NORGE

PRESENTERER

Kari Vogt – Islamekspert eller stand-up komiker ?  

 

Den såkalte Blindern-saken som vi fra FOMI sin side har kalt den har avslørt hva slags forhold som hersker ved UiO (Universitetet i Oslo) når det gjelder ytringsfrihet for islamdebatt. IKS (Institutt for kulturstudier) har tatt i bruk nettbasert undervisning som bl a omfatter et debattforum og et chatroom. Det første som skjedde var at linker til islam-kritiske nettsteder, lagt ut av en student, ble slettet. Så fikk samme student også slettet debattinnlegg med islam-kritikk, og man satte kronen på verket ved også å slette en omtale av Human Etisk Forbund sin norske utgivelse av Ibn Warraq sin bok ”Hvorfor jeg ikke er muslim” og Prokla Medias ”Islam og Terrorisme” av Mark Gabriel. Samtidig med dette ble debattinnlegg fra muslimer med  grov hets mot jøder og mot norske kvinner blir liggende ute i ukevis. De ble først  fjernet først høyst motvillig etter at det blitt antydet politianmeldelse for hets mot jøder og mot norske kvinner.

 


Saken vakte oppsikt i pressen, både i Universitas, Aftenposten, Dagen, Forskning, DLF og Dagbladet for å nevne noen. Det politisk korrekte Norges fremste islam –”ekspert”, Kari Vogt måtte svare for seg, for denne sensuren. Først forsøker hun å unnskylde slettingen av kritikk mot islam med at den ikke var faglig relevant. Neivel, i så fall er uttrykk som ”jævla jøde” mer ”faglig relevant” ved UiO enn en bok skrevet av en mangeårig professor ved islams fremste lærested (Mark Gabriel)

 

Så ombestemmer hun seg plutselig og sier at islam-kritikken ble slettet fordi den var lagt ut av FOMI. For det første er det galt, den ble lagt ut av et medlem av FOMI. For det andre, det man i realiteten gjør er altså å slette debattinlegg og linker ikke basert på innholdet, men basert på hvem som har skrevet det, dvs person-selektiv sensur. Denne sensuren har utløst kritikk fra diverse hold, bl a fra Human Etisk Forbund og fra Shabana Rehman. Kritikken mot den politisk korrekte ”islam-ekspertisen” ved UiO har også kommet fra annet hold, og anklaget den for å sviktet sin oppgave ved å forskjønne islam. Kritikken har vært såpass bred at man tydeligvis har følt behov for å fosvare seg, og i Aftenposten 7 desember gjør Førsteamanuensis Kari Vogt et nytt patetisk forsøk på det

 

I  intervjuet  sier Kari Vogt at hun ikke skjønnmaler islam. Den påstanden bestrider vi. Eksempelvis uttalte hun i et TV-intervju etter mordet på Fadime at æresdrap er noe som primært er knyttet til land i Middelhavsområdet. Det er galt. Enhver som har åpnet Amnesty International sine rapporter om problemet vet at den ubestridte verdensmester i æresdrap er Pakistan. Enten tror Kari Vogt at Pakistan ligger ved Middelhavet, eller så skjønnmaler hun islam, valget er fritt. Æresdrap er noe som primært, for ikke å si utelukkende, er knyttet til muslimske land og miljøer, og bl a et produkt av at islam forkynner dødsstraff for frafall.

 

Når det gjelder dødsstraff for frafall  kommenterer for øvrig Kari Vogt det i intervjuet på følgende måte:

 

” Det er nylig i Aftenposten hevdet at jeg underslår det faktum at det på bestemte premisser er dødsstraff i islamsk klassisk rettstenkning for frafall fra troen. Dette er ikke riktig; hvordan frafall fra islam er behandlet i gammel og ny tid, kommer tydelig frem i min bok "Islams hus" side 147 til 152.”

 

Det kan så være, men i dette sitatet gjør hun seg på nytt skyldig i skjønnmaling når hun snakker om ”bestemte premisser”. En praktisk talt samstemt tradisjon av muslimske skriftlærde støtter dødsstraff for frafall, ref egen artikkel om dødsstraff for frafall i dette nummer.

 

I tilknytning til sensuren av islamdebatt ved UiO Sier også Kari Vogt i intervjuet: ”Universitetets generelle linje er at man ikke tolererer utsagn som diskriminerer på grunnlag av kjønn, rase eller religion”.

 

Hva er det hun forsøker ? Å ta opp konkurransen med Shabana Rehman som stand-up komiker ? Hvis det medførte riktighet ville man ikke tolerere Koranen. Den er nemlig full av utsagn som gjør nettopp det. I følge den skal man ikke ha jøder eller kristne som venner, jøder og kristne skal undertrykkes, vantro skal drepes, kvinner er mindreverdige og menn har rett, for ikke å si plikt, til å mishandle dem.

 

Den dagen Kari Vogt trekker frem det når hun skal (bort)forklare et æresdrap, tvangsekteskap, omskjæring og terror i stedet for å gå seg vill i geografi, er den dagen hun ikke lenger skjønnmaler islam. I mellomtiden foretrekker vi Shabana Rehman sin form for stand-up komikk, enten hun nå sparker mot muslimer eller mot nordmenn.

Shabana Rehman (th) og Kari Vogt, hhv stand-up komiker og ”islam-ekspert”. Eller kanskje det er omvendt ? I motsetning til Kari Vogt vet nok Shabana Rehman at Pakistan ikke ligger ved  Middelhavet. Kari Vogts forsøk på å agere stand-up komiker faller derimot ikke særlig ut. Shabana Rehman gjør det bra som begge deler, Kari Vogt overbeviser ikke som noen av delene.

 

Sist oppdatert: 29. desember 2006

 

Tilbake til forside for Spesialseksjonen

 

Hjem

Hva er nytt

Islam i Norge

Tema

Muslimske forbrytelser

Verden rundt

Video

Anti-islamsk kalender

Nedlasting

Humor

 

AntiJihad Norge

e-mail:  ajnorge@hotmail.com

web space | free website | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting