web space | website hosting | Business Hosting Services | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

NORGE

PRESENTERER

MUSLIMSKE FORBRYTELSER

VERDEN RUNDT GJENNOM TIDENE

 

Det er ikke bare i Norge og i vår tid at tilstedeværelsen av muslimer skaper konflikter og påfører ikke-muslimer lidelser av forskjellig slag. Jo sterkere den muslimske innflytelsen er, jo renere islam er, og jo nærmere dens geografiske sentrum man kommer, jo verre blir som regel det helvete på jord som muslimene skaper for annerledes troende.

 

Islam er ikke, som andre religioner, f eks kristendom, utbredt gjennom misjon med forkynnelse av et budskap. Helt fra starten i Mekka og Medina i det 7. århundre er islam praktisk talt utelukkende utbredt gjennom trusler, aggresjon, angrepskrig, invasjon, okkupasjon, tvang, fordrivelse og folkemord. Eneste unntak av betydning i så måte er Indonesia.

 

Nå har det selvsagt også forekommet at andre religioner, inklusive kristendom, har benyttet slike metoder, men det er i så fall stikk i strid med Jesu liv og lære. For islam sitt vedkommende er det derimot i full overensstemmelse med Muhammeds liv og lære, det var slik han selv utbredte islam.

Historien om hvordan islam er blitt utbredt forties, bortforklares, benektes og bagatelliseres i det intellektuelle katastrofeområdet som kalles skoleverk, av politikere og av de såkalte ”ekspertene”. Men den historien finnes, og med internett er det ikke lenger fullt så enkelt å kontrollere informasjonstilgangen til befolkningen.

 

Når det gjelder islams ekstremt brutale og blodige historie finnes det en rekke nettsteder som beskriver den, den kanskje beste er drevet av hinduer og heter ”History of Islamic Jihad”. Det finnes også etter hvert en del bøker tilgjengelig, bl a ”Jihad in The West” av Paul Fregosi (bildet til venstre).

 

Når det gjelder situasjonen i dag gir kartet nedenfor en oversikt over dagens utbredelse av den barbariske kulten som oppsto i den arabiske ørken i det 7 århundre.

 

 

Det er en nøye sammenheng mellom denne utbredelsen og mangelen på demokrati og respekt for menneskerettigheter, noe følgende oversikt fra CNN dokumenterer:

 

Survey: Freedom gap between Muslim, non-Muslim world

 

For å illustrere og dokumentere både islams historiske forbrytelser og situasjonen i dag inneholder denne seksjonen dokumenter som setter søkelyset på muslimenes aggresjon og undertrykkelse i forskjellige land og regioner, både historisk og i dag.

 

For noen land og regioner sitt vedkommende er materialet blitt så omfattende at det har vært både praktisk og nødvendig å dele det opp, og opprette egne underseksjoner for vedkommende land. For noen land sitt vedkommende finnes det dessuten nasjonale anti-islamske nettsteder som kan være meget nyttige supplement til dokumentasjonen her om islams forbrytelser mot menneskeheten i vedkommende land. For en del land er linker til slike nettsteder også tatt med her, markert som eksterne linker.

 

Så langt dekkes følgende land og områder:

 

AFGHANISTAN: Med barn som bødler

·        Tårer bak sløret (Afganistan under Taliban)

·        Infinite Justice” (Krigen i 2001)

·        Krigen etter krigen (Krigs & terrorhandlinger etter Talibans fall)

·        Det regummierte Taliban (Dagens Afghanistan)

·        RAWA (Revolutionary Association of Women of Afghanistan)  (Ekstern link)

·        VIDEO : “Tears Behind The Veil” (4.9 MB)

NY! ALBANIA: Islams fyrtårn i Europa?

ALGERIE: Voldtatt i Allahs navn

Allahs døtre: BAHRAIN, EMIRATENE & KUWAIT

ANATOLIA: Det okkuperte Bysants

ARMENIA: Frihet gjennom blod og tårer

ASSYRIA: Ingen frihet – Bare blod og tårer

·       Århundrers folkemord

·       Dagens Irak

·       Krig mot Irak – Krig mot islam ?

·       AINA (Assyrinan International News Agency)  (Ekstern link)

·       Christians of Iraq (Ekstern link)

AUSTRALIA: Sydkorset i halvmånens skygge

AZERBAIDJAN: Etnisk rensning i Allahs navn

BANGLADESH: Holocaust i Allahs navn

BELGIA: Terror i Europas hovedstad

BOSNIA: Nytt springbrett for gammel terror

BULGARIA : Fra Varna til Mount Shipka – 400 år i islamsk mørke

CANADA: Imamens datter

·        Terror fra nord
Canada som fristed og oppmarsjområde for muslimsk terrorisme mot USA

·        Maple Leaf Muslims
Indre forhold og islamisering

·        Imamens datter - From Behind the Veil to Beyond it
Imam datteren fra Montreal som ble fotomodell, giftet seg med en jøde og ble en Model Outcast

·        VIDEO : From Behind The Veil To Beyond It (3.3 MB)

·        No dhimmitude (Ekstern link, blogg)

·        Anti-Terrorism Coalition Canada (Ekstern link) 

·        United Canadian Committee (Ekstern link)

·        International Campaign Against Sharia Court in Canada (Ekstern link)

Det er ”dejligt” å være terrorist i DANMARK

·        Forbindelser og støtte til internasjonal terrorisme

·        Indre kriminalitet

·        Ytre kriminalitet - Voldtekt

·        Annen ytre kriminalitet

·        Nazislam – Jødehat blant muslimer i Danmark

·        Islamisering og jihad

·        Dansk motstand

·        Jyllandspostens tegninger av Muhammed

·        Andre forhold

·        Spesialrapport : Æresdrap i Danmark

·        Jihad på Nørrebro
Hva danske muslimers løpesedler sier

·        Danske kristne samarbeider med Sharia-tilhengere
Åpent brev til Københavns biskop 

·        Dansen om imamerne
En dansk kronikk om muslimenes målbevisste arbeide for innføring av Sharia i Danmark

·        Islaminfo.dk  (Ekstern link) 

·        Landsforeningen ”Nej til Sharia”  (Ekstern link)

·        SIAD (Stopp islamiseringen av Danmark) (Ekstern link)

EGYPT: Halvmånens terror over pyramidene

ELFENBENSKYSTEN: Fra Basilika til Moské ? 

EU: Romerriket som gjenoppstår – og faller

FILIPPINENE: Et passende fredstilbud ?

FINLAND: Med sisu og dynamitt mot Jihad

FRANKRIKE: Mot et nytt Poitiers ?

·      Dokument I: Historisk bakgrunn

·      Dokument II: Islam i Frankrike i dag – Terror

·      Dokument III: Islam i Frankrike i dag – Nazislam: Jødehat blant franske muslimer

·      Dokument IV: Islam i Frankrike i dag – Angrep på ytringsfrihet og andre menneskerettigheter

·      Dokument V: Islam i Frankrike i dag – Islamisering

·      Dokument VI: Islam i Frankrike i dag – ”Intifada sur Seine” - Opptøyene høsten 2005

·      Dokument VII: Islam i Frankrike i dag – Motstandskamp: ”La Resistance” Anno 2006

·      Dokument VIII: Islam i Frankrike i dag – Andre forhold

·      Gallia Watch (Ekstern link, engelskspråklig blogg)

·      Contre l'Islam (Ekstern link)

·      Francarabia (Ekstern link)

·      France Avenir (Ekstern link) 

·      L'islam, religion ou systeme politique? (Ekstern Link)   

·      Occidentalis (Ekstern link)

GEORGIA: Arven fra Dronning Tamar

GHANA: Kristen bastion for fall?

HELLAS: Det frigjorte Bysants

INDIA: Vår alles mor

·      Koloniseringen og frigjøringskampen

·      Muslimsk terrorisme i India

·      Ingen integrasjon – ikke på TUSEN år !

·      Ghauri og Prithivi – Fiender gjennom 800 år

·      Islams andre offer : India  (Oversatt artikkel) 

·      Hindu Unity (Ekstern link)

·      Soldiers of Hindutva (Ekstern link)

·      Hindu Holocaust Museum (Ekstern Link)

INDONESIA: Øyrike i brann

IRAN:  Raseri mot sløret

·      Activistchat  (Ekstern Link)

·      Holycrime  (Ekstern Link)

·      Mission for Establishment of Human Rights in Iran (Ekstern Link) 

ISRAEL: Arafats ”ærbarhetsskvadroner”

·       PLOs barnesoldater

·       Andre menneskerettighetsbrudd under Arafats skrekkregime

·       Arafats to tunger

·       Terroristmilliardæren Arafat

·       Mediekrigen

·       Nazislam

·       Terrorlogg 2001

·       Terrorlogg 2002

·       Terrorlogg 2003

·       Terrorlogg 2004-2007

·       Andre forhold

·       VIDEOER: Ambulansen (1.2 MB), Unholy Asylum (3.5 MB),

·       Norsk Israelsenter (Ekstern Link)

·       Willys blogg (Ekstern Link)

ITALIA: Kameler på Petersplassen 

·        Unpolitically Correct (Ekstern link, italiensk/engelsk blog)

JAPAN: Halvmånen i soloppgangens land

JORDAN: Dødsstraff for å BLI voldtatt

KAMBODSJA:  Halvmånen over dødsmarkene

KASAKHSTAN - Stille før stormen?

KASHMIR: Terror på verdens tak

·       Bakgrunn

·       Terrorlogg

·       Auschwitz i Kashmir

·       To slags håndverk fra Kashmir

·       Jordskjelvet 8 oktober 2005

KENYA – TANZANIA – UGANDA: Fra slavehandel til terrorisme

KINA: Hellige krigere mot Den himmelske freds plass

KIRGISISTAN – Halvmånen over de himmelske fjell

KOSOVO – NATOs svarte fugler

·       Serbianna (Ekstern link)

·       Alternative Information about the NATO war in Yugoslavia (Ekstern link)

·      VIDEO: En bande muslimske vandaler ødelegger en kirke i Kosovo med ”New Albanian Terrorist Organization” (NATO) som passive tilskuere

KYPROS - Levende flådd i Allahs navn

LATIN-AMERIKA – Conquistadorer i Allahs navn

LIBANON: Fra Seder og kors til halvmåne og terror

LIBERIA – Frigitte slaver innhentes av islam ?

MAKEDONIA – Neste dominobrikke ?

MALAYSIA – Terror, røde roser og skilsmisse pr SMS

MALDIVENE: Tropisk paradis – Islamsk helvete

MALTA – Med hoder som kanonkuler

MAROKKO – Kontraster og dobbeltmoral

NEDERLAND: Al Qaida i tresko og ”Tullipan-Kadra”

·        Før mordet på Pim Fortuyn

·        Etter mordet på Pim Fortuyn

·        Mordet på Teo van Gogh

·        Terror

NEPAL -  Halvmånen under Vishnu

NEW ZEALAND: Islam med kiwi-smak ?

NIGERIA: Svart Sharia

PAKISTAN : Islamsk terrorrepublikk

·      Indre forhold

·      Pakistan og internasjonal terrorisme

·      Pakistan – The Heart of Islamic Terrorism (Ekstern Link)

·      Pakistan Facts – Secrets of a Rogue Nation (Ekstern link) 

·      Pakistan: Nucleus of Terror: Terror as Policy*(Ekstern link)   

·      Voice of the Martyrs – Country Profile: Pakistan (Ekstern link)

 

POLEN: Jan Sobieski rir igjen

PORTUGAL: 1300 år i kamp mot islam

ROMANIA: Hvor flodbølgen stanset – Grev Dracula, muslimenes skrekk

RUSSLAND: Det tredje Roma

·      Historisk bakgrunn

·      Det moderne demokratiske Russland

·      Terrorlogg

·      Chechen Truth (Ekstern Link)

·      Tragedy at Beslan (Ekstern Link)

SAHEL: MURITANIA, MALI, SENEGAL & NIGER - Fra ”islam light” til fundamentalisme og terror

SAUDI-ARABIA: Terrorens hjemland

·      The Sauduction of Washington (Ekstern Link)

SINGAPORE: Løven og halvmånen

SOMALIA: I Muhammeds kjølvann - Sjørøveri i Allahs navn

SPANIA: Fra ”La Cava” til Al Qaida

SRI LANKA: Jihad og Tamilske tigre

STILLEHAVSØYENE: Halvmånens terror i sydhavsparadis (Fiji m fl)

STORBRITANNIA:  Fra United Kingdom til Ummah Kingdom

·       Dokument I: Historisk bakgrunn

·       Dokument II: Terror

·       Dokumet III: Indre kriminalitet

·       Dokument IV: Islamisering, angrep på menneskerettigheter og motstandskamp

·       Dokument V: Andre forhold

·       MCB Watch (Ekstern link) 

 

SUDAN: Den blå nilen – Rød av blod

SVERIGE: Islam i blått og gult

·      Ytre kriminalitet

·      Indre kriminalitet

·      Islamisering

·      Motstandskamp

·      Terrorisme

·      Andre forhold

·      Svensk FOMI (Ekstern link)

·      Sanningen om islam (Ekstern link)

·      Islam i Sverige (Artikkel av svensk islam-kritiker)

·       Jihad mot folkhemmet (Ekstern link) 

SYRIA: Fra dhimmienes opprinnelse til kvasi-sekulært diktatur

SØR-AFRIKA : Fra rase- til religions. og kjønnsapartheid

THAILAND: Smilets Land – Men intet smil bak sløret !

TYSKLAND: Fra trojansk hest til frontlinjestat?

USA: Guds eller Allahs eget land ?

·        11 september 2001

·        Annen muslimsk terrorisme og kriminalitet  i USA

·        Allahs eget land

·        Andre forhold

·        United American Committee (Ekstern link)

·        Anti-Terrorism Coalition USA  (Ekstern link)

·        Anti-CAIR (Ekstern Link CAIR = Islamsk Råd i USA)  

·        Olive Tree Ministries : Terrorism in The USA (Ekstern link)

USBEKISTAN: Med Islam som president

VATIKANET: Hvor Koranen kysses og korset forbannes

INTERNASJONAL TERRORISME

Flere land vil følge etter hvert.

Faktaopplysninger om enkelte land kan f eks finnes i CIA World Factbook

Opplysninger om religiøse forhold i en rekke land kan finnes hos:
International Christian Concern
Christian Solidarity International
Voice of The Martyrs

Opplysninger om menneskerettighetsbrudd :
 
Amnesty International

Human Rights Watch

Human Rights Without Frontiers

 

 

Sist oppdatert: 25. desember 2007

 

Hjem

Hva er nytt

Islam i Norge

Tema

Spesial

Video

Nedlasting

 

AntiJihad Norge

e-mail:  ajnorge@hotmail.com