NORGE

PRESENTERER

JØDER NEKTET DELTAKELSE I

MARKERING AV KRYSTALLNATTEN

 

Den 9 november 2004 var det 66 år siden den beryktede krystallnatten da nazistene gikk til omfattende angrep både på jøder og jødisk eiendom i Tyskland. Selv om jødene hadde vært en forfulgt gruppe i Tyskland også før krystallnatten var den likevel på mange måter startskuddet for det som utviklet seg til holocaust, nazistenes folkemord på 6 mill jøder under annen verdenskrig.

 

I en årrekke har det vært en tradisjon for å markere krystallnatten og minnes ofrene både i Norge og i mange andre land. Slike markeringer tjener selvsagt et viktig formål: Vi skal aldri glemme hva som skjedde. Glemmer vi hva som skjedde er det første skritt mot at noe lignende kan skje igjen.

 

De senere år har man imidlertid opplevd at markeringen av krystallnatten er blitt mer og mer overtatt og dominert av personer og grupper hele resten av året hører til de mest jødefiendlige i landet. Resten av året ”forstår” og ”forklarer” for ikke å si forsvarer de muslimsk terrorisme mot sivile jøder og skriker i avsky når Israel, Midtøstens eneste demokrati, forsvarer seg terrorister som sprenger seg selv i luften midt i sivile folkemasser. Det siktes her selvsagt til de såkalte ”antirasistene”, primært på venstresiden, i organisasjoner som SOS Rasisme, Antirasistisk senter med flere.

 

At de fremste talsmenn for jødehat under 364 av årets dager skal ha monopol på å markere nazistenes jødeutryddelser hører selvsagt ingen steder hjemme, det er løgn opp og dobbeltmoral i mente. Ved årets markering av krystallnatten var det derfor også noen av dem som forsvarer de levende jøder og deres stat, Israel, som også ønsket å minnes drepte jøder. Dette kunne selvsagt ikke de såkalte ”antirasistene” tolerere, noe som fremgår av følgende oppslag i Norge i dag:

 

SOS Rasisme vil nekte Israelvenner å markere «Krystallnatten»

Norge i dag

SOS rasisme hevder at Demokratene planlegger å sabotere kveldens Krystallnatt-markering i Oslo. Nå vil de gjøre alt hva de kan for å stoppe dem.

 

-For å synliggjøre at ikke alle nordmenn er antisemitter, vil Demokratene Oslo delta i markringen under israelsk flagg, sier Ingmar Tvett i Demokratene til Norge IDAG.

 

Det var kanskje ikke så uventet. Det som imidlertid må sies å være noe mer oppsiktsvekkende er at Rolf Kirscher, lederen for Det Mosaiske Trossamfunn i Oslo løp jødehaternes ærend for å holde jøder og Israel-venner borte fra markeringen av krystallnatten. Før markeringen innløp følgende beskjed fra Kirscher på telefonsvareren til Erez Uriely, lederen for Norsk Israelsenter:

 

 «Erez, Dette er Rolf Kirschner. Jeg har fått beskjed om at det blir en demonstrasjon i dag mot Krystallnatt-komiteen. Dere er i selskap med nazister i Forum mot islamisering. Dere slåss sammen med nazister gamle og nye. Dette er ikke passende selskap.Jeg advarer dere og ber dere innstendig om å tenke to ganger før dere går sammen med slike folk. Hei.»

 

Allerede her stokker Kirscher kortene. Ingen hadde planlagt noen demonstrasjon mot KrystallnattKOMITEEN. Noen jøder og andre venner av Israel hadde planlagt å delta i den markering av krystallnatten som nevnte komité arrangerte. Når ble det å delta i en demonstrasjon det samme som å demonstrere mot dem som arrangerer den ? Allerede her rører og lyver Kirscher så det renner av ham.

 

Politi eller Blitz-purk ?

 

Da markeringen skulle finne sted skjedde det man egentlig måtte forvente: Det politisk korrekte Norges maktapparat, politiet, stilte seg på Blitzernes side og hindret jøder og Israel-venner i å delta i markeringen av krystallnatten.

