøvelse. Det leder til en viss migrasjon nordover på øygruppen, av muslimer, og der som ellers fører islam bare elendighet med seg for den opprinnelige ikke-muslimske befolkningen.

 

I kjølvannet av 11 september dukket det opp en rekke anti-islamske sites på internet. En av dem het stopislam.com. Den er borte nå, men den hadde en gjestebok, og i den skrev en ung filippinsk kvinne om hvordan den vakre øya hvor hun var oppvokst var i ferd med å bli ødelagt av muslimske innflyttere sydfra. Brevet hennes er oversatt til norsk og gjengitt nedenfor.

 

På den vakre og vidunderlige øya vår, Boracay, hadde vi ingen muslimer, og stedet var et svært populært turistmål. Rundt begynnelsen av 90-tallet begynte det å komme muslimer til en del områder. Kriminaliteten begynte straks å stige, overfall, ran, tyverier, voldtekter og kidnappinger økte voldsomt, og øker fremdeles. Ganske nylig drepte en muslim en israelsk turist under forsøk på å voldta og bortføre kjæresten hans. Foreldrene mine forteller også at på 70-tallet begynte det å komme muslimer sørfra til Manila. Også der gikk kriminaliteten i været.

 

En venn av meg fortalte at på 80-tallet led Puerto Galera den samme skjebne. Tilfeldigheter ? Nei, vi tror ikke det.

 

Sammen med noen venner startet jeg et lite forskningsprosjekt. Vi intervjuet lokale myndigheter en rekke steder, og forhørte oss om nærværet av muslimer i områdene deres, både i byer og på landsbygda. Fra nord til sør, i områder som hadde vært rent kristne, og hvor kriminaliteten hadde vært svært lav, skjøt den i været når det kom muslimske innflyttere sørfra.(Sitat slutt)

 

 

Beskrivelsen kunne like gjerne vært fra Norge eller fra et annet europeisk land om hva som skjer når muslimer ankommer til en by eller en bygd. Men dette er altså fra den andre siden av kloden. Djevelskapen i islam er tidløs og stedløs, den er universell. Et tidligere tropisk øyparadis er i ferd med å bli forvandlet til et muslimsk helvete. Det som en gang svarte til teksten i ”landeplagen” ”Beautiful Isle of Somewhere” blir sakte, men sikkert infisert av frykt og terror og forvandlet fra en ”Beautiful isle of someWHERE” til en ”Beautiful isle of someTIME”.

 

Bildet til venstre: Solnedgang over Boracay. En gang var øya et fredelig turistparadis. Nå er den i ferd med å bli forgiftet og ødelagt av en pervers dødskult som Bondevik og Stålsett ønsker velkommen til Norge, og fører ”interreligiøs dialog” med.Og det sprer seg nordover. Avisen Singapore Strait Times kan fortelle at over 100 koranskoler (madraser) nå er etablert på det tidligere nesten 100%  kristne Luzon:

 

Philippine madrasahs spread north

Singapore Strait Times via Hindu Unity

Nearly 100 Islamic schools have been set up in Christian Luzon and some are being funded by radical Islamic groups. MANILA - The threat posed by Islamic fundamentalism is no longer confined to the southern Philippines, the home of the minority Muslim population for centuries. The authorities estimate close to a hundred madrasahs - reputedly the hotbed of Islamic terrorism - have been set up in predominantly Christian Luzon, including the capital, and concede that some have come under extremist influence.

 

Kapitulasjonen i november 2007

 

”The only peace offer you will ever get is the peace of the graveyard!” Det var President Gloria Macapagal-Arroyo (bildet til venstre) på Filippinene sitt budskap til de muslimske opprørerne, separatistene og terroristene på den sydlige øya Mindanao for en del år siden.

 

Hun var nok litt for kjepphøy da denne bemerkningen falt. Vi har nå fått et nytt eksempel på at terrorisme virker, terrorisme lønner seg. Den filippinske regjeringen er nå blitt enige med den muslimske terroristorganisasjonen MILF om grensene for et såkalt ”muslimsk hjemland” på Filippinene. Hvor mye territorium som vil bli avstått fra Filippinene sin side er foreløpig ikke offentliggjort, men i følge en talsmann for MILF dreier det seg om mer enn kun øya Mindanao.

 

Dette er med andre ord full kapitulasjon fra filippinske myndigheter sin side. Landet rives i stykker og hvis de tror at muslimene vil slå seg til tåls med det territoriet de nå har sikret seg må de være tjukkere i hue enn grisen i ræva. Og det er ting som tyder på at de er nettopp det. I følge Burka Broadcasting Corporation (BBC) håper man både på filippinsk og amerikansk hold at dette nye ”muslimske hjemlandet” skal forhindre at Mindanao blir et tilholdssted og fristed for Al Qaida. Det er nesten så man må gni seg i øynene, men skulle man gjort det hver gang man har et nytt eksempel på vestlig naivitet hinsides den siste rest av fornuft og logikk ville det i lengden ikke vært sunt for øynene.

