web space | website hosting | Business Hosting Services | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

NORGE

PRESENTERER

ELFENBENSKYSTEN

Fra Basilika til Moské ?

 

Det finnes knapt et land i verden hvor det er muslimer hvor de ikke er årsak til bråk, konflikter, vold, uro, krig, terrorisme eller kriminalitet. Elfenbenskysten er intet unntak i så måte, selv om det ikke er et land vi hører så mye om i nyhetene i den sammenheng. Som det vil fremgå av det følgende skyldes imidlertid det bl a at både norske og andre terrorist-kontrollerte vestlige medier gjør de utroligste krumspring for å skjule at det er muslimer som er årsak til de uroligheter de rapporterer om. Dette dokumentet gir en kort sammenfatning av problemene skapt av islam og muslimer i Elfenbenskysten. Det er basert på bl a nyhetsreportasjer, med egne kommentarer. For at det klart skal fremgå hva som er sitater fra kilder og hva som er egne kommentarer er sistnevnte skrevet med italic som dette.

 

Historisk bakgrunn

En kort sammenfatning av landets historie kan finnes på:

 

West African Gallery - Côte d'Ivoire

 

Forholdsvis lite er kjent om områdets historie før europeernes ankomst i det 15 århundre. På grunn av meget vanskelige havneforhold ble landet spart for slavehandel, og det var først for ca 150 år siden at franskmennene etablerte seg på kysten, og begynte å trenge innover i landet. Islams ekspansjon sydover i Afrika hadde medført at befolkningen i de nordlige delene var muslimer, men i likhet med i Nigeria hadde islam ikke klart å trenge helt syd til kysten. I de muslimske områdene i nord var og er dessuten islam oppblandet med stammereligioner, og når islam blandes med noe, samme hva det er, blir blandingen mindre giftig en islam i ren form.

 

På nettsidene til US Library of Congress kan man finne omtale av religion i forskjellige land, men søkene lar seg ikke bokmerke. Når det gjelder islam i Elfenbenskysten kan man der lese følgende:

 

In Côte d'Ivoire, only the most devout Muslims pray, fast, and give alms as required by strict tenets of Islam, and only the most wealthy perform the hajj. Most Ivoirian Muslims are Sunni, following the Maliki version of Islamic law. Sufism, involving the organization of mystical brotherhoods (tariqa) for the purification and spread of Islam, is also widespread, laced with indigenous beliefs and practices. The four major Sufi brotherhoods are all represented in Côte d'Ivoire, although the Qadiriya, founded in the eleventh century, and the Tidjaniya, founded in the eighteenth century, are most popular. The Qadiriya is prevalent in the west, and the Tidjaniya, in the east. The other two major Islamic brotherhoods have few adherents in Côte d'Ivoire. The Senoussiya is identified with Libya, where its influence is substantial. The Ahmadiya, a Shiite sect originating in nineteenthcentury India, is the only non-Sunni order in Côte d'Ivoire. (Bildet til venstre: Muslimer i Elfensbenskysten i bønn)

 

Christian 20-30%, Muslim 35-40%, indigenous 25-40% (2001)

note: the majority of foreigners (migratory workers) are Muslim (70%) and Christian (20%)

 

I de sydlige områdene hvor islams innflytelse ikke hadde gjort seg noe særlig gjeldende gikk en betydelig del av befolkningen over til kristendom under  den franske kolonitiden. Man kan trygt si at kristendom har markert seg i Elfenbenskysten, i hvert fall fysisk. Yamoussoukro er fødestedet til Houphouët-Boigny, landets president gjennom mange år og et nasjonalt ikon. Byen er den politiske hovedstad, selv om mye av administrasjonen ligger i Abidjan.

 

Yamoussoukro er imidlertid best kjent for sin meget uafrikanske Basilika, bygget av den katolske presidenten i hans hjemby. Basilikaen (se bildet til høyre) konkurrerer faktisk med St Peters i Roma som verdens største kirke, det påstås at den kan romme hele landets katolske befolkning. I lys av de seneste begivenheter er det imidlertid et spørsmål om ikke denne Basilikaen vil dele skjebne med mange andre både kirker og hindu- og buddhist-templer: Bli omgjort til moske.

 

Dagens situasjon

 

I slutten av september 2002  begynte det å komme meldinger om uroligheter i Elfenbenskysten. Til å begynne med var det ingenting i meldingene som tydet på at dette hadde noe med islam å gjøre, men etter hvert er det blitt stadig klarere at mediene driver et snedig spill av utelatelser for å skjule at islam er roten til bråket, også der. 23 september brakte bl a CNN følgende nyhet :

 

Schoolchildren surrounded in Ivory Coast

Monday, September 23, 2002 Posted: 10:18 PM EDT (0218 GMT)

BOUAKE, Ivory Coast (CNN) -- About 200 schoolchildren and staffers -- including 160 American students -- remained trapped Monday in a boarding school for a fifth straight day as a bloody military uprising continued to rage. The U.S. government was in contact with Ivory Coast officials and the school, and French troops were dispatched to positions on a road near the school. The French troops earlier secured an airport about 40 miles away to evacuate the students if need be.

 

Det er ikke noe særlig i denne historien som tyder på at islam var innblandet i denne historien, ikke før man leser følgende kommentar i The AntiJihad Forum:

 

Ivory Coast Main Issue "avoided" by AP

It amazes me how the AP wire and CNN news like to skirt around the main source of the problem in Ivory Coast. Note that in the article photo caption the word "muslim" appears, making it look like someone besides muslims are the real problem. So why in the first place did paramilitary burn the muslim areas to begin with? Note the distinct and very clear lack of the word "muslim" or "Islam" in the entire article.

 

This reminds me of how things were with the press regarding all those stories about Bosnia and Serbia, and how most Americans were left completely in the dark about the truth. WHY does the MEDIA lie and cover up the truth?

 

If anyone cares to elaborate on this, and why the muslim homes in Abidjan Ivory Coast were burned, please fire away, I would like to learn more of what's REALLY going on in IC.

 

Foreign Schoolchildren Evacuated, Regional Peace Efforts Falter

All Africa News September 25, 2002

Posted to the web September 25, 2002

French troops have rescued 160 mainly American children and staff trapped at an international school in Bouake, the central Ivorian city which has been under control of mutinous soldiers for almost a week. The evacuation came after instructions from the Americans that the children be driven to safety out of the city, in convoy, towards a temporary French military base at the airport in the Cote d’Ivoire capital, Yamoussoukro, about 40 miles (65km) south of Bouake. Reports said two American Hercules transport planes, which landed in Yamoussoukro on Wednesday, were on standby to fly out the children, probably to neighbouring Ghana. The students, ranging in age from 5 to 18, waved American flags and shouted Vive La France (Long Live France).

 

Det var  mye som tyder på at også disse urolighetene har sin bakgrunn i at muslimer ikke kan leve i fred med ikke-muslimer i Elfenbenskysten heller. Det ville for øvrig være rart om de kunne det, de kan det jo ikke noen andre steder, unntatt når de står så svakt at de har alt å tape på en konfrontasjon. Medias mange krumspring gjør imidlertid at man må lære seg å lese mellom linjene.

 

Litt etter litt siver sannheten frem, et oppslag i Nettavisen 9 oktober slapp langt på vei katta ut av sekken:

 

Mer om Elfenbenskysten

Nettavisen 09. okt 2002

Etter nærmere en måned med borgerkrig er Elfenbenskysten delt i to. Les mer om borgerkrigen i den tidligere franske kolonien her. I løpet av de siste dagene har opprørere og regjeringssoldater slåss om kontrollen over byen Bouake (se kart). Kampene i løpet av de siste ukene startet da 750 soldater gjorde opprør 19. september. I løpet av noen timer ble flere militærleire og andre bygninger angrepet i finanshovedstaden Abijan, Bouake og Korhogo. I løpet av opprøret ble den tidligere presidenten Robert Guei drept. Opprørerne i Abijan ble snart overmannet, men beholdt kontrollen i de to andre byene.

I et intervju med BBC sier en opprører som kaller seg «Korporal Kwasi» at soldatene gjorde opprør fordi de ble behandlet som slaver av regjeringen.

 

Under påstandene ligger samtidig dype motsetninger mellom det muslimske nord og det kristne sør. Under valget i 2000 ble muslimenes kandidat Alassane Ouattara nektet å stille til valg.

 

Grunnen til at han ikke fikk stille til valg var ikke at han var muslim, men at han var statsborger i nabolandet i nord: Burkina Faso. Nettavisen henviser også til en artikkel hos BBC:

 

Who supports the rebels?

