web space | website hosting | Business Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

NORGE

 

PRESENTEERT

DE NEDERLANDSCHE AFDELING

 

Flag of Netherlands

 

Flag of United Kingdom

Flag of Norway

In samenwerking met een Nederlandse anti islamiseringsgroepering presenteert AntiJihad Norwegen aan u, een Nederlandse vertaling van Info materiaal, wat over de Islam gaat. Enkele van deze vertalingen komen van artikelen die pas kort door AntiJihad Norwegen in het Noors gepubliceerd zijn. Enkele dingen zijn vertalingen uit het boek “Behind The Veil”

 

In cooperation with an anti-islamization group in The Netherlands AntiJihad Norway presents some Dutch translations of  material with information about Islam. Some of it is translation of articles originally published in Norwegian by AntiJihad Norway, some is translation of chapters from the book “Behind The Veil”

I samarbeide med en anti-islamiserings gruppe i Nederland presenter AntiJihad Norge noen oversettelser til nederlandsk av informasjonsmateriale om islam. Noe av det er oversettelser av artikler opprinnelig publisert pĺ norsk av AntiJihad Norge, noe er oversettelser av kapitler fra boken Behind The Veil”.

 

 

GEREEDSCHAPSKIST

voor Islam critici

 

Amsterdam Petitie tegen toetreding Turkije tot de EU

Amsterdam Petition against the accession of Turkey to the European Union

 

Forum :

AntiJihad Nederland

AntiJihad International

Islam Danger

Faithfreedom Nederlands Forum

 

 

Mohammes’s Geloof Het of Anders !

 

Ayaan Hirsi Ali Weblog

 

Afshin Ellian Weblog

 

Nieuw! De Pijplij van de Haat (Anti-Semetism)

Wel mogen het u bekomen!

Steungroep voor ex-moslims gedwongen tot neerlegging ervan

Astronomische fouten in de Koran

Jezus de Zoon van Allah

 Uitkijk Politiek incorrectnieuwsportaal

Politically Incorrect

Dutch Terrorism Research Center

 Verzet voor Vrijheid

 

Zijn Moslims Slachtoffers van?……….

 

Moslims zijn vandaag in conflict met Christenen en animisten in een serie landen in Afrika, o.a. Liberië, de Ivoorkust, Nigerië en Soedan, met de Serven in Kosovo en Bosnië, met  Grieken op Cyprus, met Joden in Israël, met Russen in Tsjetsjenië en/of anders in de Kaukasus, met de Armeniërs in Nagorno Karabakh, met de sekulaire regiems in vroegere Sovjet-rebubliken in Centraal Azië, met met Communisten in Xinjiang in het Westerlijke deel van China, met Hindoes en Sikhs in Kasmir en/of anders in India, met Boeddhisten in Thailand en met Katolieken op de Filipijnen.

 

Zijn de Moslims de slachtoffers van een Christen -Animistische Servische -Griekse -Joodse -Russische -Armeense -seculaire -Communistische -Hindoeďstische -Siksche -Boeddhistische -Katholieke samenzwering, of is de Islam en/of  zijn het de Moslims waar iets aan mankeert?

 

Om op te roepen  een boek te verbranden dat men niet gelezen heeft is een primitieve, en onwaardig reactie. Het dient de strijd tegen de Islam veel meer de Koran te lezen dan deze te verbranden! Als men na het lezen ervan het gevoel krijgt om deze perverse zwijnerij te verbranden is een anders zaak, maar om deze te verbranden zonder deze gelezen te hebben is even primitief als Moslims die de Bijbel verbranden zonder deze gelezen te hebben, dat geldt ook voor andere symbolen die tot de geciviliseerde (niet Moslimse) godsdiensten behoren!

 

 

Video:

Van de Deense zender  ‘Dansk TV2 over de moord op Theo van Gogh  (3 MB)

Deze video laat u twee clips van de Deense TV zien ze toont de steun voor de moord op de Nederlandse filmregisseur Theo van Gogh. De eerste clip bevat een interview waar een Moslim de moord verdedigt, hij gelooft dat ze het recht hadden om hem te doden. De tweede clip gaat over een Nederlandse taxi chauffeur die uitdrukking van de angst, vertwijfeling, en woede geeft die vele Nederlanders voelen wat de moord op Theo van Gogh betreft met daarbij ook nog de verwoesting van hun land door de Islam.

 

Deense imam over de moord op van Gogh  (3 MB)

De Video toont een clip van een redevoering, waar Abu Laban, imam van ‘De Moslim Geloofsgemeenschap in Kopenhagen in sterke bewoordingen Theo van Gogh Uitscheld,  daarbij eist hij inkrimping van de meningsuiting, dit wat de kritiek van de imam aangaat. Tenslotte bevat de video ook nog een algemene beschrijving van de Deense Moslims hun reactie op de moord op Theo van Gogh, o.a. hoe Moslims die zich als “gematigd” voordoen door een geluidsband waar ze de moord op steunen worden ontmaskerd.

 

 

Islam – What the West Needs to Know

 

 

 

Volgens Mohammed’s Koran, behoren toegewijde Moslims over de niet Moslims het volgende te geloven: Ze zijn

 

1.      “Mismaakt van geest (9:30)”

2.      “leugenaars tegen de waarheid” – “Leugen dichters” (16: 107) 105

3.      “Ongodsvruchtig” (24:54) 50

4.      “De slechtste van allah’s schepselen” (98:6) Untermenschen (Moslims zijn de BESTE SCHEPSELEN) 98:7  (Übermenschen)

5.      Boosdoeners” (5:49)…….

6.      “De slechtste en de meeste rare schepselen van allah”(8:57 (55), 8:22)

7.      “Onrechtvaardigen” “Misleiders” (76:31(24),29:48)

8.        Dwazen” (2:12) 10

9.      “Doof”,stom, blind” (2:17) 18

10.  “Dwalende”, “de volgers van het verkeerde pad” (1:7, 2:15)

  1. “Opstandig” ( 2:14) 12. “Vrede- schenders “ (2:11), en 13. “verdorven” (9:28).

 

Wie niet volledig in de Koran gelooft haalt een vloek op zijn nek. Koran 2:88 zie ook (10:38) 40

 

 

De bekering inEthiopië – en in Halingdal

Arabischzelfbedrog

Vrije val vanIslamitische school

Eerwraak

‘Risico op aanslag groot’

Pastorsvergelijkt islamisering met oprukkend nazisme

“B Hielt jihad-preek“ -“Vijftien jaar voor Samir“

Ze zijn weer boos...

De tijdlijn van deislamitische kruistochten

Zonne Probleem en Vasten

Cartoonisten slaan terug!

Geboorte-Cijfer

10 redenen waarom de Islam niet van God is

Kennismaking met de islam

De Paus en de interpretatie van de Koran

Wat is het gevaarlijkst – Het Roken of de Islam ?

Hoe lang nog tot Europa’s val?

HetRacistische feest der Verkrachtingen van de Westerse Moslims

Reinheid

Hier IsWeer Een Tegenspraak In De Koran!

De Koran,een verontrustend boek

 Het Evangelie van Mohammed

De Moslimsgeloven:“Dat het Evangelie vervalst is” Is dat Mogelijk?

Christenen gelovenniet in drie Goden maar in Éen God!

 Islam verbiedt alleandere Godsdiensten

De verkondiging diein de Computer van Mohammed B gevonden werd

Haatimam Moet Cel In

De OngelovigenZijn Satanisten!

Islam betekentVrede; is dat werkelijk zo?

De Moslimsgeloven:"Dat het Evangelie vervalst is." “Is dat mogelijk?”

Leger Soedan dooddeduizenden olifanten

Het liegen in de Islam

Mohammed Geloof of Niet

Verklaring door Ibn Warraq aangaande WorldTrade Center gruwel

Iedereen die denk datde aarde beweegt is een ketter!

Een marokkaanse medelander met eennederlands paspoort 
wordt in marokko begraven

Welke Ark Is DeEchte;
Die Op De Berg Judi  Of Die Op De BergenArarat?

Schrijftafelmoordenaars

Een open uitdaging aan mijn Moslim vrienden

 

De EuropeseLanden kunnen hun geschiedenisjaren

onder deMoslimheerschappij niet meer herinneren!

 

GeertWilders: ” Uitspraken in de Koran zijn ‘fascistoďde’ “

Paussmeekt om verzoening

IslamistWatch.org:Enkele aanhalingen: De Jihaad in de Islam

Laateen ieder dit weten en verstaan:
Een vergelijking tussen de Koran en de Bijbel

FeitenOver Het  Christendom

Slag bij Poitiers(Tours)

Wat Moslims Uniet vertellen

 

De Islam en demensenrechten

 

Is de verkondiging van de leer van de Koran instrijd met de Noorse wet?

 

HetJanus-gezicht van Islam

 

Wetenschappelijkefouten in de Koran

 

 Iedere fout in deBijbel bewijst dat de Koran onjuist is!

 

De WetenschappelijkeFouten In De Koran

DoorROBERT A.MOREY

 

Bezoek ook Noors/Engels talige Nederlandscheafdeling van FOMI  met nog meer infoover Nederland!

Voor een ieder die de Engelse taal machtig is, is er gratis een boek („Behind The Veil“) van internet

 down te loaden als “ Zip bestand” ! Het boek is heel geschikt om op scholen te onderwijzen, er is ook veel lesstof voor schoolboeken uit te halen.

 

Waarom ?

 

Heel veel mensen in de hele wereld ook Moslims zijn het religieus geweld beu! Wat vele mensen niet beseffen is n.l dat de Koran vol met gewelddadige verzen staat! Daarom is het niet zo verwonderlijk dat er zo veel Moslim geweld is! Je kunt het zelf controleren door de professor Kramer vertaling (die ook in vele bibiotheken te vinden is) te lezen! Achterin staat een kleine concordantie (trefwoord register) !

 

Voorbeelden “het doden van een tegenstander is verplicht” 2:191  Het doden van genotengevers (afgodendienaren) is voorgeschreven! 9:5 Ook is het doden van huichelaars voorgeschreven  4:89,91. Het strijden tegen de ongelovigen Voorgeschreven 8:15-19,45-46,57,60,65-66; 9:5,12,13-14,29,36 47:4; 48:16 Allah bemint hen die doodt op (Z)ijn weg enz. enz.. Je kunt zeggen dat je het in contekst moet lezen. Contekst of geen contekst niemand die de Koran volledig gelezen heeft kan zeggen dat ze niet boordevol geweld en barbarisme zit!

 

Ik ben het niet met alles van Pim eens maar in dit geval wel! Pim Fortuyn wist dit maar al te goed, hij zei recht voor zijn raap waar het op stond:” De Islam is een barbaarse en primitieve godsdienst” Half Nederland schudde, maar durfte hem niet aan te pakken v.w zijn grote populariteit! Hij was een man van het volk en voor het volk!

 

“Je ziet dat het geloof in dat geweld  wat in de Koran staat de drijfveer van het vele geweld vandaag in deze wereld is!”

 

Beslan in Rusland is niets anders dan het product van gelovig handelen wat allah voorschrijft. Op een voorbeeldige wijze valt dit boek de zevende eeuwse sterrenkunde, weerkunde, geologie  en andere pseudo wertenschappen aan. Het boek is absoluut niet haatdragend tegen de Moslims maar toont hen wel compromisloos de waarheid!

 

“ Het geloof in de Heilige Oorlog is de wortel van het gewelds probleem vandaag.”

