web space | free website | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

NORGE

PRESENTERER

ISLAM I NORGE

HALVMÅNENS TERROR I MIDNATTSOL

Magazinet og tegningene av Muhammed

 

 

Denne saken har etter hvert antatt globale dimensjoner. Den er blitt kommentert fra New Zealand i sør til Grønland i nord, fra Mexico i vest til Inonesia i øst. Dette dokumentet omhandler først og fremst begivenheter knyttet til denne saken i Norge. Begivenheter i andre deler av verden og kommentarer til disse finnes under de respektive land-dokumenter, se bl a Anatolia, Assyria, Danmark, Frankrike, Indonesia, Jordan, Storbritannia, Syria, Tyskland og USA. Begivenheter som spenner over flere land eller ikke er knyttet til noe bestemt land er som hovedregel omtalt under Danmark, siden det var danskene som først sto opp for å forsvare ytringsfriheten mot angrepene fra en dødskult fra det 7 århundres Arabia. Tilføyelser gjort ved siste oppdatering av dokumentet er skrevet med denne fargen.

 

I september 2005 trykket den danske avisen Jyllandsposten 12 karikaturtegninger av Muhammed. En av tegningene er gjengitt til venstre.  Det skapte et forferdelig rabalder, ikke bare i Danmark, men over store deler av verden. Den unike intoleransen i islam og islams holdning til ytringsfrihet ble grundig demonstrert. I januar 2006 trykket så den kristne norske avisen Magazinet de samme tegningene, i solidaritet med Jyllandsposten, og for å få satt søkelyset på hvordan islam truer ytringsfriheten også i Norge. Norsk presse hadde nemlig i stor grad forbigått i stillhet det bråket som disse tegningene hadde skapt i vårt naboland. Den videre omtale av denne saken er inndelt i følgende avsnitt:

 

·        Trykkingen, reaksjonene og kommentarer til disse

·        Regjeringens forræderi

·        Kapitulasjonen

 

De enkelte avsnitt er bokmerket, for å gå til et bestemt tema, klikk på linken ovenfor. For å skille presseklipp og kommentarer til disse er kommentarene skrevet med italic (kursiv) som dette.

 

Trykkingen, reaksjonene og kommentarer til disse

 

I forbindelse med at de trykket tegningene skrev Magazinet følgende:

 

Trykker omstridte Muhammed-tegninger

Magazinet 9 januar 2006

Som første norske avis trykker Magazinet tegningene som førte til drapstrusler, demonstrasjoner og krav om inngrep fra statsministeren i Danmark. Avisen Jyllands-Posten visste at det ville bli bråk da de i fjor høst inviterte alle 40 medlemmene i de danske karikaturtegnernes forening til å tegne muslimenes profet Muhammed slik de forestilte seg ham. Kun tolv av de 40 tok sjansen på å etterkomme oppfordringen. Ifølge koranen er det nemlig forbudt å avbilde Muhammed. Da avisen 30. september i fjor trykket tegningene argumenterte kulturredaktør Flemming Rose med at ytringsfriheten var i fare. Han viste til flere tilfeller der kulturaktører er blitt brakt til taushet av frykt for voldelige reaksjoner fra muslimer.

 

- En tegner som skal avbilde Muhammed i en barnebok, ønsker å fremtre anonymt. Det samme gjør vesteuropeiske oversettere av en islamkritisk essaysamling. Et førende kunstmuseum fjerner et kunstverk av frykt for muslimers reaksjoner. I denne teatersesongen oppføres det tre forestillinger med satire rettet mot USAs president George W. Bush, men det er ikke en eneste om Osama bin Laden og hans allierte. Og under et møte med statsministere Andres Fogh Rasmussen oppfordrer en imam regjeringen til å gjøre sin innflytelse gjeldende overfor danske medier for at de skal tegne et mer positivt bilde av islam, skrev kulturredaktør Rose.

 

- De anførte eksempler gir grunn til bekymring, enten den opplevde frykten hviler på falskt grunnlag eller ikke. Faktum er at den finnes og at den fører til selvsensur. Det skjer en intimidering av det offentlige rom. Kunstnere, forfattere, tegnere oversettere og teaterfolk får derfor i en stor bue utenom vår tids viktigste kulturmøte, det som skjer mellom islam og de sekulære, vestlige samfunn med rot i kristendommen, skrev kulturredaktøren som konkluderte slik:

 

- Vi er på vei inn i en glidebane, hvor ingen kan forutsi hva denne selvsensuren vil ende med.

 

Jo, det er faktisk meget lett å forutsi hva dette ville ende med, det er bare å se på tilstandene både for ytringsfrihet og andre menneskerettigheter i muslimske land, de eksisterer ikke. Videre skriver Magazinet:

 

Selv om nok både kulturredaktøren og den øvrige redaksjonen hadde forberedt seg på reaksjoner, hadde de sannsynligvis ikke drømt om hvilket omfang de ville få. Voldsomme protester fra danske muslimer begynte å strømme inn straks avisen med Muhammed-tegningene var på gaten. Få dager etterpå ble det i København avholdt en muslimsk demonstrasjon mot Jyllands-Posten med 2000 deltagere. Men ikke alle muslimer begrenset seg til å demonstrere. Ansvarshavende redaktør i Jyllands-Posten, Carsten Joster, bekrefter overfor Magazinet at to tegnere i avisen mottok drapstrusler direkte. Det ble også sendt drapstrusler via e-post til redaksjonen. Politiet arresterte to unge menn som er tiltalt, men ennå ikke dømt.

 

Også på den rikspolitiske og utenrikspolitiske arenaen førte de tolv tegningene til umiddelbare reaksjoner. Ambassadørene fra ti muslimske nasjoner krevde å få et møte med den danske statsministeren Anders Fogh Rasmussen. Statsministeren nektet imidlertid å stille opp. Han ville ikke delta på et møte der den underliggende forutsetningen var at han som statsministere skulle gripe inn mot den frie presse. Saken har skapt betydelige diplomatiske utfordringer for Danmark. Det gjelder spesielt i muslimske nasjoner myndighetene tradisjonelt har liten forståelse for at pressen i Vesten ikke er statskontrollert.

 

Så sent som i desember ble det avholdt demonstrasjoner i den overveiende muslimske delstaten Kashmir i India. I byen Srinagar ble danske flagg brent samtidig som det ble oppfordret til generalstreik i protest mot Jyllands-Postens tegninger.

 

Saken er fortsatt betent selv om det har gått flere måneder siden tegningene stod på trykk. Imamer i danske muslimske menigheter besøker muslimske land for å få toppolitikere og organisasjonsledere til å protestere mot Danmark. Man ønsker blant annet å få den islamske samarbeidsorganisasjonen ISESCO til å oppfordre sine 51 medlemsland til å bryte alt økonomisk og politisk samarbeid med Danmark. Organisasjonen truer nå med å komme med en slik boikottoppfordring. Danske muslimer har også prøvd å bruke landets rettsvesen for å få straffet Jyllands-Posten.

 

Prosessen har tatt tid, men lørdag fastslo en dansk statsadvokat endelig at avisen ikke kan stilles for retten for å ha trykket tegningene. Grunnen er ytringsfriheten som råder i Danmark, fastslår statysadvokaten.

 

- Vi forstår ikke avgjørelsen, sier Ahmad Akkari, talsmann for gruppen av muslimer som ønsket enb straffeforfølgelse av Jyllands-Posten. De anker nå påtalemyndighetens avgjørelse om ikke å etterforske publiseringen av karikaturene.

 

- Dette er en klar krenkelse av islam, sier han om de tolv tegningene som ble publisert.

 

Det kan man selvfølgelig si, men hva så? Det burde snarere være påbudt enn forbudt å krenke en sexfiksert dødskult grunnlagt av en pedofil voldtektsmann, landeveisrøver og slavehandler som torturerte og drepte fanger og som lovpriste snikmord. Siviliserte religioner som kristendom, hinduisme og buddhisme krenkes rett som det er f eks i TV-reklame, men de viser seg siviliserte ved ikke å gå berserk med demonstrasjoner og drapstrussler av den grunn.

 

Omtrent samtidig med bråket om tegningene gikk det en ostereklame på norsk TV hvor handlingen foregår i himmelen. Den begynner med en engel som kommenterer at ”Det er et slit å dyrke grønnsaker i himmelen, selv sneglene har vinger”. Det må åpenbart  være kristendommens himmel det siktes til her. Den muslimske er nemlig et luksusbordell hvor alle tjenester er gratis. Der slipper man både å lage ost eller dyrke grønnsaker. Det gjør man for øvrig i den kristne også, slit med å beskytte grønnsaker mot snegler med englevinger står det ingenting om i beskrivelsen av den kristne himmelen i Johannes Åpenbaring. Reklamefilmen kan med andre ord sies å være blasfemisk mot kristendom. Men ingen kristne har drapstruet verken osteprodusenten eller reklamebyrået som har laget filmen, det har ikke en gang kommet så mye som en verbal mishagsytring i sakens anledning.  Nettopp muslimenes reaksjoner på disse tegningene illustrerer hvor viktig og riktig det var både av Jyllandsposten og Magazinet å trykke dem.

 

Og reaksjonene lot ikke vente særlig lenge på seg:

 

Magazinet-redaktør drapstruet

Norge i dag 12 januar 2006

Redaktør Vebjørn Selbekk i Magazinet har mottatt drapstrusler etter at hans avis trykket karikaturer av den islamske profeten Muhammed. Politiet tar saken alvorlig.

 

Vebjørn drapstruet

Norge i dag 17 januar 2006

Den dyktige redaktøren Vebjørn Selbekk i Magazinet, som vi føler vi står 100 prosent sammen med i åndskampen, ble drapstruet i forrige uke. Nå bør imamene stanse drapstruselene- og si klart fra til sine egne.

 

Vi beklager å måtte si det, men her skyter Norge i dag skivebom. Imamene KAN IKKE stanse drapstruslene, de er tvert i mot forpliktet til å støtte dem. Islam lærer nemlig at den som fornærmer Muhammed skal drepes. Å be imamene stanse drapstruslene er som å be kristne prester stanse jule-, påske- eller pinsefeiring.

 

Bekymret over drapstrusler

Magazinet 16 januar 2005

Paul Johansen har selv mottatt drapstrusler for å ha konvertert fra islam til kristendom. Han frykter for livet til Magazinets redaktør.

 

– Jeg er bekymret for Selbekk, både som kristen bror men også som redaktør for en avis som forsvarer ytringsfriheten. Det er reell fare for hans liv. Jeg tror ikke muslimer i Norge er så dumme at de angriper ham, men vi skal heller ikke se bort fra at det kan skje, fastslår Paul Johansen som er leder for KABA (Kristent Arbeid blant Arabere).

 

Når det gjelder drapstrusslene begrenser de seg for øvrig ikke bare til Magazinet som trykket tegningene, også de som har støttet Magazinet i dette får føle hvor ”fredelig” islam er:

 

Kokkvold har fått drapstrusler

Norge i dag 28 januar 2006

Også generalsekretæren i Norsk Presseforbund har mottatt drapstrusler etter at han forsvarte Muhammed-tegningene i Magazinet. Men pressesjefen angrer ikke på sitt standpunkt.

 

– Jeg velger å ikke forholde meg til slike trusler generelt. Jeg står fast ved min uttalelse om at det var riktig av Magazinet å skape en debatt om islam og ytringsfriheten, sier Kokkvold til Magazinet. Han bekrefter overfor avisen at han har mottatt drapstrusler for sin støtte til trykkingen av Muhammed-tegningene, men avviser å kommentere innholdet i truslene.

 

Kokkvold «skytes» i video

Dagbladet 4 februar 2006

Lederen i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold, og redaktør i Magazinet, Vebjørn Selbekk, blir «skutt» i en manipulert video på Internett. Ifølge nettsiden ogrish.com er videoen lagt ut på nettsider som ofte blir benyttet av terrorgrupper. Videoen er egentlig ment å ramme tegnerne av Muhammed-karikaturene som ble publisert i Jyllands-Posten og i Magazinet. Men nettsiden har ikke fått med seg at ansiktene ikke tilhører disse personene.

 

Videoen viser først bilder av danske matvarer som seerne blir oppfordret til å boikotte. Deretter kommer ansiktet til Kokkvold frem på bildet. Et sikte dukker på ansiktet hans, og man hører et pistolskudd. Etterpå blir Selbekk «skutt» på samme måte.

 

Nå kom det også draps og voldstrusler andre veien, dvs mot muslimer i forbindelse med denne sake:

 

Nynazister med drapstrusler mot norske muslimer

VG 5 februar 2006

Høyreekstremister i Norge truer nå med krig mot muslimer. Islamsk Råd har fått frist til å beklage trusler mot Norge: Dette er siste e-posten, vi gir ikke flere advarsler, neste gang smeller det! Denne svært detaljerte e-posten mottok Islamsk Råd i går.

 

Etter flere samtaler bestemte rådet i går kveld å politianmelde de alvorlige truslene i dag. I e-posten påstår nynazistene at de kartlegger bolig- og jobbadressene til muslimer i Norge. Hensikt: Moskeene og menneskene skal kunne tilintetgjøres når «krigen» starter.

 

Om disse var reelle eller provokasjoner iscenesatt fra muslimene selv eller såkalte ”anti-rasister” er det umulig å ha noen sikker formening om. Uansett er det svært viktig at de som er kritiske til islam og muslimer sier krystallklart fra om at vi fordømmer vold og trusler om vold mot muslimer. Vi bruker selv ofte argumentet ”den som tier samtykker” både mot muslimer, og mot islamofil ormeyngel både blant politikerne og i media. Da kan man ikke tie når muslimer blir adressater for voldstrusler eller ofre for vold. Det er under enhver omstendighet galt, unntatt som ren nødverge i selvforsvar, slik norsk lov hjemler det.

 

Høybråten støtter ikke trykking

Magazinet 30 januar 2006

KrF-leder Dagfinn Høybråten tar avstand fra trykkingen av Muhammed-bildene.

Åpenbar provokasjon, sier Høybåten til Aftenposten.

 

- Jeg er meget kritisk til trykkingen. Det er ikke alt man har lov til som er klokt. Hvis man er opptatt av å bli respektert selv, er det viktig å respektere andre som tenker og tror annerledes, sier Høybråten til Aftenposten, 

 

Så den halal-halliken mener at kristne og kristendom blir respektert i muslimske land? Og skal også de respekteres som tror at de har rett, for ikke å si plikt, til å drepe annerledes troende? Islam lærer nemlig at muslimer har rett/plikt til det (Koranen 9:5 & 9:29). Å respektere islam er å respektere intoleranse, å tolerere islam er å tolerere intoleranse. Å tolerere intoleranse er i seg selv intolerant. Derfor skal ikke islam verken respekteres eller tolereres. De som gjør det blir da medansvarlige for det som rammer ofrene for intoleransen i islam.

 

Nå er det krig

Nettavisen 2 februar 2006

Mulla Krekar er i harnisk på grunn av Muhammed-tegningene. TV 2 Nettavisen kontaktet Mulla Krekar for å få hans syn på karikaturtegningene som har blitt publisert i den kristne avisen Magazinet og den danske avisen Jyllands-Posten.

 

- Dette er en krigserklæring mot vår religion, vår tro og vår sivilisasjon. Vi muslimer er klare for dette, sier en ordknapp mulla Krekar til TV 2 Nettavisen. Dette er første gang mullaen kommenterer saken.

 

- Om den danske eller norske regjeringen beklager eller ikke betyr ingen ting. Dette er en krigserklæring.

 

- Krigen har startet, fortsetter han.

 

Javisst har den det, den startet for ca 1300 år siden og vil vare til Verdenskalifatet er en realitet, eller til de eneste muslimer som finnes er ex-muslimer.

 

- Norge har 10 timer

Nettavisen 2 februar 2006

En palestinsk gruppe gir Norges regjering ti timer til å si unnskyld for Muhammed-tegningene. En væpnet gruppe kalt Abu el-Reesh Brigadene sier norske, danske, franske og tyske borgere på Gazastripen vil «være i fare» om ikke den norske, danske, franske og tyske regjeringen ber om unnskyldning for Muhammed-tegningene, melder Reuters.

 

Ble skremt av demonstrasjon

Aftenposten 3 februar 2006

Flere elever følte seg utrygge da muslimske medelever demonstrerte på Sogn videregående skole i dag. En gruppe på 20-30 elever startet først en protest- aksjon i skolens kantine ved 9.30-tiden. De var sinte på grunn av publiseringen av Muhammed-karikaturene i den norske avisen Magazinet.

 

- Jeg gikk ned for å møte dem, og vi ble enige om at kunne få lov til å ha en demonstrasjon for å ytre sine meninger i lunsjen. Men det skulle foregå ute. De skulle ikke okkupere kantinen, sier rektor. Da lunsjen kom, stilte Oslo-skolen med et stort antall voksne personer i skolegården for å unngå at situasjonen skulle utarte.

 

- En liten gruppe prøvde å lage en amper situasjon, men det er ikke så lett når skolens ledelse står ved siden av, sier rektoren. Ifølge opplysninger som Aftenposten.no har fått, skal noen av elevene ha truet med å drepe nordmenn.

 

Og de nøyde seg så visst ikke med det:

 

på tide med militær makt..

VG Debatt 5 februar 2006

Den lille demonstrasjonen som muslimske ungdommer gjennomførte på Sogn VGS, bar jo på bannere som "Til helvete med Norge".

 

Pågripe Krekar, stenge moskeer

Demokratene 3 februar 2006

Vidar Kleppe vil at Krekar straks skal pågripes og arresteres. Dette dreier seg om rikets sikkerhet, uttaler Kleppe. Han krever også at den norske regjeringen skal gi muslimene en krystallklar melding før fredagsbønnen: "Dersom nordmenn eller norsk eiendom angripes, i eller utenfor norsk territorium, skal alle moskeer i Norge umiddelbart stenges!" Dette vil få muslimene til å tenke seg om, uttaler Kleppe. Hvis vi ikke skal ende opp som treller, må vi gjøre det tindrende klart for alle islamister at vi vil kjempe for vår frihet. Vi kommer ikke til å legge oss ned og krype!

 

Det er jo i og for seg vel og bra. Problemet er bare det at vi allerede HAR krøpet. Vi har krøpet så lenge (10-15 år) at vi forlengst har glemt å gå, vi er ikke en gang i stand til å stå. Dessuten BLIR allerede Norge og norsk eiendom angrepet av muslimer nesten daglig i form av ran, overfall, voldtekt mm. Vi har også allerede hatt terror i Norge, til og med selvmordsterror. Hva skal man ellers kalle økse-imamen fra Kato-Air? Det er for sent å stenge stalldøra når både slagbjørn og ulvekobbel er kommet inn, for å snu litt på et gammelt ordtak. Da er det bedre å få hesten ut, før det også er for sent. Det har hollenderne allerede tatt konsekvensen av ved at de er begynt å emigrere.

 

- Får det de har bedt om

Magazinet 16 januar 2006

Arbeiderpartipolitiker og moderat muslim i Norge, Aslam Ahsan, mener Magazinet har fått det de har bedt om etter Muhammed-tegninger.

 

Så det er blitt ”moderat” å støtte drapstrusler også nå? For det er nemlig det Aslam Ahsnan gjør. Ikke bare unnlater han å fordømme drapstruslene, han legger skylden for dem på Magazinet, på samme måte som Unni Vikan la skylden på Shabana Rehman for at søsterens restaurant ble beskutt med automatvåpen. Som en fremtredende representant for muslimer i Norge, burde det ikke være Aslam Ahsan sin oppgave å snakke sine trosfeller til rette, og forklare dem at vi har ytringsfrihet i Norge, og at denne ytringsfriheten også omfatter ting som har med religion å gjøre? I stedet legger han altså skylden på Magazinet.

 

Men selvfølgelig, hvis Aslam Ashan skal være ærlig, og her er han nok det, har han ikke noe valg. Det er dødsstraff i islam for å fornærme Muhammed, så hvis han skulle fordømme dem som drapstruet Magazinets redaktør vil han samtidig fordømme islam. Det er derfor en viss logikk i det han sier, den logikken mangler imidlertid fullstendig hos Unni Vikan da hun mente Shabana Rehman ”gikk over streken”, mens hun hadde forståelse for at det skytes med automatvåpen i Oslos gater.

 

Også fra ikke-muslimsk hold kom det selvsagt en del reaksjoner på at Magazinet trykket disse tegningene:

 

- Nødvendig debatt

Magazinet 16 januar 2006

Ytringsfriheten må gå foran i spørsmålet om trykking av Muhammed-tegninger, mener FrPs innvandringspolitiske talsmann på Stortinget, Per Willy Amundsen. ”Jeg synes det er helt greit at Magazinet trykket tegningene. Dette handler jo om ytringsfrihet, og det går foran i slike tilfeller”, sier FrPs innvandringspolitiske talsmann på Stortinget, Per Willy Amundsen.

 

FrP kunne godt spart seg denne etterdiltingen. De har en partiavis som kalles ”Fremskritt”, hvorfor har ikke i det minste en av disse tegningene for lengst stått på trykk der? Er det kanskje av frykt for å miste muslimske stemmer? I Sverige utlyste til sammenligning partiet Sverigedemokratene sin egen tegnekonkurranse for Muhammed-tegningene. 

 

Giske forsvarer Magazinets ytringsfrihet

Magazinet 17 januar 2006

Det islamske verdensforbundet har fordømt Magazinet og ber den norske regjeringen gripe inn, men kulturministeren forsvarer ytringsfriheten.

 

Denne reaksjonen var kanskje litt overraskende, men den illustrerer bare nok en gang at  i kampen mellom islam og sivilisasjon har den klassiske høyre-venstre aksen i politikken svært liten betydning. Da Carl I Hagen kom med noen kritiske bemerkninger om Muhammed til Levende Ord i Bergen kastet de partiene som FrP gjerne vil samarbeide med, og som da hadde regjeringsmakt, seg over ham. Da var det få om noen der som forsvarte ytringsfriheten for religionskritikk, inklusive islamkritikk, slik en Ap-statsråd nå gjør.

 

Støtter trykking av Muhammed-tegninger

Magazinet 10 januar 2006

Islamsk Råd burde kanskje invitere sine medlemmer til et kurs i ytringsfrihet, mener Per Edgar Kokkvold i Presseforbundet.  Generalsekretæren i Norsk i Presseforbund er klar på at det var riktig av Magazinet å trykke Jyllands-Postens omstridte tegninger av islams grunnlegger Muhammed.

 

– Det er en måte å markere den frie ytring på. Publikum og lesere har dessuten hørt om disse tegningene fra før, og da er det greit at de får se hvordan de ser ut, sier Kokkvold til Magazinet. Han understreker at karikaturtegning er "frihetens utpost".

 

Tatt i betraktning at svært store deler av norsk presse er gjennomsyret av politisk korrekt islamofili må også denne reaksjonen sies å være i hvert fall litt overraskende, men ikke desto mindre gledelig. En av pressens viktigste oppgaver i et demokrati er å stå vakt om ytringsfriheten, og at en så fremtredende representant for norsk presse er så krystallklar i denne saken er det all mulig grunn til å hilse velkommen. Videre skriver Magazinet i samme oppslag:

 

Dagbladets tegner Finn Graff sier til Magazinet tirsdag at han ikke vil tegne Muhammed av frykt for "trusler om vold eller å få skåret over strupen".

 

– Jeg setter grensen for mine karikaturer ved drapstrusler. Ett sted må grensen gå, sier Graff.

 

Noen vil kanskje på basis av dette kalle Graff for feig, men det er egentlig å snu saken på hodet. Det er faktisk i mange sammenhenger modig å innrømme at man er redd. Det er ikke den enkelte karikaturtegner eller skribent sin oppgave å sette livet på spill, og miste det, for ytringsfriheten. Det er samfunnets, dvs politikernes og politiets oppgave å sikre at Graff og andre kan tegne Muhammed uten å måtte frykte for sitt liv. Der har politikerne og politiet spilt fullstendig fallitt. Når det gjelder politikerne er det imidlertid Ola og Kari nordmann selv som har valgt dem, og ved å velge politikere som tillater en pervers dødskult å etablere seg i Norge er det den vanlige norske kvinne og mann som gjennom frie valg har avskaffet eller i det minste begrenset ytringsfriheten. Og de har ingenting å si til sitt forsvar, eller sin unnskyldning, de ER nemlig blitt advart, gjennom minst 15 år om hva slags undertrykkende ideologi islam er.

 

Skyld ikke på muslimene. De er etter sin tro forpliktet til å drepe dem som fornærmer Muhammed. Skyld i tilfelle på islam, men skyld først og fremst på nordmenn flest som har utlevert landet til en pervers dødskultus som er totalt uforenlig med de verdier vårt samfunn er bygget på. Etterkommerne av den generasjon som har begått dette forræderiet vil måtte betale en fryktelig pris i blod og tårer for hva den nåværende generasjon har gjort. Når bare ca 2% muslimer som vi har i dag er nok til å skape slike tilstander kan man jo bare drømme om hvordan det vil bli når denne prosenten i løpet av noen få tiår mangedoblet, det blir knapt drømmer i det hele tatt, mareritt er et mer treffende uttrykk.

 

Noen aviser, deriblandt Bergens Tidende, kom også på banen med klar og entydig støtte til Magazinet:

 

Den nødvendige og ubehagelige ytringsfriheten

Bergens Tidende 15 januar 2006

Muslimer som har flyktet til Vesten fra undertrykkende samfunn må bare akseptere at vi har et annet syn på ytringsfrihet enn der de kommer fra. Det innebærer også at de må tåle å bli støtt på sine religiøse mansjetter.

 

Talefrihet rettferdiggjør ikke krenkelser

Dagen 21 januar 2006

Kristne mediefolk beklager at Magazinet trykket tegninger som virker krenkende på muslimer.

 

Ber politikere og kristenledere om å ta avstand

Magazinet 24 januar 2006

Olav Fykse Tveit i Mellomkirkelig råd for Den norske kirke mener norske politikere bør ta tydeligere avstand fra Magazinets publisering av Muhammed-tegninger.

 

Det er nesten så man vet ikke riktig om man skal le eller gråte. Mens Magazinet får støtte fra Norsk Presseforbund, fra en Ap-statsråd og fra diverse sekulære aviser velger altså kristne mediefolk og Den norske kirke å beklage at Magazinet trykket tegninger som virker krenkende på muslimer. Det går knapt en dag uten at det sies eller vises ting som må virke krenkende på kristne, men det har de patetiske dhimmi-tullingene  sjelden eller aldri noe å bemerke til. Men i det øyeblikk noe kommer på trykk som krenker folk som har en pedofil voldtektsmann, landeveisrøver og slavehandler som profet og forbilde er de på banen og beklager det.

 

Nå gjelder imidlertid ikke dette alle kristne mediefolk:

 

Finn Jarle Sæle vil trykke Muhammed-tegninger

Magazinet 19 januar 2006

"Norge IDAG er uansett klar for å trykke tegningene. De er intet å bråke for. Våre lesere er nysgjerrige etter å se dem," skriver redaktør Finn Jarle Sæle i en leder denne uken. 

 

– Høflige kommentarer er ikke nok for å demonstrere ytringsfriheten i Norge, sier redaktør Finn Jarle Sæle. Etter at Magazinet publiserte en faksimile av Jyllands-Postens Muhammedtegninger, har norske medier vært svært forsiktige med sin støtte, hevder Sæle. Riktignok har flere redaktører skrevet positive kommentarer og lederartikler. Men ingen har våget å ta virkelig tak i debatten. Sæle mener at mediene fortsetter å unnvike den nødvendige konfrontasjonen med islam, som må komme i vårt demokrati.

 

Det skulle bare mangle at ikke Norge i dag skulle støtte Magazinet. Når det gjelder deres planer om også å trykke tegningene smaker det litt for mye av etterdilting. Tegningene sto på trykk i Jyllandsposten i september 2005 og rabalderet har pågått siden da, både i Danmark og internasjonalt. Det har vært rikelig anledning både for Norge i dag og for andre norske aviser å sette saken på dagsorden også her i landet ved å trykke tegningene, men de har knapt våget å omtale saken i det hele tatt. Som den første norske avis som gjorde dette er det først og fremst Magazinet som rammes av muslimenes vrede. Å stille seg bak Magazinet nå er nærmest å gjemme seg bak dem, eller sagt på en annen måte:

 

If you don’t dare stand beside me,

Then don’t bother to stand behind me.

 

Heller enn å trykke flere av Jyllandspostens tegninger av Muhammed kan Norge i dag trykke andre tegninger av Muhammed, tegninger, ikke med streker, men med ord, ord som forteller om hans barnemisbruk, hans voldtekter, hans landeveisrøveri, hans slavehandel, hans tortur og henrettelse av fanger og hans lovprisning av snikmord, kort sagt beskrive ham som det han var, en brutal banditt av verste skuffe.

 

Ikke uventet kom det også internasjonale reaksjoner mot Magazinet og mot Norge:

 

Magazinet fordømmes i Saudi-Arabia

Magazinet 19 januar 2006

Magazinet blir skarpt fordømt av Den islamske konferanseorganisasjonen OIC for Muhammed-tegningene. Det var onsdag at den mektige organisasjonen som har 57 nasjoner som medlemmer, uttrykte den skarpe fordømmelsen av Magazinet for å ha trykket bildene som tidligere er publisert i Jyllands-Posten, og som har utløst voldsomme protester fra muslimske miljøer både i Danmark og i den islamske verden.

 

Nye protester mot Magazinet

Magazinet 19 januar 2006

Irans ambassade protesterer skarpt mot Magazinets tegninger av profeten Muhammed. Dagen etter at Magazinet ble skarpt fordømt av Den islamske konferanseorganisasjonen OIC for å ha publisert de omstridte karikaturtegningene, reagerer Irans ambassade i Oslo med en krass protest mot Magazinet.

 

Truer Norge og Danmark med boikott

Magazinet 21 januar 2006

En internasjonal samling av muslimske geistlige truer med å boikotte norske og danske varer ettersom medier i Norden har publisert tegninger av Muhammed.

 

– Den internasjonale unionen av muslimske geistlige ber lederne i Danmark og Norge om å vise en fast holdning overfor de gjentatte angrepene mot den muslimske nasjon og profeten, heter det i en uttalelse offentliggjort fra Egypts hovedstad Kairo lørdag.

 

Kan vi håpe på at dette innebærer at muslimske ”asylsøkere” også vil boikotte Norge når de cruiser rundt i Europa på jakt etter land med myndigheter som er hjernedøde nok til ikke bare å gi dem opphold, men også gjøre dem til et privilegert herrefolk?

 

Regjeringens forræderi

 

Mohammed-brevet Norge ikke skulle se

Dagbladet Torsdag 26.01.2006, 12:40

UD ber sine ambassader beklage Mohammed-bildene. Men ikke snakke høyt om det til norsk presse.Norges ambassader i Midtøsten har fått e-post fra Utenriksdepartementet om hva de bør mene om de danske Mohammed-tegningene som også har fått spalteplass i norske medier.  Aftenposten har fått tilgang på e-posten. «Det sendes foreløpig ikke ut noen pressemelding her, det vil virke dumt i forhold til norske medier og vil kunne blåse saken opp her hjemme», skriver UDs pressetalskvinne Anne Lene Dale Sandsten, og gir følgende instruksjon som ambassadene kan følge hvis de blir spurt om tegningene:

 

«Jeg beklager at trykkingen av karikaturtegningene av Profeten Mohammad i det norske bladet Magazinet har skapt uro i muslimske miljøer.

 

Jeg har stor forståelse for at disse oppleves som støtende for muslimer verden over. Islam utgjør en åndelig forankring for en stor del av verdens befolkning. Deres tro har krav på vår respekt. Karikaturtegningene i det kristne bladet Magazinet er ikke konstruktive for å bygge den nødvendige bro mellom mennesker med ulik religiøs tro og etnisk bakgrunn. De bidrar snarere til å skape mistillit og unødig konflikt.

