web space | free website | Business Hosting Services | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

NORGE

PRESENTERER

SPESIALRAPPORTER & ANBEFALTE ARTIKLER

 

I denne seksjonen presenteres spesialrapporter om spesifikke tema og artikler som er hentet fra diverse aviser og tidsskrifter, dels med kommentarer. Noe av materialet ligger på AntiJihad Norges egne sider, noe er linker til andre sites.  Det meste av stoffet er på norsk, men noe er på engelsk, hentet fra eksterne kilder, med kommentarer på norsk. For oversiktens skyld er artiklene delt inn i flere kategorier sortert etter emneområde. Artiklene er inndelt i følgende grupper:

 

·        Fra islams historie

·        Fra islams lære

·        Dagens norske quislinger

·        Bevismateriale for historiens dom

·        Innvandring og integrering

·        Vestens kapitulasjon og fall til islam

·        Muslimenes og den islamofile ormeyngelens løgner

·        Midtøsten

·        Terror-relatert

·        Global Jihad

·        Opprop og kampanjer

·        Andreforhold

 

 

Fra islams historie

Islams ekstremt brutale og blodige historie er utførlig dokumentert i seksjonen Muslimske forbrytelser verden rundt gjennom tidene, i de såkalte land-dokumentene. Artiklene om islams historie her i Spesial-seksjonen dekker mer generelle aspekter som ikke passer inn under noe bestemt land, f eks viktige slag som hadde stor betydning langt videre enn et bestemt land, og islams opptreden som kolonimakt generelt.

Islams første stormløp mot Europa

Dagens muslimske stormløp mot Europa er strengt tatt ikke det tredje som det gjerne omtales som, det er faktisk det fjerde. Det aller første i stor grad helt glemt, og det er også den bysantinske keiseren som stoppet det.

Slaget ved Potiers

Slaget i Syd-Frankrike i 732 som reddet den siviliserte verden fra islam.

Islams andre offer : India

Dette utdraget av “Profetens Sverd - En politisk ukorrekt guide til Islam” av Serge Trifkovic illustrerer at islam gikk enda mer brutalt frem på østfronten mot buddhisme og hinduisme enn på vestfronten mot kristendom.

Hvilken muslimsk sivilisasjon ?

Norsk oversettelse av et brev som avslører løgnen om muslimsk sivilisasjon.

Islams desiviliserende virkning
Avliving av myten om at det har eksistert og eksisterer noen islamsk sivilisasjon.

Korstogene – Aggresjon eller selvforsvar ?

Korstogene i et historisk korrekt og politisk ukorrekt lys.

Konstantinopels fall 29 mai 1453 (The Fall of Constantinople on May 29 1453)

Den antakelig verste katastrofe som har rammet den siviliserte (ikke-muslimske) verden.

Slaget i Lepanto-bukten – Havets Poitiers

Det største, viktigste og blodigste slag mellom korset og halvmånen til sjøs.

Halvmåne og hakekors (Bokomtale)

Sammen planla nazistene og muslimene å utrydde jødene i Midtøsten

NY ! (Mars 2008): Myten om hva muslimene “bevarte”

Muslimene hevder at de videreformidlet arven fra det gamle Hellas til Vesten, og at Vestens folk burde være takknemmelige for det. Men det er vanskelig å være takknemmelig for århundrer med plyndring og slaveri. Heller enn å videreformidle arven fra Hellas til Vesten forsinket snarere muslimene gjenvinningen av denne arven med flere hundre år.

Er muslimer fredselskende?

Kommentarer til påstander i Aftenposten den 6.8.2005 fra dr. Abdul Quddus om at muslimer er såkalt ”fredselskende”. I så fall har de en merkelig måte å vise det på. Kartet nedenfor viser islams angreps- og erobringskriger bare de første ca 100 år etter Muhammeds død.

 

 

Mindre enn 20 år etter at islams første stormløp mot Europa ble stanset ved Poitiers i Frankrike var arabiske muslimer i kamp med keiserlige kinesiske tropper ved Talas i dagens Kirgisistan.

Tilbake til toppen

 

 

Fra islams lære

Seksjonen ”Tema - Den unike ondskapen i islams lære” inneholder inngående analyser og kritikk av islams lære innenfor brede områder som eksempelvis kvinneundertrykkelsen, offensiv krig for å utbre islam, og islams legitimering av slaveri.

Artiklene om islams lære her i Spesialseksjonen tar typisk for seg mer spesifikke og avgrensede sider fra læren til den perverse dødskulten fra det 7. århundres Arabia.

Er Koranens “Allah” den sanne Gud?

Oversatt artikkel av Dr. Robert Morey med en rekke kritiske spørsmål om islams opphav og røtter.

Muslimenes hellige skikk med halshugging

Avsløring av løgnen om at halshugging av gisler ”er i strid med islam”. Det er en tradisjon som går helt tilbake til den pedofile voldtektsmannen, landeveisrøveren, slavehandleren, torturisten og massemorderen som grunnla islam og som muslimene kaller ”profet”.

Islam – Den mest krigerske religion

En studie fra Danmark som viser at islam er den klart mest krigerske av 10 undersøkte religioner.

Islamske løgner og absurditeter

En samling utsagn fra Muhammed som illustrerer hvor forskudd han var (Samlet av Soldiers of Hindutva).

Hvorfor mistet lille Aisha håret ?

Muhammed – den perverse pedofile ”profet”.

En fredelig religion?

Oversatt og kommentert lederartikkel fra Investor’s Business Daily 27 mars 2006. Inneholder en serie svært gode spørsmål som passer utmerket til kline i trynet, kanskje ikke først og fremst på muslimene, men på deres patetiske ikke-muslimske lakeier blant politikere, mediefolk og den politisk korrekte såkalte ”ekspertisen”.

