StatTrack
web space | free website | Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
{ c.style.left = x + aw - ah / 2 - cw; } else { c.style.left = x + ah / 2; } if (y + ch + ah / 2 > bh + bst && y + ah / 2 - ch >= bst ) { c.style.top = y + ah / 2 - ch; } else { c.style.top = y + ah / 2; } c.style.visibility = "visible"; } } } function msoCommentHide(com_id) { if(msoBrowserCheck()) { c = document.all(com_id); if (null != c && null == c.length) { c.style.visibility = "hidden"; c.style.left = -1000; c.style.top = -1000; } } } function msoBrowserCheck() { ms = navigator.appVersion.indexOf("MSIE"); vers = navigator.appVersion.substring(ms + 5, ms + 6); ie4 = (ms > 0) && (parseInt(vers) >= 4); return ie4; } if (msoBrowserCheck()) { document.styleSheets.dynCom.addRule(".msocomanchor","background: infobackground"); document.styleSheets.dynCom.addRule(".msocomoff","display: none"); document.styleSheets.dynCom.addRule(".msocomtxt","visibility: hidden"); document.styleSheets.dynCom.addRule(".msocomtxt","position: absolute"); document.styleSheets.dynCom.addRule(".msocomtxt","top: -1000"); document.styleSheets.dynCom.addRule(".msocomtxt","left: -1000"); document.styleSheets.dynCom.addRule(".msocomtxt","width: 33%"); document.styleSheets.dynCom.addRule(".msocomtxt","background: infobackground"); document.styleSheets.dynCom.addRule(".msocomtxt","color: infotext"); document.styleSheets.dynCom.addRule(".msocomtxt","border-top: 1pt solid threedlightshadow"); document.styleSheets.dynCom.addRule(".msocomtxt","border-right: 2pt solid threedshadow"); document.styleSheets.dynCom.addRule(".msocomtxt","border-bottom: 2pt solid threedshadow"); document.styleSheets.dynCom.addRule(".msocomtxt","border-left: 1pt solid threedlightshadow"); document.styleSheets.dynCom.addRule(".msocomtxt","padding: 3pt 3pt 3pt 3pt"); document.styleSheets.dynCom.addRule(".msocomtxt","z-index: 100"); } // -->

NORGE

PRESENTERER

TEMA

DEN UNIKE ONDSKAPEN I ISLAMS LÆRE

 

Denne seksjonen handler om det som kan kalles teori, dvs om islams lære slik den er å finne i Koranen, i Hadith og i verkene til muslimske skriftlærde. Hensikten er å rive sløret av denne læren, og eksponere det for hva det er, en blanding av et ekstremt undertrykkende politisk system og en pervers satanisk kult. Verdenrundt-seksjonen er på sin side praksis, dvs hva muslimer i realiteten gjør og har gjort.

 

Sannheten om islams lære er så grufull, så hinsides alt annet i menneskehetens historie, at mange nekter å tro at det kan være sant. Men sannheten blir ikke mindre grufull av å benektes. Som ideologi betraktet er islam verre, mye verre, svært mye verre, flere hundre ganger verre enn nazisme. Nazisme legitimerer folkemord på 0.2 % av verdens befolkning (jødene). Islam legitimerer folkemord på 80 % av verdens befolkning (alle ikke muslimer, Koranen 9 5 og 9:29), og 80/0.2 = 400. 

 

Selv kommunismen som har forårsaket enda mer død og lidelse enn nazismen blekner egentlig sammenlignet med islam. Begge blir historiske parenteser sammenlignet med islam som pålegger sine tilhengere å føre evig krig mot annerledes troende til alle er drept, har gått over til islam eller akseptert status som annenrangs rettsløse borgere. Sistnevnte gjelder for øvrig bare jøder og kristne, andre ikke-muslimer gis bare valget mellom døden eller islam.

 

Og dette er ikke bare teori i noen gamle nedstøvede bøker. Det har vært omsatt i praksis gjennom hele islams historie i form av praktisk talt kontinuerlig krig. Og denne krigen pågår for fullt den dag i dag. Det er bare ved å sammenholde teori og praksis man kan forstå islams sanne djevelske natur. De forbrytelser mot menneskeheten som muslimer har begått og begår i forskjellige land og som er beskrevet i Verdenrundt-seksjonen er nesten utelukkende noe som springer rett ut av islams læregrunnlag og er hjemlet der.

 

Artiklene i denne seksjonen er ment å gi ammunisjon til tungt skyts både mot muslimer og ikke minst mot deres politisk korrekte lakeier for å angripe på bred front. Løgnene deres om at islam er fredelig blir ikke sannere uansett hvor mange ganger de gjentas.

 

Korankritikers dokumentasjon om islam til ”Verdikommisjonen”

 

Da det patetiske quisling-kreket Kjell Magne BondeSVIK oppnevnte sin såkalte ”verdikommisjon” og det ble kjent at muslimer skulle være med i denne ble det utarbeidet en detaljert dokumentasjon på hvorfor muslimer ikke har noe som helst i en slik kommisjon å gjøre. Denne dokumentasjonen ble oversendt kommisjonen, og er gjengitt her i følgende tre artikler.

 

Islam - En  forbrytelse  mot menneskerettighetene[TS1] 
Koranens forbrytelser mot menneskerettighetene[TS2] 
Naturvitenskapen mot Koranen[TS3] 

 

Innvendingene mot muslimer i den såkalte ”verdikommisjonen” ble ikke tatt til følge. I ettertid har de imidlertid vist seg å være korrekte, bl a ved at den muslimske representanten ble avslørt i å ha anbefalt omskjæring av jenter, i strid med norsk lov.

 

Artikkelserie av Korankritiker:

”Islam en forbrytelse mot menneskerettighetene og menneskeheten”

 

Av samme forfatter som dokumentasjonen til den såkalte ”verdikommisjonen” gir denne artikkelserien en grundig dokumentasjon på hvor fundamentalt uforenlig islam er med menneskerettighetene og de verdier vestlige demokratier er bygget på.

Del I: Innledning

Del II: Naturvitenskapen mot Koranen

Del III: Menneskerettighetene mot Koranen

Del IV: Koranen mot Koranen (Selvmotsigelser)

Del V: Konklusjon

Tillegg: Islams lynsjejustis

 

Artikler av Jakob Isaksen

 

Jakob Isaksen var blant de første som forfattet islam-kritiske artikler for publisering på internett i Norge, bl a på nettsidene til Radio Bergen.

Er forkynnelse av Koranens lære lovstridig i Norge ?

Koranens krigsbudskap og islamistenes janusansikt

Islams flyktninger og norsk integreringspolitikk. Del I
Islams flyktninger og norsk integreringspolitikk. Del II
Islams flyktninger og norsk integreringspolitikk. Del III

 

Oversatte utdrag og sammendrag fra boken ”Behind The Veil” m/kommentarer

 

Denne serien består av oversatte utdrag og sammendrag fra boken Behind The Veil som ligger på det kristne nettstedet Answering Islam. Serien består av:

 

Slaveri i Islam

Islams diskriminering av ikke-muslimer

Dødsstraff for frafall fra islam

Jihad – Offensiv krig for å utbre islam

Vitenskapelige og historiske feil i Koranen

Språklige og grammatikalske feil i Koranen

Feil i Koranen som følge av tilblivelsen

Kvinners status i Islam – Del I

Kvinners status i Islam – Del II

Kvinners status i Islam – Del III

Kvinners status i Islam – Del IV

Kvinners status i Islam – Del V

 

Oversatte utdrag og sammendrag fra boken ”Prophet of Doom” m/kommentarer

 

I likhet med ”Behind The Veil” påviser ”Prophet of Doom” av Craig Winn at det aller meste av den elendighet som islam har forårsaket gjennom over 1300 år, og fortsatt forårsaker, slett ikke er i strid med islam, slik muslimene og deres politisk korrekte islamofile lakeier hevder. Det aller meste springer direkte ut av islams lære, fra Muhammeds egne ord og gjerninger.

 

Det er en god del overlapp mellom ”Behind The Veil” og ”Prophet of Doom”, men det er også en viktig forskjell. ”Behind The Veil” bruker i tillegg til Koranen og Hadith (Sunna) også en rekke verker fra anerkjente muslimske skriftlærde som kilde. Det gjør ”Prophet of Doom” ikke. Her tar man kun utgangspunkt i Koranen og Hadith, dvs islams egne hellig skrifter som alle muslimer er enige om er Allahs egne ord (Koranen) eller inspirert av Allah (Hadith).

 

Så langt er følgende deler av boken oversatt og lagt ut her:

 

KAPITTEL I : Kan du tro det ? Del I, II og III

 

KAPITTEL II: Djevler, løgner og demoner Del I, II, III, IV, V og VI.

 

Andre artikler

 

Islam og menneskerettigheter [TS4] 

Er Koranens “Allah” den sanne Gud ?

”Islamsk moral” av Anwar Sheikh (Oversatt artikkel fra Faithfreedom)

Ikke-muslimers rettigheter i en islamsk stat Av  Samuel Shahid (Oversatt artikkel fra Answering islam)[TS5] 

 

 

Sist oppdatert: 22. desember 2006

 

Hjem

Hva er nytt

Norge

Verdenrundt

Spesial

Video

Anti-islamsk kalender

Nedlasting

Humor

 

AntiJihad Norge

e-mail:  ajnorge@hotmail.com


 [TS1]Dette er den første av en serie på tre artikler som opprinnelig ble skrevet i forbindelse med at det ble utnevnt muslimske medlemmer av den såkalte ”Verdikommisjonen”

 [TS2]Fortsettelse av ovenstående artikkel, dvs materialet som ble oversendt ”Verdikommisjonen” i forbindelse med at det ble utnevnt muslimske medlemmer av denne.

 

 [TS3]Tredje og siste del av det materialet som ble oversendt ”Verdikommisjonen” i forbindelse med at det ble utnevnt muslimske medlemmer av denne.

 [TS4]Oversatt utdrag fra ”Why I am not a Muslim” av Ibn Warraq m/kommentarer

 [TS5]Om islams røtter i arabisk før-islamsk hedenske ritualer