 

La meg gjøre det helt klart at den norske regjering fordømmer enhver handling eller uttalelse som uttrykker forakt for mennesker på bakgrunn av deres religion eller etnisitet. Norge har alltid sluttet opp om FNs arbeid mot religiøs intoleranse og rasisme, og finner dette arbeidet svært viktig for å forebygge mistillit og konflikter mellom mennesker. Toleranse, gjensidig respekt og dialog er grunnverdier i det norske samfunn så vel som i vår utenrikspolitikk.

 

Ytringsfriheten er en bærebjelke i det norske samfunn. Dette innebærer toleranse også for meninger som ikke alle kan slutte seg til. Samtidig setter vår lovgivning og internasjonale forpliktelser grenser mot hets eller hatefulle ytringer.»

 

 

Så den norske regjering ” fordømmer enhver handling eller uttalelse som uttrykker forakt for mennesker på bakgrunn av deres religion eller etnisitet.” Hvis det er alvorlig ment er det første de må fordømme Koranen, den er nemlig full av både utsagn og oppfordringer til handlinger som uttrykker forakt for mennesker på grunn av deres religion, både ovenfor jøder og kristne som skal undertrykkes og ydmykes (9:29) og andre ikke muslimer som skal drepes (9:5). Videre skriver Dagbladet:

 

UDs blankosvar er allerede i bruk. Til det arabiske nyhetsbyrået Petra brukte ambassadør Sverre Stub i Jordan de samme setningene for å tone ned saken da han ble konfrontert med den i mandag. Men norsk ytringsfrihet ble han ikke sitert på.

Derimot skal han ha hyllet jordans Kong Abdullah II for hans innsats for å vise Islams sanne ansikt basert på toleranse og moderasjon.

 

Javelja. Hva slags ”toleranse og moderasjon” man finner i Jordan er nærmere omtalt her:

 

Jordan – Dødsstraff for å BLI voldtatt

 

Videre skriver Dagbladet:

 

Brevet til ambassadene vekker reaksjoner på Stortinget. Både KrF og Frp mener UD toner ned ytringsfriheten i brevet og legger vekk norske verdier og toleranse.

ETTERSØKT

Jonas Gahr Støre

 

 

For medvirkning undergravingsvirksomhet mot Kongeriket Norge, medvirkning til landsforræderi og forbrytelser mot menneskeheten, herunder brudd på menneskerettigheter i muslimske land

 

 

- Jeg synes at disse talepunktene er svært unyanserte. Jeg synes at en norsk regjering burde starte med ytringsfriheten. Punktet om ytringsfriheten svekkes i siste setning, og den kan leses slik at disse karikaturene er 'hets eller hatefulle ytringer', sier KrFs utenrikspolitiske talsmann Jon Lilletun til Aftenposten.

 

Carl I. Hagen mener regjeringen er feig, og heller skulle vist en radikal og klar holdning lik den Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussen har vist i debatten som raser i nabolandet.

 

Det kan vi i og for seg være enige med Carl I Hagen i, men hvorfor har ikke partiavisen ”Fremskritt” for lengst trykket tegningene?

 

Kokkvold er for øvrig ikke den eneste tungvekteren i norsk presse som støtter Magazinets forsvar av ytringsfriheten. Også politisk redaktør i Norges største avis, Olav Versto i VG, er meget klar på dette punkt, og i sin kritikk av UDs knefall for totalitære krefter i den muslimske verden:

 

Når tegninger provoserer

VG 27 januar 2006

Utenriksdepartementet beklager innholdet i en norsk avistegning og toner ned ytringsfriheten i en instruks til norske ambassader i muslimske land. Utenriksminister Jonas Gahr Støre burde heller ha fremhevet ytringsfriheten og understreket at den også gjelder for ytringer Regjeringen ikke liker. Det blir ynkelig og uheldig hvis norske ambassadører skal logre for myndighetene i land der både ytringsfriheten og andre grunnleggende verdier blir krenket……

 

Ja, det blir det, men det er ikke første gang norske myndigheter gjør det. I sin kommentar til UDs instruks til norske ambassader skriver Versto også følgende:

 

Det som derimot ikke sies, er at Norge var blitt dømt i den internasjonale menneskerettighetsdomstolen dersom en norsk domstol hadde straffet Magazinet for publiseringen av tegningene. Det burde være utenriksdepartementets første budskap til enhver som bryr seg, at ytringsfriheten beskytter også den provoserende og krenkende ytring.

 

Nettopp ved å fremheve det, viser man at denne friheten er dypt grunnfestet i Norge og at Regjeringen er dens beskytter. Og så kan den samme regjeringen eventuelt bedyre at den er dypt uenig i og tar avstand fra den ytringen det gjelder. I Norge er det hevdvunnen rett at det er lov til å uttrykke seg nedsettende om vår egen religion, kristendommen; man kan ustraffet omtale Vårherre og Sønnen hans i både satiriske og kritiske vendinger. Og, viser det seg, hverken Herren eller Sønnen tar synderlig skade av det.

 

Nemlig, og det illustreres av tegningen til høyre som er hentet fra nettsidene til franske anti-islamske organisasjonen Occidentalis. Bildet forestiller Jesus som blir spikret fast på korset, av Muhammed. Jesus sin kommentar er som følger: ”Men Muhammed, mitt rike er ikke av denne verden”, hvortil Muhammed svarer: ”Men det er mitt”. Denne tegningen illustrerer flere forhold. For det første er det nok en tegning av Muhammed, noe som gjør den anonyme tegneren skyldig til å dø etter muslimenes oppfatning. Noen lignende reaksjon fra kristen side på at også Jesus er tegnet ville vært utenkelig.

 

For det andre, som Jesus sier, hans rike er ikke av denne verden, og som Muhammed sier, hans er. Kristendom er en religion, islam er en blanding av et ekstremt undertrykkende politisk system og sexfiksert barbarisk dødskult hvis blotte eksistens i det 21 århundre er en skam for hele menneskeheten. Og skammen er størst for den islamofile ormeyngelen i UD som gjennom sitt knefall for djevelskapen bidrar til at den får fortsette.

 

Og UD får kritikk fra mange hold for dette knefallet:

 

UD kritiseres for instruks om Muhammed-tegninger

Dagen 27 januar 2006

– UD gjør et knefall for totalitære krefter. Dette sier Human Rights Service om brevet der ambassadene blir fortalt hva de skal si om Magazinet…..

 

– Brevet har et oppsiktvekkende innhold. Jeg opplever det som et knefall, og en indirekte støtte til totalitære og antidemokratiske krefter. Dette er overhode ingen støtte til vanlige muslimer, sier pressekontakt Hege Storhaug i Human Rights Service til Dagen. Hun reagerer også på UDs karakteristikker av Magazinets offentliggjøring.

 

– Jeg synes at det er meget uprofesjonelt. UD går inn og tar politiske og religiøse vurderinger som jeg synes de burde holdt fingrene sine langt unna. Det har den danske regjering klart så galant. Den har brukt fornuft, og hevet seg over religiøst føleri, sier Storhaug. Hun synes at det er alvorlig når et slikt brev sendes til ambassader i land der ytringsfriheten er fraværende når det gjelder islam og Muhammed.

 

– Sier du et skeivt ord om Muhammed i den islamske verden, så spørs det om du lever en dag til. Å være med på å bygge opp om dette, slik som den norske regjeringen gjør nå, det er rett og slett en skam. Jeg støtter derfor både Hagen og Lilletuns uttalelser i saken, sier Storhaug.

 

Noe annet hadde vi da heller ikke ventet fra årets Anti-Dhimmi for 2005. Det er likevel med stor tilfredshet vi konstaterer at HRS er så krystallklare på dette punkt. De kunne f eks ha tiet, avhengige som de er av offentlig støtte. Gjennom sin støtte til Magazinet og sin kritikk av UD har HRS demonstrert at de ikke er til salgs, en stadig sjeldnere egenskap i et stadig råtnere samfunn som raver bevisstløst videre på ferden mot sitt fall til islam.

 

Hvordan skulle så regjeringen så ha svart da tilhengerne av en pervers pedofil voldtektsmann, landeveisrøver og slavehandler krevde en unnskyldning? Det kunne sikkert sies på diverse måter, men et av de bedre forslag er hva Hege Sorhaug uttalte til den danske Weekendavisen:

 

Grænsekrig

Weekendavisen 3 februar 2006 via Human Rights Service

Beklagelse mener Hege Storhaug så sandelig heller ikke, der er behov for. Hun er informationsansvarlig i norske Human Rights Service, en tænketank og menneskerettighedsorganisation, som arbejder med temaer knyttet til det nye fleretniske og flerreligiøse Norge og Europa. Hun siger:

 

»Vi bør i stedet takke Jyllands-Posten for en yderst demokratisk klargørende handling. Reaktionerne viser med al tyngde, hvilke kræfter der truer vores frie demokrati. Vi bør snarere bede de politiske muslimer, der ser Muhammed som deres forbillede i et og alt, om en undskyldning på Muhammeds vegne for de følger, Muhammeds liv har i dag - blandt andet pigebørn, der giftes bort ni år gamle, sådan som han ægtede lille Aisha. Og en undskyldning for afhugning af hænder og fødder i Sudan, for stening af kvinder til døde i Iran, for drabet på Theo van Gogh, for den stigende forfølgelse af jøder i Europa, baseret netop på Muhammeds behandling af jøder,« siger hun.

 

Dette ville vært omtrent det ideelle svar fra så vel danske som norske politikere til muslimenes krav på unnskyldninger. Vi skal ikke unnskylde noe verdens ting, verken at tegningene ble trykket, eller at muslimenes følelser ble krenket. Det er muslimene, og bare muslimene, so skal be hele den siviliserte (ikke-muslimske) verden om unnskyldning for å tilbe en pervers pedofil voldtektsmann, landeveisrøver og slavehandler som profet, samtidig som de avsverger og fordømmer den sataniske og sexfikserte dødskult han etterlot seg.

 

«Europa er en ulydig horedatter som har krenket sin fars ære.»

Dagbladet 6 februar 2006 (Av Shabana Rehman)

KJÆRE LANDSMENN, istedenfor å dra på fylla i helga og kverulere vettet ut av en stakkars drosjesjåfør, kebabkioskmann, hijab-kledd ungpike eller rett og slett Zahid Ali, så kan dere heller nå opplyse dere selv litt. Fordi politikere som Jonas Gahr Støre, Kjell Magne Bondevik og Carl I. Hagen ikke kan hjelpe dere med det dere trenger aller mest nå: Et opplyst fryktløst standpunkt.

 

Det er litt interessant å merke seg at Shabana Rehman her nevner Carl I Hagen i samme åndedrag som Støre og Bondevik. At de to siste begge er islamofil ormeyngel av verste skuffe burde være rimelig klart for enhver uten permanent kortslutning mellom øra, men Carl I hagen hører da vel ikke til denne lavtstående formen for liv? Kanskje ikke, men så veldig langt unna er det nok ikke, ref ”Ekstremister og moderate - FrPs merkelige matematikk”.

 

NRK framstilte Muhammed som gris

Dagbladet 6 februar 2006

«Muhammed, du må ikke rulle deg der. Det er jo din egen dritt».

- Ja, nå sendte vi nettopp et dristig innslag om grisen Muhammed. Vi sendte det for å vise at vi ikke lar oss skremme til taushet, sier programleder Are Kalvø. Slik hørtes det ut, da Are Kalvø og de andre i «Hallo i uken» skulle ta opp konflikten rundt tegningene av Profeten Muhammed i lørdagens utgave av satireprogrammet.

 

I et innslag som parodierte NRK-programmet «Norge i dag» fikk radiolytterne bli med hjem til noen som hadde valgt å kalle grisen sin for Muhammed. Sketsjen om kosegrisen Muhammed var bare én av mange harseleringer over muslimske reaksjoner på Muhammed-tegningene og medias dekning av de muslimske reaksjonene.

 

Dette er kanskje ikke den kant man vil forvente harsellering med Muhammed fra, men desto bedre å kunne konstatere at selv i en av det politisk korrekte islamofile Norges høyborger finnes folk som tør å utfordre muslimenes forsøk på å oppheve ytringsfriheten i Norge. Og det er ikke småtteri de serverer heller. En jødisk kvinne ble dømt til to års fengsel av en israelsk domstol for å ha tegnet Muhammed som en gris, ref bildet til venstre. Så mye for ”ytringsfriheten” i ”Midtøstens eneste demokrati” - Når det gjelder islam kritikk.

 

A-gjengen varsler krig

VG 7 februar 2006

Ungdom Mot Vold frykter masseslagsmål  Mens Norges ledende imamer ikke vil gå i demonstrasjontog, hevder den beryktede A-gjengen at de vil stille opp mannsterke. Den kriminelle banden varsler full krig hvis nynazister dukker opp i lørdagens demonstrasjon mot tegningene av profeten Muhammed. Selv om ikke unge muslimer født og oppvokst i Norge er de mest aktive i moskeene, er mange opprørte over at landets ledende imamer ikke vil gå i demonstrasjonstog på Grønlands torg lørdag klokken 14.30.

 

- Ingenting kommer før religionen vår. Alle vi er enige om å glemme interne stridigheter hvis nynazister eller høyreekstremister skulle brenne Koranen under demonstrasjonen, sier en av lederskikkelsene i A-gjengen til VG.  Den høyreekstreme gruppen Vigrid avviser ikke at noen av medlemmene kan dukke opp i arrangementet.

 

Så ”ingenting kommer før religionen”? Det må jo bety at de anser den kriminelle virksomheten de bedriver som å være i overenstemmelse med religionen. Selvsagt gjør de det, og det har de da også helt rett i, for det aller meste. Så lenge ofrene for kriminaliteten er ikke-muslimer er vel A-gjengen blant Muhammeds mest trofaste disipler i Norge. Videre skriver VG:

 

- Vigrid som bevegelse drar ikke dit, men hva en eller to enkeltpersoner i Vigrid gjør, kan ikke jeg styre. Vigrid er en fri bevegelse, sier talsperson Thorgrim Bredesen til VG. Det er nå full splittelse i det norsk-muslimske miljøet. Flere hevder de religiøse lederne er feige.

 

- Landets største moské, World Islamic Mission, demonstrerte med plakater mot ambassadebråket da president Musharraf kom til landet. Nå er profeten, det aller helligste for oss, krenket på det groveste.

 

En poster på Aftenposten Debatt kommenterte A-gjengens engasjement i dette som følger:

 

Visste ikke at A-gjengen var religiøse.

Aftenposten Debatt 7 februar 2006

 

Til dette er å si at A-gjengen er egentlig ikke religiøse, ikke med mindre man velger å kalle organisert kriminalitet religion, det er nemlig organisert kriminalitet forkledd som religion islam egentlig er, dvs det er det også, i tillegg til å være en blanding av et ekstremt undertrykkende politisk system og en sexfiksert barbarisk og pervers dødskultus.

 

Kapitulasjonen 10 februar

 

Stilt overfor en allianse av Kristen-Norge med biskoper og KrF-politikere i spissen, muslimske mordere og terrorister og Stoltenbergs Quisling-regjering hadde redaktør Selbekk i Magazinet til slutt ikke noe annet valg enn å kapitulere.

 

Selbekk er knekt

APS Forum 10 februar 2006

 

Selbekk beklager overfor muslimene - Forsoning med Islamsk Råd

VG 10 februar 2006

- Jeg henvender meg personlig til det muslimske miljø for å si at jeg er lei meg for at deres religiøse følelser er krenket gjennom det vi gjorde da vi den 10. januar i Magazinet publiserte en faksimile av de danske tegningene fra Jyllands-Posten. Det var aldri vår hensikt å såre noen, sa Selbekk på en haste-pressekonferanse hos inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen i formiddag.

 

(VG Nett) - Jeg er lei meg for at deres religiøse følelser er blitt krenket, sier Magazinet-redaktør Vebjørn Selbekk direkte til det muslimske miljø.

 

Nordmenn, en vits et ekkelt folkeslag

APS Forum 10 februar 2006

 

 Selvsagt er dette en stor skuffelse, det er det ingen grunn til å legge skjul på. La oss imidlertid ikke falle for fristelsen til å kalle Selbekk feig. Det absolutt siste han trenger er at de som støttet ham så lenge han sto oppreist faller ham i ryggen når han til slutt måtte bøye kne. Sebekk er ikke feig, han er en modig, meget modig mann. Han blir ikke noe mindre av det som skjedde 10 februar, en måned etter at han trykket tegningene, da han ikke maktet presset og truslene noe lenger.

 

Om ikke Selbekk er blitt mindre er det kanskje noen andre som er blitt større, f eks Ayaan Hirsi Ali. Det presset Selbekk, en mann i sin beste alder, kun maktet i ca 1 mnd, har hun levd med i årevis, og det vil følge henne til graven, enten det nå blir i en nær eller fjern fremtid. ”I am not used to freedom that comes cheap” sa Ayaan Hirsi Ali i et intervju med TV2 mens spetakkelet rundt Magazinet raste som verst. Nei, frihet kommer aldri billig, den er aldri vunnet en gang for alle, og slett ikke så lenge det fortsatt finnes spor på jorden av den perverse dødskulten som oppto i Arabia på 600-tallet.

 

Skulle noen ha rett til å kritisere Selbekk for at han til slutt kapitulerte måtte det være dem som har risikert like mye som ham, og betalt en minst like høy pris som ham. Men de vet nok for mye om hva han må ha vært gjennom til å sparke en fallen våpenbror som til slutt ikke klarte mer. De som gjemmer seg bak anonyme nick i diskusjonsgrupper på internett har i hvert fall INGEN rett til å kalle Selbekk feig.

 

Det som gjorde forestillingen 10 februar ekstra ille var at den fant sted i lokaler som ble stilt til disposisjon av Regjeringen. En ting er om Selbekk på rent personlig basis ba om unnskyldning, men når kapitulasjonsseremonien fant sted i Regjeringens lokaler var det ikke bare Selbekk som kapitulerte, det var Norge som nasjon. Det er mulig selv Stoltenberg syntes dette gikk litt langt. Til TV2 uttalte han litt senere at Selbekk var i sin ”fulle rett2 til å trykke tegningene.

 

Bildet til venstre: Fra kapitulasjonsseremonien 10 februar

 

Skal man tro det som er sagt og skrevet i media om dette var det ikke Regjeringens ide at dette skulle skje i deres lokaler, det var erkequislingen Dagfinn Høybråten som kontaktet Regjeringen og anmodet om dette. Det er ikke så vanskelig å gjette seg til hva som her trolig har foregått. Sannsynligvis var dette et krav fra muslimene i de forhandlingene som ble ført mellom Islamsk Råd og Selbekk, og hvor slimålen Høybråten opptrådte som ”megler”. Som den gjennområtne forræder denne mannen er tok han selvsagt dette kravet fra muslimene videre til Regjeringen.

 

Nå skjedde det også andre ting omtrent samtidig med kapitulasjonen. Bl annet arrangerte en allianse av muslimer og ”antirasist”-ramp en demonstrasjon i Oslo:

 

Jan Simonsen ble spyttet på

VG 10 februar 2006

Jan Simonsen ble angrepet og spyttet på under en ellers fredelig demonstrasjon i ettermiddag. Under parolen «For ytringsfrihet og mot vold» gikk om lag 300 stykker gjennom sentrum i dag. Men to ungdommer skal ha spyttet på den tidligere Frp-politikeren Jan Simonsen, som nå er medlem av partiet Demokratene. Også plakatene til Demokratene-medlemmene skal ha blitt revet i stykker…..

 

Parolene på plakatene var «Ytringsfriheten har en pris - for Theo van Gogh var det livet», «La Kokkvold leve», «La Selbekk leve» og «Bekjemp benektelsen av Holocaust», noe vi hadde trodd var forenelig med samfunnets verdigrunnlag i dag, sier nestleder Christen Krogvik i Demokratene til VG NettKrogvik.

 

Nok et aspekt ved denne demonstrasjonen kan være verdt å nevne. I følge flere øyenvitner hadde flere av demonstrantene, av begge kjønn,  tildekket ansikt. Dette er forbudt under demonstrasjoner, etter norsk lov. Politiet som var til stede så dette, men unnlot å gripe inn, og befester dermed sin stilling, ikke som politi, men som sharia-purk.

 

Midt oppe i alt dette skjedde det imidlertid også noe gledelig. På samme dato, 10 februar, som Norge kapitulerte, trykket faktisk Aftenposten en tegning av Muhammed. Det var ikke en tegning med streker, det var en tegning med ord, en omtale av Muhammeds liv og gjerninger, ført i pennen av Halvor Tjønn.

 

Krigerprofet og religionsstifter

Aftenposten 10 februar 2006 Av Halvor Tjønn

Hver tid og hver kultur har hatt sitt bilde av religionsstifteren Muhammed: I islamske land er han blitt fremhevet som det mest perfekte mennesket, mennesket som bør etterlignes i ett og alt.

 

Det var ingen spesielt smigrende omtale av Muhammed. Snarere tvert i mot, det var en type omtale av ham som knapt har vært å høre fra noe hold i Norge før, unntatt fra FOMI og fra Human Rights Service. Det er den type ”tegninger” av Muhammed vi trenger flere av, tegninger med ord, ikke med streker. Strektegningene har på sett og vis gjort sin nytte, de har i det minste for en stund vekket en del mennesker til den unike intoleransen i islam. Neste skritt må være å spre verbale tegninger av Muhammed, om hans liv og gjerninger som en pedofil voldtektsmann, landeveisrøver og slavehandler som under drapstrusler påtvang folk islam, som torturerte og drepte fanger og som lovpriste snikmord. Da vil kanskje det spørsmål bli stilt som vi overhodet ikke har registrert at noen norsk politiker eller journalist har stilt ved denne anledning, nemlig følgende:

 

Hvorfor skal man respektere en pedofil voldtektsmann, landeveisrøver og slavehandler som under drapstrusler påtvang folk islam, som torturerte og drepte fanger og som lovpriste snikmord? Eller: Hvorfor skal man ikke kunne avbilde som terrorist alle terroristers far?

 

 

Man kan selvsagt også spørre hvorfor man ikke skal kunne avbilde som barnemisbruker en pedofil voldtektsmann som selv islams egne skrifter erkjenner som sådan. Svaret på det er at barneporno er forbudt i Norge - så derfor lar vi det være.

 

Etterspill

 

Krigen mot islam

Klassekampen 21 februar 2006

I kjølvannet av striden om karikaturtegningene stiller Klassekampen spørsmålet om en kulturkamp mot islam er på trappene i Norge.

 

Til det er å si at den kulturkampen har pågått i mange år, helt siden den første muslim satte foten på norsk jord - minst. Problemet er bare det at det har vært, og er så ekstremt få som har våget å ta opp kampen mot denne perverse dødskulten; og de som har gjort det er blitt skjelt ut som rasister, truet av muslimene og vært gjenstand for politisk forfølgelse fra en patetisk landsforrædersk sharia-purk som har vært med på å beskytte djevelskapen fra dag en. Folk flest har enten vært passive eller deltatt i kampen på islams side for å ødelegge vår sivilisasjon og kultur, med politikere, media og de såkalte ”ekspertene” i spissen, en islam-”eksperise” som later til å tro at Pakistan ligger ved Middelhavet, og en terror-”eksperise” som ikke gang kan elementær prosentregning. Videre skriver Klassekampen:

 

Etter en drøy måned med brenning av flagg og ambassader og en opphetet debatt om grensene for ytringsfriheten her hjemme, ser karikaturstriden ut til å blåse over for denne gang.

 

Akkurat, etter kanskje å ha mumlet litt urolig i søvne noen dager mens det stormet som verst sover Ola og Kari Nordmann videre mens islams overtakelse av landet fortsetter. Videre skriver klassekampen:

 

I motsetning til Danmark, der motsetningene mellom islam og «det danske» fremdeles er steinharde, har den norske regjeringen hatt forsonende møter med Islamsk Råd. Men regjeringens forsonlige dialogorienterte politikk har blitt kritisert. Kritikerne spør: Er tegningene et tegn på at det finnes større – og kanskje uløselige – motsetninger mellom islam og såkalte «vestlige verdier» som ytringsfrihet og demokrati?

 

Det spørsmålet har ikke bare vært stilt, det har vært besvart i over 15 år, kanskje først av redaktøren ved Radio Bergen, Ivar Garvik, på slutten av 80-tallet. Han opplevde å bli erklært for gal og fikk huset omringet av bevæpnet sharia-purk. Noe senere (tidlig på 90-tallet) kom Prost Olav B Dal med sitt skrift ”Islam og det norske samfunn”, som han betalte en meget høy økonomisk pris for. Etter det er det kommet noen flere, men fortsatt dreier det seg om et ekstremt lite, knapt målbart mindretall, av størrelsesorden noen hundre personer. resten er i beste fall passive, eller de deltar på islams side i denne kampen. Videre stiller Klassekampen spørsmålet:

 

Motsetninger som vi i Norge til nå ikke har tatt på alvor?

 

Det kan man trygt si, og vi tar dem ikke på alvor nå heller. Hadde vi det gjort hadde Storting og Regjering vært under permanent beleiring av demonstranter som forlangte vedtak om et islam-fritt Norge NÅ. Videre skriver Klassekampen:

 

Hege Storhaug i Human Rights Service i Norge og den drapstruede nederlandske politikeren Aayan Hirsi Ali er to av de mest kompromissløse islamkritikerne, men også Fremskrittspartiet og tidligere generalsekretær Lars Gule i Human-Etisk Forbund hevder at politikere og medier er for «snille» og «naive» overfor islam. På den andre siden står de dialog- og kompromissvillige, som islamkjennerne Kari Vogt, Anne Hege Grung og Anne Sofie Roald, som viser til at det er reell vilje til reformer og åpenhet i de muslimske miljøer. Klassekampen vil i dagene som kommer ta opp problemstillingene Muhammed-striden har reist til bred debatt. I dag intervjuer vi forfatteren Roy Jacobsen, som har vært kritisk til den norske håndteringen av konflikten, og Hege Storhaug i Human Rights Service.

 

Man kan si hva man vil om Klassekampen, og det gjør man da også, men dette initiativet fortjener de faktisk ros for. Greit nok at det er altfor lite, og mye for sent, men det er da tross alt NOE.

 

*  *  *

 

Stoltenberg takket som kjent  ja til at norske muslimske ledere skulle  "hjelpe" regjeringen til å "roe ned" situasjonen, og en ”ekspedisjon” ble sendt på en rundreise til diverse muslimske land.  Disse lederne har et meget frynsete forhold til demokrati og ytringsfrihet – se for eksempel hva en av dem, Asim Majeed, selv skriver. Han er medlem i høyre og innvalgt i Rælingen kommune (!),nestleder i landets største muslimske menighet, Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat.

 

Assimilerte muslimer (Dagbladet 30 november 2004)

 

Han skriver kort og godt at muslimene setter Koranen over alle andre lover – og synes at Sharia er urettferdig misskjent!

 

Hva slags ”hjelp” forventer seg Stoltenberg av slike mennesker? Derimot kommer Stoltenbergs aksept av denne ”hjelpen” til å forlene disse lederne en betydelig prestisje. Deres ord at Sharia står over norsk lov kommer til å predikes i moskeene – det publiseres jo til og med i Dagbladet!

 

Stanset oppgave om Muhammed

VG 22 mars 2006

Lærer Gunnar Skårung på Konnerud skole i Drammen trodde ikke sine egne øyne da han i går oppdaget hva som egentlig sto i oppgaveteksten i samfunnsfagboken til 6.-klasse.  Elevene ble oppfordret til å lage tegninger som forteller om Muhammeds liv...

 

Læreren hadde ikke lagt merke til ordlyden i oppgaven, før klasse 6 A - etter en times undervisning om Muhammed - fikk beskjed om å bruke resten av timen til å løse tre oppgaver om profeten. Etter å ha sett nærmere på oppgave «b», reagerte lærer Skårung spontant.

 

- Oppgaven ble avlyst, og elevene fikk ta lunsj litt før timeplanen, sier han.

 

Denne historien gir rom for flere refleksjoner, og ingen av dem er særlig smigrende for lærebokforfattere eller for lærere. Nå vites det ikke hvem som hadde skrevet den læreboken hvor denne oppgaven fantes. Det spiller i grunnen ikke så veldig stor rolle. Det må imidlertid være rimelig å anta at vedkommende av det offisielle Norge ansees å ha en formell kompetanse på islam, hvis ikke bør man avstå fra å prøve og skrive lærebøker om emnet. For å få et slikt faglig ”Godkjent” stempel om islam fra PK-Norge er det åpenbart en fundamental forutsetning å være tilnærmet totalt uvitende om islam. Her presterer denne patetiske karrikaturen av ”fagmann” å gi en oppgave som hvis den løses kan utløse drapstrusler, voldsomme demonstrasjoner, angrep på ambassader, terror og krig. Og forfatteren har tydeligvis ikke den ringeste anelse om det. Hadde hab det hatt ville han formodentlig ikke laget et slikt enormt ”mageplask”.

 

Det andre aspektet ved denne historien er lærernes ynkelige og servile opptreden. La gå at man ikke ville tvinge eventuelle muslimske elever i klassen til å tegne Muhammed, å gjøre det ville ikke ha tjent noen fornuftig hensikt, men hvorfor i kølsvarte granskauen skulle ikke norske ikke-muslimske elever kunne gjøre det. For dem er det en del av deres ytringsfrihet å gjøre det, og ved sin reaksjon har skolen og lærerne bidratt til å innskrenke den. Den norske lærerstanden har sunket svært dypt siden norske lærere under annen verdenskrig heller lot seg arrestere og deportere enn å følge Quisling pålegg om undervisning. Dagens lærere følger dagens quislinger og dagens herrefolk  sine befalinger til punkt og prikke.

 

Dobbeltspill fra Norges ambassadør i Pakistan?

 

Hevder Norge støtter karikatur-forbud

Nettavisen 30 mars 2006

Den pakistanske avisa Dawn skriver i dag at den norske regjeringen støtter et «universelt forbud» mot publikasjon av blasfemisk materiale. «Den norske ambassadøren Janis Bjørn Kanavin gjentok på onsdag sin regjerings støtte til et internasjonalt forbud mot publisering og kringkasting av blasfemisk materiale om hellige profeter», heter det på den pakistanske avisas engelskspråklige nettsider.

 

- Dette medfører ikke riktighet, sier Kanavin til TV 2 Nettavisen.

 

Kommentar: På spørsmål fra TV2 Nettavisen avslår imidlertid ambassadøren å gå ut i pakistanske medier å dementere påstandene. Han unnskylder seg med at ”det er liten kultur for dementier” i Pakistan og at ”de som følger med vet at det ikke stemmer”.

 

Man kan jo spørre: Følger med hvor? I forbindelse med karikatur-saken har vi tidligere sett at Stoltenbergs quisling-regjering sier en ting på hjemmebane, og noe annet i muslimske land hvor norske ambassadører kryper rundt og slikker terroristenes støvlespisser, mens de ber om unnskyldning for at en norsk avis fornærmet en pedofil voldtektsmann, landeveisrøver og slavehandler.

 

Hva Norges ambassadør i Pakistan egentlig har sagt i denne anledning tror vi hva vi vil om, og hva han eller andre yrkesjudaser måtte si til TV2 Nettavisen, beregnet på det norske publikum, betyr null og niks i så måte.

 

Patetisk av ”Vårt land”

 

Fredag den 2 juni 2006 trykket den påstått kristne avisen Vårt land en av de 12 Muhammed-tegningene som ledet til drapstrusler i hytt og gevær, og til angrep på norske og danske ambassader og konsulat. Det er imidlertid ikke noen tilfeldig valgt tegning av de 12 Vårt land trykker. Det var nemlig bare 11 av de 12 tegningene som skulle forestille den pedofile voldtektsmannen, landeveisrøveren, slavehandleren, torturisten og massemorderen som muslimene kaller ”profet”. Den siste tegningen, den som Vårt land trykket, var egentlig en protest mot å tegne grunnleggeren av den perverse dødskulten som for alle praktiske formål har monopol på terror. I et oppslag på Vårt lands nettsider fremgår det at  Muhammed-karikaturen til tegneren Lars var ment som en kilevink til Jyllandsposten.

 

Da Jyllandsposten inviterte karikaturtegnere til å tegne profeten Muhammed, ble karikaturtegneren Lars mektig irritert. Han har angivelig flere muslimske venner, og syntes ikke det var noen grunn til å bryte bildeforbudet av Muhammed for å provosere. Først tenkte han at han bare skulle ignorere invitasjonen. Men så tenkte han at «så lett skal de ikke få slippe», sier Lars, i følge Kristeligt Dagblad. I stedet for å tegne profeten Muhammed, tegnet han en gutt han kjenner som heter Muhammed. Tegningen viser denne gutten som skriver på en tavle. Skriften fikk han hjelp med av en iransk kamerat, og er farsi, skrevet med arabiske bokstaver, og lyder: «Jyllandspostens redaksjon er en flokk reaksjonære provokatører».

 

Det gikk etter hvert opp for Lars at det var likegyldig hva han hadde tegnet. Det hadde blitt en sak, og han var en av «de 12 Muhammed-tegnerne». Saken fikk sitt eget liv, forteller Lars, som synes det er leit at mange oppfatter hans tegning som en bevisst provokasjon. Han er ikke sint på imamene som dro til Midtøsten og var med på å få saken til å eksplodere.

 

– De skulle bare selge varen, sier Lars. Imidlertid er han sint på Jyllands-Posten.

 

Kommentar: Noen ganger lurer man på hvor mentalt ”sperret” det egentlig går an å bli. Først hadde muslimene i Danmark gjennom trusler skapt en situasjon hvor knapt noen våget å tegne en karikatur av et perverst mulitkriminelt udyr fra det 7 århundres Arabia, men denne ”Lars” bebreider dem tydeligvis ikke for det.

 

Når så Jyllandsposten setter søkelyset på dette forhold finner han det mest passende å gi Jyllandsposten en ”kilevink”. Det minste man da burde kunne forvente fra muslimene var at de ikke betraktet Lars på linje med de andre tegnerne som faktisk hadde tegnet Muhammed. Det gjør de imidlertid. De ”skjærer alle tegnerne over en kam”, for å bruke et av deres egne yndlingsuttrykk for hva man ikke skal gjøre. Men bebreider Lars dem for det? Slett ikke, det er fortsatt Jyllandsposten han er forbannet på. Ikke en gang da en bande imamer reiser rundt i muslimske land for med løgner å piske opp hat mot Danmark ser Lars noen grunn til å være sint på disse hatets ambassadører.

 

For noen er det tydeligvis komplett umulig å legge den minste antydning av skyld eller ansvar på muslimer for noe som helst, uansett hva slags djevelskap de foretar seg, og uansett hvor irrasjonelt de opptrer. Når det gjelder Vårt land og deres trykking av nettopp denne tegningen nå har det  i hvert fall absolutt ingenting å gjøre med noen markering av ytringsfriheten, det er snarere et nytt kapittel i historien om hvordan Norge ble til Norgistan.

 

Begrepsforvirret utenriksminister

 

TV2s dokumentar ”Truet til taushetom Magazinets trykking av Muhammed-tegningene har blåst nytt liv i debatten om trykkingen og begivenhetene som fulgte i dens kjølvann. Selve saken med tegningene skal vi stort sett la ligge her, den er kommentert og debattert nærmest til døde i flere runder allerede.

 

I forbindelse med TV2s dokumentar og Vebjørn Selbekks bok uttalte imidlertid vår påståtte utenriksminister til TV2 3 oktober at han var motstander av den såkalte blasfemiparagrafen, han mente den burde fjernes, at den var overflødig og at feltet var dekket av andre lovparagrafer. I den sammenheng nevnte han spesielt lovgivning mot ”rasisme”.

 

Rasisme???

 

Hvabehager???

 

Noen bør snarest ta et initiativ for å få sendt det begrepsforvirrede grasnautet på et norskkurs for NYBEGYNNERE. I følge Norsk ordbok er rasisme ” den oppfatning at visse raser er overlegne og andre underlegne” og i følge samme kilde er rase en ”populær betegnelse for større gruppe innenfor en art, som har visse arvelige egenskaper felles”.

 

Hva i kølsvarte granskauen har dette med respekt for religion eller mangel på respekt, dvs blasfemi å gjøre? Den femstjernes kronidioten som kaller seg utenriksminister vet jo ikke en gang forskjell på biologi (rase) og teologi (religion). Han burde snarest melde seg på et kurs hos Shabana Rehman. I sin omtale av Ibn Warraqs bok ”Hvorfor jeg ikke er muslim” i Dagbladets nettutgave 1 desember 2003 skriver hun blant annet følgende: ” Religionskritikk kan aldri bli rasisme.” Selvfølgelig kan det ikke det, bortsett fra hos profesjonelle yrkesløgnere på heltid og hjernedøde og kunnskapsløse fjols som Jonas Gahr Støre. Det er bare nå man skal forsvare organisert kriminalitet forkledd som religion at man må ty til slike patetiske utspill. Det er bare når man skal innbille folk at en dødskult med en pedofil voldtektsmann, landeveisrøver, slavehandler torturist og massemorder som forbilde og såkalt ”profet” er en religion man trenger en slik begrepsforvirring.

 

Shabana Rehman, av alle, burde vite hva rasisme er. Hun er Norges motstykke til Yasmeen Ghauri. Som småjenter ble begge mobbet fordi de var mørkhudet og muslimer. I voksen alder vendte begge seg bort fra islam og begge trues på livet av muslimer av den grunn. Shabana Rehman og Yasmeen Ghauri har glemt mer om rasisme, religionskritikk og islam enn et samlet norsk storting og et en samlet norsk regjering de siste 15 år noen gang kommer til å lære.

 

Hvis islamkritikk er rasisme da er det også rasisme å kritisere kristne og kristendom for inkvisisjon og heksebrenning, eller trekke frem bloddryppende vers fra Det gamle testamentet, vers som knapt en eneste kristen mener skal praktiseres bokstavelig i dag. Da er det også rasisme å kritisere kastevesenet i hinduismen. Da er det også rasisme å kritisere japanernes mishandling av krigsfanger under annen verdenskrig fordi den kan sies å ha røtter i shintoisme, den opprinnelige religionen Japan.

 

Selvsagt hører man aldri ordet ”rasisme” nevnt i forbindelse med noen av disse formene for religionskritikk. Selvsagt ikke fordi folk flest vet forskjell på rase og religion. MenGahr Støre hører ikke til folk flest. Han tilhører en ekstremt lavtstående form for liv som medvirker til overfall, ran, plyndring, knivstikking, voldtekter, mord, æresdrap, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, terrorisme, fordrivelse, etnisk rensing og folkemord.

 

Og tilgi ham IKKE, for han VET hva han gjør.

 

 

Tillegg: Nettdebatter

 

Magazinets trykking av tegningene, og muslimenes reaksjoner på dette, ble selvfølgelig også livlig kommentert og diskutert på diverse fora på internett, ref f eks følgende:

 

Striden om Muhammedbildene

Veggavisen 9 januar 2006

 

Magazinet publiserer mohammed-tegningene

APS Forum 10 januar 2006

 

Saken ble også bekjentgjort for det internasjonale anti-islamske miljøet gjennom postinger i en del utenlandske og internasjonale fora:

 

The AntiJihad Forum

Faithfreedom


Apostates of Islam


Svensk FOMI


United American Committee
(Krever registrering for adgang)

AntiJihad Nederland


Islamist.dk

 

Soldiers of Hindutva

 

På AntiJihad forsvinner eldre postinger og debatter ved at de skyves ut av nyere saker. Nedenfor gjengir vi derfor den primære tråden om dette:

 

 

 

Author

Comment

Viking
Registered User
(1/10/06 1:51 am)
Reply | Edit

New PostScandinavian Solidarity


In September last year the Danish newspaper Jyllandsposten published 12 drawings of the "prophet" Muhammed, some of which were definitely not very flattering. As expected muslims raised hell with demonstrations and death-threats. They even took the case to the UN (Ummah Nations). For more details of the story see:

Thou Shalt Not Draw

A few days ago it was reported that another Danish newspaper (Expressen) had printed the drawings also, in solidarity with Jyllandsposten. Now two Norwegian newspapers are doing basically the same. You can see them at:

Magazinet

and

Dagbladet

The most provocative publication is the former (Magazinet), they leave you in no doubt that they are doing it to test the response from muslims in Norway. The latter (Dagbladet) is more an account of what has happened in Denmark, but they too reproduce the drawings.

Viking

Edited by: Viking at: 1/10/06 2:06 am

Forsete
Registered User
(1/10/06 10:53 am)
Reply

New PostIt's rather striking this time...


...all Swedish editorialist and chronicles I've read are defending the right to draw and publish these cartoons.

An other striking thing is how little these muslim states and imams know about how things are done, and not done in, a democratic society;
They've all urged the Danish government to take actions against Jyllandsposten.
This is how muslims deal with it:Forsete
Registered User
(1/10/06 12:50 pm)
Reply

New PostIsn't over yet


The stubborn Danish democrazy, where it's Prime Minister Anders Fogh Rasmussen has refeused to do anything against Jyllandsposten and also refused to meat Muslim ambassadors, has also lead to that some Danish Imams have travelled to the muslim world (probably for Danish Tax Payers money) in order to preach hate against Denmark.

Pia Kjærsgaard, the leader of the Danish People's Party has - completely correct - called them traitors and a 5th column, and urges for that they should be thrown out of Denmark.

(Pia Kjærsgaard is B T W a former nursing auxiliary, add to that, that she's a woman, then you also raelise that the Left-wing intellecuals can't deal with her;
Persons like her don't exist in their models.)Viking
Registered User
(1/12/06 1:30 pm)
Reply | Edit

New PostRe: Isn't over yet


As one would expect both muslims in Norway and elsewhere are raising hell about Magazinet printing these drawings, ref:

Norwegian Muslims Blast Magazine Over Prophet Cartoons

They are also being threatened by lawsuits. The whole story has, however, also forced the rest of the Norwegian press to at lest lift the complete silence they have kept about the first printing of the drawings by the Danish newspaper, Jyllandsposten, and the muslim reactions to that. What most of the Norwegian press now seems to do is to write about what Magazinet has done, but neither supporting nor condemming it. Some of them reproduce (in small scale) either the original page in Jyllandsposten, or the page from Magazinet, and thus also actually print the controversial drawing, others obviously does not even dare to do that.

Anyway, Magazinet is receiving a lot of reactions these days to what they have done. I would suggest you drop them a note of solidarity and support, they are going to need it. Their e-mail adress is:

magazinet@magazinet.no

The editors address is : vebjorn@magazinet.no

Viking

Forsete
Registered User
(1/14/06 11:19 am)
Reply

New PostAnother turn...


...the Danish News Paper Ekstra Bladet has put a fatwa against those "Danish" muslim traitors who have travelled to the muslim world, in order to preach hate against Denmark.
(Allthough the fatwa probably should be seen as a joke, I think it's a necessary indication done by them:
You shall speak with the muslims, in a muslim way)

In Sweden the paper SD-Kuriren now has advertised the same kind of cartoon-competition as the one who caused all this debate, some months ago in Denmark.

www.sd-kuriren.info/
The bottom line is:

You can't be a Scandinavian and a Muslim at the same time! At the end of the day you must choose side.

Forsete
Registered User
(1/15/06 4:49 pm)
Reply

New PostNOW COMPARE THIS DRAWING TO THE DANISH CARTOONS


Ali bin Abu Taleb beheading Nasr bin al-Hareth in the presence of the Prophet Muhammad and his companions:

Muslims R Idiots
Registered User
(1/15/06 5:44 pm)
Reply

New PostRe: NOW COMPARE THIS DRAWING TO THE DANISH CARTOONS


Quote:


Ali bin Abu Taleb beheading Nasr bin al-Hareth

Say that 9 times really fast,I DARE YOU!

Viking
Registered User
(1/31/06 1:56 pm)
Reply | Edit

New PostRe: Update


Just an update on how this issue is developing. As one might expect Magazinet’s publication of the drawings of Muhammed has sparked a heated debate in Norway. In that context there are good as well as bad news. The good news is that Magazinet has been supported and defended from several directions, some of which came as a surprise to me. The secretary general of The Norwegian Press Association, Mr Kokkvold, has in strong and unmistakably clear terms supported Magazinet in what they have done. Considering the pervasive islamophilia in the Norwegian press that came as a surprise to me. A handful of other Norwegian newspapers have also sided clearly with Magazinet.

One of the most prominent is probably Bergens Tidende, the largest newspaper in Bergen, the second largest city in Norway. That also surprised me, they have been very reluctant to publish material critical of islam in the past. Less surprising is the fact that the political editor of Norway’s largest newspaper, VG, also strongly supports Magazinet. He has been very critical of islam for several years. Some other smaller Christian newspapers have also supported Magazinet, but that was not very surprising either. Perhaps most surprising of all is that the minister of culture also has defended Magazinet and the freedom of speech when commenting on this issue. He is generally known as a radical left-wing moron.

But there is bad news as well. First of all the Lutheran Church has condemned the publication of the drawings. This is the biggest church in Norway and is government controlled. Secondly the Foreign Ministry has instructed Norwegian embassies in muslim countries to regret that muslims have been offended by the drawings, but keep quiet about it to the Norwegian press. This pathetic treason, and its cover-up, however, was somehow leaked and published by Aftenposten, one of the largest newspapers in Oslo, which otherwise seems to be sitting on the fence in this issue.

As for the grassroots reaction, judging from discussion on various forums on the net, there seem to be as significant amount of support for Magazinet. The news yesterday, that Norwegian flags had been burnt in Gaza made several forums boiling and fuming with rage against muslims.

Meanwhile the conflict is developing also in Denmark where the drawings were first published. Unlike the Norwegian government the Danish government has stubbornly refused to lick the muslim’s boots, and Denmark is now taking a lot of heat for that. Danish goods are being boycotted in several muslim countries, and the first lay-offs are already happening. In a move to counteract this there is now an action among anti-islamists to support Denmark by buying Danish, and I would urge everyone to support that as much as possible.

I would suggest that you buy Danish, but boycott Norway

Buy Danish because the Danes have elected a government which is almost the only one in the civilized (non-muslim) world which dare stand up against islam. A while ago I came across a book entitled “The Flickering Lights of Asia”. It was about the Assyrians, and the demise of eastern Christianity under islam. Today, Denmark is “The Flickering Light of Europe” in a continent seeming utterly unable to defend itself against destruction at the hands of the muslims. How it has come about that this small and peaceful country is the only one in the western world who has refused to surrender itself to a barbaric cult will probably always remain a mystery to me, but the important thing is that they have.

As for Norway, boycott Norway because the Norwegians have elected a government which is among the first in line to surrender to islam. The fact that I am Norwegian myself makes no difference whatsoever in this. This is question of the supreme loyalty. Muslims make no secret about the fact that they consider themselves first as muslims, secondly as Norwegian, British or whatever. There is a lesson to be learned here. If we shall have any hope of winning the global war between islam and civilization we need to consider ourselves first as Kafirs (non-muslims), secondly as Norwegian, Swedish or whatever.

And of course this is in no way limited to the so called western world, it must include Christians and animists in Africa, Serbians in Kosovo and Bosnia, Jews in Israel, Russians and Armenians in Caucasus, Hindus and Sikhs in India, Buddhists in Thailand, and even communists in Xinjiang in China. We are all in the same fight against the same common enemy, we win or we loose together. Right now Denmark needs your support, and Norway deserves your contempt and condemnation.

If it seems strange that a Norwegian would ask for the latter, then think about this: In the movie “The Longest Day” about the allied invasion of Normandy on June 6 1944 there is a strange scene. An old French farmer is jubilant waving the French flag and shouting “Vive La France” as shells from allied warships are obliterating his own farm in the naval bombardment prior to the landing. If damaging Norwegian interests serves the fight against islam, then come hell or high water.
Right now I think it does.

Viking

Mortran 
Temp Administrator
(2/1/06 5:52 am)
Reply

New PostImagine a story like this...


abcnews.go.com/Internatio...id=1561836
Danes flush qurans down the toilet, demand apology for burnt Danish flag

Copenhagen (Reuters) - Thousands of Danes protested against Islam on Tuesday for burning Danish flags, and Danish ministers called on the Muslim governments to punish those vandals who burned the Danish flag.

Demonstrators flushed copies of the quran down public toilets, chanted "War on Saudi Arabia, Death to Islam" and called for a Danish boycott of products from Muslim countries until they showed contrition for the desecration of the Danish flag deemed offensive to the patriotic feelings of Danes.

Anger has spread across much of Denmark.

The offices of the Saudi embassy were evacuated on Tuesday after several bomb threats, but were later given the all-clear after police with sniffer dogs searched the building.

Muslim clerics apologized on Monday, but that was not enough for the Danish protesters.

"We feel great rage at the continued attacks on Denmark and our patriotism and we demand that the Muslim governments make a clear and public apology for the wrongful crime," Danish Prime Minister Anders Fogh Rasmussen, told the crowd of supporters outside the Danish parliament building.

The protesters fired bullets in the air and burned copies of the quran, islamic hijabs as well as cartoons of prophet Mohammad and photos of King Abdullah from Saudi Arabia.

Rasmussen called for an EU boycott of all Muslim products, including Arab oil which is sold in Denmark.

Danish Defense Minister Soren Gade called for retribution.

"We ask the Muslim authorities to take the necessary measures to punish those responsible for this harm to our flag and to take action to avoid a repeat," Danish Defense Minister Soren Gode said in a statement after a meeting in Copenhagen.

The security personnel of many Arab oil companies operating in Denmark raised their state of alert. "Aramco evaluates the threat as real since it comes from a reliable source," al-Jazeera quoted Saudi King Abdullah as saying.

But King Abdullah repeated his government could not apologize for the actions of Arab protesters who had only exercised free speech.

Saudi Foreign Minister Saud al-Faisal was to discuss the issue on Tuesday with U.N. Secretary-General Kofi Annan in London, al-Jazeera said.

Danish oil workers in Saudi Arabia said they were satisfied with the apology of several muslim clerics and urged an end to the boycott.

"We will in clear terms thank Grand Mufti Abdul Aziz bin Abdullah al Sheik and Prince Abdul Majid bin Abdel Aziz for what they have done," said Sven Olafsen, spokesman of the Danish oil worker community in Saudi Arabia.

But in Denmark, Louise Frevert, an influential politician from the Danish People's Party backed the boycott, and widened it to Pakistan and Iran where Danish flags have also been burnt.

"We join our voices to those who called for an economic and diplomatic boycott of all Arab countries, as well as Iran and Pakistan unless all those countries submit an official apology and admit their mistake," Louise Frevert said.

Pakistan's President Musharaf expressed regret.

"We cannot apologize for something done by our citizens in a country with freedom of expression like Pakistan," the Pakistani newspaper Pakistan Observer quoted him as saying on Tuesday. "But I am sad that this may have been hurtful for many Danes."

The Saudi oil company Aramco, one of the companies hardest hit by the boycott, is having to lay off workers because of a fall in demand of oil, Saudi media said.

Denmark sees a damage of its flag as disrespectful and an insult against Danish patriotism.

Forsete
Registered User
(2/1/06 6:38 pm)
Reply

New PostDemocratic solidarity


Today the cartoons have been published in newspapers on Iceland, in Germany, France, Italy, Spain and Mexico.

The world is turned upside down. No, we will never apologize that we have the the freedom to speak, think and believe.
[Serge Faubert, editor-in-chief on France Soir]

critilo 
Registered User
(2/1/06 7:54 pm)
Reply

New Postnot really


yes, the union of german journalists changed its POV and says now
that the publishing was good in order to build an opinion.

but see what happened in denmark.


:: critilo's Guide to Leftists, Muslims and Idiots :: MEDIAFRONT ::

Morghodius
Registered User
(2/1/06 11:01 pm)
Reply

New PostRe: Scandinavian Solidarity


*gives the finger to the muslims in Denmark*

they are themself the cause of the pictures

when they say shit like this:

in Copenhagen, Islamic mufti and scholar, Shahid Mehdi created uproar when – like his peer in Australia – he stated that women who did not wear a headscarf were asking to be raped.

www.jihadwatch.org/dhimmi...009563.php

HAIL DENMARK!

fuck islam!

http://antijihadnl.proboards3.com/ The Dutch Anti Jihad Forum.

Viking
Registered User
(2/3/06 12:51 pm)
Reply | Edit

New PostRe: Scandinavian Solidarity


Today the Danish newspaper Ekstrabladet reports that a newspaper in Greenland (Danish territory) has printed some of the drawings from Jyllandsposten.

Geographically Greenland is considered a part of North America, and so is actually also Mexico in some contexts. A few days ago a newspaper in Mexico also printed some of the cartoons.

So far there has, however, not been a single report about papers in Canada or the US doing it.

"The land of the free and the home of the brave"? - MY A$$!!!

Viking

 

 

<< Prev Topic | Next Topic >>

 

 

 

Sist oppdatert: 4. februar 2007

 

Tilbake til hovedside om islam i Norge

 

Hjem

Hva er nytt

Verdenrundt

Tema

Spesial

Video

Anti-islamsk kalender

Nedlasting

Humor

 

AntiJihad Norge

e-mail:  ajnorge@hotmail.com