Taqija – Den lovlige løgn

Det er vel neppe særlig overraskende at en ideologi hvor fundamentet er epileptiske raljeringer fra en pedofil voldteksmann, landeveisrøver, slavehandler, torturist og massemorder også gir dens tilhengere ”lov” til å lyve.

Muhammed, et godt eksempel for moderate muslimer?

En dansk artikkel som påviser selvmotsigelsen i uttrykket ”moderat muslim”.

Muhammed

Et utvalg utsagn som illustrer at Muhammed umulig kan ha vært noen profet fra en allmektig og allvitende skaper.

Rasisme – hvorhen da?
Hvis noen hadde sagt det om muslimer som Koranen faktisk sier om ikke-muslimer ville trolig rasismegaulingen fra muslimene og den islamofile ormeyngelen kunnet vekke Muhammed fra den grisemøkka han burde ha råtnet i.

NY ! (Mars 2008): Guddommelig navneforvirring
I Vesten omtaler muslimene sin ”Allah” som ”Gud” og hevder det er den samme som jødenes og de kristnes Gud. Men når kristne kaller sin Gud for Allah i et muslimsk land blir det bråk. 

NY ! (Mars 2008): Et manifest av forvirring og løgner
En snakkesalig tyrkisk muslim, bosatt i USA, har satt seg fore å ”reformere” islam, og har i den anledning forfattet et såkalt ”manifest” hvor han både møter seg selv i døra og slår seg selv på munnen.

Tilbake til toppen

 

 

Dagens norske quislinger

I ”Sinnet og stoltheten”, sin første bok etter 11. september kalte Oriana Fallaci dem ”gresshopper” de politiske og religiøse ledere i Vesten som forråder sin sivilisasjon til islam. I sin forbindelse med sin andre bok, ”Fornuftens styrke” sa hun at hun angret på at hun ikke hadde kalt dem ved sitt rette navn, landsforrædere. Norge har gitt opphav til en spesiell betegnelse på forrædere, quislinger, en betegnelse som senere er blitt tatt i bruk i store deler av verden.

 

Å kalle dagens norske politikere, biskoper, såkalte ”eksperter” og mediefolk for quislinger er egentlig en fornærmelse av Vidkun Quisling. Han forrådet Norge til en ideologi som legitimerer folkemord på 0.2 % av verdens befolkning (jødene) og som truet og førte krig mot sivilisasjon i mindre enn ti år. Dagens norske ”quislinger” forråder Norge til en ideologi som legitimerer folkemord på 80 % av verdens befolkning (alle annerledes troende, Koranen 9:5 og 9:29), og som har truet og ført krig mot sivilisasjon i halvannet årtusen. Det sier seg derfor selv at forræderiet til dagens norske politikere er verre, mye verre, svært mye verre, matematisk flere hundre ganger verre enn Vidkun Quislings forræderi, selv om det også selvsagt var ille nok.

 

Stoltenberg

 

Quisling er et av de verste skjellsord vi har i det norske språk. Det er imidlertid betegnende for situasjonen at det egentlig er altfor svakt, matematisk ca 400 ganger for svakt, til egentlig å beskrive den forakt og fordømmelse som dagens norske politikere gjør seg fortjent til. Nå er noen av dagens norske quislinger mer iherdige i sitt forræderi enn andre og i dette avsnittet av Spesialseksjonen er det satt søkelys på noen av de ivrigste. Man finner dem både blant politikere, embetsmenn og i media, og i alle partier fra RV til FrP.

Slaverminister Einar Stensnæs

Ukristelig Slaveripartis knefall for slaveri i det 21 århundre.

Piske og steiningsminister Hilde Frafjord Johnson

Hva norsk hjelp til Afghanistan i realiteten finansierer.

Kidnappingsombud Trond Waage

”Barneombudets” sponsing av kidnappinger, omskjæring og tvangsekteskap.

Kari Vogt – Islamekspert eller Stand-up komiker?

Hun skal liksom være Norges fremste islam ekspert, men snakker sjelden mange sekundene før hun kan gripes i løgn.

Erna Solbergs brødsmuler

Pudding-Ernas utspill om “modernisering” av islam.

Inge Lønnings visjon for Europa

Historieforfalskningene til Høyes sjefsquisling.

Unni Wikan vrøvler om æresdrap

Hennes forsøk på å dekoble æresdrap og islam henger verken på greip eller på noen annen redskap.

Høyre – Partiet for terror, aparteid og etnisk rensning

Kommentarer til Høyres feiring av Pakistans nasjonaldag 14 august.

Carl I Hagens ”graveredskaper”

Muslimsk kontra ”ikke-vestlig” innvandring.

Fædrelandsfienden og Oriana Fallaci

Kommentarer til omtalen av Oriana Fallacis bok ”Fornuftens styrke” i en av landets verste quisling-aviser.

Når ble sannhet til hets ?

Svar til oppslag om FOMI i Avisa Nordland 4 januar 2005

Klipp fra ”The Berean Call Newsletter”

Oppgjør med norske kristenlederes knefall for islam i lys av Muhammed-tegningene

Antirasismen som dreper

Frykten for å bli kalt ”rasist”, skapt av ”antirasist”-pøbelen, er en direkte medvirkende årsak f eks til æresdrap

Dobbeltmoralens yppersteprest
(Det gjelder selvsagt Kjell Magne Bondevik)

Dobbeltmoralens voktere
Å gi penger til internasjonale hjelpeorganisasjoner kan være ekvivalent med å finansiere terrorisme.