 

Politiet bortviste jøder

Nettavisen 09.11.04 21:44

Jøder som ville delta i markeringen av Krystallnatten, ble bortvist av oslopolitiet tirsdag kveld. - Politiet overreagerte, mener politikere. Flere hundre antirasister fra et tiltalls organisasjoner deltok i arrangementet på Jernbanetorget i Oslo til minne om Krystallnatten, som skjedde for 66 år siden. En gruppe norske jøder og Israel-venner fra partiet Demokratene hadde planer om å markere Krystallnatten, men arrangementkomiten ville ikke godta jødiske symboler under markeringen.

 

Stortingsrepresentant Jan Simonsen var en av dem som ble bedt om å fjerne seg.

 

- Demokratene var bare ute etter å provosere. De ville blant annet bære det israelske flagget, selv om vi hadde gjort det klart at verken paroler eller flagg skulle være med i toget, sier Trond Thorbjørnsen, leder i SOS Rasisme. Politiet fryktet konfrontasjoner og sørget derfor for at gruppen ikke ble en del av markeringen, melder TV 2 Nyhetene. Politiet unnskylder bortvisningen med at de fryktet for jødenes sikkerhet.

 

- De ble bortvist av hensyn til deres egen sikkerhet, sier politiets operative uteleder Stig Tonsjø til NTB. Dermed endte markeringen av voldshandlingene mot jøder i Tyskland i 1938 uten en eneste representant fra jødene i Norge.

 

- Jeg beklager veldig sterkt at det er slik i dag i demokratiet Norge at politiet beskytter folk som bruker vold, sier Erez Uriely til TV 2 Nyhetene.

 

- Det gir veldig uheldige assosiasjoner at det blir demonstrert på en slik måte at jødene er uønsket. Jeg mener politiet overreagerte, sier Lars Riise (KrF)

 

Også Frp-leder Carl I. Hagen reagerer.

 

- Det var med forferdelse. Jødene burde vært hedersgjester under markeringen. Dette var veldig negativ oppførsel fra politiet, sier Hagen til TV 2 Nyhetene.

 

- På Krystallnattdagen burde man, uavhengig av synspunkter på konflikten i Midt-Østen, kunne enes om en markering. Det er trist og til ettertanke at det ikke er mulig. Det bør være rom for jødiske symboler i en slik markering på en slik dag, sier Odd Einar Dørum i en uttalelse.

 

Nok en gang opplevrer man altså at politiet gjorde grovarbeidet for Blitz-ramp. Politiet fant frem til den lille gruppen og tvang dem til å skrinlegge planen om å delta i markeringen, angivelig ”av hensyn til deres egen sikkerhet”. Det kan vanskelig tolkes på annen måte enn at det forelå trusler om vold. Det er faktisk straffbart i Norge, men åpenbart ikke for nazi-rampen fra Bliz, SOS Rasisme og Antirasistisk Senter. De blir plutselig politiet rampens forlengede arm.

 

Politiet forsøker å unnskylde seg med at det ikke hadde noe valg. Det lyder kjent, var det ikke noe lignende som ble sagt fra politiets side da de hjalp nazistene med å arrestere jøder i Norge under annen verdenskrig ?

 

Det er mulig noen ble skuffet og overrasket over dette, men vi ble det ikke. Det er nøyaktig hva man må forvente av PK-Norge sitt maktapparat. Saken vakte imidlertid en del internasjonal oppsikt, ref :

 

Wiesenthal-sentret fordømmer bortvisning

Nettavisen 11.11.04

Simon Wiesenthal-senteret reagerer kraftig på at jøder ikke fikk lov til å delta i markeringen av Krystallnatten i Oslo tirsdag. Simon Wiesenthal-senteret er en jødisk menneskerettighetorganisasjon med base i Los Angeles. Senteret er dedikert til minnet om Holocaust-ofrene, og arbeider med bekjempelse av nazisme.