BBC Tuesday, 8 October, 2002

Although hundreds of soldiers took part in the uprising, most of the troops and police in Abidjan and the south of the country remained loyal to the government and rapidly put down the rebellion in the south. In political terms, the country is split into those who support the president and are mainly Christian and from the south and west and those who support opposition leader Alassane Ouattara and are more likely to be Muslims from the north. Northern support for the opposition could be one of the reasons for the greater success of the rebels outside the southern districts.

 

Andre kilder bekrefter at også dette er en konflikt som har sine røtter i at muslimer ikke kan leve i fred med “vantro”:

 

Immigrants Targeted as Government Vows All-out War Against Dissidents

All Africa News 21 September 2002

Anti-immigrant feeling ran high in Cote d’Ivoire on Saturday, in the aftermath of a bloody military uprising and coup attempt on Thursday. The government blamed the mutiny on a former military leader, killed in Thursday’s violence, and an unnamed 'neighbour from the north’, a euphemism widely taken to refer to Burkina Faso….

 

Simmering political and ethnic divisions - polarising the mainly Christian and animist south and the predominantly Muslim north - have caused widespread strife in Cote d’Ivoire, since the previously peaceful country suffered its first military takeover in December 1999.

 

Misery under Ivorian rebels

Thursday, 10 October, 2002, 13:04 GMT 14:04 UK

The lives of hundreds of thousands of people in Ivory Coast's second city of Bouake have been severely affected since the rebels took over three weeks ago.

Food is running out, prices have shot up and public services have come to a standstill, according to journalist Emmanuel Goujon, who is in Bouake.  

A quarter of the population of the city, about 150,000 people, have fled their homes since the 19 September uprising and are in need of shelter and food, the Red Cross has said…… the price of some basic foodstuffs has been multiplied by 10. Thousands of people have fled their homes to escape the fighting. Some have sought refuge with relatives or in churches, according to the International Red Cross Committee (ICRC), which has been to Bouake.

Bildet: Franske tropper eskorterer vestlige sivile vekk fra den muslimsk-kontrollerte byen Bouake i den nordlige delen av Elfensbenskysten.

 

Mystery remains over Ivorian rebels

Friday, 8 November, 2002, 19:18 GMT

At the start of the Ivorian rebellion there were a few hundred mutinous troops, demanding back pay and refusing to be disbanded. As the movement spread and transformed itself into a rebellion against President Laurent Gbagbo, the country split into two. The large, mainly Muslim cities in the north are controlled by the rebels. It is difficult to know how much support the rebels have, even though thousands have watched parades or attended events in rebel-held cities like Bouake or Korhogo. It is clear though, that in the areas rebels control there is little support for President Laurent Gbagbo. The rebels are dominated by Muslims and northerners, while government supporters are dominated by Christians from the south.

 

Bildet tilhøyre: Franske sivile hviler ut etter å ha blitt eskortert i sikkerhet i den sydlige delen av landet, utenfor muslimsk kontroll . Kartet til venstre viser hvor grenselinjen omtrent går mellom muslimsk barbari og sivilisasjon i Elfenbenskysten. Byen Yamoussoukro hvor Afrikas største basilika ligger er foreløpig (så vidt) på riktig side av linjen mellom barbari og sivilisasjon.

 

Når vil man  se et tilsvarende kart over Norge og andre europeiske land ? Med den innvandringspolitikk som føres er det bare et spørsmål om kort tid. Et moment som er verdt å merke seg er at en betydelig del av muslimene i Elfenbenskysten faktisk er innvandrere, fra Burkina Faso, nabolandet i nord. Eneste forskjell mellom dagens kart over Elfenbenskysten og et fremtidig kart over Norge er trolig at hos oss vil det være muslimsk/opprørs-kontrollert område i SØR, i stedet for i nord. En dag vil linjen gå like syd for Trondheim og Nidarosdomen som den i dag går like nord for Yamoussoukro og dens basilika.

 

 

 

Ivory Coast Rebels Reject Vote Bid

Yahoo News Wed Nov 20, 2002

Ivory Coast's rebels on Wednesday rejected the president's offer to hold a referendum on the constitution, saying it was a diversion and had no effect on peace talks aimed at ending a bloody two-month rebellion in one of West Africa's economic hubs. Ivory Coast President Laurent Gbagbo said Tuesday he would hold a referendum next year on whether to amend the constitution. The president's move was seen as a sign of compromise: One of the rebels' key demands is a revision of the constitution which they say discriminates against some predominantly Muslim northern tribes.