Tilbake til toppen

 

 

Bevismateriale for historiens dom

Norske politikere beskyldes fra tid til annen for å være naive, ikke minst i innvandringspolitikken, og i forhold til islam. Det er imidlertid å la dem slippe altfor billig. En beskyldning om naivitet innebærer nemlig også at man unnskylder dem med at de er ikke klar over de katastrofale konsekvensene av den politikk som føres. Det ER de! De er nemlig blitt gjort uttrykkelig oppmerksom på det helt siden slutten av 80-tallet, minst, bl a i form av brev fra diverse grupper og enkeltpersoner. Derfor finnes det heller ingen unnskyldning eller tilgivelse,  bare evig skam, forakt, fordømmelse og forbannelse. Forlat dem IKKE, for de VET hva de gjør, og de har visst det hele tiden.

Dette avsnittet har samlet noen henvendelser til politikere og myndigheter fra tidlig på 90 tallet. I dag er det intet oppsiktsvekkende i dette, men det ble altså skrevet for ca 15 år siden.

Demokrati - For alvorlig til å overlates til folket?

Med et nesten profetisk klarsyn beskriver dette brevet fra 1993 til daværende kommunalminister Gunnar Berge den utvikling som har gått og fortsetter å gå i oppfyllelse.

Botidskrav for norsk statsborgerskap

Dette brevet til Justisdepartementet fra 1993 omhandler et forsøk fra quisling-myndighetene på å dele ut norske statsborgerskap som sukkertøy. Akkurat det lykkes man ikke med å få gjennom ved den anledningen da den islamofile ormeyngelen i sin iver etter å ødelegge Norge brøt sitt eget regelverk for høringsfrister.

Muslimer i Norge - Norsk barnelov

Med all mulig respekt for Human Rights Service og deres kamp for muslimske kvinners og barns rettigheter, dette brevet fra 1992 til Barneombudet og Justisdepartementet illustrerer at andre advarte mot det HRS i dag bekjemper lenge før HRS var påtenkt.

 

 

Innvandring og integrering

”Det sier seg selv at muslimer ikke kan integreres med oss i en felles verslig sfære, når en slik sfære for dem ikke finnes”. Disse ordene stammer fra politisk redaktør i Norges største avis, Olav Versto i VG (24 august 2002). Den samme Olav Versto skrev i sine lørdagsledere (Versto på en lørdag) høsten 2001 at islam tillater ikke demokrati, og er i konflikt med menneskerettighetene på en rekke avgjørende punkter (VG 17 november 2001).

 

Slik snakker en som etter 11 september har vært villig til å sette seg inn i fakta, både i teori og praksis, forholde seg til disse faktaene og trekke de eneste logiske konklusjonene av dem, nemlig at integrasjon av muslimer i et åpent og demokratisk samfunn hvor menneskerettigheter respekteres er en umulighet. Den somaliskfødte nederlandske politikeren Ayaan Hirsi Ali sier det litt annerledes: ”Muslimer kan bare integreres hvis de frigjør seg fra islam.” Begge har rett, men frigjør en muslim seg fra islam er han eller hun ikke muslim lenger.

 

Til tross for at denne mye omtalte integreringen altså er en umulighet snakkes det om den hele tiden, selv om det eneste som man egentlig trenger å si er sagt av Olav Versto og Ayaan Hirsi Ali. Dette avsnittet i Spesialseksjonen inneholder en del artikler om denne mye omtalte umuligheten, og om muslimsk innvandring og dens konsekvenser for Norge og andre vestlige land på sikt.

Anooshes rop om hjelp

Brevet som Anooshe sendte Dagbladet ca et år før hun ble æresdrept rett foran nesen på sharia-purken i Kristiansund.

Model Outcast

Æresdrapet som IKKE skjedde, men som likevel kanskje sier mer enn de æresdrap som faktisk SKJER

Ubrytelege ekteskapsreglar for muslimske jenter 

Fra avisen Dagen 29 januar 2002

Hatets Teologi: Islam i Norge

Innlegg fra Aftenposten 24 oktober 2002 m/kommentarer. Her hevdes det bl a at det i norske moskeer forkynnes at det er lov å stjele fra nordmenn fordi de ikke betaler den ekstra skatt som islam krever at ikke-muslimer skal betale.

Den demografiske bomben – Når blir det muslimsk flertall i Norge ?

Regnestykkene som Statistisk sharia-byrå (SSB) ikke vil gjøre, basert på deres egne tall, og som indikerer muslimsk flertall i Norge rundt midten av dette århundre.

Den demografiske bomben II– Når blir det muslimsk flertall i Norge ?

Oppfølger til Den demografiske bomben – Når blir det muslimsk flertall i Norge ?

Forbud mot slør/skaut (Hijab)

Kommenterer til forslag om forbud mot hijab i Frankrike, Tyskland, Norge og andre europeiske land

Ramadan – En fare for liv og helse i Norge

Om de generelle helsemessige farer ved fasten under ramadan, og de spesielle problemer de vil skape i et land hvor solen aldri går ned

Norsk statsborgerskap på billigsalg

Hvordan ny lovgivning søkes sneket inn bakveier.

Lov om etnisk diskriminering av nordmenn

Taliban-Ernas åndssvake forslag som gjør nordmenn til annenrangs borgere i eget land

Snik-Sharia – Lov om etnisk diskriminering

Fra FOMIs korrespondanse med Kommunal og Regionaldep. ifm Lov om etnisk diskriminering av nordmenn.

”Muslimer i Forsvaret”

Få, om noen, steder er kravet til politisk korrekt islamofili strengere enn i quislingenes maktapparat, dvs i Forsvaret og i politiet, eller hos islamo-gestapistene i sharia-purken som er en mer dekkende beskrivelse.

Qazi Hussain Ahmeds besøk i Norge

Presseoppslag, kommentarer og debatt ifm med den pakistanske politikerens besøk i Norge i august 2004.

Islam i Sverige

Forfattet at en svensk islamkritiker har denne artikkelen like stor gyldighet i Norge

Sahlins kredit er opbrugt

Denne kronikken fra Jyllandsposten i mai 2002 tar et kraftig oppgjør med Nordens temmelig ubestridte sharia-ludder nr 1, svenske Mona Sahlin.

”Muslimer, tag jer sammen” av Khalid Hassan

Et kraftig oppgjør med danske muslimer fra en som selv likevel kaller seg muslim.

Jihad på Nørrebro

Hva danske muslimers løpesedler sier om å fordrive dansker og opprette autonome muslimske områder.

Dansen om imamerne

En dansk kronikk om muslimenes målbevisste arbeide for innføring av Sharia i Danmark

Danske kristne samarbeider med Sharia-tilhengere

Et åpent brev til Københavns biskop hvor det avdekkes hvordan dansker som kaller seg kristne bistår muslimene i arbeidet for å innføre muslimsk lov i Danmark.

”Jeg er rasende” av Ayaan Hirshi Ali

Reaksjon fra det kvinnelige nederlandsk-somaliske parlamentsmedlemmet etter mordet på Theo van Gogh

Hva vil skje mellom nordmenn og muslimske innvandrere?

Kommentarer til en kronikk av Walid al-Kubaisi i Agderposten fra oktober 2006.

 

 

Vestens kapitulasjon og fall til islam

Historikere som har studert prosessen med hvordan sivilisasjoner oppstår, vokser. blomstrer, forfaller og går under hevder at historisk er levetiden for en sivilisasjon typisk et sted rundt 1300 år. Det avhenger selvfølgelig noe av hvordan man definerer begrepet sivilisasjon, men nesten uansett er det grunnlag for å si at den vestlige sivilisasjon, i hvert fall i Vest-Europa, allerede lever på overtid. Det er derfor egentlig ikke til å undres over at den ble et så lett bytte for islam.

 

 Gjennom sin grenseløse naive toleranse av intoleranse har den underskrevet sin egen dødsdom og, som den muslimske demonstranten på bildet til venstre sier det, ”gravd sin egen grav”.

 

Artiklene i denne delen av Spesialseksjonen omhandler forholdet mellom islam og Europa og hvorfor utviklingen allerede er kommet så langt at islams endelige seier i Europa er sikret.  Følger man jevnlig med på de store internasjonale islamkritiske blogger og nettsteder, så som Jihad Watch, Western Reistance, Mediafront, Little Green Footballs, Gates of Vienna og Faithfreedom tar det for øvrig ikke så lang tid før den erkjennelsen synker inn.

Islam og Europa

Om de historiske og ideologiske motsetningene mellom islam og europeisk kultur.

'Europa må lære at forsvare sig'

Artikkel fra avisen Information 11 september 2002 med  kommentarer.

Hvor lenge til Europa faller til islam?

Norsk oversettelse av en artikkel fra Faithfreedom med et amerikansk perspektiv på opptøyene i Frankrike i oktober-november 2005.

“Prosjektet” – En plan for islamsk herredømme i Europa

Oversatt artikkel fra Le Temps med sveitsisk og italiensk politis avsløringer om muslimenes planer.

Den islamske agenda

Artikkel av en ex-muslim om hvordan muslimer tenker, og hvorfor islam vil beseire Vesten.

Ettergivelse og Vesten

Oversatt artikkel fra Frontpage Magazine om Vestens kapitulasjon for islam

Den islamiske befolkningsbombe

En dansk artikkel som illustrerer at demografien alene gjør at det er umulig å forhindre at Vest-Europa blir et islamsk kontinent.

Hvorfor Vesten må tape for islam (Bokomtale)
Hvorfor seirer islam nesten overalt og på alle fronter over Vesten, både ideologisk, politisk, religiøst og militært?

I over 1300 år har Europa slåss mer eller mindre kontinuerlig for å hindre at islam inntar kontinentet, og selv om krigslykken har skiftet gjennom århundrene og deler av kontinentet i perioder har vært kolonisert av islam i hundrevis av år har man likevel så langt lykkes med å hindre sivilisasjonens undergang i denne del av verden. Helt til våre dager, da det som er blitt forsvart mot islamsk barbari i godt over 1300 år plutselig raser sammen og går under i løpet av noen tiår. Hvordan det kunne skje kan det sies mye om, men et kinesisk ordtak sier at et bilde sier mer enn 1000 ord. Bildet nedenfor sier i grunnen det meste om hvorfor det gikk som det gjorde med den vestlige sivilisasjon.

image019

Sivilisasjoner dør ikke, de begår selvmord, det er det den vestlige sivilisasjon har gjort.

Tilbake til toppen

 

 

Muslimenes og den islamofile ormeyngelens løgner

Man skal ikke ha deltatt i debatten om islam og muslimsk innvandring særlig lenge før man oppdager at både muslimene deres lakeier, den islamofile ormeyngelen, har en del standardløgner som gjentas og gjentas, til tross for at de gang etter gang blir avslørt som løgn og tilbakevist. At muslimer lyver er på sett og vis greit nok, den ideologien de bekjenner seg til gir dem rett til det, det kalles taqiya eller kitman.

 

Når dagens quislinger gjentar løgnene deres som et ekko, og i tillegg gjerne har sine egne, blir det imidlertid atskillig verre. Mullah Krekar kan man nesten ha en slags respekt for, han legger ikke skjul verken på at islam ønsker å dominere Europa, eller at muslimene vil lykkes med det. Politikerne som benekter begge deler, fra SV til FrP fortjener derimot ingen respekt, bare forbannelse, forakt og fordømmelse.

 

Artiklene i denne delen av Spesialseksjonen tar for seg, avslører og tilbakeviser en del av de vanligste løgnene fra muslimene og quislingene sin side.

Muslimer bruker løgn som våpen

Fra Norge i dag 29 April 2002

Muslimenes løgner om Koranen 5:32

Koranen sier IKKE at å drepe et menneske er som å drepe hele menneskeheten.

Myten om det moderate flertall

Tilbakevisning av en av det politisk korrekte avskums mest populære løgner

Myten om den moderate muslim

Bare idioter og forrædere ville foreslått en allianse med moderate nazister mot nazismen, men å alliere seg med såkalte ”moderate” tilhengere av en ideologi som er flere hundre ganger verre enn nazismen er tydeligvis problemfritt for dagens norske quislinger.

Islam og fred

Avsløring av løgnen om at islam betyr fred

Løgnen om ”traumene”

Om en klassisk bortforklaring av den multikriminelle ”berikelsen”.

Halal-hippienes løgner

Noen standardløgner fra islams politisk korrekte lakeier, og passende svar.

De politisk korrektes favorittløgn

Ingen PK-løgn har vel vært gjentatt så ofte som den om at ”kristendom er like ille”. I denne artikkelen plukkes denne løgnen fra hverandre bit for bit.

Islam kan ikke fornyes

En av de vanligste løgnene, kanskje ikke fra muslimene, men fra den islamofile ormeyngelen, er at islam kan fornyes og moderniseres. Denne kronikken fra Jyllandsposten 18 juni 2002 påviser hvor umulig dette er.

Fundamentalisme og fundament

Hvor ofte har man ikke hørt utsagn som at: ”Det er ikke islam eller muslimene som er problemet, det er fundamentalisme og fundamentalistene”. Denne artikkelen knuser denne klassiske løgnen fra quisling-pakket.

Myten om islams ”gullalder”

Løgnen om at islam or ca 1000 år siden hadde en såkalt ”gullalder” er en av de mest seiglivede myter man hører, både fra muslimer og fra islamofil ormeyngel. Selvsagt kan ikke epileptiske raljeringer fra en pervers pedofil voldtektsmann, landeveisrøver, slavehandler, torturist og massemorder gi grunnlag for noen ”gullalder”.

Muslimsk hykleri, dobbeltmoral og løgner

Hvis amerikanere eller israelere utilsiktet dreper sivile muslimer blir det rasende reaksjoner, men når muslimer med kaldt overlegg myrder andre sivile muslimer uteblir reaksjonene.

Rasismofobi
Om den islamofile ormeyngelens sykelige frykt for såkalt ”rasisme”

Muslimsk-Islamofobi
Fobi er irrasjonell frykt for noe, og islamofobi er irrasjonell frykt for islam. Det er hos muslimene selv man finner den.

NY ! (Mars 2008): Jihad-ingeniører
E
n ikke uvanlig måte å (bort)forklare muslimsk terrorisme på er ved å skylde på manglende utdannelse. En undersøkelse foretatt i Storbritannia viser noe ganske annet. Svært mange muslimske terrorister har ingeniørutdannelse. 

NY ! (Mars 2008): Myten om den lille ekstreme minoritet
E
n av de vanligste og mest seiglivede løgner og myter om muslimer er at bare en liten del av dem støtter terror. Intet kunne vært lenger fra sannheten. Støtten til terror er sterk og klar fra brede lag av vanlige muslimer flest.

Tilbake til toppen

 

 

Midtøsten

Både fra muslimene og fra den islamofile ormeyngelen hører man rett som det er at bare det såkalte ”Palestina-problemet” ble løst vil alt annet ordne seg også. Som om Midtøstens eneste demokrati skulle være noe problem. Som om det eneste område rundt det sydlige og østlige Middelhav som IKKE er okkupert (bortsett fra det sydlige Kypros) skulle være noe problem. Alt annet er okkupert, MUSLIMSK-okkupert, erobret gjennom aggresjon, angrepskriger, invasjoner, tvangsomvendelser, fordrivelse og folkemord.

 

Konflikten mellom islam og sivilisasjon i Midtøsten er ikke enestående. I tillegg til jødene i Midtøsten er muslimene i dag i konflikt med kristne og animister i en rekke land i Afrika, bl a i Liberia, Elfenbenskysten, Nigeria og Sudan, med serbere i Kosovo og Bosnia, med grekere på Kypros, med russere i Tsjetsjenia og ellers i Kaukasus, med armenere i Nagorno Karabakh, med de sekulære regimene i tidligere sovjet-republikker i Sentral-Asia, med kommunister i Xinjiang i det vestlige Kina, med hinduer og sikher i Kashmir og ellers i India, med buddhister i Thailand og med katolikker på Filippinene.

 

Er muslimene offer for en kristen-animistisk-serbisk-gresk-jødisk-russisk-armensk-sekulær-kommunistisk-hinduistisk-sikh-buddhistisk-katolsk sammensvergelse, eller er det islam og/eller muslimer det er noe galt med?

 

Svaret burde gi seg selv, og om det ikke gjør det, legg til muslimske innvandrere sin til dels kraftige overrepresentasjon på kriminalstatistikken i vestlige land, legg til at muslimer for alle praktiske formål har monopol på terror, og legg til massive brudd på de mest elementære menneskerettigheter i en rekke muslimske land.

 

Til tross for at konflikten i Midtøsten ikke er så spesiell som den gjerne søkes fremstilt som er den på sett og vis spesiell likevel. Jødehat er nemlig innebygget i islams lære på en helt spesiell måte. Siden jødene avviste Muhammed som profet fra sin gud, Jahve, la Muhammed dem for et spesielt hat, han førte krig mot dem, og massakrerte jøder. Så langt kom han ikke verken mot hinduer, buddhister eller flammetilbedere, og bare i liten grad mot kristne.

 

Hans etterfølgere har imidlertid tatt igjen det ”forsømte” i så måte, men hatet mot jødene går likevel mer direkte til islams tilblivelse enn hatet mot andre ikke-muslimer. Det noe paradoksale er imidlertid at sammen med kristne er jødene de eneste ikke-muslimer som islam overhodet gir Menneskerett nr 1: retten til å leve. Det er imidlertid kun et liv som annenrangs rettsløse borger islam kan tilby de såkalte ”Bokens folk”, som er en fellesbetegnelse på jøder og kristne. Andre ikke-muslimer gis kun valget mellom å konvertere til islam eller bli drept. Mark Gabriels bok ”Islam og jødene” gir for øvrig en glimrende omtale av dybden og intensiteten til jødehatet i islam.

 

På bakgrunn av islams spesielle forhold til jødene er det satt av et eget avsnitt i Spesialseksjonen med artikler som handler om konflikten i Midtøsten forholdet mellom jøder og muslimer. For ytterligere materiale om dette se land-dokumentet om Israel.

Nazislam – Muslimer og nazister, brødre i jødehat

Om den nære slektskapen mellom nazisme og islam.

The Real Conflict

Denne artikkelen, fra en jødisk kvinnegruppe, setter konflikten i Midtøsten inn i den større sammenheng som den globale jihad i realiteten er.

Oriana Fallaci on Antisemitism

I sin ungdom bekjempet hun antisemittismen til nazistene, og i livskvelden gjorde hun det samme med antisemittismen til nazistenes brødre i jødehat - muslimene.

Stueren antisemittisme

Denne kronikken fra Jyllandsposten 21 april 2002 påpker at når bare jødehat har det (politisk) korrekte opphav, dvs det kommer fra muslimer eller fra venstresiden, er det av en eller annen merkelig grunn ”stuerent”.

”Tale of Two Checkpoints”

Medienes forskjellsbehandling av USA og Israel.

Prinsessen og grisen

Ytringsfrihet i Midt-Østens eneste demokrati.

Terje Rød Larsen – Løgneren fra Jenin
Hvordan FNs profesjonelle yrkesløgner på heltid fordreide hva som skjedde i Jenin.

Gjensyn med Jenin

Medialøgnernes ynkelige tilbaketog

Krig mot Irak – Krig mot islam ?

”Operation Iraqi Freedom” fra et anti-islamsk synspunkt

Krokodilleglede

De politisk korrektes reaksjon på arrestasjonen av Saddam Hussein

En syk sammenligning

Hvorfor skepsis til muslimer i dag ikke kan sammenlignes med jødehat på 30-tallet

Jøder nektet deltakelse i markering av krystallnatten

”Antirasistene” sitt sanne ansikt kommer for en dag, og det er et ansikt med bart.

NY ! (Mars 2008): Politisk korrekte juleløgner
Julen 2007 var høysesong for islamofile vestlige medier når det gjelder å spre ondsinnede løgner om jødene og Israel.  

NY ! (Mars 2008): Bush foretrekker døde jøder fremfor levende
Bush hedrer gjerne minnet om jødene som døde i nazistenes holocaust, men svikter dagens levende jøder som forsvarer seg mot muslimer som vil fortsette der Hitler slapp.  

NY ! (Mars 2008): India skyter opp israelsk spionsatellitt
Med  Annapolis-møtet og Bush sin rundreise i Midtøsten er det klart at Ummah States of Allah (USA) er klar til å utlevere Israel til muslimske massemordere og slette landet fra kartet. Israel trenger derfor nye nære allierte. Det hinduistiske India hvor jøder aldri har lidd noen overlast kan vise seg å bli en viktig sådan.

Tilbake til toppen

 

 

Terror-relatert

Det måtte en muslim til å for å si det: ”Ikke alle muslimer er terrorister, men alle terrorister er muslimer”. Selvsagt ville PK-Norges såkalte terror-”ekspertise” aldri innrømme at muslimer for alle praktiske formål har monopol på terrorisme.

Hva muslimen som innrømmet det imidlertid ikke vil innrømme er at selv om det bare er en liten del av muslimene som deltar aktivt i terrorisme er støtten og sympatien for terroristene sterk og klar fra brede lag av vanlige muslimer flest. Det skulle da også bare mangle, det finnes intet i islams lære som klart fordømmer terror, men det finnes massevis av skriftsteder som oppfordrer til det i en eller annen form.

En selvmordsflyvers tanker 

Terrorens ABC (Fra Der Spiegel Nr 41/2001)

Allahs veiviser for terrorister

Oversettelse av et dokument flykaprerne 11. september brukte som veiledning forut for aksjonen.

Terror in The Skies, Again ?

En utrolig historie om en flytur fra Detroit til Los Angeles  og “politisk korrekte” sikkerhetstiltak.

”The Mother of All Explosions” – Erna Solbergs ”moderniserte” islam ?

Siste nytt i muslimsk “selvmordsteknologi”

Det politisk korrekte Norges terror-”ekspertise”
Terror-”eksperisen” som surrer med alt fra geografi til prosentregning

Det politisk korrekte galehus

Er ruteknusing i pelsforretninger en større trussel mot rikets sikkerhet enn Al Qaida ?

Terror med masseødeleggelsesvåpen – Del I: Kjemiske våpen

Om våpentyper, virkning, angrepsmetoder og noen mulige mål i Norge

Terror med masseødeleggelsesvåpen – Del II: Biologiske våpen

Om våpentyper, virkning, angrepsmetoder og muslimenes moralske dilemma ved bruk av MØV

Terror med masseødeleggelsesvåpen – Del III: Atomvåpen

Om tilgjengelighet av atomvåpen for muslimske terrorister, angrepsmetoder, virkning og svar

Den skremmende sannhet om hvorfor Iran ønsker en atombombe

Oversatt artikkel fra The Sunday Telegraph, av tidligere redaktør i Irans største dagsavis.

Terror med masseødeleggelsesvåpen – Del IV: Radiologiske våpen

Om tilgjengelighet, angrepsmetoder, sannsynlige mål og virkning

Terror med masseødeleggelsesvåpen – Del V: Ikke-dødelige MØV

Et moderne samfunns sårbarhet for elektronisk terrorisme, og hvordan muslimer kan utnytte det med enkle midler.

Ikke alle muslimer er terrorister, men …..

Hva en fremtredende muslim kan innrømme, men som PK-”ekspertisen” benekter

Hiroshima-opsjonen: Terroriser terroristene

En alternativ strategi for krigen mot terror.

Moskeer skaffer penger til terror

En dansk artikkel som påviser hvordan penger fra moskeer finansierer terror. Tatt i betraktning hvordan norske biskoper støtter bygging av moskeer kunne vel overskriften like gjerne ha vært: ”Norske biskoper skaffer penger til terror”.

Tall i perspektiv
Flere mennesker myrdes av muslimer hvert år enn i alle de 350 år som den spanske inkvisisjonen til sammen varte….

Tilbake til toppen

 

 

Global Jihad

”Det finnes ingen sammenhenger og ingen tendenser, bare enkelthendelser og enkeltpersoner”. Enten det nå sies eksplisitt eller implisitt er det en av de aller vanligste utfluktene til den islamofile ormeyngelen når de skal benekte og bortforklare den unike djevelskapen i islam i teori og praksis. Dette avsnittet samler noen artikler som påviser at det i høyeste grad finnes sammenhenger og tendenser, både i tid og rom.

Gjenopprettelse av kalifatet – Hva al Qaida egentlig vil

Norsk oversettelse m/kommentarer av en artikkel fra Der Spiegel om al Qaidas langsiktige mål

Er dette tredje verdenskrig?

Har vi ”feilnummerert” det historiebøkene kaller verdenskriger?

Sier over Jihad

Intervju med  Serge Trifkovic, forfatter av ”Defeating Jihad” (oversatt fra Frontpage Magazine). Noen oppskrift på seier over jihad er imidlertid dette neppe, det er kun tanker om hvordan det endelige og totale nederlag kan unngås.

Militær fremgang for islam

At Vesten taper for islam på de ideologiske, politiske og religiøse frontavsnitt er intet nytt, de siste 30 år og vel så det har vært en sammenhengende serie vestlige nederlag og kapitulasjoner. Det nye er imidlertid at islam nå ikke bare vinner på de ”åndelige” frontavsnitt, islam ser også ut til å vinne militært i Irak, i Afghanistan, i Pakistan og i Somalia.

Hudna-freden i 2067

Et fremtidsscenario hvor Vest-Europa er falt til islam, mens Russland og deler av det øvrige Øst-Europa fortsatt holder stand, men er hardt presset.

Gratulerer SERBIA, Ukraina, Russland m fl
Melodix Grand Prix i global jihad

NY ! (Mars 2008): Muslimenes globale voldtektsfest
Det  er ikke bare i Norge og Vesten at muslimer bruker voldtekt som våpen i sin globale jihad, men hva annet kan man forvente når de har en voldtektsmann som såkalt ”profet” og forbilde.

NY ! (Mars 2008): Rakettskjold med forviklinger
Det  markedsføres som Europas skjold mot raketter fra det muslimske Iran. Hvis det realiseres vil det imidlertid, etter Vest-Europas fall til islam, i realiteten bli det muslimske Eurabias skjold mot Det tredje Roma (Russland) , islams hovedfiende og kristenhetens høye beskytter.

 

 

Opprop og kampanjer

Fra tid til annen lanseres det forskjellige opprop eller underskriftskampanjer mot islam på internett. Dette avsnittet samler linker til en del slike.

Franske anti-islamisters kamp mot tyrkisk EU-medlemskap

Bør Norge si Ja eller Nei til EU fra et anti-islamsk synspukt ?

Brev til menneskeheten

Norsk oversettelse m/linker av et åpent brev fra Ali Sina, redaktøren av Faithfreedom

Manifest mot islamisme

Manifest mot  islamisme fra mars 2006 undertegnet av Salman Rushdie og 11 andre intellektuelle,  (m/kommentarer).

Underskriftskampanje mot tyrkisk medlemskap i EU

Karakteristisk nok kommer initiativet til dette fra Øst-Europa. Vesteuropeerne står derimot nærmest i kø for å få Europas pest og svøpe gjennom et halvt årtusen inn i EU.

Tilbake til toppen

 

 

Andre forhold

I dette avsnittet er det samlet artikler som ikke hører naturlig hjemme i noen av de andre avsnittene. De handler om forhold som har lite eller ingenting med hverandre å gjøre, bortsett fra at de omhandler forskjellige utslag av islam.

Oriana Fallaci 1929 – 2006

Minneord over den vestlige sivilisasjons mest uredde forsvarer ved inngangen til det 21 århundre.

”Grisehistorier”

Muslimenes forknytte forhold til dette trivelige husdyret gir seg de utroligste utslag, utslag som varierer fra tragiske via tragikomiske til bare komiske.