 

I et brev til Norges ambassadør til USA, Knut Vollebæk, fordømmer det anerkjente senteret norske myndigheter for å ha hindret jøder i å delta i markeringen.

 

«(..) Jeg kan bare oppfordre nordmenn om å ikke bry seg om å felle tårer for døde jøder dersom de ikke viser respect for levende jøder», skriver senterets leder rabbi Abraham Cooper i brevet.

 

De såkalte ”antirasistenes” intoleranse stoppet imidlertid ikke med at de fikk norsk politi til å jage jøder vekk fra markeringen av krystallnatten:

 

NIS-ledere ekskludert fra Det mosaiske trossamfund

Magazinet 10 november

Erez Uriely og Rachel Suissa fra Norsk Israelsenter mot antisemittisme (NIS) er ekskludert fra Det mosaiske trossamfund i Oslo, etter å ha deltatt på krystallnattsmarkering sammen med Forum mot islamisering.

 

Dette fremgår av en pressemelding fra Det mosaiske trossamfund i Oslo (DMT) i Oslo onsdag formiddag.

 

- På bakgrunn av at NIS og organisasjonens ledelse på årsdagen for Krystallnatten valgte å gå i samarbeid med aktører som DMT på det sterkeste tar avstand fra, valgte styret den 9. november å ekskludere Erez Uriely og Rachel Suissa fra Det mosaiske trossamfund med øyeblikklig virkning, skriver formann og forstander Rolf Kirschner.

 

Det heter også at "FOMI representerer en ideologi som DMT som kulturell og religiøs minoritet i det norske samfunnet tar avstand fra".

 

Det første som er å bemerke til dette er ar at Rachel Suissa overhodet ikke befant seg i Oslo på det aktuelle tidspunkt. Videre sier Rolf Kirscher til Magazinet at FOMI representerer en ideologi som DMT som kulturell og religiøs minoritet i det norske samfunnet tar avstand fra. Javel. Vi siterer fra FOMIs Vedtekter, paragraf 3:

 

Javel. Vi siterer fra FOMIs Vedtekter, paragraf 3:

 

”Foreningens ideologiske fundament er FNs universelle menneskerettighetserklæring.”

 

Vi konstater at DMT md dette tar avstand fra FNs universelle menneskerettighetsklærling. Vi kan ikke se at DMT på noe tidspunkt har tatt avstand fra en ideologi som bl a har følgende å si om jøder:

 

“Abu Huraira reported Allah's Messenger (may peace be upon him) as saying: The last hour would not come unless the Muslims will fight against the Jews and the Muslims would kill them until the Jews would hide themselves behind a stone or a tree and a stone or a tree would say: Muslim, or the servant of Allah, there is a Jew behind me; come and kill him; but the tree Gharqad would not say, for it is the tree of the Jews.”

Sahih Muslim Book 041, Number 6985

 

Denne ideologien, grunnlagt av en “profet” som selv massakrerte jøder og i hvis navn jøder daglig undertrykkes, trakasseres eller myrdes har DMT tydeligvis ingen problemer med, men dem som konfronterer og bekjemper denne ideologien tar DMT avstand fra. DMT unnslår seg for øvrig heller ikke for å lyve så det renner av dem når de påstår at NIS og FOMI samarbeider og deltok sammen 9 november. På basis av de løgner som ”antirasist”-magasinet ”Monitor” har servert om dette, og som DMT gjentar som et ekko har styret i FOMI funnet det påkrevet å komme med følgende pressemelding.

 

Pressemelding

 

FOMI deltok ikke i markeringen av krystallnatten.

 

Forum mot Islamisering kunngjør med dette at organisasjonen ikke hadde blitt forespurt om deltagelse i markeringen av årsdagen for krystallnatten 9. november. FOMI har således aldri drøftet om organisasjonen skulle ta del i markeringen, og organisasjonen har heller aldri fattet noe vedtak om at den skulle være representert ved denne markeringen.

 

Vi er imidlertid kjent med at et av våre medlemmer ønsket å ta del i markeringen av krystallnatten. FOMI finner ingen grunn til å kritisere medlemmet for å markeringen av denne tragiske begivenhet i Europas historie, men vi understreker at vedkommende på ingen måte tok del i markeringen i kraft av å representere oss.

 

FOMI vil videre imøtegå påstanden om at organisasjonen samarbeider med partiet Demokratene eller Norsk Israelsenter mot antisemittisme (NIS). FOMI er en partipolitisk uavhengig organisasjon. FOMI er i mot antisemittisme, men FOMI deltar ikke i noe samarbeid med NIS eller Norsk Forening
Mot Antisemittisme eller noen andre organisasjoner opprettet med det formål å bekjempe antisemittisme.

 

Styret i FOMI

 

 

Israels flagg

 

 

Den angivelige ”grunnen” til at en del jøder og Israel-venner ble nektet å delta i markeringen var at de brakte med seg israelske flagg. Til det er å si at Israels flagg er et symbol på staten Israel og den jødiske nasjon. Det er ikke et symbol på den politikk som den sittende regjering eller det parti den er utgått fra står for, like lite som det norske flagg er et symbol på Arbeiderpartiet, FrP eller Høyre sin politikk. Å nekte israelske flagg i en markering av krystallnatten er like meningsløst som å nekte norske i flagg i en markering for nordmenn som falt i annen verdenskrig. ”Antirasist”-rampen viste til at de heller ikke tillot palestinske flagg i markeringen. Nei, det skulle bare mangle, palestinske flagg har like lite å gjøre i en slik markering som hakekors eller nazi-flagg har å gjøre i en markering av frigjøringsdagen 8 mai. Palestinske flagg står for utslettelse av staten Israel og fullføring av Hitlers plan om utryddelse av jødene. Det er det flagget de fører de som myrder sivile jøder i Allahs navn.

 

At man bærer et israelsk flagg betyr selvsagt ikke at man nødvendigvis er enig i absolutt alle sider i Israels politikk. Det er flagget også til de israelere som måtte være kritiske til Sharon, enten de nå mener han er for ettergivende eller for krigersk i forholdet til palestina-araberne. Hos SOS Rasisme, Antirasistisk Senter og i Blitz-miljøet er imidlertid det israelske flagg et hat objekt, et hat så intenst at de truet med vold mot dem som måtte vise seg med det. Det er kort og godt jødehat. Når  lederen for DMT på toppen av det hele blir den som overbringer Blitz-rampen sine voldstrusler, og politiet gjør grovarbeidet for Blitz blir galehuset fullkomment.

 

Antisemittisme anno 2004

 

Så mye vondt som jøder har opplevd som minoritet er det i og for seg ikke så vanskelig å forstå om en del av dem foretrekker å ligge lavt, dvs ikke engasjere seg i omstridte politiske spørsmål som f eks konflikten Midtøsten. Tanken om at hvis man gir fred får man fred høres kanskje ikke så dum ut. Vi deler ikke det synet, vi tror ikke det tjener verken Israels eller jødenes interesser å innta en nærmest selvutslettende og selvfornektende holdning. Historien har gang på gang vist at i møte med aggressive og undertrykkende makter er slike holdninger bare en oppmuntring til nye angrep og ny aggresjon, og historien kjenner ingen makt mer aggressiv og undertrykkende enn islam. Jødehat, krig mot jøder og massakrering av jøder er også en integrert og essensiell del av islams lære som går direkte tilbake til islamoppfinneren Muhammed, som Hege Storhaug så treffende kalte ham i Holmgang 17 november. Vi tror at jødenes interesser, i likhet med hele den øvrige siviliserte (ikke-muslimske) verdens interesser er best tjent med en kompromissløs global kamp mot islam på alle fronter, dvs ideologisk, politisk, religiøst, økonomisk og militært. Vi respekterer imidlertid at en del jøder kan se noe annerledes på dette. Det vi derimot ikke verken respekterer  eller aksepterer er når jøder, som Rolf Kirscher, løper fiendens ærend og lirer av seg løgner på løpende bånd.

 

Det er neppe nødvendig å minne jødene om at antisemittisme i dag er på fremmarsj i Europa. Det ER imidlertid åpenbart nødvendig å minne Kirscher og hans likesinnede om hvor denne antisemittismen kommer fra, nemlig fra muslimene. En undersøkelse i EU viste dette med all ønskelig tydelighet og ble med det så brysom for de politisk korrekte islamofile kretser i EU at man forsøkte å hemmeligholde den. I Danmark er det kommet så langt at i deler av København frarådes jøder i kle seg så de kan identifiseres som jøder, fordi de da risikerer å bli mobbet, trakassert og overfalt. Det er ikke (ny)nazister som er årsak til dette, det er MUSLIMER Lignende saker og tilstander rapporteres om fra en rekke vestlige land, i takt med økningen av antall muslimer.

 

Selvsagt eksisterer det også jødehat og antisemittisme i en del gammel- og nynazistiske kretser i Norge og andre vestlige land. Det er imidlertid vår uærbødige påstand at dette er mikroskopisk i forhold til jødehatet fra muslimsk hold, et hat som har sine røtter i Muhammeds eget liv og lære.

 

”En drittsekk er en drittsekk, uansett hudfarge”

 

Sitatet ovenfor er fra Odd Einar Dørum. Korrekt. Og en løgner og forræder er en løgner og forræder uansett rase og religion, inklusive jøder, noe Rolf Kirscher er et levende bevis på. På krystallnatten gjør han felles sak med, og er løpegutt for dem som ellers i året i både skrift, tale og demonstrasjoner støtter krefter som står for utslettelse av Israel og fullføring av Hitlers jødeutryddelser.

 

Selvsagt forsøker Israels fiender å hevde at deres kritikk av Israel ikke har noe med jødehat eller antisemittisme å gjøre, og selvsagt lyver de. Nå er ikke enhver kritisk bemerkning om Israel jødehat. Ingen stat, heller ikke Israel, er hevet over enhver kritikk. Når man imidlertid åpent støtter krefter som ikke legger skjul på at deres mål er utslettelse av staten Israel er imidlertid grensen for hva som kan kalles saklig og berettiget kritikk for lengst overskredet.

 

Et besøk på SOS Rasisme sine internett-sider for å se hva de sier f eks om Israels sikkerhetsgjerde er i så måte interessant og avslørende lesning. Ikke uventet oser det fordømmelse av et tiltak som etter at det ble satt i verk praktisk talt har stoppet muslimske terroraksjoner i Israel fullstendig. Et søk på deres sider etter ordet ”selvmordsbomber” ga kun tre treff, ingen av dem relatert til de talløse slike aksjonene mot jøder. Derimot finner ”antirasistene” det opportunt å trekke frem at en 16 årig tysk nazi-jente var arrestert, mistenkt for selvmordsangrep mot tyske politikere. Hva er det som gjør den saken mer betydningsfull enn når jøder faktisk drepes, bare fordi de er jøder, av muslimske selvmordsbombere ? Trangen til å mane frem nazi-spøkelser for å rettferdiggjøre sin egen eksistens kjenner tydeligvis ingen grenser hos de såkalte ”antirasistene”.

 

Oppslag om de talløse angrep på jøder fra muslimsk hold i mange europeiske land glimrer også med sitt fravær hos SOS Rasisme, de må man gå til FOMIs eller NIS sine nettsider for å finne.

 

Så hvem er egentlig i dårlig selskap her, Rolf Kirschner ?

 

Halal-pressens ”tilsvarsrett”

 

På bakgrunn av den lapskaus av løgner og svada som Kirscher serverte i denne saken forfattet to av medlemmene i FOMIs styre et leseinnlegg til Aftenposten. Innlegget er gjengitt nedenfor:

 

FOMI, Lillevolden og Mukthar

 

I kjølvannet av SOS Rasismes markering av Krystallnatten 9 november, hvor et av FOMIs styremedlemmer gjorde et forsøk på å delta, er Forum mot islamisering blitt omtalt med fy-ord som ”fremmedfiendlig” og ”høyreekstremistisk” av blant annet Rolf Kirschner og Stein Lillevolden. Dette er en form for stigmatisering som vi sterkt misliker. Vi velger derfor å gi lyd fra oss.