 

Ivory Coast has been crippled by the uprising, which exploded Sept 19. when rebels tried to oust Gbagbo. Since then, insurgents have seized the northern half of the country. Hundreds of people have been killed and tens of thousands have fled their homes, including immigrants escaping a surge of anti-foreigner sentiment in the former French colony.

 

The rebels say they are fighting to protect the rights of northern Ivorians, who complain of discrimination by the Christian and animist southern tribes that traditionally have dominated the government.

 

Selvfølgelig klager de over det, det gjør muslimer stort sett overalt hvor de ikke kan behandle ikke-muslimer som annenrangs rettsløse borgere, det er nemlig normaltilstanden for dem, og slik islam foreskriver at det skal være. Det interessante er imidlertid at da urolighetene startet i midten av september gjorde vestlige medier, i den grad de overhodet omtalte saken, de utroligste krumspring for å skjule at det også her var muslimer som var årsaken til at hundrevis av mennesker ble drept og titusener drevet på flukt. Nå har i det minste Yahoo-news oppgitt å skjule islams rolle i konflikten, selv om de bruker formuleringer som kan forlede til å tro at der er ikke-muslimer som har skylden.

 

40 drept i helikopterangrep

Nettavisen 28. 2002

Håpet om en snarlig løsning på konflikten i Elfenbenskysten svinner. Onsdag skal 40 personer ha blitt drept i et helikopterangrep i opprørsområder.

Det opplyser en kommandant. Zacharias Kone sier til nyhetsbyrået Reuters at helikoptrene fra hæren angrep byen Vavoua og to andre landsbyer i nærheten kontrollert av opprørene.

– Mange sivile ble skadd og drept, sier Kone via satellittelefon. – Fire lik ligger rett ved siden av meg.

Meldingene er ennå ikke bekreftet av uavhengige kilder. Men en militærkilde bekrefter overfor Reuters at hærens nyinnkjøpte russiskbygde Mi-24 «Hind»-helikoptere hadde angrepet opprørerne. Tidligere onsdag hevdet regjeringsstyrker at de ble angrepet av opprørsstyrker, og at de ville slå tilbake.

 

Det ser med andre ord ut til at muslimene først brøt våpenhvilen uten at det vakte noen oppmerksomhet, men når regjeringsstyrkene forsvarer seg kommer media løpende og snakker om sivile tap. Det høres ut som et ekko av Kosovo, Midtøsten, Tsjetsjenia og Kashmir.

 

Bildet over : MUSLIM KILLER ! De russiske Hind angrepshelikopter som regjeringsstyrkene i Elfenbenskysten har fått vil nok komme godt med. 

 

Franske soldater inntar flyplass

Nettavisen 30. nov 2002

Franske soldater tok lørdag kontroll over flyplassen ved Man i den vestlige delen av Elfenbenskysten. De franske styrkene inntok flyplassen etter en skyteepisode mellom opprørere og franske soldater for andre dag på rad. Episoden skjedde i nærheten av flyplassen, melder NTB-AFP.

 

French Troops Evacuate Foreigners in Ivory Coast

Fox News 30 November 2002

French troops in the Ivory Coast began evacuating foreigners Saturday from a rebel-held city in the west as loyalist troops headed toward the area with orders to oust the insurgents. French soldiers said they got into gunbattles with the rebels in the city of Man while trying to secure the airport for the evacuation. One French soldier was wounded and at least five rebels were killed, a spokesman for the French force said….

 

The government of President Laurent Gbagbo says the rebels are allied with insurgents who have seized much of northern Ivory Coast since their failed uprising in September….

 

The northern rebels say they are fighting against the discrimination of mainly Muslim northern tribes by Christian and animist southern groups that have traditionally dominated government.

 

Massegrav fundet i Elfenbenskysten

BT Online 14 Desember 2002

Regeringen i den vestafrikanske stat Elfenbenskysten sagde i dag, at den er rede til at iværksætte en international undersøgelse af en massegrav, som franske soldater har fundet i en landsby i landets vestlige del. Oprørske soldater i landet siger, at det er Elfenbenskystens regeringshær, der har begået drabene. Ifølge oprørerne og indbyggere i landsbyen Monoko-Zohi er det folk fra den nordlige del af landet og sæsonarbejdere fra nabolande som Burkina Faso, der er blevet dræbt. Regeringen siger, at det er oprørerne, der har begået drabene.

 

De franske soldater fandt massegraven med over 100 lig torsdag, men sagde, at de ikke kunne afgøre, hvem de dræbte er, eller hvem der har dræbt dem. Det ellers traditionelt fredelige Elfenbenskysten har siden den 19. september været rammen om blodige kampe, der har delt landet. Oprørske soldater kontrollerer den muslimskdominerede nordlige halvdel af landet og regeringshæren den sydlige halvdel.

 

Mass protests swell over Ivory Coast accord

Stuff 27 January 2003 

Tens of thousands of protesters have set up barricades, burned tyres and marched into the heart of Ivory Coast's main city in an explosion of anger over a peace deal they said France had imposed. The massive protests yesterday underlined the bitter divisions in the world's top cocoa producer as West African leaders in Paris prepared to ratify an accord designed to end four months of war since a failed coup against President Laurent Gbagbo.

 

Overnight, French soldiers used teargas and riot-control rounds to drive demonstrators from their base in Abidjan. Protesters defying a curfew set fire to a French school and smashed up the French cultural centre. They attacked and looted businesses owned by French citizens or African immigrants accused of helping rebels who hold at least half the country. Gbagbo agreed to share power with political rivals and rebel chiefs on Saturday and named respected former premier Seydou Diarra, from the rebel-held Muslim north, to head a "government of national reconciliation".

 

En muslim i spissen for en regjering for nasjonal forsoning ? De må ha sett feil på kalenderen. Det er ikke 1 April.

 

Christians fear Muslim takeover - French-brokered deal could lead to Islamic state in Ivory Coast

WorldNetDaily  Posted: February 8, 2003

Christians in Ivory Coast fear an Islamic insurrection could succeed in creating a Muslim state in the African nation after the signing of a French-brokered peace accord that gives important positions of power to rebels.

 

The majority Christian population in the south views the deal as capitulation to political and military leaders in the Muslim north who last September abandoned the democratic process and resorted to violent means in order to achieve power, according to the British charity Barnabas Fund. The peace plan calls for a government of national unity in which rebels would hold the key interior and defense posts.

 

Det som har skjedd i Elfenbenskysten de siste månedene burde være et alvorlig varsku til vestlige land. Etter massiv innvandring er den muslimske andel av befolkningen kommet opp på et nivå hvor de gjør væpnet opprør og tiltvinger seg makten. De kristne i Elfenbenskysten er, sammen med sine trosbrødre i det sydlige Nigeria, den tynne linjen som så langt har hindret muslimsk barbari i å trenge helt syd til kysten i Vest-Afrika. Etter at kampene stilnet av forsvant også Elfenbenskysten stort sett fra nyhetsbilde, men der som ellers hvor islam overhodet tillates å eksistere betyr det konflikt og lidelser:

 

Lider utenfor nyhetene

Vårt Land 9 januar 2004

Tusener av mennesker er drevet på flukt i en vel ett år gammel borgerkrig i Elfenbenskysten. Sivile er utsatt for ekstrem vold. Dette er en av ti de tragediene i verden som er minst rapportert i mediene. Malaria tar livet av ett afrikansk barn hvert halve minutt. Det hører vi lite om.

 

Artikkelen i Vårt Land fortsetter med å utbrodere de lidelser som malaria forårsaker i Elfenbenskysten. Det er i og for seg greit nok, men det avisen omhyggelig fortier er ÅRSAKEN til borgerkrigen. Den er ganske enkelt muslimsk innvandring som etter hvert ble så omfattende at muslimene grep til våpen for å overta makten. Elefenbenskysten er i så måte en god modell på hva Norge og andre land i Vesteuropa har i vente om noen år.

 

Ethnic split stirs Ivory coast crisis

BBC 18 February 2004

Hatred between ethnic groups in western Ivory Coast continues to have a devastating impact on the local economy, nearly a year and a half after a military rebellion threw the country into crisis.  Bil Dobiya (bildet til venstre) lives in Duekoue, a town 400km north-west of Abidjan. He is a cocoa and coffee farmer.