 

At også Ummah States of Allah (USA) angivelig skal være tilfreds med avtalen som river Filippinene i filler kan tyde på at den er et resultat av amerikansk press mot Filippinene. Denne avtalen passer dårlig med den kompromissløse holdningen President Arroyo har stått for tidligere, men hvis USA legger kraftig nok press på henne for å kapitulere for islam er det vel ikke så helt enkelt. Amerikanerne går snart ut av sitt gode (?) skinn for å gjøre muslimene til lags.

 

Dette er selvsagt ikke slutten på krigen mellom islam og sivilisasjon på Filippinene. Muslimene gjør seg allerede gjeldende på de midtre og nordlige øyene, og på Filippinene som overalt eller i verden merkes deres nærvær først og fremst i form av øket kriminalitet og/eller terrorisme. Det nye såkalte ”muslimske hjemlandet” vil bli det selv Jagland innrømmer at Kosovo er, et sted som ikke produserer stort annet enn kriminalitet. Den viktigste eksportartikkelen blir nok et fødselsoverskudd av terroristyngel som migrerer nordover til de sentrale og nordlige delene av Filippinene.

 

Det er for øvrig flere klare paralleller mellom Mindanao og Kosovo. Fødselsoverskudd kombinert med terrorisering av den ikke-muslimske delen av befolkningen og geriljakrig gir resultater, og muslimene vinner nytt land. Den virkelige tragedien er selvsagt den ikke-muslimske minoriteten som fortsatt er igjen på Mindanao. De er forrådet på det groveste av de sentrale myndighetene og har ikke annet å se frem til enn det sharia-helvete som den kristne minoriteten i det nordlige Nigeria allerede er midt oppe i, etter at sharia ble innført i de nordlige provinsene.

 

Det som nå har skjedd på Filippinene bør også være et alvorlig varsku til Vesten i alminnelighet og Vest-Europa i særdeleshet. Det her vært muslimer på Filippinene i hundrevis av år. Men de er ikke mer ”integrert”, det har ikke ”gått seg mer til” for å bruke ormeyngelens yndlingsuttrykk, enn at de trakasserer, myrder og terroriserer til de får sin egen del av landet, og ingen må innbille seg at de slår seg til ro med det. Noen land i Vesten vil nok bli islamske i ett jafs, men for andre sin del kan det gå via at det først blir revet i stykker slik Filippinene nå blir, med ”muslimske hjemland” som omfatter deler av landet. Men enten det nå skjer på den ene eller den andre måten er det bare ett fornuftig råd å gi særlig til den yngre generasjon av vesteuropeere. Det er det råd som den tyske forfatteren Henryk Broder ga for ca et år siden, nemlig å komme seg ut før det islamske helvete bryter løs for alvor.

 

Kilde:

Philippines in 'separatist deal'

BBC 15 November 2007 via JihadWatch

 

Andre forhold

 

Geriljaleder vil overgi seg

Nettavisen 16. okt 2002 10:26

En av lederne i Abu Sayyaf-geriljaen på Filippinene sier han vil overgi seg hvis regjeringen trekker sine styrker tilbake fra øya Basilan. Opprørslederen Hamsiraji Salih krever ikke å få slippe straff for sine forbrytelser, men setter som betingelse at han ikke blir skadd under pågripelsen, melder en filippinsk radiokanal, ifølge NTB-AFP-DPA. USA har utlovet 35 millioner kroner i dusør for informasjon som leder til at Hamsiraji Salih og fire andre geriljaledere blir fanget. Abu Sayyaf-geriljaen har stått bak en rekke kidnappinger sør i Filippinene. Tre amerikanere og 17 filippinere ble kidnappet av gruppen i fjor. De fleste gislene, blant annet to av amerikanerne, ble etter en tids fangenskap drept.

 

Police eye Filipino Muslims with suspicion

The Globe and Mail, Saturday, November 23, 2002

Authorities believe that new converts more likely to be terrorists than those born into the faith GEOFFREY YORK writes

When Joey Ledesma announced he had become a Muslim, his mother threw him out of their house….But these days, he does not call himself Joey. His new name is Abdullah Yusuf Abu Bakr Ledesma. He has grown a scraggly beard, and he spends most of his time studying the Koran, praying at a mosque and defending Muslim terrorist suspects.

 

Muslim converts targeted through a network of charities, authorities say

San Mateo Times 8 May 2004 via JihadWatch

Al-Qaida-linked terrorists are recruiting Muslim converts in the Philippines through a network of charities, including one founded by Osama bin Laden's brother-in-law, according to security officials and an intelligence report obtained by the Associated Press. Converts to Islam in this predominantly Roman Catholic country are valuable because they know the lay of the land and can tap into local information and have contacts and access, the authorities said.

 

"When they use converts, it means they are using people who are familiar with Manila, with Cebu, with the Christian-dominated centers," National Security Adviser Norberto Gonzales warned at a recent forum. Muslim converts landed in the spotlight when at least seven were arrested in March in and around Manila with caches of explosives. Police said one, Redendo Cain Dellosa, confessed that he planted a bomb on a ferry that caught fire two months ago, killing more than 100 people. Dellosa's lawyer called it a false confession extracted under torture.

 

Dette med å bruke konvertertitter som førstelinje terrorister er ikke noe som er unikt for Filippinene. Det burde imidlertid gi grunnlag for visse refleksjoner. En som har tatt et bevisst valg om å gå over til en religion er gjerne ekstra ”ivrig i tjenesten”. Hvis det var slik som lobotomerte PK-amøber typisk hevder, at islam er en fredelig religion, burde det ikke være lett å rekruttere nyomvendte til terror, snarere tvert i mot. Selvsagt er ikke islam noen fredelig religion. Islam er ingen religion i det hele tatt, men en blanding av et ekstremt undertrykkende politisk system og en pervers barbarisk kult.

 

Abu Sayyaf men sentenced to death

BBC 13 August 2004 

Seventeen suspected members of the Islamic rebel group Abu Sayyaf have been sentenced to death in the Philippines. The men - four of whom were tried in absentia - were found guilty of kidnapping four people on the southern island of Basilan three years ago. This is the first wide-scale conviction of suspected Abu Sayyaf rebels. One of the smallest of the Muslim rebel groups in the Philippines, Abu Sayyaf is notorious for taking hostages. The 17 defendants were convicted of kidnapping three nurses and a general hospital worker in June 2001.

 

WAY TO GO ! Må vi få foreslå at straffen eksekveres ved skyting, med kuler innsatt med svinefatt, og at kadavrene begraves innpakket i svineskinn. Sist man gjorde det stoppet det muslimsk terror og opprør på Filippinene i nesten ¾ århundre. På de premisser kan de godt få Arroyos ”peace of the graveyard”.

 

Hvem har sluttet seg til hvem ?

 

Filippinene er  blant de land som har fått ros fra USA fordi det “sluttet seg til” USA sin kamp mot terrorisme etter 11 september. Slik kan saken snus på hodet. INGEN land har sluttet seg til USA sin kamp mot muslimsk terrorisme, det var USA selv som sluttet seg til Filippinene og en rekke andre land som i årevis har kjempet mot den muslimske terrorismen som USA har bygget opp, utrustet, trent og delvis finansiert. Hvor mange flere skyskrapere i USA må ramle sammen før USA også slutter seg til Filippinenes fredstilbud, det ENESTE fredstilbud islam fortjener : The Peace of the GRAVEYARD ! Den dama kan få sagt det ! Da en eplekjekk amerikansk senator under et besøk på Filippinene forkynte at etter Afghanistan sto Filippinene for tur i USA sin kamp mot terrorisme ga Arrayo ham svar på tiltale:

 

GMA hits US solon: RP not next Afghanistan

The Philippine Star 18 January 2002

President Arroyo scored yesterday American Sen. Sam Brownback for saying that after Afghanistan, the Philippines would be the next target of the US government’s global war on terrorism. "What does he (Brownback) mean by that? Actually, we’re not the next because we’ve been fighting terrorists even before," the President said.

 

Et passende svar til en representant for landet som SKAPTE monster som Taliban og Al Qaida sammen med de muslimske skrekkregimene i Saudi-Arabia og Pakistan, og som nå innbiller seg at DE er best kvalifisert til å bekjempe det de fremdeles omfavner med den ene armen, mens de bekjemper det med den andre.

 

Philippines goes all out to destroy rebels

Singapore Strait Times 9 June 2002

Military fears Abu Sayyaf leaders may be planning fresh kidnapping as they were not among those killed on Friday. MANILA - Philippine President Gloria Arroyo yesterday appealed to her South-east Asian neighbours to arrest Abu Sayyaf leaders if they fled to their shores, following a stepped up military campaign against the rebel group. The Philippine military has intelligence information that 'they are looking for a way to escape', Mrs Arroyo told reporters after meeting the widow of an American hostage who was shot dead by Abu Sayyaf gunmen during a military rescue attempt.

 

Mrs Arroyo said yesterday that US President George W. Bush had urged Manila to take tougher action against the Abu Sayyaf after news of the deaths of the hostages.

 

Bush ber Arroyo om strengere tiltak ! Ikke dårlig ! Mullaen i Det hvite som til stadighet gjentar løgnen om at islam er en fredelig religion ber om strengere tiltak fra dama som ikke gir muslimske opprørere noe annet fredstilbud enn kirkegårdens fred. Frekkheten og arrogansen fra amerikansk side kjenner ingen grenser. Landet som bygde opp både Taliban og Al Qaida mens land som India, Russland og Filippinene slåss mot faenskapet innbiller seg visst at de skal lære verden hvordan muslimsk terrorisme skal bekjempes. Det eneste de har klart så langt er å bombe noen mål utmark i Afghanistan, og erstatte et regime som pisker, steiner og amputerer med et annet av samme ulla.

 

Hvem av USA of Filippinene  som har noe å lære av hvem når det gjelder å bekjempe islam og terror (som essensielt er to ord for det samme) fremgår også av følgende:

 

We're victims, U.S. brother claims

CNN Tuesday, December 30, 2003 Posted: 9:29 PM EST (0229 GMT)

MANILA, Philippines (CNN) -- One of two Americans arrested in the Philippines and accused of having ties to al Qaeda has said he and his brother are innocent of the allegations and instead are the victims of an overzealous war on terror.

 

James Stubbs Jr., 56 -- also known by his Muslim name of Jamil Mujahid -- and Michael Ray Stubbs, 55, (bildet til høyre) were arrested on December 13 in Tanza, south of Manila, in a joint operation by the Philippine Navy, Philippine Marine Corps and the Bureau of Immigration and Deportation…..

 

Earlier in the day, U.S. State Department spokesman Adam Ereli said Mujahid and his brother would be returned to the United States, but had no details as to when that would happen or what they might face once back home.

 

"The two Americans in the Philippines will be returning to the United States," Ereli said. "As far as their situation here, I'd refer you to U.S. law enforcement authorities." Patty Hanson, an FBI spokeswoman in San Francisco, said there were no charges in the United States against the two brothers and that the FBI "is not charging them." Mujahid and his brother are charged with violating the Philippine immigration act.

 

In classifying the men as "undesirable aliens," the Philippine Bureau of Immigration cited intelligence reports that the brothers were "seen meeting with known leaders of various terrorist cells in the country with links to the al Qaeda."

 

Navy Chief Vice Admiral Ernesto De Leon said intelligence gathered indicated that "Mujahid and Stubbs were suspected of having been involved in the elaborate financial network of the al Qaeda terrorist networks and its counterpart in the country, notably the Abu Sayyaf group and the Moro Islamic Liberation Front."

 

He said they are alleged to have met with leaders of charity organizations used as fronts for al Qaeda.

 

Mujahid, a former teacher, had lived in the country since February and had married a Filipino woman. Mujahid said he had been in Sudan to study Arabic before going to the Philippines. Filipino authorities described the younger Stubbs as a recently retired air-conditioning technician who had worked for the Lawrence Livermore National Laboratory.

 

Livermore, operated by the University of California, is one of the major labs in the United States dealing with nuclear weapons development and also does sensitive work in biomedicine, energy and environmental science. Susan Houghton, a spokeswoman for the lab, confirmed Michael Ray Stubbs worked there from 1990 to 2000 as an HVAC technician. While employed there, he had "Q-level" clearance -- what Houghton described as "one of the highest" levels.

 

She added that as a technician, "he had access to the buildings, but not necessarily any information."

 

Det er minst to aspekter ved denne historien som kan være verdt å kommentere. Det ene er at personer som filippinske myndigheter anser å ha terroristtilknytning og derfor utviser er velkomne i USA. Har USA tenkt å ta opp konkurransen med Pakistan som fristed for terrorister ? Det andre er at de selvsamme personene altså har klart å skaffe seg adgang til et av USAs mest topphemmelige forskningslaboratorier. Det er vel fortsatt grunn til å tro at når terrorister smeller den første nuke i en amerikansk storby vil den være ”Made in Pakistan”, men man kan nesten begynne å lure på om den også vil være ”Made in USA”.

 

Sist oppdatert: 23. mars 2008

 

Tilbake til muslimske forbrytelser verden rundt

 

Hjem

Hva er nytt

Islam i Norge

Tema

Spesial

Video

Anti-islamsk kalender

Nedlasting

Humor

 

AntiJihad Norge

e-mail:  ajnorge@hotmail.com