Islam – Virkelighetens ”Borg”

Analogier mellom islam og den amerikanske science fiction serien ”Star Trek – The Next Generation”

FOMI i dansk valgkamp

Svar på oppslag om FOMI i den danske avisen Politiken og Danmarks Radio 4 februar 2005

Muslimer og Nobelpriser

Muslimer er omtrent like underrepresentert når det gjelder Nobelpriser som de er overrepresentert når det gjelder terrorisme og annen kriminalitet.

Nobelpris til besvær

Om tildelingen av Nobels fredspris til den iranske menneskerettsforkjemper Shirin Ebadi

Triumf og Tragedie

Muslimske reaksjoner på romferjen Columbias havari

Frontalangrep på islam ?

Kommentarer til Carl I Hagens tale til Levende Ord 13 juli 2004 og etterspillet

De politisk halvkorrekte eller halvt ukorrekte

Hva og hvem kampen mot islamisering IKKE trenger

Språket som våpen – Psykologiske Operasjoner

De daglige doser løgn, fortielser og omskrivinger fra MLK (Muslimsk Løgnkringkasting) og andre halal-media

Islam i TV-underholdning og reklame

Politisk (u)korrekthet i ”City of Angels”, ”The District”, ”24”, ”Hotell Cæsar” og hos Tine Meierier

Sitater

Hva muslimer sier om oss vantro – til HVERANDRE

En dødsmerket kultur ?

Kronikk fra Århus Stiftstidende 7 april 2002

Corruption is essence of Arab regimes

En sudanesisk forfatter krever reformer i den muslimske verden (Fra WorldNet Daily)

If I jihad a nickel for each ’victim’…

Satirisk kommentar fra The National Post (Canada)

Bloddryppende Badedrakter

Kommentarer til sirkuset rundt kåringen av Miss World i Nigeria

I fyr og flamme for Allah

Om moskebrannen i Malmø 27 april 2003

De forkerte fikk rett

Kronikk fra Jyllandsposten 30 september 2002 med kommentarer

Pim Fortuyn vender tilbake

En kronikk fra Jyllandsposten 6 juni 2002 hvor det politisk korrekte Nederland beskyldes for å være de som egentlig drepte Pim Fortuyn.

Den islamske verden

Dansk artikkel med søkelys på manglende demokrati og menneskerettigheter i Tyrkia og Egypt.

Islams våpen : Barn, fattigdom og tro

En artikkel som setter søkelyset på et av de farligste muslimske land i verden, nemlig Saudi-Arabia.

Hva er farligst, røyking eller islam ?
Om hvordan tiltak mot farene ved røyking kan brukes også mot farene ved islam.

Finnes det et ”upolitisk islam” ?

Walid al Kubaishis artikkel om FOMI i Klassekampen 5 feb 2005 og kommentarer til spørsmålet om forskjeller på islamisme og islam.

Michel Houllebecq – Fransk forfatter for retten for fornærmelser mot islam

Han kom i skade for å skrive at islam var den tåpeligste av alle religioner. Det kunne han sikkert ha skrevet om en hvilken som helst ekte religion, men når man skriver det om organisert kriminalitet forkledd som religion havner man i retten i dagens Eurabia.

Når smilets land gråter

Om tsunami-katastrofen og islam.

Mellom den sjette og den syvende trompet
Frafalne muslimer er selvsagt velkomne i kampen mot islam, men hva med ”frafallen” politisk korrekt islamofil ormeyngel ?

Makten bak makten, Per-Aslak Ertresvåg og USA.
En omtale av boken ”Makten bak makten” av Per-Aslak Ertresvåg

Burma i perspektiv
Militærregimet i Burma er ikke akkurat verdensmestere i menneskerettigheter, men kritikken mot dem står ikke i noe rimelig forhold til tausheten om brudd på menneskerettigheter i muslimske land.

Tom Cruise farligere enn bin Laden?
Tom Cruise er scientolog, og scientologikirken er forbudt i Tyskland. Brukte man de samme kriterier på islam ville ikke en eneste muslim gå løs i Tyskland.

Koranen, halvmånen og hakekorset brennes !

NY ! (Mars 2008): Islam - en trussel mot jordens økosystem
Det bør være velkjent at islam er vår tids største trussel mot menneskeverdet, både i intensitet og omfang. Men at islam i våre dager også utgjør en trussel mot "miljøet" (dvs. en trussel mot Jordens økosystem), kan for mange være en ny tanke.

NY ! (Mars 2008): ”Fredelig” Id ul-adha (Eid)?
Mens tilhengere av siviliserte religioner markerer sine høytider med å holde fred med hverandre, markerer tilhengerne av antireligionen og dødskulten islam Eid med opptrapping av vold og blodsutgytelser.

NY ! (Mars 2008): Hjerneflukten fra den muslimske verden
De små ikke-muslimske minoritetene i muslimske land er ofte viktige for å holde hjulene i gang. I takt med radikaliseringen av muslimene flykter nå disse i et tempo som gjør selv muslimene bekymret. Allahs islamofascistiske herrefolk klarer seg visst ikke i det hele tatt uten noen ”vantro kjøtere” som kan undertrykkes og utnyttes..  

NY ! (Mars 2008): Flyvertinner til besvær
En del tradisjonelt kvinnedominerte yrker skaper, ikke uventet, problemer for tilhengere av en kvinnefiendtlig dødskult som islam. Et eksempel på dette er flyvertinner, og utslagene det gir varierer fra nærmest komisk til dypt tragisk.  

Tilbake til toppen

 

 

Sist oppdatert: 18. mars 2008

 

Hjem

Hva er nytt

Islam i Norge

Tema

Muslimske forbrytelser

Verden rundt

Video

Anti-islamsk kalender

Nedlasting

Humor

 

AntiJihad Norge

e-mail:  ajnorge@hotmail.com