 

Crops at the vast plantation are rotting because his employees have all run away.

 

"The peasants haven't come to work since the crisis began," he said.

 

"They said they were going to Burkina Faso or Mali to leave their children and elderly parents in safety. But none of them has come back." All of his employees were people who originated from neighbouring Burkina Faso or Mali. In Ivory Coast, this group of people are known as "etrangers" or foreigners. Many of them were born here, some are even second generation - but they are still called foreigners or "les Burkinabes".

 

Det BBC omhyggelig unnlater å nevne er at det er muslimene i Elfenbenskysten som er opphav til urolighetene. Gjennom innvandring fra Burkina Faso, nabolandet i nord, er muslimene kommet opp i et antall som medfører at de begynner å stille krav som er helt uakseptable for den opprinnelige befolkningen i Elfenbenskysten, og når kravene ikke innfris griper de til våpen. I så måte er det som skjer i Elfenbenskysten en forsmak på hva vi har i vente i Europa også.

 

Det også en illustrasjon på at alle som fabler om integrering av muslimske innvandrere i Norge enten lider av noe som ligger et sted mellom alvorlig svekkede og total mangel på sjelsevner, eller er regulære quislinger og landsforrædere. Når muslimske innvandrere ikke en gang kan integreres fra ett naboland i det svarte Afrika til et annet, hvordan i fandens skinn og bein skal de da kunne integreres i Europa ? I tillegg kan man jo minne om at muslimene har vært i India i ca 1000 år og er ikke mer integrert enn at subkontinentet med mer eller mindre jevne mellomrom er på randen av krig.

 

Over 300 drept i sammenstøtene i Elfenbenskysten

VG 28 mars 2004

Over 300 mennesker ble drept i sammenstøtene mellom demonstranter og sikkerhetsstyrker i Elfenbenskysten torsdag og fredag, hevdet opposisjonen søndag. Tidligere hadde de satt tallet til 160 drepte. Cisse Bacongo, som er talsmann for partene som har undertegnet en fredsavtale med president Laurent Gbagbo, sa tallet ikke er endelig. Bråket brøt ut i forbindelse med en demonstrasjon torsdag.

 

VG passer selvsagt omhyggelig på ikke å nevne at det som startet bråket i Elfenbenskysten var muslimsk innvandring fra nabolandet i nord, Burkina Faso. Det er store kulturforskjeller mellom landene i Vest-Europa og Elfenbenskysten, dvs mellom ikke-muslimene, men UKULTURFORSKJELLENE, dvs forskjellene mellom muslimer, er ikke store. Gjennom innvandring har den muslimske andelen av befolkningen øket kraftig, og når prosenten kommer over et visst nivå bryter helvete løs.

 

Etter at det hadde vært forholdsvis rolig et halvt års tid blusset uroen opp på nytt i oktober 2004:

 

Ivorian rebels give war warning

BBC 28 October 2004

Ivory Coast's rebel leader has warned of an imminent return to war, accusing the government of preparing to attack. Political leader of the New Forces, Guillaume Soro, ordered eight rebel ministers to leave their government posts and head to the rebel-held north. He has accused the government of massing troops and smuggling arms across rebel territory.

 

Despite a peace deal, tensions have resurfaced between rebel and state forces over issues such as disarmament. The BBC's James Copnall in the largest city, Abidjan, says people there are worried but Ivory Coast has pulled back from the brink of a crisis several times in the past and it is not certain that fighting will resume. Mr Soro said his forces were withdrawing from the disarmament process, which was supposed to have started on 15 October.

 

"For us, disarmament can no longer be a current issue, because the war is not finished and it will start again soon," he told correspondents in the rebel stronghold of Bouake.

 

The rebels refused to lay down their weapons until laws making it easier for those of foreign origin to gain Ivorian citizenship and run for the presidency were changed, as previously agreed. Mr Soro said they had imposed a curfew throughout the rebel-held north.

 

Ivory Coast has been divided between the rebel-held north and government-controlled south since a military rebellion two years ago. Rebels were given cabinet posts in a unity government following a French-brokered peace deal in January 2003. A spokesman for the 4,000 French peacekeepers stationed in the country, Col Henry Aussavy, said they were "confident and hopeful that fighting will not resume".

