web space | free website | Business Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

NORGE

PRESENTERER

NEDLASTING

 

Denne siden gir linker til en del dokumenter som kan lastes ned fra denne website. Med mindre annet er uttrykkelig sagt dreier det seg om pdf-filer. Disse filene kan åpnes og leses med Adobe Acrobat Reader. Det programmet er gratis, de som ikke har det kan laste det ned her.

 

Get Adobe Reader

 

Filene er til dels store, størrelse er angitt i hvert tilfelle. Det anbefales at man først laster dem ned, lagrer dem lokalt på sin egen PC, og åpner dem derfra, fremfor å åpne dem direkte over netter, dvs høyreklikk + velg ”lagre mål som” (save target as).

 

Noen av dokumentene kan også lastes ned andre steder, f eks hos den institusjon som har publisert dem. Å finne frem til dem der kan imidlertid være en liten rebus, det er bakgrunnen for at de er samlet her.

 

For at man skal ha en viss peiling på hva man laster ned er det gitt en kort omtale av de forskjellige dokumentene.

 

NY! Islam for dhimmis

Dette dokumentet er utarbeidet av svenske anti-islamister. Det er på 15 sider, gir en grunnleggende innføring i islams lære og er en glimrende bakgrunn for deltakelse i islam-debatter f eks på internett. (I pdf-format).

 

Islam and The Psychology of The Musulman (574 Kb)

Av Andre Servier

“Frankrike trenger en muslimpolitikk styrt av realiteter, og ikke av synsing og myter”. Denne setningen kunne vært en kommentar til de muslimske opptøyene i Frankrike i oktober-november 2005, men det er den ikke. Den stammer fra en bok som kom ut i Frankrike for over 80 år siden, nærmere bestemt i 1922, og i engelsk oversettelse ca et år senere. Boken påpeker mange av de forhold knyttet til islam og til muslimer som både Frankrike og resten av Europa meget smertelig gjenoppdager i vår tid, og var på den måten langt forut for sin tid.

 

På den annen side kan man si at boken slett ikke var forut for sin tid. Da den ble skrevet hadde Europa vært offer for muslimsk aggresjon og muslimske overgrep i nærmere 1300 år, i så måte var det på høy tid med en slik bok, for å si det meget forsiktig. Boken ble imidlertid også skrevet på det tidspunkt da islam var aller lengst nede,  og sto aller svakest siden djevelskapen oppsto i det 7 århundre. Det ottomanske imperiet, Europas pest og svøpe gjennom et halvt årtusen, var knust i første verdenskrig, og to år etter at boken kom ut ble kalifatet formelt oppløst. For første gang siden Muhammed fantes det ingen kalif, ingen ”profetens” etterfølger.

 

En amerikansk anti-islamist har scannet inn hele boken, kjørt OCR på sidene, og gjort teksten tilgjengelig for islam-kritiske nettsteder som ønsker å spre den. Den ligger også på AntiJihad Norge sine nettsider som et html-dokument i den engelske avdelingen. Et såpass langt dokument er imidlertid ofte upraktisk å lese som html. Vi har derfor konvertert den til en pdf-fil. For å laste ned hele boken som pdf, klikk her.

 

Et forhold når det gjelder bokens innhold kan det være verdt å nevne spesielt. At vi legger ut denne teksten må ikke tas som støtte til det syn ar arabere er et mindreverdig folkeslag, underlegne i forhold til f eks europeere. Noen av formulertingene i boken kan muligens oppfattes å gi uttrykk for det. Vi  tar kategorisk avstand fra alle oppfatninger som på noen som helst måte forfekter at en rase, hudfarge eller etnisitet er underlegen i forhold til andre. Etter vår oppfatning kunne forfatteren med fordel ha brukt ordene ”muslim” og ”muslimsk” i stedet for ”araber” og ”arabisk” mange steder. Boken var imidlertid et produkt av sin tid. Frankrike hersket på den tiden over svært mange muslimer i Afrika, hvorav en stor del var arabere. For franskmenn var det med andre ord ikke unaturlig å blande begrepene ”araber” og ”muslim”, de var i praksis langt på vei synonyme. I våre dager er det imidlertid viktig å presisere at problemet med araberne er ikke at de er arabere, men at de er muslimer, og det problemet har de felles med muslimer av alle raser, hudfarger og etnisiteter.

 

S. Fowler Wright: ”The Siege of Malta” (2 MB) Dette er en bok på nærmere 500 sider om muslimenes beleiring av Malta i 1565. Den er nok neppe historisk korrekt ned til minste detalj, men beleiringens gang og begivenhetene knyttet til det er korrekt, inklusive datoer og utfall. En rekke av personene som opptrer i boken er historisk reelle personer, trolig gjelder det også de to som kan kalles hovedpersonene, Don Francisco og Angelica. Detaljerte beretninger om disse to sine opplevelser og deres forhold til hverandre må imidlertid ikke tas som historisk dokumentasjon, se for øvrig bokens forord. Boken er også tilgjengelig på nettet som to html-filer: The Siege of Malta Part I og The Siege of Malta Part II.

 

The 9/11 Commission Report  (585 sider. 7.2 MB )

Sluttrapporten fra den offisielle amerikanske granskningskommisjonen for 11 september.

 

Peter Nesser: Jihad in Europe (142 sider 0.7 MB)

Doktoravhandling for Universitetet i Oslo og Forsvarets forskningsinstitutt..

For nærmere omtale av rapporten (i Aftenposten) klikk her. Både UiO og FFI er deler av det offisielle PK-Norge og har derfor selvsagt ikke skygge av troverdighet i noe som har med islam å gjøre, og dermed heller ikke skygge av troverdighet i noe som har med terror og gjøre, etter som islam og terror essensielt er to ord for det samme. Likevel, siden selv blinde høner kan finne gullkorn kan også høner med politisk korrekt bind for øynene snuble over korn, og visse faktaopplysninger i rapporten er ikke komplett verdiløse. Man må imidlertid hele tiden ha klart for seg at fakta velges ut og presenteres med et formål for øye: Å benekte, bagatellisere og bortforklare  den unike djevelskapen i islam. Lest som en viss man leser Bibelen har likevel rapporten en viss verdi.

 

For nærmere omtale av rapporten se: Det politisk korrekte Norges terror-”ekspertise”.

 

Nøkkeltall fra Utlendingsdirektoratet (32 sider 0.6 MB)

Mangler FFI og UiO troverdighet i noe som har med islam å gjøre er det selvsagt ikke noe bedre stilt hos UDI, snarere tvert i mot. Som tittelen indikerer inneholder imidlertid denne rapporten primært tall (om innvandring). Å lyve med tall vil imidlertid selv UDI antakelig være forsiktige med, det ville være litt for brysomt om det skulle bli oppdaget. Tallene som rapporten gir må derfor stort sett antas å være korrekte, men det gjelder å ikke la seg lure når det gjelder hva de betyr. UDI sitt yndlingstriks er å snakke om ”innvandrere” og da ta med alle kategorier innvandrere. Når det multikriminelle fargeløse muslimske faenskapet tynnes ut med vestlige og ikke-muslimske ikke-vestlige innvandrere tar ”berikelsen” seg alltid penere ut på papiret.

 

Fakta om ti innvandrergrupper i Norge (90 sider 0.6 MB)

Fra SSB (Statistisk sentralbyrå). Når det gjelder troverdighet i alt som har med islam å gjøre stiller SSB i samme klasse som UiO og UDI, dvs det eksisterer ikke skygge av sådan. Rapporten er likevel interessant fordi den gir en del faktaopplysninger om forskjellige innvandrergrupper i Norge, ikke vestlige, så vel muslimske som ikke-muslimske. Det er selvsagt presentert på en måte som sikte på å skjule det åpenbare, nemlig at det kun er muslimsk innvandring som skaper alvorlige problemer. I likhet med UDI må man likevel stort sett gå ut fra at SSB vil ikke direkte lyve og forfalske tall. Skjærer man gjennom det politisk korrekte tåkepratet  som omgir tallene kan likevel diverse interessante sammenligninger trekkes ut.

 

Ute av syne - Ute av sinn (137 sider 1 MB)

Human Rights Service sin rapport om pakistanske barn som kidnappes av sine egne foreldre for å gå på (koran)skole i Pakistan, og komme tilbake som ferdig utdannede terrorister. Denne rapporten trenger vi ikke reservere oss mot slik vi gjør mot ting fra UiO, FFI, UDI og SSB. Human Rights Service har troverdighet, i bøtter og spann.

 

Managing European Taxpayer’s Money: Supporting The Palestinian Arabs – A Study In Tansparency (48 sider, 0.7 MB)

Denne rapporten, fra en uavhengig granskningsgruppe, tar for seg hvor de ca 4 Mrd Euro som EU har sprøytet inn i den såkalte palestinske selvstyremyndigheten har tatt veien. Pengene er ganske enkelt forduftet, skjønt noe av det har åpenbart gått til å finansiere terror. Også Norge har øst ut penger til dette. ”If you harbor a terrorist, you are a terrorist”, sa Bush etter 11 september. Selvsagt, men det er like mye sant at ”If you FINANCE terrorism, you are a terrorst”. Med denne rapporten kan en samlet Regjering og det meste av Stortinget spyttes i ansiktet og sparkes i ballene med anklager om å være terrorister, Løvebakken og Regjeringskvartalet kan kalles for hva de er: Terrorist-reir. Etter 11 september satte PST (Patetiske Sharia Tullinger) i gang jakt på noen somaliere som angivelig skulle ha sendt penger til muslimske terrorister. Nå er det slett ikke umulig at de hadde det, men det er LOMMERUSK sammenlignet den finansiering av terror som kommer fra Storting og Regjering. Hadde vi hatt en reell sikkerhetstjeneste, og ikke en patetisk forsamling politisk korrekte tullinger hadde Regjering og Storting vært arrestert og siktet for finansiering av terrorisme.

 

Weapons Smuggling Through The Rafah Tunnels (1.4 MB)

Rafah: A Weapons Factory and GateWay (1.6 MB)

Disse to presentasjonene forteller hva norske medier fortier i de patetiske karikaturer de leverer av ”reportasjer” fra Gaza.

 

*  *  *

 

Sist oppdatert: 9. april 2008

 

Hjem

Hva er nytt

Norge

Verdenrundt

Spesial

Video

Anti-islamsk kalender

Tema

Humor

 

AntiJihad Norge

e-mail:  ajnorge@hotmail.com