 

Ik denk dat vooral Moslims daar veel onder te leiden hebben.

 

 

Bent u voor vrede?

 

Dan is het promoten van dit boek voor u een van de middelen om vrede te brengen.

Kent U Turks of Arabisch, kent U Rusisch, of yoegoslavisch vertaal het en promoot het bij uw ambasade uw scholen en uw ministerie van defentie. Doe wat! Nooit geschoten is altijd mis!

 

“Dit boek is de pen tegen het zwaard.”

 

Ik geloof dat de wijsheid in dit boek beter is dan al het wapentuig van Bush!

Ik geloof dat  we niet te strijden hebben tegen vlees en bloed!

Ik geloof dat haat alleen maar meer haat opwekt!

Ik geloof dat geweld alleen maar meer geweld opwekt!

 

“ Alle kinderen, ook de Moslim kinderen hebben het recht om te weten dat de Heilige oorlog niets meer dan een sprookje uit de hel is!” Alle kinderen ook Moslimkinderen hebben het recht in vrede te leven! Alle huidige Moslim kinderen hebben het recht om te weten dat ze niet verplicht zijn de Heilige Oorlog te strijden. Ze hebben het recht om te weten dat allah niet de God van vrede is, ze hebben het recht om te weten dat de koran vol fouten staat en daarom nooit aan hen iets verplichten kan!

 

 

 

Paul Fregosi: “Jihad in the West”

Mark Gabriel: “Islam and Terrorism”

 

Anis Shorrosh: “Islam Revealed”

Ibn Warraq: “Why I am not a Muslim”

Serge Trifkovic: “The Sword of The Prophet”

Formore information about islam in Dutch visit these sites:

 

EUROPA OORLOGSGEBIEDVAN ISLAM

Tot het eind van de 19de eeuw bestond de Osmaanse verovering van Zuidoost Europa niet alleen uit militaire campagnes, maar ook uit migratie als wapen in die strijd. De volksverhuizing van oost naar west is nog steeds doorgegaan en heeft geleid tot Turkse volksplantingen in wat nu Bulgarije, Roemenië, Albanië Griekenland en Macedonië is.

 

Net als de Seltsjoeken voor hen hebben ook de Osmanen, toen hun macht zich ontwikkelde tot een centraal bestuurde staat, de nomaden gebruikt door hen op strategische plaatsen te vestigen en in te zetten voor de oorlog. Aan de "Turkse volksverhuizing is in de 21ste  eeuw nog geen eind gekomen. Is de situatie nu gestabiliseerd? Helemaal niet. Als men de zaken op zijn beloop laat, zal Nederland, net als Kossovo of Bosnië onvermijdelijk islamitisch gebied worden,door wapengeweld of door immigratie en geboorteoverschotten.

Lees verder.....

 

De Ondergang van Nederland

Toen de politieke en de sociale toestand zich tegen hem begonnen te keren, is de als moslim geboren en getogen auteur zijn islamitische land ontvlucht, waarna hij een aantal jaren reisde alvorens in Europa een toevluchtsoord te vinden. Omdat hij twee levens heeft geleid, waarvan het tweede in Nederland, bekijkt hij de Nederlanders en hun aandoenlijke optreden, hun misplaatst optimisme en hun gedesoriënteerde drang tot verantwoording van een kant waar zij zelf een dode hoek in hun blikveld hebben.

Lees verder ....

 

DE ISLAM ZONDERSLUIER

AbdullahAl-Araby

DEEERSTE EDITIE IN HET NEDERLANDS

 

Tijdens en na bestudering van De Koran kan delezer maar tot één conclusie komen

 

 

HUIS VAN ISLAM

 

 

Answering Islam - Dutch

 

 

De Geheime Agenda van de Islam

 

 

List of Sites With An Alternative View onIslam

 

* **

Norwegian Home Page

English Home Page

 

AntiJihadNorge

e-mail:  ajnorge@hotmail.com