 

"We're staying vigilant, as normal, but there's nothing special going on," he said. There are also 6,000 United Nations troops, monitoring a buffer zone in the middle of the country between the two sides.

 

Og i likhet med tidligere reportasjer om urolighetene i Elfenbenskysten unnlater Burka Broadcasting Corporation (BBC) å nevne at ”rebels” er muslimer, mens sentralregjeringen i syd er kristne.

 

FN evakuerer Elfenbenskysten

Nettavisen 10.11.04

FN startet onsdag morgen evakueringen av sine ansatte og over 1000 andre som oppholder seg i FN-hovedkvarteret i Elfenbenskysten. Dette melder nyhetsbyrået AP.

 

Over 40 drept i angrep i Elfenbenskysten

VG 1 juni 2005

Minst 41 mennesker ble drept og 45 ble såret da væpnede menn angrep en landsby vest i Elfenbenskysten onsdag morgen. Det opplyser Hamadoun Toure, talsmann for FN-styrken i landet. Landsbyen Guitrozon, som ligger utenfor byen Duekoue ble angrepet tidlig onsdag morgen. Ofrene ble enten skutt eller knivdrept og angriperne satte dessuten fyr på hjemmene deres. Gjerningsmennene er ikke identifisert.

 

FN har sendt styrker til landsbyen, selv om den ligger utenfor FN-kontrollert område. Ministeren Eric Kahe sier at ytterligere to landsbyer ble angrepet samtidig, og sa til sammen 47 ble drept i angrepene. FNs utsending til Elfenbenskysten, Pierre Schori, sa nylig at situasjonen vest i landet er som en "djevelsk cocktail". Borgerkrigen, som brøt ut i 2002 etter et mislykket kuppforsøk, har intensivert etniske konflikter i området rundt Duekoue, som ligger på grensen til Liberia.

 

Ikke med ett ord nevner VG at hele årsaken til den omtalte borgerkrigen var at muslimske innvandrere nordfra (fra nabolandet Burkina Faso) forsøkte å ta makten i landet, og at borgerkrigen var mellom et muslimsk nord og et kristent og animistisk sør, ikke ulikt den muslimsk/kristne og muslimsk/animistiske konflikten i Sudan og i Nigeria. I alle disse konfliktene er ”nord” synonymt med muslimsk, og ”sør” synonymt med kristent eller animistisk.

 

Massedrap truer freden i Elfenbenskysten

Aftenposten 3 juni 2005

Minst 55 mennesker er drept i angrep vest i Elfenbenskysten siden onsdag. De etniske spenningene er store i området, og angrepene kan true den skjøre fredsprosessen. Stanken av råtnende lik hang tungt over Guitrozon torsdag morgen, skriver nyhetsbyrået Reuters' korrespondent Ange Aboa. Forbrente rester av både voksne og barn lå strødd på bakken og i nedbrente jordhytter da Aboa ankom landsbyen hvor flere titall mennesker ble massakrert onsdag.

De få gjenværende i landsbyen hevder at en gruppe jegere fra de nordlige delene av Elfenbenskysten sto bak angrepet.

 

Her er Aftenposten uforsiktig nok til å slippe katta ut av sekken når det gjelder hvem som angrep, vel og merke for dem som kjenner litt til bakgrunnen for konflikten, fra andre kilder enn norsk halal-presse. I Elfenbenskysten er nord synonymt med muslimsk.

 

For øvrig må det være noe galt med fredsdefinisjonen til norske journalister. Muslimsk aggresjon, terror og drap ”truer” bare freden. Det er tydeligvis ”fred” etter disse kebab-rottene sin oppfatning helt til noen ser seg nødt til å forsvare seg mot det multikrimelle muslimske faenskapet.  Vi så det på Balkan, vi ser det i Midtøsten, vi ser det i Kaukasus, vi ser det i Sentral-Asia, vi ser det i Kashmir, vi ser det i Thailand. Muslimer kan i verste fall bare ”true” freden, uansett hvor mye de myrder, men i det øyeblikk noe forsvarer seg mot djevelskapen er helvete løs.

 

Sist oppdatert: 27. desember 2006

 

Tilbake til muslimske forbrytelser verden rundt

 

Hjem

Hva er nytt

Islam i Norge

Tema

Spesial

Video

Anti-islamsk kalender

Nedlasting

Humor

 

AntiJihad Norge

e-mail:  ajnorge@hotmail.com