 

FOMIs oppgave er å motvirke enhver form for islamisering av det norske samfunn. I motsetning til blitzeren Stein Lillevolden, og den etter hvert så omstridte Zahid Mukthar, tar vi avstand fra bruk av vold mot våre meningsmotstandere. Som kjent har Mukthar hatt store problemer med å ta avstand fra drapet på nederlandske filmregissøren Theo van Gogh, og Lillevolden og Blitz forbinder vi med bøllete og truende opptreden og ikke minst skadeverket på inngangspartiet til Oslo Rådhus for noen få år siden. FOMI derimot, arbeider kun med fredelige midler, selv om vår nettredaktør ikke akkurat er kjent for å spare på kruttet !

 

Vi mener at det er en selvfølge at Norge først og fremst er for nordmenn, slik Irak er for irakere, og Pakistan for pakistanere. Eller skal Norge først og fremst være til for innvandrere ? I likhet med irakerne som gjør motstand mot de amerikanske okkupantenes forsøk på å ”befri” dem, synes vi det er på sin plass å yte politisk motstand mot de muslimer som måtte ønske å ”befri” oss fra vår vestlige og kristne kulturarv, for så i neste omgang å ville pådytte oss sine sharialover. Ja, for Zahid Muktahar kunne jo tenke seg å innføre islamske lover hvis det skulle bli muslimsk flertall i Norge ! Det sa han i hvert fall i RedaksjonEn på NRK1 22 november.

 

Som talsmann for ca 75000 medlemmer i muslimske menigheter i Norge, er det all grunn til å ta ham på alvor. Islamske lover er ensbetydende med sharia det ! Her viser Muktar islamistiske tendenser ! En islamist er pr definisjon en som arbeider for opprettelsen av en islamsk stat hvor lovverket skal bringes i overenstemmelse med sharia. I følge beregninger foretatt av FOMI kan det bli muslimsk flertall i Norge rundt 2046 hvis dagens nivå på innvandring, familiegjenforening, henteekteskap og fruktbarhet opprettholdes.

 

Dersom Mukthar skulle lykkes i å opprette et islamsk drømmesamfunn på norsk jord, vil vi råde norske filmskapere og kunstnere til å rømme landet. En islamisering vil nemlig også medføre sensur av litteratur, kunst og film. Se bare på Iran, og til dels også Egypt, hvor islamistene står sterkt ! Og så spør vi Mukthar: Skal du også ha oss til å pugge Koranvers og gå med skaut, slik som Lena Larsen ?

 

På bakgrunn av dette mener vi at FOMI helt klart har sin eksistensberettigelse som en motvekt mot den muslimske lobbyen som stadig fremsetter nye krav, slik som for eksempel fjerning av de kristne formålsparagrafene i skole og barnehage, og det med velvillig drahjelp fra Human Etisk Forbund, og det statlig finansierte Senter mot etnisk diskriminering.

 

To styremedlemmer i FOMI

 

Det kom ikke som noen stor overraskelse at Aftenposten ikke ville ta inn dette innlegget, til tross for at avisen hadde bidratt til å viderebringe de løgner som hadde sitt opphav hos Lillevolden og Kirschner. I norsk halal-presse er tydeligvis tilsvarsrett et ukjent begrep.

 

For øvrig henviser vi også til Norsk Israelsenter sin redegjørelse for denne saken. Se også:

 

Full støtte til Norsk Israelsenter ! (Norge i dag)

 

Sist oppdatert: 31. desember 2006

 

Tilbake til forside for Spesialseksjonen

 

Hjem

Hva er nytt

Islam i Norge

Tema

Muslimske forbrytelser

Verden rundt

Video

Anti-islamsk kalender

Nedlasting

Humor

 

AntiJihad Norge

e-mail:  ajnorge@hotmail.com

web space | website hosting | Business Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting